Výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku Katolíckej základnej školy s materskou školou sv. Jána Nepomuckého v Rožňave