„Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, participácia a misia“

Drahí bratia a sestry,

minulú nedeľu (10. 10. 2021) zahájil pápež František pri slávení bohoslužby v Ríme „synodálnu cestu cirkvi“. Dnes na jeho prianie zahajujú vo všetkých katedrálach sveta túto cestu biskupi. O čo ide? Cirkev potrebuje reformu, či uzdravenie a oživenie. Čo chýba našim farnostiam, aby boli rastúcim spoločenstvom, ktoré vydáva presvedčivé svedectvo o Kristovi? Čo chýba našim rodinám, aby boli živou cirkvou v malom? Čo musíme robiť, aby sme vedeli podávať vieru ďalším generáciám, aby nám nechýbali kňazi, aby sme prispeli k rozvoju kresťanskej kultúry?

Pápež František volá k spolupráci všetkých, pretože všetci sme spoluzodpovední za cirkev. Pápež nám kladie otázky a čaká odpovede, ktoré majú byť spoločným dielom.

V súčasnej dobe sme chorí individualizmom a nedávame dostatočnú príležitosť Duchu Svätému, aby z nás budoval živé spoločenstvo cirkvi. Spoločná odpoveď nevznikne presadením názoru, ktorý prekričí druhých, ani demokratickým hlasovaním, kde sa presadí väčšina. Ide predovšetkým o spoločné načúvanie Duchu Svätému.

Akú to chce metódu? Prvým krokom je vlastné stíšenie a pokorné načúvanie. Milujem toho, kto hovorí, a preto mu neskáčem do reči, ale nechám ho dohovoriť. Pokiaľ chceme správne poznávať Božiu vôľu, musíme byť pokorní, pretože len pokora očisťuje naše názory a pocity.

Aby sme mohli bezpečne poznávať Božiu vôľu v jednotlivých situáciách, je potrebné: Odmietnuť ducha sveta. „A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.“, (Rim 12,2) píše sv. Pavol Rimanom.

V liste Kolosanom píše, že za poznanie Božej vôle je potrebné sa modliť, pretože poznanie Božej vôle je dar: „…neprestávame sa za vás modliť a prosiť, aby ste boli naplnení poznaním jeho vôle…“ (Kol 1,9). Dôležitá je pre nás aj skúsenosť starozákonného proroka Daniela. Ten, keď sa modlí o dar poznania, dostane ho až po troch týždňoch pôstu. Zjaví sa mu anjel a hovorí: „Od prvého dňa, čo si si upriamil srdce, aby si pochopil a pokoroval sa pred svojím Bohom, sú vyslyšané tvoje slová a ja som prišiel pre tvoje slová“ (Dan 10,12). Prečo tak neskoro, keď ho Boh vyslyšal hneď? Prorok musel v modlitbe a pôste dozrieť, aby správne porozumel a dobre prijal poznanie od Boha.

Drahí bratia a sestry, obnova cirkvi začne v našej rodine, keď začneme spolu hovoriť týmto spôsobom. Rovnako tak to bude v našich farských radách, alebo medzi spolupracovníkmi. Nevzdávajme sa, keď sa nám to nepodarí hneď, ale začnime pokorne znova.

Konečné rozlíšenie – rozhodnutie urobí v modlitbe predstavený – farár/farský administrátor vo farnosti, v diecéze biskup, v cirkvi pápež. Každý pritom rešpektuje svoj kompetencie a pôsobenie Ducha Svätého v dejinách.

Bratia a sestry, začnime v rodinách, kde máme veľkú príležitosť k synodálnej ceste, pretože máme vedľa sebe človeka, ktorého potrebuje každý. Zapojme sa vo svojich farnostiach a spolu s kňazmi hľadajme v modlitbe uvedeným spôsobom odpovede na pápežove otázky. Všetci môžeme mať podiel na oživení farnosti, v ktorej žije cirkev. Všetko i všetkých zverme do rúk Panny Márie – Matky nádeje a svätého Jozefa – Ochrancu svätej Cirkvi.

V našej diecéze počas prvej diecéznej novény k Rožňavskej Panne Márii v dnešnú nedeľu (17. 10. 2021) o 10:00 hod. v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave otec biskup Mons. Stanislav Stolárik oficiálne menuje koordinátorov synodálneho procesu v Rožňavskej diecéze – Mons. Michala Jenču, generálneho vikára a vdp. Petra Kovaliča, cez ktorých sa bude koordinovať synodálna cesta v jednotlivých farnostiach.

        

                                                                         + Mons. Stanislav Stolárik

                                                                          rožňavský diecézny biskup

 

Dané v Rožňave 11. októbra 2021

 

Synoda KBS – pozvanie k účasti

www.synoda.sk