Výberové konanie na riaditeľa Cirkevnej základnej školy v Dvorníkoch