Výberové konanie na riaditeľa Cirkevnej základnej umeleckej školy v Lučenci