Veľprepošti Rožňavskej sídelnej kapituly

Na čele kapituly až po súčasnosť bolo 18 veľprepoštov. Mnohí z nich vynikali svojou učenosťou v rôznych prírodných odvetviach i pri výskume histórie či v sociálnej oblasti a postúpili v cirkevnej hierarchii.

Ján Fándli (1776)
Anton Andráši (1777-1784)
Christofor Radič (1780-1784)
Juraj Karaba (1784-1814)
Adam Bárdi (1815-1821)
Ján Daniš (1823-1829)
Andrej Vitéz (1830-1840)
Pavol Hegyeši (1841-1848)
Jozef Markovič (1850-1859)
Imrich Hollók (1860-1871)
Alexius Gromer (1872-1884)
Ján Sekereš (1884-1900)
Štefan Podracký (1900-1926)
Štefan Dittel (1926-1946)
Július Privitzký (1946-1967)
Koloman Štefko (1968-1979)
Mons. ICLic. Rastislav Suchý (2014-2015)
Jozef Markotán (2015-)