Mesiac máj začíname s Pannou Máriou a sv. Jozefom

Mesiac máj začíname s Pannou Máriou a sv. Jozefom. Otec biskup posiela do celej diecézy pozdrav, požehnanie a povzbudenie prežiť tento mariánsky mesiac v duchovnom zjednotení, v zjednocujúcej modlitbe mariánskej pobožnosti, vo vďačnosti Bohu i ľuďom a v konaní skutkov lásky. Jeho príhovor prinášame v textovej podobe, aj prostredníctvom audio nahrávky.

List otca biskupa Mons. Stanislava Stolárika – 1.5.2020