Biblia očami detí a mládeže 2013-2014

Súťaž je zameraná na zobrazenie Biblie a jej miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva z pohľadu spoznávania Svätého písma v dimenziách citlivého rozletu duše dieťaťa a mladého človeka.

Cieľ súťaže: Privádzať deti a mládež k poznávaniu Biblie a k záujmu biblické kníhy.

Predmet súťaže: Kniha Exodus (kap 1-24), Kniha proroka Jonáša, Evanjelium podľa Jána. Výsledky súťaže a zároveň výkresy reprezentujúce našu diecézu v celoslovenskom kole:

 2. kategória ( ZŠ 1. – 2. ročník)

1. miesto:  Martin Šíp, 2.A., KZŠ sv. Jána Nepomuckého, Rožňava

3. kategória (ZŠ 3. – 4. ročník)

1. miesto: Tamara Kičinová, 3.A., ZŠ L. Novomeského, RubaniskoII/3079 Lučenec

2.miesto: Daniela Bohunická, ZŠ Hercová Lučenec

3.miesto: Katarína Barciová, 4.A., KZŠ sv. Jána Nepomuckého, Rožňava

4. kategória (ŽS 5. – 6. ročník)

1.miesto: Lukáš Bodnár, 6.A., KZŠ sv. Jána Nepomuckého, Rožňava

2.miesto: Antónia Botošová, 5.B., CVČ IUVENES, Farská lúka 64/A Fiľakovo

3.miesto: Janett Rendeková, 6.A., ZŠ L.Novomeského, RubaniskoII/3079 Lučenec

5. kategória (ZŠ 7. – 8. ročník)

1.miesto: Sára Kováčová, 8.B., ZŠ L.Novomeského, RubaniskoII/3079 Lučenec

2.miesto: Jozef Brugoš, 7.A., KZŠ sv. Jána Nepomuckého, Rožňava

3.miesto: Vanesa Szirotnyová, KZŠ sv. Jána Nepomuckého, Rožňava

7. kategória

  (A) špeciálne školy pre žiakov s mentalným postihom

  1.miesto: Kristán Szaraz 6.A., KZŠ sv. Jána Nepomuckého, Rožňava

(C) špeciálne školy pre nepočujúcich žiakov

   1.miesto: Janka Kresánová, 4.R1., ZŠ K.SUPA 83, Lučenec

2.miesto: Veronika Bohoóva, 4.R1., ZŠ K.SUPA 83, Lučenec

 

Jozef Bednárik, zodpovedný za súťaž