Benefičný koncert v Poproči

14.1.2018 sa v kostole Všetkých svätých v Poproči uskutočnil benefičný koncert, ktorý zorganizoval zbor sv. Barbory. Výťažkom z koncertu bol finančne podporený Dom sociálnych služieb v Kokave nad Rimavicou, ktorý spravuje diecézna charita Rožňava.

Informoval: Ivana Sopková