Farské oznamy

 

 

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV

Farnosť Nanebovzatia Panny Márie, Rožňava – mesto

Betliarska 93/1 048 01 Rožňava

OZNAMY NA 25. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

 (19. september 2021)                                                                                                 

– V pondelok v katedrále po sv. omši bude poklona pred Sviatosťou Oltárnou, sprevádzaná mládežníckym spevom a hrou na hudobné nástroje. Poklona sa končí požehnaním Oltárnou Sviatosťou.

– Vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

– Spolok Sv. Vojtecha oznamuje svojim členom, že si môžu vyzdvihnúť podiely za rok 2022 v predajni Spolku. Predajňa je otvorená denne od 8.00 do 16.00.    

– Od mesiaca september v Diecéznom centre mladých sv. Jána Pavla II. V Rožňave sa začnú konať pravidelné víkendovky pod názvom „REFRESH“. Bude to vždy posledný víkend v mesiaci, v septembri teda 24.- 25. 

Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca rozhodli sa slovenskí biskupi vyhlásiť na budúcu nedeľu – 26. septembra 2021 – vo všetkých slovenských kostoloch zbierku na pomoc pre núdznych na Kube. Zbierka chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca, ktorý opakovane upriamuje pozornosť na bratov a sestry, ktorí majú ťažkosti, zostávajú však prehliadaní. 

Problémy Kuby prehĺbila celosvetová pandémia koronavírusu. Situácia narastajúcej materiálnej chudoby v tejto krajine je pre nás pripomienkou toho, že máme byť za čo vďační, a zároveň by sme nemali prehliadať tých, ktorí rovnaké šťastie nemajú. Našim cieľom je podeliť sa, tak ako sa v minulosti iní podelili s nami, keď sme to potrebovali.

Na budúcu nedeľu (26. septembra) teda biskupi vo všetkých kostoloch vyhlasujú zbierku na pomoc pre chudobných na Kube, a prosia vás o vašu štedrosť v duchu povzbudení, ktoré sme počuli počas návštevy Svätého Otca. Už vopred vám vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň a ďakujeme.

– Rožňava sa dostala do červenej zóny vzhľadom na ochorenie COVID 19. Preto aj na bohoslužbách sú povinné respirátory, potrebné je dodržiavať rozostupy, aby pripadlo na jedného človeka 15 metr. štvorcových, platí podmienka OTP- očkovaní, testovaní, prekonali a povinný je zoznam účastníkov. Preto prosím, zapíšte sa do pripravených zoznamových hárkov- meno a číslo telefónu, prípadne tieto údaje už napísané na lístočku odovzdajte pri vchode do kostola. Žiaľ, situácia sa ďalej zhoršuje, vyzerá to tak, že od pondelka sa Rožňava dostane do bordovej zóny, preto sledujte pokyny Okresného hygienika na stránke automat.gov.sk.

 Žiadame vás, aby ste boli navzájom tolerantní a disciplinovaní a dodržiavali hygienické predpisy, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva na slávenie verejných bohoslužieb.

– Od 1. 7. prestal platiť dišpenz od povinnej účasti na sv. omši v nedeľu a prikázaný sviatok.

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.new.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK

Spomienka na sv. kórejských mučeníkov;

UTOROK

Sviatok sv. Matúša, apoštola a evanjelistu;

STREDA

féria;

ŠTVRTOK

Spomienka na sv. Pia z Pietrelciny, kňaza;

PIATOK

féria;

SOBOTA

Spomienka na Pannu Máriu;

NEDEĽA

26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

 

 

 

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

 

katedrála

malý kostol

františkánsky

Filiálky

PONDELOK

 18.00 (S)

07.00 (S)

07.00 (M)

 

UTOROK

18.00 (S)

07.00(S)

07.00 (M)

 

STREDA

18.00 (S)

07.00 ( S )

 

07.00 ( M)

 

ŠTVRTOK

18.00 (S)

07.00(S)

07.00 (M)

  

                      

PIATOK

18.00 (S)

07.00 (S)

07.00 (M)

 

SOBOTA

08.15 (S)

 18.00 (S)

 

07. 00 (M)

 

NEDEĽA

07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

 

11.00 (M)

Čučma                                                                           07.30                                                                         

Rakovnica                                                                   08.30

Nadabula                                                                     08.45

 

 

 

 

 

 

 

FARÁR: 0903/867 200

email: roznava@burv.sk

kaplán: 0948/094644

FARÁR: 0903/867 200

email: roznava@burv.sk

kaplán: 0948/094644

OZNAMY NA 24. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

                                                (12.september 2021)                                                                                                 

– Dnes / v nedeľu/ poobede o 15. 30 sa na Slovensku na 12 minút rozozvučia zvony kostolov ako gesto radosti z príchodu sv. otca na Slovensko.

– V pondelok v katedrále po sv. omši bude poklona pred Sviatosťou Oltárnou, sprevádzaná mládežníckym spevom a hrou na hudobné nástroje. Poklona sa končí požehnaním Oltárnou Sviatosťou.

– Vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

– Vo štvrtok bude vo františkánskom kostole sv. omša aj večer o 18.00, vysielaná Rádiom Mária.

– V stredu je Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie. Sv. omše budú: ráno o 8.00 v malom kostole po slovensky a u františkánov o 8.00 po maďarsky. Večer v katedrále o 18. 00 slovensky a u františkánov o 18. 00 maďarsky.

– V stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni. Ich obsahom je „Poďakovanie za úrodu“. Záväzný je jeden deň.

– Spolok Sv. Vojtecha oznamuje svojim členom, že si môžu vyzdvihnúť podiely za rok 2022 v predajni Spolku. Predajňa je otvorená denne od 8.00 do 16.00.    

– Od mesiaca september v Diecéznom centre mladých sv. Jána Pavla II. V Rožňave sa začnú konať pravidelné víkendovky pod názvom „REFRESH“. Bude to vždy posledný víkend v mesiaci, v septembri teda 24.- 25.

– Rožňava sa dostala do červenej zóny vzhľadom na ochorenie COVID 19. Preto aj na bohoslužbách sú povinné respirátory, potrebné je dodržiavať rozostupy, aby pripadlo na jedného človeka 15 metr. štvorcových, platí podmienka OTP- očkovaní, testovaní, prekonali a povinný je zoznam účastníkov. Preto prosím, zapíšte sa do pripravených zoznamových hárkov- meno a číslo telefónu, prípadne tieto údaje už napísané na lístočku odovzdajte pri vchode do kostola.

 Žiadame vás, aby ste boli navzájom tolerantní a disciplinovaní a dodržiavali hygienické predpisy, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva na slávenie verejných bohoslužieb.

– Od 1. 7. prestal platiť dišpenz od povinnej účasti na sv. omši v nedeľu a prikázaný sviatok.

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.new.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK

Spomienka na sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi;

UTOROK

Sviatok povýšenia Svätého Kríža;

STREDA

Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska;

ŠTVRTOK

Spomienka na sv. Kornela pápeža a Cypriana biskupa, mučeníkov;

PIATOK

Spomienka na sv. Róberta Bellarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi;

SOBOTA

Spomienka na Pannu Máriu;

NEDEĽA

25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

 

 

 

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

 

katedrála

malý kostol

františkánsky

Filiálky

PONDELOK

 18.00 (S)

07.00 (S)

07.00 (M)

 

UTOROK

18.00 (S)

07.00(S)

07.00 (M)

 

STREDA

18.00 (S)

08.00(S)!!

 

08.00 (M)!!!

18.00 (M)

 

ŠTVRTOK

18.00 (S)

07.00(S)

07.00 (M)

18.00 (M)  

                      

PIATOK

18.00 (S)

07.00 (S)

07.00 (M)

 

SOBOTA

08.15 (S)

 18.00 (S)

 

07. 00 (M)

 

NEDEĽA

07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

 

11.00 (M)

                                                                          

Rakovnica                                                                    08.30

Nadabula                                                                      08.45

 

 

 

 

 

 

 

FARÁR: 0903/867 200

email: roznava@burv.sk

kaplán: 0948/094644

 

OZNAMY NA 23. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

 (05. september 2021)

– V pondelok v katedrále po sv. omši bude poklona pred Sviatosťou Oltárnou, sprevádzaná mládežníckym spevom a hrou na hudobné nástroje. Poklona sa končí požehnaním Oltárnou Sviatosťou.

– Vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

– Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Poobede o 16.00 vo františkánskom kostole bude  po maďarsky ruženec, výmena tajomstiev, litánie a Eucharistické požehnanie.

– Plánujeme na Turíce 2023 vyslúženie sviatosti birmovania. Preto prosíme záujemcov, aby sa prihlásili. Prihlášky nájdete na novinovom stolíku, prihlásiť sa treba do konca novembra tohto roka, aby sme mohli začať s prípravou. Prihlásiť sa môžu tí, ktorí v tomto roku 2021 zavŕšia 14. rok života a starší; tí, ktorí navštevujú- ak je taká možnosť, v školách hodiny náboženskej výchovy.

Od 1.7 prestal platiť dišpenz od povinnej účasti na nedeľnej sv. omši!

– Žiadame vás, aby ste boli navzájom tolerantní a disciplinovaní a dodržiavali hygienické predpisy, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva na slávenie verejných bohoslužieb.

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.new.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK

féria

UTOROK

Spomienka na sv. košických mučeníkov;

STREDA

Sviatok Narodenia Panny Márie;

ŠTVRTOK

Spomienka na sv. Petra Clavéra, kňaza;

PIATOK

féria

SOBOTA

Spomienka na Pannu Máriu;

NEDEĽA

24. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

 

 

 

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

 

katedrála

malý kostol

františkánsky

Filiálky

PONDELOK

 18.00 (S)

07.00 (S)

07.00 (M)

 

UTOROK

18.00 (S)

07.00(S)

07.00 (M)

 

STREDA

18.00 (S)

07.00(S)

07.00 (M)

DSS Čučma   14.30;                    DSS Jasanima   15.30

ŠTVRTOK

18.00 (S)

07.00(S)

07.00 (M)  

                      

PIATOK

18.00 (S)

07.00 (S)

07.00 (M)

 

SOBOTA

08.15 (S)

 18.00 (S)

08.30 (S)

07. 00 (M)

DSS Subsídium                                                          15.00

NEDEĽA

07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

 

11.00 (M)

Čučma                                                                            07.30

Rakovnica                                                                    08.30

Nadabula                                                                      08.45

 

 

 

 

 

 

 

FARÁR: 0903/867 200

email: roznava@burv.sk

kaplán: 0948/094644

 

 

OZNAMY NA 16. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

 (18. júl 2021)

– V pondelok v katedrále po sv. omši bude poklona pred Sviatosťou Oltárnou, sprevádzaná mládežníckym spevom a hrou na hudobné nástroje. Poklona sa končí požehnaním Oltárnou Sviatosťou.

– Vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

– Vo štvrtok bude vo františkánskom kostole sv. omša aj večer o 18.00. Táto sv. omša bude vysielaná do rádia Mária.

– V nedeľu sa uskutoční odpustová slávnosť z príležitosti sviatku sv. Márie Magdalény pri kaplnke nad obcou Rakovnica. Sv. omšu o 10:00 bude celebrovať diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik.

– V nedeľu, 1. augusta, sa uskutoční odpust sv. Anny vo Františkánskom kostole.

V dňoch 7. Až 8. Augusta sa uskutoční tradičná púť na Úhornú, z príležitosti sviatku Panny Márie snežnej. Bližšie informácie budú na nástenkách.

– 15. Augusta, čo je nedeľa, budeme sláviť v katedrále odpust z príležitosti prikázaného sviatku Nanebovzatia Panny Márie. Slávnostnú sv. omšu o 10:00 v jazyku slovenskom a o 11:30 v jazyku maďarskom bude celebrovať pomocný biskup bratislavský Mons. prof.  Jozef Haľko. Srdečne vás všetkých na túto našu slávnosť pozývame.

V nedele budú sv. omše tak, ako bývali – v malom kostole 8.30 a vo františkánskom kostole o 11.00.

Od 1.7 prestal platiť dišpenz od povinnej účasti na nedeľnej sv. omši!

– Žiadame vás, aby ste boli navzájom tolerantní a disciplinovaní a dodržiavali hygienické predpisy, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva na slávenie verejných bohoslužieb.

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.new.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK

féria

UTOROK

féria

STREDA

sv. Vavrinec z Brindisi kňaz a učiteľ cirkvi, spomienka

ŠTVRTOK

Sv. Márie Magdalény, sviatok

PIATOK

Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok

SOBOTA

Sv. Šarbela Machlúfa, kňaza, spomienka

NEDEĽA

17. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

 

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

 

katedrála

malý kostol

františkánsky

Filiálky

PONDELOK

 18.00 (S)

06.45 (S)

07.00 (M)

 

UTOROK

18.00 (S)

06.45 (S)

07.00 (M)

 

STREDA

18.00 (S)

06.45 (S)

07.00 (M)

Jasanima 15.30

ŠTVRTOK

18.00 (S)

06.45 (S)

07.00 (M) 18:00 (M)

 

PIATOK

18.00 (S)

06.45 (S)

07.00 (M)

 

SOBOTA

08.15 (S)

18.00 (S)

 

07. 00 (M)

 

NEDEĽA

07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S)

11.00 (M)

Rakovnica                                                                   10:00

Nadabula                                                                      08.45

 

 

 

 

 

 

 

FARÁR: 0903/867 200

email: roznava@burv.sk

kaplán: 0948/094644

 

OZNAMY NA 15. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

 (11. júl 2021)

– V pondelok v katedrále po sv. omši bude poklona pred Sviatosťou Oltárnou, sprevádzaná mládežníckym spevom a hrou na hudobné nástroje. Poklona sa končí požehnaním Oltárnou Sviatosťou.

– Vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

– Budúcu sobotu a nedeľu sa uskutoční v Bôrke tradičná púť k  Panne Márii Karmelskej. Slovenské sv. omše budú v sobotu večer o 20. 00 a v nedeľu doobeda o 09. 00. Ostatný program nájdete na plagátiku.

V nedele budú sv. omše tak, ako bývali – v malom kostole 8.30 a vo františkánskom kostole o 11.00.

Od 1.7 prestal platiť dišpenz od povinnej účasti na nedeľnej sv. omši!

– Žiadame vás, aby ste boli navzájom tolerantní a disciplinovaní a dodržiavali hygienické predpisy, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva na slávenie verejných bohoslužieb.

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.new.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK

féria

UTOROK

Sv. Henricha, ľubovoľná spomienka

STREDA

Sv. Kamila z Lellies, kňaza, ľubovoľná spomienka

ŠTVRTOK

Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľaCirkvi, spomienka

PIATOK

Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej, ľubovoľná spomienka

SOBOTA

Sv. Andreja Svorada a Beňadika, pustovníkov, spomienka

NEDEĽA

16. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

 

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

 

katedrála

malý kostol

františkánsky

Filiálky

PONDELOK

 18.00 (S)

06.45 (S)

07.00 (M)

 

UTOROK

18.00 (S)

06.45 (S)

07.00 (M)

 

STREDA

18.00 (S)

06.45 (S)

07.00 (M)

DSS Čučma                                                                   14.30

ŠTVRTOK

18.00 (S)

06.45 (S)

07.00 (M)

 

PIATOK

18.00 (S)

06.45 (S)

07.00 (M)

 

SOBOTA

08.15 (S)

18.00 (S)

 

07. 00 (M)

 

NEDEĽA

07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S)

11.00 (M)

Čučma                                                                           07.30

Rakovnica                                                                   08. 30

Nadabula                                                                      08.45

 

 

 

 

 

 

 

FARÁR: 0903/867 200

email: roznava@burv.sk

kaplán: 0948/094644

 

 

OZNAMY NA TRINÁSTU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

 (27. jún 2021)

– Dnes je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Za vaše milodary vopred Pán, Boh, zaplať.

– V pondelok po večernej svätej omši o 18.00 bude v katedrále bývať polhodinová adorácia. Táto adorácia bude doprevádzaná spevom mladých a ukončená požehnaním.

– V utorok máme prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla, apoštolov. Sv. omše v našej farnosti budú nasledovne: 7.00 vo františkánskom kostole v maďarskom jazyku, 06.45 v malom kostole v slovenskom jazyku, 17.00 vo františkánskom kostole v maďarskom jazyku, o 18.00 v katedrále v slovenskom jazyku.

– Vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

Piatok je prvý piatok v mesiaci. Spovedáme 30 minút pred svätými omšami. Po sv. omši bude prvopiatková pobožnosť.

–  Sobota je prvá sobota v mesiaci,  vo františkánskom kostole bude pobožnosť fatimských sobôt o  6.15 (pred Svätou Omšou), a v Katedrále bude po rannej svätej omši.

– Na budúcu nedeľu máme prvú nedeľu v mesiaci. Pobožnosť k Najsv. Srdcu Ježišovmu a Eucharistické požehnanie bude vo františkánskom kostole o 16.00 hod. v maďarskom jazyku.

V nedele budú sv. omše tak, ako bývali – v malom kostole 8.30 a vo františkánskom kostole o 11.00.

– Oratko Domka a Laura s animátormi pripravujú pre deti 1. – 7. Ročníka prímestský tábor KRIŽIACI NA CESTE v dňoch 12. – 16. Júla 2021. Prihlášky a info sú na stolíku pri časopisoch.

Dišpenz od povinnej účasti na nedeľnej sv. omši platí do 30.6.!

– Žiadame vás, aby ste boli navzájom tolerantní a disciplinovaní a dodržiavali hygienické predpisy, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva na slávenie verejných bohoslužieb.

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK

Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, spomienka

UTOROK

SLÁVNOSŤ SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV

STREDA

Prvých mučeníkov v Ríme, ľubovoľná spomienka

ŠTVRTOK

féria

PIATOK

Návšteva Preblahoslavenej Panny Márie, sviatok

SOBOTA

Sv. Tomáša, apoštola, sviatok

NEDEĽA

ŠTRNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

 

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

 

katedrála

malý kostol

františkánsky

Filiálky

PONDELOK

18.00 (S)

06.45 (S)

07.00 (M)

Nadabula                                                                      16.30

UTOROK

18.00 (S)

06.45 (S)

07.00 (M)

17.00 (M)

 

STREDA

18.00 (S)

06.45 (S)

07.00 (M)

DSS Čučma                                                                   14.30

ŠTVRTOK

18.00 (S)

06.45 (S)

07.00 (M)

DSS Nadabula                                                             14.30

PIATOK

18.00 (S)

06.45 (S)

07.00 (M)

Nadabula                                                                      16.30

SOBOTA

08.15 (S)

18.00 (S)

 

07. 00 (M)

 

NEDEĽA

07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S)

11.00 (M)

Čučma                                                                            07.30

Rakovnica                                                                    08.30

Nadabula                                                                      08.45

Rudná                                                                            09.30

 

 

 

 

 

 

 

FARÁR: 0903/867 200

email: roznava@burv.sk

kaplán: 0908/570 510

OZNAMY NA DVANÁSTU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

 (20. jún 2021)

– Každý pondelok po večernej svätej omši o 18.00 bude v katedrále bývať polhodinová adorácia. Táto adorácia bude doprevádzaná spevom mladých a ukončená požehnaním.

– Vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

– Vo štvrtok bude vo františkánskom kostole sv. omša aj večer o 18.00. Táto sv. omša bude vysielaná do rádia Mária.

Od dnešnej nedele (20. Júna) sv. omše budú tak, ako bývali – v malom kostole 8.30 a vo františkánskom kostole o 11.00.

– Oratko Domka a Laura s animátormi pripravujú pre deti 1. – 7. Ročníka prímestský tábor KRIŽIACI NA CESTE v dňoch 12. – 16. Júla 2021. Prihlášky a info sú na stolíku pri časopisoch.

– Hoci sa sv. omše môžu sláviť v obmedzenom počte, naďalej platí dišpenz od povinnej účasti na nedeľnej sv. omši.

– Žiadame vás, aby ste boli navzájom tolerantní a disciplinovaní a dodržiavali hygienické predpisy, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva na slávenie verejných bohoslužieb.

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK

Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka

UTOROK

Sv. Pavlína z Noly, biskupa, ľubovoľná spomienka

STREDA

féria

ŠTVRTOK

NARODENIA JÁNA KRSTITEĽA, SLÁVNOSŤ

PIATOK

féria

SOBOTA

féria

NEDEĽA

TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

 

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

 

katedrála

malý kostol

františkánsky

Filiálky

PONDELOK

18.00 (S)

06.45 (S)

07.00 (M)

 

UTOROK

18.00 (S)

06.45 (S)

07.00 (M)

 

STREDA

18.00 (S)

06.45 (S)

07.00 (M)

Jasanima                                                                       15.30

ŠTVRTOK

18.00 (S)

06.45 (S)

07.00 (M)

18.00 (M)

 

PIATOK

18.00 (S)

06.45 (S)

07.00 (M)

 

SOBOTA

08.15 (S)

18.00 (S)

 

07. 00 (M)

 

NEDEĽA

07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S)

11.00 (M)

Rakovnica                                                                    08.30

Nadabula                                                                      08.45

 

 

 

 

 

 

 

FARÁR: 0903/867 200

email: roznava@burv.sk

kaplán: 0908/570 510

 

OZNAMY NA JEDENÁSTU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

 (13. jún 2021)

– Každý pondelok po večernej svätej omši o 18.00 bude v katedrále bývať polhodinová adorácia. Táto Adorácia bude doprevádzaná spevom mladých a ukončená požehnaním.

– Vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

– Na budúcu nedeľu, v rámci sv. omše o 10.00 bude 1. Sv. prijímanie detí. Prosíme vás, aby ste túto sv. omšu prenechali rodičom a príbuzným detí. Ostatní navštívte iné sv. omše.

– Oratko Domka a Laura s animátormi pripravujú pre deti 1. – 7. Ročníka prímestský tábor KRIŽIACI NA CESTE v dňoch 12. – 16. Júla 2021. Prihlášky a info sú na stolíku pri časopisoch.

Od budúcej nedele (20. Júna) sv. omše budú tak, ako bývali – v malom kostole 8.30 a vo františkánskom kostole o 11.00.

– Hoci sa sv. omše môžu sláviť v obmedzenom počte, naďalej platí dišpenz od povinnej účasti na nedeľnej sv. omši.

– Žiadame vás, aby ste boli navzájom tolerantní a disciplinovaní a dodržiavali hygienické predpisy, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva na slávenie verejných bohoslužieb.

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK

féria

UTOROK

féria

STREDA

Sv. Neita, mučeníka, spomienka

ŠTVRTOK

féria

PIATOK

féria

SOBOTA

Sv. Romualda, opáta, ľubovoľná spomienka

NEDEĽA

DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

 

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

 

katedrála

malý kostol

františkánsky

Filiálky

PONDELOK

18.00 (S)

06.45 (S)

07.00 (M)

 

UTOROK

18.00 (S)

06.45 (S)

07.00 (M)

 

STREDA

18.00 (S)

06.45 (S)

07.00 (M)

DSS Čučma                                                                   14.30

ŠTVRTOK

18.00 (S)

06.45 (S)

07.00 (M)

 

PIATOK

18.00 (S)

06.45 (S)

07.00 (M)

 

SOBOTA

08.15 (S)

18.00 (S)

 

07. 00 (M)

 

NEDEĽA

07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S)

11.00 (M)

Čučma                                                                            07.30

Rakovnica                                                                    08.30

Nadabula                                                                      08.45

 

 

 

 

 

 

 

farár: 0903/867 200

email: roznava@burv.sk

kaplán: 0908/570 510

 

 

OZNAMY NA DESIATU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

 (6. jún 2021)

– Dnes máme prvú nedeľu v mesiaci. Pobožnosť k Najsv. Srdcu Ježišovmu a Eucharistické požehnanie bude vo františkánskom kostole o 16.00 hod. v maďarskom jazyku.

– Každý pondelok po večernej svätej omši o 18.00 bude v katedrále bývať polhodinová adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. Adorácia bude doprevádzaná spevom mladých a ukončená eucharistickým požehnaním.

– Vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

– Vo štvrtok bude vo františkánskom kostole sv. omša aj večer o 18.00. Táto sv. omša bude vysielaná do rádia Mária.

– Vo piatok máme slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Sv. omše v našej farnosti budú nasledovne: 7.00 vo františkánskom kostole v maďarskom jazyku, 06.45 v malom kostole v slovenskom jazyku, 18.00 vo františkánskom kostole v maďarskom jazyku a o 18.00 v katedrále v slovenskom jazyku. Po sv. omšiach bude odprosujúca pobožnosť pri ktorej môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

– Oratko Domka a Laura s animátormi pripravujú pre deti 1. – 7. Ročníka prímestský tábor KRIŽIACI NA CESTE v dňoch 12. – 16. Júla 2021. Prihlášky a info sú na stolíku pri časopisoch.

Povzbudzujeme tých, ktorí sa v rámci sčítania obyvateľov nestihli elektronicky sčítať, aby tak urobili s pomocou asistentov, a nezabudli pritom uviesť svoje vierovyznanie. Asistované sčítanie prebieha do 13. júna, a to dvoma spôsobmi: Možno prísť osobne na miesto zriadené obecným/mestským úradom, a tam sa sčítať (čo je najlepšie). Alebo možno zavolať na obecný/mestský úrad a požiadať, aby k vám prišiel mobilný asistent. V takom prípade, samozrejme, treba dať POZOR NA PODVODNÍKOV: ak ste nikoho nevolali, nikto k vám nemá čo chodiť! Ak ste zavolali, musí sa preukázať preukazom asistenta! Služba je úplne bezplatná a vôbec nič sa pri nej nepodpisuje. Samozrejme, vyplnenie údajov sčítania je užitočné pre našu obec/naše mesto, i pre našu Cirkev. Nezabudnite sa preto do 13. júna sčítať, ak ste tak ešte neurobili. Ďakujeme!

Bohoslužby možno sláviť s obmedzeným počtom. Preto zatiaľ všetky nedeľné sv. omše budú v katedrále.

– Hoci sa sv. omše môžu sláviť v obmedzenom počte, naďalej platí dišpenz od povinnej účasti na nedeľnej sv. omši. Prosíme, aby hlavne starší, chorí, tí, ktorí sa starajú o chorých a starých a jednoznačne tí, ktorí majú príznaky choroby,  sledovali priame prenosy sv. omší cez média.

– Žiadame vás, aby ste boli navzájom tolerantní a disciplinovaní a dodržiavali hygienické predpisy, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva na slávenie verejných bohoslužieb.

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 

 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK

féria

UTOROK

féria

STREDA

Sv. Efréma Sýrskeho, diakona a učiteľa Cirkvi, spomienka

ŠTVRTOK

féria

PIATOK

SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO

SOBOTA

Nepoškvrneného srdca Preblahoslavenej Panny Márie, spomienka

NEDEĽA

JEDENÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

 

katedrála

malý kostol

františkánsky

Filiálky

PONDELOK

18.00 (S)

06.45 (S)

07.00 (M)

 

UTOROK

18.00 (S)

06.45 (S)

07.00 (M)

 

STREDA

18.00 (S)

06.45 (S)

07.00 (M)

Jasanima                                                                      15.30

ŠTVRTOK

18.00 (S)

06.45 (S)

07.00 (M)

18.00 (M)

DSS Nadabula                                                             14.30

PIATOK

18.00 (S)

06.45 (S)

07.00 (M)

18.00 (M)

Nadabula                                                                      16.30

SOBOTA

08.15 (S)

18.00 (S)

 

07. 00 (M)

 

NEDEĽA

07.00 (M)

08.30 (S)

10.00 (S)

11.15 (M)

18.00 (S)

 

 

 

Rakovnica                                                                    08.30

Nadabula                                                                      08.45

Rudná                                                                            09.30

 

 

 

 

 

 

 

 

farár: 0903/867 200

email: roznava@burv.sk

kaplán: 0908/570 510

 

OZNAMY NA NEDEĽU NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

 (30. máj 2021)

– Každý pondelok po večernej svätej omši o 18.00 bude v katedrále bývať polhodinová adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. Adorácia bude doprevádzaná spevom mladých a ukončená eucharistickým požehnaním.

– Vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

– Vo štvrtok máme slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Je to prikázaný sviatok. Sv. omše v našej farnosti budú nasledovne: 7.00 vo františkánskom kostole v maďarskom jazyku, 06.45 v malom kostole v slovenskom jazyku, 17.00 vo františkánskom kostole v maďarskom jazyku a o 18.00 v katedrále v slovenskom jazyku.

Piatok je prvý piatok v mesiaci. Spovedáme 30 minút pred svätými omšami. Po sv. omši bude prvopiatková pobožnosť.

–  Sobota je prvá sobota v mesiaci,  vo františkánskom kostole bude pobožnosť fatimských sobôt o  6.15 (pred Svätou Omšou), a v Katedrále bude po rannej svätej omši.

– Na budúcu nedeľu máme prvú nedeľu v mesiaci. Pobožnosť k Najsv. Srdcu Ježišovmu a Eucharistické požehnanie bude vo františkánskom kostole o 16.00 hod. v maďarskom jazyku.

– Oratko Domka a Laura s animátormi pripravujú pre deti 1. – 7. Ročníka prímestský tábor KRIŽIACI NA CESTE v dňoch 12. – 16. Júla 2021. Prihlášky a info sú na stolíku pri časopisoch.

Bohoslužby možno sláviť s obmedzeným počtom. Preto zatiaľ všetky nedeľné sv. omše budú v katedrále.

– Hoci sa sv. omše môžu sláviť v obmedzenom počte, naďalej platí dišpenz od povinnej účasti na nedeľnej sv. omši. Prosíme, aby hlavne starší, chorí, tí, ktorí sa starajú o chorých a starých a jednoznačne tí, ktorí majú príznaky choroby,  sledovali priame prenosy sv. omší cez média.

– Žiadame vás, aby ste boli navzájom tolerantní a disciplinovaní a dodržiavali hygienické predpisy, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva na slávenie verejných bohoslužieb.

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK

féria

UTOROK

Sv. Justína, mučeníka, spomienka

STREDA

Sv. Marcelína a Petra, mučeníkov, ľubovoľná spomienka

ŠTVRTOK

NAJSVÄTEJšIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI, Slávnosť

PIATOK

féria

SOBOTA

Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka

NEDEĽA

DESIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

 

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

 

katedrála

malý kostol

františkánsky

Filiálky

PONDELOK

18.00 (S)

06.45 (S)

07.00 (M)

 

UTOROK

18.00 (S)

06.45 (S)

07.00 (M)

Nemocnica                                                                  18.00

STREDA

18.00 (S)

06.45 (S)

07.00 (M)

DSS Čučma                                                                   14.30

Nadabula                                                                      16.30

ŠTVRTOK

18.00 (S)

06.45 (S)

07.00 (M)

17.00 (M)

 

PIATOK

18.00 (S)

06.45 (S)

07.00 (M)

 

SOBOTA

08.15 (S)

18.00 (S)

 

07. 00 (M)

 

NEDEĽA

07.00 (M)

08.30 (S)

10.00 (S)

11.15 (M)

18.00 (S)

 

 

 

Čučma                                                                            07.30

Rakovnica                                                                    08.30

Nadabula                                                                      08.45

Rudná                                                                            09.30

 

 

 

 

 

 

 

 

FARÁR: 0903/867 200

email: roznava@burv.sk

kaplán: 0908/570 510

 

OZNAMY NA TURÍČNU NEDEĽU

 (23. máj 2021)

– Minulú nedeľu bola zbierka na katolícke masmédia, ktorá činila 470 €. Za vaše milodary Pán, Boh, zaplať.

– Každý pondelok po večernej svätej omši o 18.00 bude v katedrále bývať polhodinová adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. Adorácia bude doprevádzaná spevom mladých a ukončená eucharistickým požehnaním.

– Vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

– Vo štvrtok bude vo františkánskom kostole sv. omša aj večer o 18.00. Táto sv. omša bude vysielaná do rádia Mária.

Májovú pobožnosť sa modlíme vždy 15 min. pred sv. omšami.

Bohoslužby možno sláviť s obmedzeným počtom a to tak, že na 15m2 môže byť 1 veriaci. Preto zatiaľ všetky nedeľné sv. omše budú v katedrále.

– Hoci sa sv. omše môžu sláviť v obmedzenom počte, naďalej platí dišpenz od povinnej účasti na nedeľnej sv. omši. Prosíme, aby hlavne starší, chorí, tí, ktorí sa starajú o chorých a starých a jednoznačne tí, ktorí majú príznaky choroby,  sledovali priame prenosy sv. omší cez média.

– Žiadame vás, aby ste boli navzájom tolerantní a disciplinovaní a dodržiavali hygienické predpisy, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva na slávenie verejných bohoslužieb.

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK

Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka

UTOROK

Sv. Bédu Ctihodného, kňaza a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná spomienka

STREDA

Sv. Filipa Nériho, kňaza, spomienka

ŠTVRTOK

Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a večného kňaza, sviatok

PIATOK

féria

SOBOTA

Sv. Pavla VI. pápeža, ľubovoľná spomienka

NEDEĽA

NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

 

 

 

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

 

katedrála

malý kostol

františkánsky

Filiálky

PONDELOK

18.00 (S)

06.45 (S)

07.00 (M)

 

UTOROK

18.00 (S)

06.45 (S)

07.00 (M)

 

STREDA

18.00 (S)

06.45 (S)

07.00 (M)

 

ŠTVRTOK

18.00 (S)

06.45 (S)

07.00 (M)

18.00 (M)

 

PIATOK

18.00 (S)

06.45 (S)

07.00 (M)

 

SOBOTA

08.15 (S)

18.00 (S)

 

07. 00 (M)

 

NEDEĽA

07.00 (M)

08.30 (S)

10.00 (S)

11.15 (M)

18.00 (S)

 

 

 

Rakovnica                                                                    08.30

Nadabula                                                                      08.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FARÁR: 0903/867 200

email: roznava@burv.sk

kaplán: 0908/570 510

 

OZNAMY NA SIEDMU VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

 (16. máj 2021)

– Dnes je zbierka na katolícke masmédia. Za vaše milodary vopred Pán, Boh, zaplať.

– Každý pondelok po večernej svätej omši o 18.00 bude v katedrále bývať polhodinová adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. Adorácia bude doprevádzaná spevom mladých a ukončená eucharistickým požehnaním.

– V stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Ich obsah je: modlitba Za jednotu kresťanov alebo Za povolania.

– Vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

– 15 min. pred sv. omšami a modlíme deviatnik k Duchu Svätému a májovú pobožnosť.

Bohoslužby možno sláviť s obmedzeným počtom a to tak, že na 15m2 môže byť 1 veriaci. Preto zatiaľ všetky nedeľné sv. omše budú v katedrále.

– Hoci sa sv. omše môžu sláviť v obmedzenom počte, naďalej platí dišpenz od povinnej účasti na nedeľnej sv. omši. Prosíme, aby hlavne starší, chorí, tí, ktorí sa starajú o chorých a starých a jednoznačne tí, ktorí majú príznaky choroby,  sledovali priame prenosy sv. omší cez média.

– Žiadame vás, aby ste boli navzájom tolerantní a disciplinovaní a dodržiavali hygienické predpisy, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva na slávenie verejných bohoslužieb.

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK

féria

UTOROK

Sv. Jána I., pápeža a mučeníka, ľubovoľná spomienka

STREDA

féria

ŠTVRTOK

Sv. Bernardína Sienského, kňaza, ľubovoľná spomienka

PIATOK

Sv. Krištofa Magallanesa, kňaza a spoločníkov, mučeníkov, ľubovoľ. spomienka

SOBOTA

Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky, ľubovoľná spomienka

NEDEĽA

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

 

 

 

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

 

katedrála

malý kostol

františkánsky

Filiálky

PONDELOK

18.00 (S)

06.45 (S)

07.00 (M)

 

UTOROK

18.00 (S)

06.45 (S)

07.00 (M)

 

STREDA

18.00 (S)

06.45 (S)

07.00 (M)

 

ŠTVRTOK

18.00 (S)

06.45 (S)

07.00 (M)

 

PIATOK

18.00 (S)

06.45 (S)

07.00 (M)

 

SOBOTA

08.15 (S)

18.00 (S)

 

07. 00 (M)

 

NEDEĽA

07.00 (M)

08.30 (S)

10.00 (S)

11.15 (M)

18.00 (S)

 

 

 

Čučma                                                                            07.30 Rakovnica                                                                    08.30

Nadabula                                                                      08.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FARÁR: 0903/867 200

email: roznava@burv.sk

kaplán: 0908/570 510

 

OZNAMY NA ŠIESTU VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

 (9. máj 2021)

– V pondelok, utorok a stredu sú prosebné dni za úrodu.

– Vo štvrtok máme slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Je to prikázaný sviatok. Sv. omše v našej farnosti budú nasledovne: 7.00 vo františkánskom kostole v maďarskom jazyku, 06.45 v malom kostole v slovenskom jazyku, 18.00 vo františkánskom kostole v maďarskom jazyku a o 18.00 v katedrále v slovenskom jazyku.

– Vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

– Každý pondelok po večernej svätej omši o 18.00 bude v katedrále bývať polhodinová adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. Adorácia bude doprevádzaná spevom mladých a ukončená eucharistickým požehnaním.

– Od piatku sa začneme modliť deviatnik k Duchu Svätému

Májovú pobožnosť sa modlíme vždy 15 min. pred sv. omšami.

– Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédia

Bohoslužby možno sláviť s obmedzeným počtom a to tak, že na 15m2 môže byť 1 veriaci. Preto zatiaľ všetky nedeľné sv. omše budú v katedrále.

– Hoci sa sv. omše môžu sláviť v obmedzenom počte, naďalej platí dišpenz od povinnej účasti na nedeľnej sv. omši. Prosíme, aby hlavne starší, chorí, tí, ktorí sa starajú o chorých a starých a jednoznačne tí, ktorí majú príznaky choroby,  sledovali priame prenosy sv. omší cez média.

– Žiadame vás, aby ste boli navzájom tolerantní a disciplinovaní a dodržiavali hygienické predpisy, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva na slávenie verejných bohoslužieb.

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK

féria

UTOROK

Bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka

STREDA

Sv. Pankráca, mučeníka, ľubovoľná spomienka

ŠTVRTOK

SLÁVNOSŤ NANEBOVSTÚPENIA PÁNA

PIATOK

Sv. Mateja, apoštola, sviatok

SOBOTA

féria

NEDEĽA

SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

 

 

 

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

 

katedrála

malý kostol

františkánsky

Filiálky

PONDELOK

18.00 (S)

06.45 (S)

07.00 (M)

 

UTOROK

18.00 (S)

06.45 (S)

07.00 (M)

 

STREDA

18.00 (S)

06.45 (S)

07.00 (M)

Nadabula                                                                      16.30

ŠTVRTOK

18.00 (S)

06.45 (S)

07.00 (M)

18.00 (M)

 

PIATOK

18.00 (S)

06.45 (S)

07.00 (M)

 

SOBOTA

08.15 (S)

18.00 (S)

 

07. 00 (M)

 

NEDEĽA

07.00 (M)

08.30 (S)

10.00 (S)

11.15 (M)

18.00 (S)

 

 

 

Rakovnica                                                                    08.30

Nadabula                                                                      08.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FARÁR: 0903/867 200

email: roznava@burv.sk

kaplán: 0908/570 510

 

OZNAMY NA PIATU VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

 (2. máj 2021)

– Minulú nedeľu bola zbierka na seminár, ktorá činila 320€. Za vaše milodary Pán, Boh, zaplať.

– Dnes máme prvú nedeľu v mesiaci. Pobožnosť k Najsv. Srdcu Ježišovmu a Eucharistické požehnanie bude vo františkánskom kostole o 16.00 hod. v maďarskom jazyku.

– Vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

Piatok je prvý piatok v mesiaci. Spovedáme 30 minút pred svätými omšami. Po sv. omši bude prvopiatková pobožnosť.

Májovú pobožnosť sa modlíme vždy 15 min. pred sv. omšami.

Bohoslužby možno sláviť s obmedzeným počtom a to tak, že na 15m2 môže byť 1 veriaci. Preto zatiaľ všetky nedeľné sv. omše budú v katedrále.

– Hoci sa sv. omše môžu sláviť v obmedzenom počte, naďalej platí dišpenz od povinnej účasti na nedeľnej sv. omši. Prosíme, aby hlavne starší, chorí, tí, ktorí sa starajú o chorých a starých a jednoznačne tí, ktorí majú príznaky choroby,  sledovali priame prenosy sv. omší cez média.

– Žiadame vás, aby ste boli navzájom tolerantní a disciplinovaní a dodržiavali hygienické predpisy, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva na slávenie verejných bohoslužieb.

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK

Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok

UTOROK

Sv. Floriána, mučeníka, ľubovoľná spomienka

STREDA

féria

ŠTVRTOK

féria

PIATOK

féria

SOBOTA

féria

NEDEĽA

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

 

 

 

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

 

katedrála

malý kostol

františkánsky

Filiálky

PONDELOK

18.00 (S)

06.45 (S)

07.00 (M)

 

UTOROK

18.00 (S)

06.45 (S)

07.00 (M)

 

STREDA

18.00 (S)

06.45 (S)

07.00 (M)

DSS Čučma                                                                   14.30

ŠTVRTOK

18.00 (S)

06.45 (S)

07.00 (M)

 

PIATOK

18.00 (S)

06.45 (S)

07.00 (M)

 

SOBOTA

08.15 (S)

18.00 (S)

 

07. 00 (M)

 

NEDEĽA

07.00 (M)

08.30 (S)

10.00 (S)

11.15 (M)

18.00 (S)

 

 

 

Čučma                                                                            07.30

Rakovnica                                                                    08.30

Nadabula                                                                      08.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FARÁR: 0903/867 200

email: roznava@burv.sk

kaplán: 0908/570 510

 

 

OZNAMY NA ŠTVRTÚ VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

 (25. apríl 2021)

– Dnes je zbierka na seminár. Za vaše milodary vopred Pán, Boh, zaplať.

– vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

– Vo štvrtok bude vo františkánskom kostole sv. omša aj večer o 18.00. Táto sv. omša bude vysielaná do rádia Mária.

–  Sobota je prvá sobota v mesiaci,  vo františkánskom kostole bude pobožnosť fatimských sobôt o  6.15 (pred Svätou Omšou), a v Katedrále bude po rannej svätej omši.

8. Mája sa uskutoční diecézna púť do Jasova z príležitosti 900. Výročia vzniku rehole premonštrátov. Kto by mal záujem zúčastniť sa púte, nech sa prihlási najneskôr do budúcej nedele v sakrestii. Doprava pútnikov je individuálna. Viac informácii na plagáte na nástenke.

Bohoslužby možno sláviť s obmedzeným počtom a to tak, že na 15m2 môže byť 1 veriaci. Preto zatiaľ všetky nedeľné sv. omše budú v katedrále.

– Hoci sa sv. omše môžu sláviť v obmedzenom počte, naďalej platí dišpenz od povinnej účasti na nedeľnej sv. omši. Prosíme, aby hlavne starší, chorí, tí, ktorí sa starajú o chorých a starých a jednoznačne tí, ktorí majú príznaky choroby,  sledovali priame prenosy sv. omší cez média.

– Žiadame vás, aby ste boli navzájom tolerantní a disciplinovaní a dodržiavali hygienické predpisy, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva na slávenie verejných bohoslužieb.

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK

féria

UTOROK

féria

STREDA

Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka, ľubovoľná spomienka

ŠTVRTOK

Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy, sviatok

PIATOK

Sv. Pia V., pápeža, ľubovoľná spomienka

SOBOTA

Sv. Jozefa, robotníka, ľubovoľná spomienka

NEDEĽA

PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

 

 

 

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

 

katedrála

malý kostol

františkánsky

Filiálky

PONDELOK

18.00 (S)

06.45 (S)

07.00 (M)

 

UTOROK

18.00 (S)

06.45 (S)

07.00 (M)

 

STREDA

18.00 (S)

06.45 (S)

07.00 (M)

 

ŠTVRTOK

18.00 (S)

06.45 (S)

07.00 (M)

18.00 (M)

 

PIATOK

18.00 (S)

06.45 (S)

07.00 (M)

 

SOBOTA

08.15 (S)

18.00 (S)

 

07. 00 (M)

 

NEDEĽA

07.00 (M)

08.30 (S)

10.00 (S)

11.15 (M)

18.00 (S)

 

 

 

Rakovnica                                                                    08.30

Nadabula                                                                      08.45

Rudná                                                                            09.30

 

 

 

 

 

 

 

 

farár: 0903/867 200

email: roznava@burv.sk

kaplán: 0908/570 510

 

 

OZNAMY NA TRETIU VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

 (18. apríl 2021)

– vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

Bohoslužby možno sláviť s obmedzeným počtom a to tak, že na 15m2 môže byť 1 veriaci. Preto zatiaľ všetky nedeľné sv. omše budú v katedrále.

– Hoci sa sv. omše môžu sláviť v obmedzenom počte, naďalej platí dišpenz od povinnej účasti na nedeľnej sv. omši. Prosíme, aby hlavne starší, chorí, tí, ktorí sa starajú o chorých a starých a jednoznačne tí, ktorí majú príznaky choroby,  sledovali priame prenosy sv. omší cez média.

– Žiadame vás, aby ste boli navzájom tolerantní a disciplinovaní a dodržiavali hygienické predpisy, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva na slávenie verejných bohoslužieb.

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK

féria

UTOROK

féria

STREDA

féria

ŠTVRTOK

féria

PIATOK

Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka, spomienka

SOBOTA

Sv. Juraja, mučeníka, ľubovoľná spomienka

NEDEĽA

ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ, NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

 

katedrála

malý kostol

františkánsky

Filiálky

PONDELOK

18.00 (S)

07.00 (S)

07.00 (M)

 

UTOROK

18.00 (S)

06.45 (S)

07.00 (M)

 

STREDA

18.00 (S)

06.45 (S)

07.00 (M)

 

ŠTVRTOK

18.00 (S)

06.45 (S)

07.00 (M)

 

PIATOK

18.00 (S)

06.45 (S)

07.00 (M)

 

SOBOTA

08.15 (S)

18.00 (S)

 

07. 00 (M)

 

NEDEĽA

07.00 (M)

08.30 (S)

10.00 (S)

11.00 (M)

18.00 (S)

 

 

 

Čučma                                                                            07.30

Rakovnica                                                                    08.30

Nadabula                                                                      08.45

 

 

 

 

 

 

 

 

FARÁR: 0903/867 200

 

kaplán: 0908/570 510

kancelária FÚ: 0948/ 338 204

email: roznava@burv.sk

web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY POČAS PANDÉMIE

 

– Drahí veriaci! Keďže situácia s koronavírusom neumožňuje vyberať do zvončeka, ponúkame vám možnosť prispieť na chod farnosti prispením na bežný účet. Č. účtu je: IBAN SK96 0900 0000 0000 9961 9603. Za každý váš milodar Pán, Boh, zaplať.

– Katolícke noviny, Remény a Keresztény élet si môžete zakúpiť v predajni SSV (Dominik) na námestí.

– V danej situácii, po spoločnom rokovaní cez internet, sa všetci katolícki biskupi Slovenska jednotne rozhodli vydať nariadenie, aby verejné slávenie bohoslužieb bolo od 1. januára až do odvolania všade pozastavené.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 

– Kedves testvérek! Mivel a koronavírus járvány helyzete nem teszi lehetővé a perselyezést, felkínáljuk önöknek a lehetőséget, hogy hozzájárulásukat helyezzék el a plébánia folyó számlájára, ami a következő:  IBAN SK96 0900 0000 0000 9961 9603.

– A Remény és a Keresztény élet beszerezhető a Dominik kegytárgyüzletben a főtéren.

– A jelenlegi helyzetre vonatkozik, hogy a püspöki kar január 1. felfüggesztette visszavonásig a nyilvános szentmiséket.

 

 

FARÁR: 0903/867 200

 

kaplán: 0908/570 510

kancelária FÚ: 0948/ 338 204

email: roznava@burv.sk

web: www.roznava.fara.sk

 

 

 

OZNAMY NA NEDEĽU SVÄTEJ RODINY

 (27. december 2020)

– Vo štvrtok ráno o 7.00 sv. omše vo františkánskom kostole a v malom kostole nebudú. V katedrále aj vo františkánskom kostole budeme sláviť sv. omše iba o 16.00. Po sv. omšiach bude nasledovať Ďakovná pobožnosť na konci roka. Kto sa zúčastní na speve hymnu Teba, Bože, chválime, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky.

– V piatok 1. 1. 2020 máme slávnosť Panny Márie Bohorodičky. Pripomíname veriacim, že je to prikázaný sviatok, v ktorý sme povinní zúčastniť sa na sv. omši a tento deň náležite svätiť. Sv. omše budú v našej farnosti tak ako v nedeľu.

– V piatok 1. 1. budeme mať vo farnosti deň celodennej eucharistickej poklony. Najsv. Sviatosť Oltárna bude vyložená vo františkánskom kostole po sv. omši o 11.00 až do 16.00. Všetci ste srdečne pozvaní. Na konkrétny čas sa môžete zapísať na harmonogram, ktorý sa nachádza na stolíku pri novinách. Z tohto dôvodu adorácia vo štvrtok nebude.

–  Sobota je prvá sobota v mesiaci,  vo františkánskom kostole bude pobožnosť fatimských sobôt o  6.15 (pred Svätou Omšou), a v Katedrále bude po rannej svätej omši.

– Sestry Vincentky ďakujú všetkým, ktorí sa zapojili do akcie „Taška sv. Vincenta“. Nateraz potravinovú pomoc poskytli 20 rodinám a vďaka vašej štedrosti budú môcť podporiť ešte ďalšie rodiny v priebehu roka. Nech sám Pán odmení všetkých dobrodincov.

– Hoci sa sv. omše môžu sláviť v obmedzenom počte, naďalej platí dišpenz od povinnej účasti na nedeľnej sv. omši. Prosíme, aby hlavne starší, chorí, tí, ktorí sa starajú o chorých a starých a jednoznačne tí, ktorí majú príznaky choroby,  sledovali priame prenosy sv. omší cez média.

Bohoslužby možno vykonávať len s výlučne sediacimi veriacimi a to tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom rade a zároveň medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené. Preto vás prosíme, aby ste sedeli iba na vyznačených miestach v laviciach.

– Žiadame vás, aby ste boli navzájom tolerantní a disciplinovaní a dodržiavali hygienické predpisy, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva na slávenie verejných bohoslužieb.

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK

Sv. Neviniatok, mučeníkov

UTOROK

Piaty deň v oktáve narodenia Pána

STREDA

Šiesty deň v oktáve narodenia Pána

ŠTVRTOK

Siedmy deň v oktáve narodenia Pána

PIATOK

SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY

SOBOTA

Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánského, biskupov a učiteľov Cirkvi, spomienka

NEDEĽA

DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA

 

 

 

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

 

katedrála

malý kostol

františkánsky

Filiálky

PONDELOK

18.00 (S)

07.00 (S)

07.00 (M)

 

UTOROK

18.00 (S)

07.00 (S)

07.00 (M)

 

STREDA

18.00 (S)

07.00 (S)

07.00 (M)

 

ŠTVRTOK

16.00 (S)

 

16.00 (M)

 

1. Januára

PIATOK

07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S)

11.00 (M)

Čučma                                                                           07.30

Rakovnica                                                                   08.30

Nadabula                                                                     08:45

SOBOTA

08.15 (S)

18.00 (S)

 

07. 00 (M)

 

NEDEĽA

07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S)

 

11.00 (M)

Rakovnica                                                                   08.30

Nadabula                                                                     08.45

Rudná                                                                           09.30

 

 

 

 

 

 

 

 

FARÁR: 0903/867 200

 

kaplán: 0908/570 510

kancelária FÚ: 0948/ 338 204

email: roznava@burv.sk

web: www.roznava.fara.sk

 

OZNAMY NA ŠTVRTÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

 (20. december 2020)

– Počas adventu v stredu budú bývať v malom kostole sv. omše o 6.30 hod. V malom kostole sú sv. omše každé ráno, okrem soboty a nedele, o 7.00

– Vo štvrtok adorácia nebude!

– Prosíme vás, aby ste si čím skôr vykonali vianočnú spoveď, lebo, zdá sa, že cez sviatky budú veľké obmedzenia aj, čo sa týka sv. omší. Spovedáme do stredy 30 min. pred každou sv. omšou.

– Betlehemské svetlo si môžete prevziať v kostoloch.

– Hoci sa sv. omše môžu sláviť v obmedzenom počte, naďalej platí dišpenz od povinnej účasti na nedeľnej sv. omši. Prosíme, aby hlavne starší, chorí, tí, ktorí sa starajú o chorých a starých a jednoznačne tí, ktorí majú príznaky choroby,  sledovali priame prenosy sv. omší cez média.

Bohoslužby možno vykonávať len s výlučne sediacimi veriacimi a to tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom rade a zároveň medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené. Preto vás prosíme, aby ste sedeli iba na vyznačených miestach v laviciach.

– Žiadame vás, aby ste boli navzájom tolerantní a disciplinovaní a dodržiavali hygienické predpisy, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva na slávenie verejných bohoslužieb.

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK

féria

UTOROK

féria

STREDA

féria

ŠTVRTOK

féria

PIATOK

NARODENIE PÁNA, SLÁVNOSŤ

SOBOTA

Sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok

NEDEĽA

NEDEĽA SV. RODINY

 

 

 

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

 

katedrála

malý kostol

františkánsky

Filiálky

PONDELOK

18.00 (S)

07.00 (S)

07.00 (M)

 

UTOROK

18.00 (S)

07.00 (S)

07.00 (M)

 

STREDA

18.00 (S)

06.30 (S)

07.00 (M)

 

24. Dec ŠTVRTOK

16.30 (S)

24.00 (S)

16.30 (S)

24.00 (S)

16.30 (M)

24.00 (M)

Čučma                                                                            22.00

Rakovnica                                                                    21.00

Nadabula                                                                      22.00

Rudná                                                                            22.00

25. Dec

PIATOK

07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S)

11.00 (M)

Rakovnica                                                                    08.30

Nadabula                                                                      08:45

26. Dec SOBOTA

07.00 (M)

10.00 (S)

08.30 (S)

11. 00 (M)

 

NEDEĽA

07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S)

 

11.00 (M)

Rakovnica                                                                    08.30

Nadabula                                                                      08.45

 

 

 

 

 

 

 

 

FARÁR: 0903/867 200

 

kaplán: 0908/570 510

kancelária FÚ: 0948/ 338 204

email: roznava@burv.sk

web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA TRETIU ADVENTNÚ NEDEĽU

 (13. december 2020)

– Počas adventu v stredu budú bývať v malom kostole sv. omše o 6.30 hod. Týchto sv. omší sa budú zúčastňovať aj deti z Katolíckej materskej školy. V malom kostole sú sv. omše každé ráno, okrem soboty a nedele, o 7.00

– Vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

– V piatok po sv. omši bude adorácia s mladými.

– Prosíme vás, aby ste si čím skôr vykonali vianočnú spoveď, lebo, zdá sa, že cez sviatky budú veľké obmedzenia aj, čo sa týka sv. omší. Spovedáme 30 min. pred každou sv. omšou

– Rehoľa sv. Vincenta de Paul, sestry vincentínky, ohlasujú zbierku „Taška sv. Vincenta“. Celý advent bude možnosť v ponúknutých taškách prinášať do kostolov trvanlivé potraviny a drogériu pre núdznych. Sestry sv. Vincenta tieto dary prevezmú a odovzdajú pred sviatkami tým, ktorí to budú potrebovať. Za vaše dary vopred Pán, Boh, zaplať

– Hoci sa sv. omše môžu sláviť v obmedzenom počte, naďalej platí dišpenz od povinnej účasti na nedeľnej sv. omši. Prosíme, aby hlavne starší, chorí, tí, ktorí sa starajú o chorých a starých a jednoznačne tí, ktorí majú príznaky choroby,  sledovali priame prenosy sv. omší cez média.

– Prosíme vás, aby ste sedeli iba na vyznačených miestach v laviciach.

– Žiadame vás, aby ste boli navzájom tolerantní a disciplinovaní a dodržiavali hygienické predpisy, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva na slávenie verejných bohoslužieb.

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK

Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

UTOROK

féria

STREDA

féria

ŠTVRTOK

féria

PIATOK

féria

SOBOTA

féria

NEDEĽA

ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

 

 

 

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

 

katedrála

malý kostol

františkánsky

Filiálky

PONDELOK

18.00 (S)

07.00 (S)

07.00 (M)

 

UTOROK

18.00 (S)

07.00 (S)

07.00 (M)

 

STREDA

18.00 (S)

06.30 (S)

07.00 (M)

 

ŠTVRTOK

18.00 (S)

07.00 (S)

07.00 (M)

 

PIATOK

18.00 (S)

07.00 (S)

07.00 (M)

 

SOBOTA

08.15 (S)

18.00 (S)

 

 

07. 00 (M)

 

NEDEĽA

07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S)

 

11.00 (M)

Rakovnica                                                                    08.30

Nadabula                                                                      08.45

 

 

 

 

 

 

 

 

FARÁR: 0903/867 200

 

kaplán: 0908/570 510

kancelária FÚ: 0948/ 338 204

email: roznava@burv.sk

web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA DRUHÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

 (6. december 2020)

– Minulú nedeľu bola zbierka na potreby Slovenskej Katolíckej charity, ktorá činila 634 €. Za každý milodar Pán, Boh, zaplať.

– Dnes máme prvú nedeľu v mesiaci. Pobožnosť k Najsv. Srdcu Ježišovmu a Eucharistické požehnanie bude vo františkánskom kostole o 16.00 hod. v maďarskom jazyku.

V utorok máme prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Sv. omša bude vo františkánskom kostole aj večer o 17.00

– Počas adventu v stredu budú bývať v malom kostole sv. omše o 6.30 hod. Týchto sv. omší sa budú zúčastňovať aj deti z Katolíckej materskej školy.

– Vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

– Vo štvrtok bude vo františkánskom kostole sv. omša ja večer o 18.00. Táto sv. omša bude vysielaná do rádia Mária.

– Na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu sú zimné kántrové dni. Záväzný je jeden deň. Ich obsah je: Príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete.

– Rehoľa sv. Vincenta de Paul, sestry vincentínky, ohlasujú zbierku „Taška sv. Vincenta“. Celý advent bude možnosť v ponúknutých taškách prinášať do kostolov trvanlivé potraviny a drogériu pre núdznych. Sestry sv. Vincenta tieto dary prevezmú a odovzdajú pred sviatkami tým, ktorí to budú potrebovať. Za vaše dary vopred Pán, Boh, zaplať

– Hoci sa sv. omše môžu sláviť v obmedzenom počte, naďalej platí dišpenz od povinnej účasti na nedeľnej sv. omši. Prosíme, aby hlavne starší, chorí, tí, ktorí sa starajú o chorých a starých a jednoznačne tí, ktorí majú príznaky choroby,  sledovali priame prenosy sv. omší cez média.

– Prosíme vás, aby ste sedeli iba na vyznačených miestach v laviciach.

– Žiadame vás, aby ste boli navzájom tolerantní a disciplinovaní a dodržiavali hygienické predpisy, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva na slávenie verejných bohoslužieb.

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK

Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

UTOROK

NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE, slávnosť

STREDA

Sv. Jána Diega, ľubovoľná spomienka

ŠTVRTOK

féria

PIATOK

Sv. Damaza I., pápeža, ľubovoľná spomienka

SOBOTA

Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej

NEDEĽA

TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA

 

 

 

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

 

katedrála

malý kostol

františkánsky

Filiálky

PONDELOK

18.00 (S)

07.00 (S)

07.00 (M)

 

UTOROK

18.00 (S)

07.00 (S)

07.00 (M)

17.00 (M)

Nadabula                                                                      16.30

 

STREDA

18.00 (S)

06.30 (S)

07.00 (M)

 

ŠTVRTOK

18.00 (S)

07.00 (S)

07.00 (M)

18.00 (M)

 

PIATOK

18.00 (S)

07.00 (S)

07.00 (M)

 

SOBOTA

08.15 (S)

18.00 (S)

 

 

07. 00 (M)

 

NEDEĽA

07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S)

 

11.00 (M)

Rakovnica                                                                    08.30

Nadabula                                                                      08.45

Čučma                                                                            07.30

 

 

 

 

 

 

 

 

FARÁR: 0903/867 200

 

kaplán: 0908/570 510

kancelária FÚ: 0948/ 338 204

email: roznava@burv.sk

web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA PRVÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

PRVÁ NEDEĽA

(29. november 2020)

– Dnes po sv. omšiach bude už tradične zbierka na potreby Slovenskej Katolíckej charity. Za každý milodar Pán, Boh, zaplať.

– Počas adventu v stredu budú bývať v malom kostole sv. omše o 6.30 hod. Týchto sv. omší sa budú zúčastňovať aj deti z Katolíckej materskej školy.

– Vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

– Rehoľa sv. Vincenta de Paul, sestry vincentínky, ohlasujú zbierku „Taška sv. Vincenta“. Celý advent bude možnosť v ponúknutých taškách prinášať do kostolov trvanlivé potraviny a drogériu pre núdznych. Sestry sv. Vincenta tieto dary prevezmú a odovzdajú pred sviatkami tým, ktorí to budú potrebovať. Za vaše dary vopred Pán, Boh, zaplať

– Obnovujeme v našej farnosti slávenie sv. omší tak, ako ste boli zvyknutí. Zároveň naďalej platí dišpenz od povinnej účasti na nedeľnej sv. omši. Prosíme, aby hlavne starší, chorí, tí, ktorí sa starajú o chorých a starých a jednoznačne tí, ktorí majú príznaky choroby,  sledovali priame prenosy sv. omší cez média.

– Prosíme vás, aby ste sedeli iba na vyznačených miestach v laviciach.

– Žiadame vás, aby ste boli navzájom tolerantní a disciplinovaní a dodržiavali hygienické predpisy, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva na slávenie verejných bohoslužieb.

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK

Sv. Ondreja, apoštola, sviatok

UTOROK

féria

STREDA

féria

ŠTVRTOK

Sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka

PIATOK

Sv. Barbory, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka

SOBOTA

féria

NEDEĽA

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

 

 

 

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

 

katedrála

malý kostol

františkánsky

Filiálky

PONDELOK

18.00 (S)

 

07.00 (M)

 

UTOROK

18.00 (S)

07.00 (S)

07.00 (M)

 

STREDA

18.00 (S)

06.30 (S)

07.00 (M)

 

ŠTVRTOK

18.00 (S)

07.00 (S)

07.00 (M)

 

PIATOK

18.00 (S)

07.00 (S)

07.00 (M)

Nadabula                                                                      16.30

SOBOTA

08.15 (S)

18.00 (S)

 

 

07. 00 (M)

 

NEDEĽA

07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S)

 

11.00 (M)

Rakovnica                                                                    08.30

Nadabula                                                                      08.45

Rudná                                                                            09.30

 

 

 

 

 

 

 

 

FARÁR: 0903/867 200

 

kaplán: 0908/570 510

kancelária FÚ: 0948/ 338 204

email: roznava@burv.sk

web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA 34. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

NEDEĽA KRISTA KRÁĽA

(22. november 2020)

– Dnes máme možnosť získať úplné odpustky. K zvyčajným podmienkam patrí aj účasť na modlitbe „Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia“ pred vyloženou sviatosťou oltárnou.

– Vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

– Vo štvrtok bude vo františkánskom kostole sv. omša ja večer o 18.00. Táto sv. omša bude vysielaná do rádia Mária.

– Na budúcu nedeľu je 1. Adventná nedeľa. Začíname nový cirkevný rok. Počas sv. omší budeme požehnávať adventné vence. Po sv. omšiach bude už tradične zbierka na potreby Slovenskej Katolíckej charity. Za každý milodar Pán, Boh, zaplať.

– Obnovujeme v našej farnosti slávenie sv. omší tak, ako ste boli zvyknutí. Zároveň naďalej platí dišpenz od povinnej účasti na nedeľnej sv. omši. Prosíme, aby hlavne starší, chorí, tí, ktorí sa starajú o chorých a starých a jednoznačne tí, ktorí majú príznaky choroby,  sledovali priame prenosy sv. omší cez média.

– Prosíme vás, aby ste sedeli iba na vyznačených miestach v laviciach.

– Žiadame vás, aby ste boli navzájom tolerantní a disciplinovaní a dodržiavali hygienické predpisy, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva na slávenie verejných bohoslužieb.

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK

Sv. Klement I., pápeža a mučeníka, ľubovoľná spomienka

UTOROK

Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

STREDA

Sv. Kataríny Alexandríjskej, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka

ŠTVRTOK

féria

PIATOK

féria

SOBOTA

féria

NEDEĽA

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

 

 

 

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

 

katedrála

malý kostol

františkánsky

Filiálky

PONDELOK

18.00 (S)

 

07.00 (M)

 

UTOROK

18.00 (S)

07.00 (S)

07.00 (M)

 

STREDA

18.00 (S)

 

07.00 (M)

 

ŠTVRTOK

18.00 (S)

07.00 (S)

07.00 (M)

18.00 (M)

 

PIATOK

18.00 (S)

07.00 (S)

07.00 (M)

 

SOBOTA

08.15 (S)

18.00 (S)

 

 

07. 00 (M)

 

NEDEĽA

07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S)

 

11.00 (M)

Čučma                                                                            07.30

Rakovnica                                                                    08.30

Nadabula                                                                      08.45

 

 

 

 

 

 

 

 

FARÁR: 0903/867 200

 

kaplán: 0908/570 510

kancelária FÚ: 0948/ 338 204

email: roznava@burv.sk

web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA 33. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(15. november 2020)

– Vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

– Obnovujeme v našej farnosti slávenie sv. omší tak, ako ste boli zvyknutí. Zároveň naďalej platí dišpenz od povinnej účasti na nedeľnej sv. omši. Prosíme, aby hlavne starší, chorí, tí, ktorí sa starajú o chorých a starých a jednoznačne tí, ktorí majú príznaky choroby,  sledovali priame prenosy sv. omší cez média.

– Žiadame vás, aby ste boli navzájom tolerantní a disciplinovaní a dodržiavali hygienické predpisy, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva na slávenie verejných bohoslužieb.

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK

Sv. Margity Škótskej, ľubovoľná spomienka

UTOROK

Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka

STREDA

Výročie posviacky bazilík sv. Petra a Pavla, ľubovoľná spomienka

ŠTVRTOK

féria

PIATOK

féria

SOBOTA

Obetovanie Panny Márie, spomienka

NEDEĽA

NEDEĽA KRISTA KRÁĽA

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

 

katedrála

malý kostol

františkánsky

Filiálky

PONDELOK

18.00 (S)

 

07.00 (M)

 

UTOROK

18.00 (S)

07.00 (S)

07.00 (M)

 

STREDA

18.00 (S)

 

07.00 (M)

 

ŠTVRTOK

18.00 (S)

07.00 (S)

07.00 (M)

 

PIATOK

18.00 (S)

07.00 (S)

07.00 (M)

 

SOBOTA

08.15 (S)

18.00 (S)

 

 

07. 00 (M)

 

NEDEĽA

07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S)

 

11.00 (M)

Čučma                                                                           07.30

Rakovnica                                                                   08.30

Nadabula                                                                     08.45

 

 

 

 

 

 

 

 

FARÁR: 0903/867 200

 

kaplán: 0908/570 510

kancelária FÚ: 0948/ 338 204

email: roznava@burv.sk

web: www.roznava.fara.sk

 

OZNAMY NA 29. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(18. október 2020)

 

– „Dnes slávime Misijnú nedeľu a modlíme sa hlavne za Cirkev na Srí Lanke a za africké krajiny Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou. Nakoľko nie je možná misijná zbierka v kostoloch, prosíme vás o podporu misii cez e-zbierku cez  internetovú stránku www.misijnédiela.sk Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.“

– V danej situácii, po spoločnom rokovaní cez internet, sa všetci katolícki biskupi Slovenska jednotne rozhodli vydať nariadenie, aby verejné slávenie bohoslužieb bolo od 15. októbra až do odvolania všade pozastavené.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 

FARÁR: 0903/867 200

 

kaplán: 0908/570 510

kancelária FÚ: 0948/ 338 204

email: roznava@burv.sk

web: www.roznava.fara.sk

 

OZNAMY NA 28. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(11. október 2020)

 

– V mesiaci október sa budeme modliť októbrové pobožnosti. Sv. ruženec sa vo františkánskom kostole budeme modliť o 6.15, a v katedrále o 17.20 hod.

– V mesiaci október bude zmena sv. omší vo františkánskom kostole. Sv. omše budú v stredu a piatok bývať o 17:00 hod. a o 16.15 hod. bude októbrová pobožnosť.

– Vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

– Vo štvrtok bude vo františkánskom kostole sv. omša ja večer o 18.00. Táto sv. omša bude vysielaná do rádia Mária.

– Sv. omše v malom kostole budú ráno o 7.00 v utorok, štvrtok a piatok

Budúca nedeľa je misijná. Po svätých omšiach bude celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť venovaná farnostiam na Srí Lanke a africkým krajinám Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou. Za vaše milodary srdečné Pán, Boh, zaplať.

15. Októbra sa kvôli situácii s koronavírusom ruší uctenie relikvií sv. Jána Vianneyho.

– Kvôli vzniknutej situácii musíme riešiť aj účasť na sv. omšiach. Povolená je účasť 50-tich ľudí vrátane kňaza na jednej sv. omši. Preto pridávame sv. omšu v nedeľu o 08.30 v slovenskom jazyku vo františkánskom kostole a v sobotu večer o 17.00 v maďarskom jazyku vo františkánskom kostole. Po každej sv. omši pri východe z kostola si, prosím, zoberte lístok, ktorý oprávňuje na účasť na sv. omši na nasledujúcu nedeľu.

– Biskupi Slovenska zároveň dávajú dišpenz od povinnej účasti na nedeľnej sv. omši. Prosia, aby hlavne starší, chorí, jednoznačne tí, ktorí majú príznaky choroby a tí, ktorí sa starajú o chorých a starých, sledovali priame prenosy sv. omší cez média.

– Žiadame vás, aby ste boli navzájom tolerantní a disciplinovaní a dodržiavali hygienické predpisy, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva na slávenie verejných bohoslužieb. Keďže sa situácia s koronavírusom zhoršuje, KBS nás upozorňuje na povinnosť nosiť rúška počas celej liturgie.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 

 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

PONDELOK

féria

UTOROK

féria

STREDA

Sv. Kalixta I. pápeža a mučeníka, ľubovoľná spomienka

ŠTVRTOK

Sv. Terézia z Avily, panna a učiteľka Cirkvi, spomienka

PIATOK

Sv. Margita Mária Alacoque, ľubovoľná spomienka

SOBOTA

Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka

NEDEĽA

29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

 

katedrála

malý kostol

františkánsky

Filiálky

PONDELOK

18.00 (S)

 

07.00 (M)

 

UTOROK

18.00 (S)

07.00 (S)

07.00 (M)

 

STREDA

18.00 (S)

 

17.00 (M)

 

ŠTVRTOK

18.00 (S)

07.00 (S)

07.00 (M)

18.00 (M)

 

PIATOK

18.00 (S)

07.00 (S)

17.00 (M)

 

SOBOTA

08.15 (S)

18.00 (S)

 

 

07. 00 (M)

17.00 (M)

 

NEDEĽA

07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S)

 

08.30 (S)

11.00 (M)

Čučma                                                                            07.30

Rakovnica                                                                    08.30

Nadabula                                                                      08.45

 

 

 

 

 

 

 

 

FARÁR: 0903/867 200

 

kaplán: 0908/570 510

kancelária FÚ: 0948/ 338 204

email: roznava@burv.sk

web: www.roznava.fara.sk

 

 

 

OZNAMY NA 27. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(4. október 2020)

 

– V mesiaci október sa budeme modliť októbrové pobožnosti. Sv. ruženec sa vo františkánskom kostole budeme modliť o 6.15, a v katedrále o 17.20 hod.

– V mesiaci október bude zmena sv. omší vo františkánskom kostole. Sv. omše budú v stredu a piatok bývať o 17:00 hod. a o 16.15 hod. bude októbrová pobožnosť.

– Vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

– Sv. omše v malom kostole budú ráno o 7.00 v utorok, stredu, štvrtok a piatok

15. Októbra sa kvôli situácii s koronavírusom ruší uctenie relikvií sv. Jána Vianneyho.

– Kvôli vzniknutej situácii musíme riešiť aj účasť na sv. omšiach. Povolená je účasť 50-tich ľudí vrátane kňaza na jednej sv. omši. Preto pridávame sv. omšu v nedeľu o 08.30 v slovenskom jazyku vo františkánskom kostole a v sobotu večer o 17.00 v maďarskom jazyku vo františkánskom kostole. Po každej sv. omši pri východe z kostola si, prosím, zoberte lístok, ktorý oprávňuje na účasť na sv. omši na nasledujúcu nedeľu.

– Biskupi Slovenska zároveň dávajú dišpenz od povinnej účasti na nedeľnej sv. omši. Prosia, aby hlavne starší, chorí, jednoznačne tí, ktorí majú príznaky choroby a tí, ktorí sa starajú o chorých a starých, sledovali priame prenosy sv. omší cez média.

– Žiadame vás, aby ste boli navzájom tolerantní a disciplinovaní a dodržiavali hygienické predpisy, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva na slávenie verejných bohoslužieb. Keďže sa situácia s koronavírusom zhoršuje, KBS nás upozorňuje na povinnosť nosiť rúška počas celej liturgie.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

PONDELOK

Sv. Faustína Kowalská, ľubovoľná spomienka

UTOROK

Sv. Bruno, kňaz, ľubovoľná spomienka

STREDA

Ružencová Panna Mária, spomienka

ŠTVRTOK

féria

PIATOK

Sv. Dionýza, biskupa a mučeníka, ľubovoľná spomienka

SOBOTA

féria

NEDEĽA

28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

 

katedrála

malý kostol

františkánsky

Filiálky

PONDELOK

18.00 (S)

 

07.00 (M)

 

UTOROK

18.00 (S)

07.00 (S)

07.00 (M)

 

STREDA

18.00 (S)

07.00 (S)

17.00 (M)

Jasanima                                                                       15.30

ŠTVRTOK

18.00 (S)

07.00 (S)

07.00 (M)

 

PIATOK

18.00 (S)

07.00 (S)

17.00 (M)

 

SOBOTA

08.15 (S)

18.00 (S)

 

 

07. 00 (M)

17.00 (M)

 

NEDEĽA

07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S)

 

08.30 (S)

11.00 (M)

Rakovnica                                                                    08.30

Nadabula                                                                      08.45

 

 

 

 

 

 

 

 

FARÁR: 0903/867 200

 

kaplán: 0908/570 510

kancelária FÚ: 0948/ 338 204

email: roznava@burv.sk

web: www.roznava.fara.sk

 

OZNAMY NA 25. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(20. september 2020)

 

– Minulú nedeľu bola zbierka pre Svätú zem (na Boží hrob), ktorá činila 630€. Za vaše milodary úprimné Pán, Boh, zaplať.

– V utorok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole pobožnosť k sv. Šarbelovi.

– Vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

– Pozývame rodičov prvoprijímajúcich detí na 1. stretnutie, ktoré sa uskutoční  v  nedeľu 27. septembra 2020  o 17:00 na Nám. baníkov 30.

– Obnovujeme ranné sv. omše v malom kostole. Zatiaľ budú sv. omše ráno o 7.00 v utorok, štvrtok a piatok

– Žiadame vás, aby ste boli navzájom tolerantní a disciplinovaní a dodržiavali hygienické predpisy, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva na slávenie verejných bohoslužieb.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

PONDELOK

Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok

UTOROK

féria

STREDA

Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, spomienka

ŠTVRTOK

féria

PIATOK

féria

SOBOTA

Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov, ľubovoľná spomienka

NEDEĽA

26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

 

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

 

katedrála

malý kostol

františkánsky

Filiálky

PONDELOK

18.00 (S)

 

07.00 (M)

 

UTOROK

18.00 (S)

07.00 (S)

07.00 (M)

 

STREDA

18.00 (S)

 

07.00 (M)

Jasanima                                                                       15.30

ŠTVRTOK

18.00 (S)

07.00 (S)

07.00 (M)

 

PIATOK

18.00 (S)

07.00 (S)

07.00 (M)

 

SOBOTA

  08.15 (S)

18.00 (S)

 

 

  07. 00 (M)

 

NEDEĽA

 07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S)

 

11.00 (M)

Rakovnica                                                                    08.30

 Nadabula                                                                     08.45

 

 

 

 

 

 

 

 

FARÁR: 0903/867 200

 

kaplán: 0908/570 510

kancelária FÚ: 0948/ 338 204

email: roznava@burv.sk

web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA 24. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(13. september 2020)

 

– Dnes máme zbierku pre Svätú zem (na Boží hrob). Za vaše milodary vopred úprimné Pán, Boh, zaplať.

– V utorok máme slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Sv. omše v našej farnosti budú nasledovne: o 8.00 v malom kostole v slovenskom jazyku, vo františkánskom kostole v maďarskom jazyku a večer o 18.00 v katedrále v slovenskom jazyku.

V stredu, piatok a sobotu sú kántrové dní. Záväzný je jeden deň. Obsah jesenných kántrových dní: Poďakovanie za úrodu.

– Vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

– Vo štvrtok bude vo františkánskom kostole sv. omša ja večer o 18.00. Táto sv. omša bude vysielaná do rádia Mária.

– V piatok po večernej sv. omši bude moderovaná adorácia sprevádzaná mládežníckymi piesňami.

– Obnovujeme ranné sv. omše v malom kostole. Zatiaľ budú sv. omše ráno o 7.00 v utorok, štvrtok a piatok

– Žiadame vás, aby ste boli navzájom tolerantní a disciplinovaní a dodržiavali hygienické predpisy, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva na slávenie verejných bohoslužieb.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

PONDELOK

Povýšenie sv. kríža, sviatok

UTOROK

Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť

STREDA

Sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov

ŠTVRTOK

Sv. Róberta Bellarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná spomienka

PIATOK

féria

SOBOTA

Sv. Janurá, biskupa a mučeníka, ľubovoľná spomienka

NEDEĽA

25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

 

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

 

katedrála

malý kostol

františkánsky

Filiálky

PONDELOK

18.00 (S)

 

07.00 (M)

 

UTOROK

18.00 (S)

08.00 (S)

08.00 (M)

 

STREDA

18.00 (S)

 

07.00 (M)

 

ŠTVRTOK

18.00 (S)

07.00 (S)

07.00 (M)

18.00 (M)

 

PIATOK

18.00 (S)

07.00 (S)

07.00 (M)

 

SOBOTA

  08.15 (S)

18.00 (S)

 

 

  07. 00 (M)

 

NEDEĽA

 07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S)

 

11.00 (M)

Čučma                                                                            07.30

Rakovnica                                                                    08.30

 Nadabula                                                                     08.45

 

 

 

 

 

 

 

 

FARÁR: 0903/867 200

 

kaplán: 0908/570 510

kancelária FÚ: 0948/ 338 204

email: roznava@burv.sk

web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA 23. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(6. september 2020)

 

– Dnes máme prvú nedeľu v mesiaci. Pobožnosť k Najsv. Srdcu Ježišovmu a Eucharistické požehnanie bude vo františkánskom kostole o 16.00 hod. v maďarskom jazyku.

– Vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

– Obnovujeme ranné sv. omše v malom kostole. Zatiaľ budú sv. omše ráno o 7.00 v utorok a piatok.

– Z dôvodu výnimočnej situácie pandémie koronavírusu pápež František rozhodol o presunutí Zbierky pre svätú zem (Boží hrob), ktorá sa každoročne koná na Veľký piatok, na budúcu nedeľu, 13. september 2020. Táto zbierka je prejavom našej solidarity s kresťanmi vo Svätej zemi.

– Aj v školskom roku 2020/2021 vychádza katolícky časopis Rebrík, ktorý vydáva Vydavateľstvo DON BOSCO. Je to jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku. Rebrík môžete objednať svojim deťom alebo vnúčatám prostredníctvom internetovej stránky www.rebrik.sk alebo na telefónnom čísle 0903 962 029.

– Žiadame vás, aby ste boli navzájom tolerantní a disciplinovaní a dodržiavali hygienické predpisy, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva na slávenie verejných bohoslužieb.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

PONDELOK

Sv. košickí mučeníci, spomienka

UTOROK

Narodenie Panny Márie, sviatok

STREDA

Sv. Petra Clavera, kňaza, ľubovoľná spomienka

ŠTVRTOK

féria

PIATOK

féria

SOBOTA

Mena Panny Márie, ľubovoľná spomienka

NEDEĽA

24. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

 

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

 

katedrála

malý kostol

františkánsky

Filiálky

PONDELOK

18.00 (S)

 

07.00 (M)

 

UTOROK

18.00 (S)

07.00 (S)

07.00 (M)

 

STREDA

18.00 (S)

 

07.00 (M)

Jasanima                                                                       15.30

ŠTVRTOK

18.00 (S)

 

07.00 (M)

 

PIATOK

18.00 (S)

07.00 (S)

07.00 (M)

 

SOBOTA

  08.15 (S)

18.00 (S)

 

 

  07. 00 (M)

 

NEDEĽA

 07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S)

 

11.00 (M)

Rakovnica                                                                    08.30

 Nadabula                                                                     08.45

 

 

 

 

 

 

 

 

FARÁR: 0903/867 200

 

kaplán: 0908/570 510

kancelária FÚ: 0948/ 338 204

email: roznava@burv.sk

web: www.roznava.fara.sk

 

OZNAMY NA 22. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(30. august 2020)

 

– Minulú nedeľu bola zbierka na potreby farnosti, ktorá činila 650,39€. Za každý váš milodar úprimné Pán, Boh, zaplať. 

– Vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 Vo štvrtok večer bude vo františkánskom kostole maďarská  sv. omša aj večer o 18. 00, vysielaná cez „ Rádio Mária“.

Piatok je prvý piatok v mesiaci. Spovedáme 30 minút pred svätými omšami. Po sv. omši bude prvopiatková adorácia. V piatok bude sv. omša aj ráno o 7.00 v malom kostole.

–  Sobota je prvá sobota v mesiaci,  vo františkánskom kostole bude pobožnosť fatimských sobôt o  6.15 (pred Svätou Omšou), a v Katedrále bude po rannej svätej omši.

– Aj v školskom roku 2020/2021 vychádza katolícky časopis Rebrík, ktorý vydáva Vydavateľstvo DON BOSCO. Je to jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku. Rebrík môžete objednať svojim deťom alebo vnúčatám prostredníctvom internetovej stránky www.rebrik.sk alebo na telefónnom čísle 0903 962 029.

Púť naplánovaná na 12. septembra do Szentkútu sa z dôvodu obmedzení spôsobených koronavírusom, ruší.

– Od 17. júna 2020 opäť platí povinnosť účasti na svätej omši v nedeľu a v prikázané sviatky podľa obvyklých podmienok. Naďalej zostáva v platnosti rozhodnutie KBS ohľadom podávania sv. prijímania do rúk. Je však možné podať ho aj do úst, a to v prípade, že osoba nie je schopná (z fyzických, psychických, alebo duchovných dôvodov) prijať Eucharistiu do rúk. Žiadame tých, ktorí chcú sv. prijímanie do úst, aby išli ako poslední.

– Žiadame vás, aby ste boli navzájom tolerantní a disciplinovaní a dodržiavali hygienické predpisy, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva na slávenie verejných bohoslužieb.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

PONDELOK

féria

UTOROK

féria

STREDA

féria

ŠTVRTOK

Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka

PIATOK

féria

SOBOTA

 féria

NEDEĽA

23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

 

katedrála

malý kostol

františkánsky

Filiálky

PONDELOK

18.00 (S)

 

07.00 (M)

 

UTOROK

18.00 (S)

 

07.00 (M)

 

STREDA

18.00 (S)

 

07.00 (M)

Čučma                                                                            15.00

ŠTVRTOK

18.00 (S)

 

07.00 (M)

18.00 (M)

 

PIATOK

18.00 (S)

07.00 (S)

07.00 (M)

Nadabula                                                                      16.30

SOBOTA

  08.15 (S)

18.00 (S)

 

 

  07. 00 (M)

 

NEDEĽA

 07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S)

 

11.00 (M)

Čučma                                                                            07.30

Rakovnica                                                                    08.30

 Nadabula                                                                     08.45

Rudná                                                                            09.30                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

FARÁR: 0903/867 200

 

kaplán: 0908/570 510

kancelária FÚ: 0948/ 338 204

email: roznava@burv.sk

web: www.roznava.fara.sk

 

 

 

OZNAMY NA 21. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(23. august 2020)

 

– Dnes po sv. omšiach máme zbierku na potreby farnosti. Za vaše milodary vopred Pán, Boh, zaplať. 

-Vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárnak adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

– V nedeľu začneme sväté omše vzývaním Ducha Svätého z príležitosti začiatku nového školského roka. Preto srdečne pozývame na sväté omše všetkých žiakov, študentov, pedagógov i rodičov.

– Aj v školskom roku 2020/2021 vychádza katolícky časopis Rebrík, ktorý vydáva Vydavateľstvo DON BOSCO. Je to jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku. Svojím obsahom pomáha deťom v ich duchovnom raste a podporuje ich osobnostný rozvoj. Je vhodný aj ako súčasť prípravy detí na prvé sväté prijímanie, ale i na vyplnenie voľného času v kruhu rodiny. Rebrík môžete objednať svojim deťom alebo vnúčatám prostredníctvom internetovej stránky www.rebrik.skalebo na telefónnom čísle 0903 962 029.

– Prosíme vás o hlasovanie za projekt „Malí bádatelia“ našej Katolíckej MŠ. Hlasovať môžete na internetovej stránke www.gestopremesto.sk. Tento projekt je zaradený pod mesto Košice. Priamo hlasovať môžete tu: https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/kosice/10500

Katolícka materská školablahoslavenej Zdenky v Rožňave a Katolícka základná škola svätého Jána Nepomuckého v Rožňave predlžujú možnosť prihlásenia detí pre školský rok 2020/2021 až do konca augusta. Viac informácii nájdetena internete.

– Od 17. júna 2020 opäť platí povinnosť účasti na svätej omši v nedeľu a v prikázané sviatkypodľa obvyklých podmienok. Naďalej zostáva v platnosti rozhodnutie KBS ohľadom podávania sv. prijímania do rúk. Je však možné podať ho aj do úst, a to v prípade, že osoba nie je schopná (z fyzických, psychických, alebo duchovných dôvodov) prijať Eucharistiu do rúk. Žiadame tých, ktorí chcú sv. prijímanie do úst, aby išli ako poslední.

– Žiadame vás, aby ste boli navzájom tolerantní a disciplinovaní a dodržiavali hygienické predpisy, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva na slávenie verejných bohoslužieb.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.skv sekcii „dokumenty“.

 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

PONDELOK

Sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok

UTOROK

Sv. Ľudovíta, ľubovoľná spomienka

STREDA

féria

ŠTVRTOK

Sv. Moniky, spomienka

PIATOK

 Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

SOBOTA

 Spomienka na Mučenícku smrť sv. Jána Krstiteľa

NEDEĽA

22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

 

katedrála

malý kostol

františkánsky

Filiálky

PONDELOK

18.00 (S)

 

07.00 (M)

 

UTOROK

18.00 (S)

 

07.00 (M)

 

STREDA

18.00 (S)

 

07.00 (M)

Jasanima                                                                      15.30

ŠTVRTOK

18.00 (S)

 

07.00 (M)

 

PIATOK

18.00 (S)

 

07.00 (M)

 

SOBOTA

  08.15 (S)

18.00 (S)

 

 

  07. 00 (M)

 

NEDEĽA

 07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S)

 

11.00 (M)

Rakovnica                                                                    08.30

 Nadabula                                                                    08.45

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

FARÁR: 0903/867 200

 

kaplán: 0908/570 510

kancelária FÚ: 0948/ 338 204

email: roznava@burv.sk

web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA 20. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(16. august 2020)

 

-Vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárnak adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 Vo štvrtok večer bude vo františkánskom kostole maďarská sv. omša aj večer o 18. 00, vysielaná cez „ Rádio Mária“.

– V sobotu, 22. Augusta, po sv. omši ráno o 07. 00 maďarskej, bude vo františkánskom kostole pobožnosť ku sv. Scharbelovi.

– Prosíme vás o hlasovanie za projekt „Malí bádatelia“ našej Katolíckej MŠ. Hlasovať môžete na internetovej stránke www.gestopremesto.sk. Tento projekt je zaradený pod mesto Košice. Priamo hlasovať môžete tu: https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/kosice/10500

Katolícka materská škola blahoslavenej Zdenky v Rožňave a Katolícka základná škola svätého Jána Nepomuckého v Rožňave predlžujú možnosť prihlásenia detí pre školský rok 2020/2021 až do konca augusta. Viac informácii nájdetena internete.

– Od 17. júna 2020 opäť platí povinnosť účasti na svätej omši v nedeľu a v prikázané sviatky podľa obvyklých podmienok. Naďalej zostáva v platnosti rozhodnutie KBS ohľadom podávania sv. prijímania do rúk. Je však možné podať ho aj do úst, a to v prípade, že osoba nie je schopná (z fyzických, psychických, alebo duchovných dôvodov) prijať Eucharistiu do rúk. Žiadame tých, ktorí chcú sv. prijímanie do úst, aby išli ako poslední.

– Žiadame vás, aby ste boli navzájom tolerantní a disciplinovaní a dodržiavali hygienické predpisy, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva na slávenie verejných bohoslužieb.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.skv sekcii „dokumenty“.

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

PONDELOK

féria

UTOROK

Sv. Helena, ľubovoľná spomienka

STREDA

Sv. Ján Eudes, kňaz, ľubovoľná spomienka

ŠTVRTOK

Sv. Bernard,  opát a učiteľ Cirkvi, spomienka alebo sv. Štefan, kráľ, spomienka

PIATOK

 Sv. Pius X., pápež, spomienka

SOBOTA

 Spomienka Panny Márie, Kráľovnej

NEDEĽA

21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

 

katedrála

malý kostol

františkánsky

Filiálky

PONDELOK

18.00 (S)

 

07.00 (M)

 

UTOROK

18.00 (S)

 

07.00 (M)

 

STREDA

18.00 (S)

 

07.00 (M)

DD Čučma                                                                     15.00

ŠTVRTOK

18.00 (S)

 

07.00 (M)

  18. 00 ( M )

 

PIATOK

18.00 (S)

 

07.00 (M)

 

SOBOTA

  08.15 (S)

18.00 (S)

 

 

  07. 00 (M)

 

NEDEĽA

 07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S)

 

11.00 (M)

Rakovnica                                                                    08.30

 Nadabula                                                                    08.45

Čučma                                                                           07.30

 

 

 

 

 

 

 

 

FARÁR: 0903/867 200

 

kaplán: 0908/570 510

kancelária FÚ: 0948/ 338 204

email: roznava@burv.sk

web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA 19. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(9. august 2020)

 

– Vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

– V sobotu máme prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie (farský odpust). Sv. omše budú v našej farnosti nasledovne: o 8.30 v maďarskom jazyku, o 10.00, v slovenskom jazyku a o 18.00 v slovenskom jazyku. Všetky sv. omše budú v katedrále.

V sobotu po sv. omši o 10.00 bude vyložená sviatosť oltárna na celodennú poklonu. Sviatosť sa odloží pred večernou sv. omšou. Na stolíku pri novinách je pripravený rozvrh. Prosíme vás, aby ste sa zapísali, aby sme z bezpečnostných dôvodov vedeli, či bude niekto stále v kostole. Do jednotlivých koloniek sa môžete zapísať aj viacerí.

– Do piatku pokračujeme v modlitbe deviatnika k Panne Márii Rožňavskej ako duchovnú prípravu na odpustovú slávnosť.

– Prosíme vás o hlasovanie za projekt „Malí bádatelia“ našej Katolíckej MŠ. Hlasovať môžete na internetovej stránke www.gestopremesto.sk . Tento projekt je zaradený pod mesto Košice. Priamo hlasovať môžete  tu: https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/kosice/10500

Katolícka materská škola blahoslavenej Zdenky v Rožňave a Katolícka základná škola svätého Jána Nepomuckého v Rožňave predlžujú možnosť prihlásenia detí pre školský rok 2020/2021 až do konca augusta. Viac informácii nájdete na internete.

– Od 17. júna 2020 opäť platí povinnosť účasti na svätej omši v nedeľu a v prikázané sviatky podľa obvyklých podmienok. Naďalej zostáva v platnosti rozhodnutie KBS ohľadom podávania sv. prijímania do rúk. Je však možné podať ho aj do úst, a to v prípade, že osoba nie je schopná (z fyzických, psychických, alebo duchovných dôvodov) prijať Eucharistiu do rúk. Žiadame tých, ktorí chcú sv. prijímanie do úst, aby išli ako poslední.

– Žiadame vás, aby ste boli navzájom tolerantní a disciplinovaní a dodržiavali hygienické predpisy, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva na slávenie verejných bohoslužieb.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 

 

 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

PONDELOK

Sv. Vavrinec, diakon a mučeník, sviatok

UTOROK

Sv. Kláry, panny, spomienka

STREDA

Sv. Jany Františky de Chantal, rehoľníčky, ľubovoľná spomienka

ŠTVRTOK

féria

PIATOK

Sv. Maximilián Mária Kolbe, kňaz a mučeník, spomienka

SOBOTA

NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE, SLÁVNOSŤ

NEDEĽA

20. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

 

katedrála

malý kostol

františkánsky

Filiálky

PONDELOK

18.00 (S)

 

07.00 (M)

 

UTOROK

18.00 (S)

 

07.00 (M)

 

STREDA

18.00 (S)

 

07.00 (M)

Jasanima                                                                      15.30

ŠTVRTOK

18.00 (S)

 

07.00 (M)

 

PIATOK

18.00 (S)

 

07.00 (M)

Nadabula                                                                      16.30

SOBOTA

08.30 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

 

 

 

NEDEĽA

07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S)

 

11.00 (M)

Rakovnica                                                                    08.30

 Nadabula                                                                     08.45

 

 

 

 

 

 

 

 

FARÁR: 0903/867 200

 

kaplán: 0908/570 510

kancelária FÚ: 0948/ 338 204

email: roznava@burv.sk

web: www.roznava.fara.sk

 

OZNAMY NA 18. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(2. august 2020)

 

– V stredu je výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme, Santa Mária Maggiore. Naša katedrála má s touto bazilikou vytvorené duchovné puto. Preto v tento deň môžeme v katedrále za obvyklých podmienok získať úplne odpustky.

– Vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

– Vo štvrtok bude z františkánskeho kostola vysielaná sv. omša do rádia Mária. Sv. omša bude večer o 18.00. Z tohto dôvodu ranná sv. omša nebude.

Piatok je prvý piatok v mesiaci. Spovedáme 30 minút pred svätými omšami. Po sv. omši bude adorácia s mladými. V piatok bude sv. omša aj ráno o 7.00 v malom kostole.

– Poprosíme vás, ktorí máte v sobotu do obedu čas, aby ste nám prišli pomôcť poupratovať katedrálu pred odpustovou slávnosťou Nanebovzatia Panny Márie. Sv. omše na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie (15. August) budú sv. omše v našej farnosti nasledovne: o 8.30 v maďarskom jazyku, o 10.00, v slovenskom jazyku a o 18.00 v slovenskom jazyku. Všetky sv. omše budú v katedrále.

Katolícka materská škola blahoslavenej Zdenky v Rožňave a Katolícka základná škola svätého Jána Nepomuckého v Rožňave predlžujú možnosť prihlásenia detí pre školský rok 2020/2021 až do konca augusta. Viac informácii nájdete na internete.

– Od 17. júna 2020 opäť platí povinnosť účasti na svätej omši v nedeľu a v prikázané sviatky podľa obvyklých podmienok. Naďalej zostáva v platnosti rozhodnutie KBS ohľadom podávania sv. prijímania do rúk. Je však možné podať ho aj do úst, a to v prípade, že osoba nie je schopná (z fyzických, psychických, alebo duchovných dôvodov) prijať Eucharistiu do rúk. Žiadame tých, ktorí chcú sv. prijímanie do úst, aby išli ako poslední.

– Žiadame vás, aby ste boli navzájom tolerantní a disciplinovaní a dodržiavali hygienické predpisy, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva na slávenie verejných bohoslužieb.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 

 

 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

PONDELOK

féria

UTOROK

Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka

STREDA

Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme, Santa Mária Maggiore

ŠTVRTOK

Premenenie Pána, sviatok

PIATOK

Sv. Sixta II., pápeža, a spoločníkov, mučeníkov, ľubovoľná spomienka

SOBOTA

Sv. Dominika, kňaza, spomienka

NEDEĽA

19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

 

katedrála

malý kostol

františkánsky

Filiálky

PONDELOK

18.00 (S)

 

07.00 (M)

 

UTOROK

18.00 (S)

 

07.00 (M)

 

STREDA

18.00 (S)

 

07.00 (M)

DSS Čučma                                                                   15.00

ŠTVRTOK

18.00 (S)

 

07.00 (M)

18.00 (M)

 

PIATOK

18.00 (S)

07.00 (S)

07.00 (M)

Nadabula                                                                      16.30

SOBOTA

08.15 (S)

18.00 (S)

 

07.00 (M)

 

NEDEĽA

07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S)

 

11.00 (M)

Čučma                                                                            07.30

Rakovnica                                                                    08.30

 Nadabula                                                                     08.45

 

 

 

 

 

 

 

 

FARÁR: 0903/867 200

 

kaplán: 0908/570 510

kancelária FÚ: 0948/ 338 204

email: roznava@burv.sk

web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA 17. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(26. júl 2020)

 

– Vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

–  Sobota je prvá sobota v mesiaci,  vo františkánskom kostole bude pobožnosť fatimských sobôt o  6.15 (pred Svätou Omšou), a v Katedrále bude po rannej svätej omši.

– V nedeľu (2. Augusta) možno získať vo všetkých farských a františkánskych kostoloch úplne odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha) plus ostatné tri podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca.

Katolícka materská škola blahoslavenej Zdenky v Rožňave a Katolícka základná škola svätého Jána Nepomuckého v Rožňave predlžujú možnosť prihlásenia detí pre školský rok 2020/2021 až do konca augusta. Viac informácii nájdete na internete.

– Od 17. júna 2020 opäť platí povinnosť účasti na svätej omši v nedeľu a v prikázané sviatky podľa obvyklých podmienok. Naďalej zostáva v platnosti rozhodnutie KBS ohľadom podávania sv. prijímania do rúk. Je však možné podať ho aj do úst, a to v prípade, že osoba nie je schopná (z fyzických, psychických, alebo duchovných dôvodov) prijať Eucharistiu do rúk. Žiadame tých, ktorí chcú sv. prijímanie do úst, aby išli ako poslední.

– Žiadame vás, aby ste boli navzájom tolerantní a disciplinovaní a dodržiavali hygienické predpisy, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva na slávenie verejných bohoslužieb.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

PONDELOK

Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka

UTOROK

féria

STREDA

Sv. Marty, spomienka

ŠTVRTOK

Bl. Zdenky Schelingovej, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka

PIATOK

Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka

SOBOTA

Sv. Alfonz Márie de´Liguori, biskupa a učiteľa cirkvi, spomienka

NEDEĽA

18. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

 

 

 

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

 

katedrála

malý kostol

františkánsky

Filiálky

PONDELOK

18.00 (S)

 

07.00 (M)

 

UTOROK

18.00 (S)

 

07.00 (M)

 

STREDA

18.00 (S)

 

07.00 (M)

Jasanima                                                                       15.30

DSS Čučma                                                                   14.00

ŠTVRTOK

18.00 (S)

 

07.00 (M)

 

PIATOK

18.00 (S)

 

07.00 (M)

 

SOBOTA

08.15 (S)

18.00 (S)

 

07.00 (M)

 

NEDEĽA

07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S)

 

11.00 (M)

Rakovnica                                                                    08.30

 Nadabula                                                                     08.45

 

 

 

 

 

 

 

 

FARÁR: 0903/867 200

 

kaplán: 0908/570 510

kancelária FÚ: 0948/ 338 204

email: roznava@burv.sk

web: www.roznava.fara.sk

 

 

 

OZNAMY NA 16. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

(19. júl 2020)

 

– Vo štvrtok bude z františkánskeho kostola vysielaná sv. omša do rádia Mária. Sv. omša bude večer o 18.00. Z tohto dôvodu ranná sv. omša nebude.

– Vo štvrtok bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii od 8.00 do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

– V piatok bude po rannej sv. omši pobožnosť k sv. Šarbelovi.

– Budúcu nedeľu máme odpustovú slávnosť sv. Joachima a Anny vo františkánskom kostole. Sväté omše budú: 8.30 v slovenskom jazyku a o 11.00 v maďarskom jazyku. Svätá omša v malom kostole (8.30) NEBUDE.  Taktiež ranná sv. omša v katedrále o 7.00 NEBUDE.

– Budúcu nedeľu bude odpust sv. Márie Magdalény bude o 10.30.

Katolícka materská škola blahoslavenej Zdenky v Rožňave a Katolícka základná škola svätého Jána Nepomuckého v Rožňave predlžujú možnosť prihlásenia detí pre školský rok 2020/2021 až do konca augusta. Viac informácii nájdete na internete.

– Od 17. júna 2020 opäť platí povinnosť účasti na svätej omši v nedeľu a v prikázané sviatky podľa obvyklých podmienok. Naďalej zostáva v platnosti rozhodnutie KBS ohľadom podávania sv. prijímania do rúk. Je však možné podať ho aj do úst, a to v prípade, že osoba nie je schopná (z fyzických, psychických, alebo duchovných dôvodov) prijať Eucharistiu do rúk. Žiadame tých, ktorí chcú sv. prijímanie do úst, aby išli ako poslední.

– Žiadame vás, aby ste boli navzájom tolerantní a disciplinovaní a dodržiavali hygienické predpisy, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva na slávenie verejných bohoslužieb.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 

 

 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

PONDELOK

Sv. Apolinára, biskupa a mučeníka, ľubovoľná spomienka

UTOROK

Sv. Vavrinca z Brindisi, kňaza, ľubovoľná spomienka

STREDA

Sv. Márie Magdalény, sviatok

ŠTVRTOK

Sv. Brigity Švédskej, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok

PIATOK

Sv. Šarbela Machlúfa, kňaza, ľubovoľná spomienka

SOBOTA

Sv. Jakuba, apoštola, sviatok

NEDEĽA

17. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ/ SV. JOACHIMA A ANNY (ODPUST VO FRANTIŠKÁNSKOM KOSTOLE

 

 

 

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

 

katedrála

malý kostol

františkánsky

Filiálky

PONDELOK

18.00 (S)

 

07.00 (M)

 

UTOROK

18.00 (S)

 

07.00 (M)

 

STREDA

18.00 (S)

 

07.00 (M)

 

ŠTVRTOK

18.00 (S)

 

18.00 (M)

 

PIATOK

18.00 (S)

 

07.00 (M)

 

SOBOTA

08.15 (S)

18.00 (S)

 

07.00 (M)

 

NEDEĽA

10.00 (S)

18.00 (S)

 

08.30 (S)

11.00 (M)

Čučma                                                                            07.30

Rakovnica (odpust Márie Magdalény)            10.30

 Nadabula                                                                     08.45

 

 

 

 

 

 

 

 

FARÁR: 0903/867 200

 

kaplán: 0908/570 510

kancelária FÚ: 0948/ 338 204

email: roznava@burv.sk

web: www.roznava.fara.sk

 

OZNAMY NA PÄTNÁSTU NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

(12. júl 2020)

 

-Vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárnak adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

Katolícka materská školablahoslavenej Zdenky v Rožňave a Katolícka základná škola svätého Jána Nepomuckého v Rožňave predlžujú možnosť prihlásenia detí pre školský rok 2020/2021 až do konca augusta. Viac informácii nájdetena internete.

– Od 17. júna 2020 opäť platí povinnosť účasti na svätej omši v nedeľu a v prikázané sviatkypodľa obvyklých podmienok. Naďalej zostáva v platnosti rozhodnutie KBS ohľadom podávania sv. prijímania do rúk. Je však možné podať ho aj do úst, a to v prípade, že osoba nie je schopná (z fyzických, psychických, alebo duchovných dôvodov) prijať Eucharistiu do rúk. Žiadame tých, ktorí chcú sv. prijímanie do úst, aby išli ako poslední.

– Žiadame vás, aby ste boli navzájom tolerantní a disciplinovaní a dodržiavali hygienické predpisy, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva na slávenie verejných bohoslužieb.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.skv sekcii „dokumenty“.

 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

PONDELOK

féria

UTOROK

féria

STREDA

Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

ŠTVRTOK

Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej, ľubovoľná spomienka

PIATOK

Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov, spomienka

SOBOTA

féria

NEDEĽA

PÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

 

 

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

 

katedrála

malý kostol

františkánsky

Filiálky

PONDELOK

18.00 (S)

 

07.00 (M)

 

UTOROK

18.00 (S)

 

07.00 (M)

 

STREDA

18.00 (S)

 

07.00 (M)

Jasanima                                                                      15.30

ŠTVRTOK

18.00 (S)

 

07.00 (M)

 

PIATOK

18.00 (S)

 

07.00 (M)

 

SOBOTA

08.15 (S)

18.00 (S)

 

07.00 (M)

 

NEDEĽA

07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S)

11.00 (M)

Rakovnica                                                                    08.30

 Nadabula                                                                    08.45

 

 

 

 

 

 

 

 

FARÁR: 0907/858 997

 

kaplán: 0908/570 510

kancelária FÚ: 0948/ 338 204

email: roznava@burv.sk

web: www.roznava.fara.sk

 

OZNAMY NA SLÁVNOSŤ SVÄTÝCH CYRILA A METODA

(4. júl 2020)

 

– Minulú nedeľu bola zbierka na dobročinné diela svätého otca, ktorá činila 620€. Za vaše milodary úprimné Pán, Boh, zaplať.

– Dnes máme prvú nedeľu v mesiaci. Pobožnosť k Najsv. Srdcu Ježišovmu a Eucharistické požehnanie bude vo františkánskom kostole o 16.00 hod. v maďarskom jazyku.

– Vo štvrtok bude ranná sv. omša vo františkánskom kostole v slovenskom jazyku. Po nej bude vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie. Sv. omša v maďarskom jazyku bude večer o 18.00 nakoľko táto sv. omša bude vysielaná do rádia Mária.

Katolícka materská škola blahoslavenej Zdenky v Rožňave a Katolícka základná škola svätého Jána Nepomuckého v Rožňave predlžujú možnosť prihlásenia detí pre školský rok 2020/2021 až do konca augusta. Viac informácii nájdete na internete.

– Od 17. júna 2020 opäť platí povinnosť účasti na svätej omši v nedeľu a v prikázané sviatky podľa obvyklých podmienok. Naďalej zostáva v platnosti rozhodnutie KBS ohľadom podávania sv. prijímania do rúk. Je však možné podať ho aj do úst, a to v prípade, že osoba nie je schopná (z fyzických, psychických, alebo duchovných dôvodov) prijať Eucharistiu do rúk. Žiadame tých, ktorí chcú sv. prijímanie do úst, aby išli ako poslední.

– Žiadame vás, aby ste boli navzájom tolerantní a disciplinovaní a dodržiavali hygienické predpisy, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva na slávenie verejných bohoslužieb.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 

 

 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

PONDELOK

féria

UTOROK

Sv. Antona Máriu Zaccariu, kňaza, ľubovoľná spomienka

STREDA

féria

ŠTVRTOK

Sv. Augustína Zhao Ronga, kňaza a spoločníkov, mučeníkov, ľubovoľná spomienka

PIATOK

féria 

SOBOTA

Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy

NEDEĽA

PÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

 

katedrála

malý kostol

františkánsky

Filiálky

PONDELOK

18.00 (S)

 

07.00 (M)

 

UTOROK

18.00 (S)

 

07.00 (M)

18.00 (M)

 

STREDA

18.00 (S)

 

07.00 (M)

 

ŠTVRTOK

18.00 (S)

 

07.00 (S)

18.00 (M)

 

PIATOK

18.00 (S)

 

07.00 (M)

 

SOBOTA

08.15 (S)

18.00 (S)

 

07.00 (M)

 

NEDEĽA

07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S)

11.00 (M)

Čučma                                                                            07.30

Rakovnica                                                                    08.30

 Nadabula                                                                     08.45

 

 

 

 

 

 

 

 

FARÁR: 0907/858 997

 

kaplán: 0908/570 510

kancelária FÚ: 0948/ 338 204

email: roznava@burv.sk

web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA DVANÁSTU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(21. jún 2020)

 

– V pondelok bude vo františkánskom kostole pobožnosť k sv. Šarbelovi. Z tohto dôvodu sv. omša nebude ráno, ale večer o 17.00.

– Vo štvrtok bude z františkánskeho kostola vysielaná sv. omša do rádia Mária. Sv. omša bude večer o 18.00. Z tohto dôvodu ranná sv. omša nebude.

– Vo štvrtok bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii od 8.00 do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

– Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Za vaše milodary vopred Pán, Boh, zaplať. Zároveň večerná sv. omša zo slávnosti sv. Petra a Pavla, nakoľko v na budúci týždeň máme prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla.

– Sv. omše v malom kostole budú v pondelok o 7.00, stredu o 7.00 a v nedeľu o 8.30.

– Oratko Domka a Laura v dňoch 6.- 10. júla,   pripravuje prímestský tábor – Cesta strojom času, pre deti 1. až 7. ročníka. Prihlášky a info je na stolíku pri časopisoch.

Katolícka materská škola blahoslavenej Zdenky v Rožňave a Katolícka základná škola svätého Jána Nepomuckého v Rožňave predlžujú možnosť prihlásenia detí pre školský rok 2020/2021 až do konca augusta. Viac informácii nájdete na internete.

– Od 17. júna 2020 opäť platí povinnosť účasti na svätej omši v nedeľu a v prikázané sviatky podľa obvyklých podmienok. Naďalej zostáva v platnosti rozhodnutie KBS ohľadom podávania sv. prijímania do rúk.

– Žiadame vás, aby ste boli navzájom tolerantní a disciplinovaní a dodržiavali hygienické predpisy, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva na slávenie verejných bohoslužieb.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 

 

 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

PONDELOK

féria

UTOROK

féria

STREDA

SLÁVNOSŤ NARODENA SV. JÁNA KRSTITEĽA

ŠTVRTOK

féria

PIATOK

féria

SOBOTA

Cyrila Alexandrijského, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná spomienka

NEDEĽA

TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

 

katedrála

malý kostol

františkánsky

Filiálky

PONDELOK

18.00 (S)

07.00 (S)

17.00 (M)

 

UTOROK

18.00 (S)

 

07.00 (M)

 

STREDA

18.00 (S)

07.00 (S)

07.00 (M)

 

ŠTVRTOK

18.00 (S)

 

18.00 (M)

 

PIATOK

18.00 (S)

 

07.00 (M)

 

SOBOTA

08.15 (S)

18.00 (S)

 

07.00 (M)

 

NEDEĽA

07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S)

11.00 (M)

Rakovnica                                                                    08.30

 Nadabula                                                                     08.45

 

 

 

 

 

 

 

 

FARÁR: 0907/858 997

 

kaplán: 0908/570 510

kancelária FÚ: 0948/ 338 204

email: roznava@burv.sk

web: www.roznava.fara.sk

 

OZNAMY NA JEDENÁSTU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(14. jún 2020)

 

– V utorok máme v našej katedrále spomienku na sv. Neita. Je to zároveň aj deň modlitieb za diecézu a otca biskupa.

– Vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

– Vo piatok máme slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Sv. omše v našej farnosti budú nasledovne: 7.00 vo františkánskom kostole v maďarskom jazyku, 7.00 v malom kostole v slovenskom jazyku, 17.00 vo františkánskom kostole v maďarskom jazyku a o 18.00 v katedrále v slovenskom jazyku. Po sv. omšiach bude odprosujúca pobožnosť pri ktorej môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

– Oratko Domka a Laura v dňoch 6.- 10. júla,   pripravuje prímestský tábor – Cesta strojom času, pre deti 1. až 7. ročníka. Prihlášky a info je na stolíku pri časopisoch.

Katolícka materská škola blahoslavenej Zdenky v Rožňave a Katolícka základná škola svätého Jána Nepomuckého v Rožňave predlžujú možnosť prihlásenia detí pre školský rok 2020/2021 až do konca augusta. Viac informácii nájdete na internete.

– Stále zostáva v platnosti rozhodnutia KBS ohľadom podávania sv. prijímania do rúk. Sv. prijímanie sa podáva tak, že prijímajúci položí jednu ruku na druhú, následne dostane telo Pána Ježiša a v prítomnosti kňaza si ho sám podá do úst.

– Taktiež naďalej platí dišpenz od povinnej účasti na sv. omšiach v nedeľu a sviatky. Predsa sme tieto dni povinní tieto dni zasvätiť Bohu ako Dni Pána.

– Žiadame vás, aby ste boli navzájom tolerantní a disciplinovaní a dodržiavali hygienické predpisy, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva na slávenie verejných bohoslužieb.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 

 

 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

PONDELOK

féria

UTOROK

Sv. Neita, mučeníka,spomienka

STREDA

féria

ŠTVRTOK

féria

PIATOK

SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO

SOBOTA

Nepoškvrneného srdca Panny Márie, spomienka

NEDEĽA

DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

 

katedrála

malý kostol

františkánsky

Filiálky

PONDELOK

18.00 (S)

 

07.00 (M)

 

UTOROK

18.00 (S)

 

07.00 (M)

 

STREDA

18.00 (S)

 

07.00 (M)

 

ŠTVRTOK

18.00 (S)

 

07.00 (M)

 

PIATOK

18.00 (S)

07.00 (S)

07.00 (M)

17.00 (M)

Nadabula                                                                      16.30

SOBOTA

08.15 (S)

18.00 (S)

 

07.00 (M)

 

NEDEĽA

07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S)

11.00 (M)

Rakovnica                                                                    08.30

 Nadabula                                                                     08.45

 

 

 

 

 

 

 

 

FARÁR: 0907/858 997

 

kaplán: 0908/570 510

kancelária FÚ: 0948/ 338 204

email: roznava@burv.sk

web: www.roznava.fara.sk

 

 

 

OZNAMY NA NEDEĽU NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

(7. jún 2020)

 

– Dnes máme prvú nedeľu v mesiaci. Pobožnosť k Najsv. Srdcu Ježišovmu a Eucharistické požehnanie bude vo františkánskom kostole o 16.00 hod. v maďarskom jazyku.

– Vo štvrtok máme slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Je to prikázaný sviatok. Sv. omše v našej farnosti budú nasledovne: 7.00 vo františkánskom kostole v maďarskom jazyku, 7.00 v malom kostole v slovenskom jazyku, 17.00 vo františkánskom kostole v maďarskom jazyku a o 18.00 v katedrále v slovenskom jazyku.

– Vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

– V sobotu sa bude v našej katedrále konať kňazská vysviacka. Sv. omša bude o 10.00 hod. Táto sv. omša bude vysielaná do TV Lux. Vzhľadom na obmedzený počet miest v kostole vás prosíme, aby ste prenechali miesto rodine a príbuzným budúcich novokňazov. Z dôvodu kňazskej vysviacky sv. omša ráno o 8.15 nebude.

– V nedeľu bude taktiež sv. omša o 10.00 hod. vysielaná do TV Lux. Celebrovať ju bude náš otec biskup Mons. Stanislav Stolárik.

V nedeľu sv. omša ráno o 7.00 nebude, nakoľko novokňaz bude mať primičnú sv. omšu o 15.00.

– Srdečne pozývame všetky rodiny, ktoré majú deti v predškolskom veku na zápis do katolíckej materskej školy bl. Zdenky. Vaše deti môžete zapísať až do konca augusta.

– Taktiež počas pracovných dní môžete zapísať vaše deti do KZŠ sv. Jána Nepomuckého.

– Ing. Peter Manko, syn rodičov Eugena Manka a Agnesy rod. Lőrincovej narodený 11. 12. 1988 v Rožňave, bude dňa 13. Júna 2020 v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave vysvätený otcom biskupom Mons. Stanislavom Stolárikom za kňaza. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade.

– Stále zostáva v platnosti rozhodnutia KBS ohľadom podávania sv. prijímania do rúk. Sv. prijímanie sa podáva tak, že prijímajúci položí jednu ruku na druhú, následne dostane telo Pána Ježiša a v prítomnosti kňaza si ho sám podá do úst.

– Taktiež naďalej platí dišpenz od povinnej účasti na omšiach v nedeľu a sviatky. Predsa sme tieto dni povinní tieto dni zasvätiť Bohu ako Dni Pána.

– Žiadame vás, aby ste boli navzájom tolerantní a disciplinovaní a dodržiavali hygienické predpisy, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva na slávenie verejných bohoslužieb.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 

 

 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

PONDELOK

féria

UTOROK

Sv. Efréma, diakona a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná spomienka

STREDA

féria

ŠTVRTOK

SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI

PIATOK

féria

SOBOTA

Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa cirkvi. spomienka

NEDEĽA

JEDENÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

 

katedrála

malý kostol

františkánsky

Filiálky

PONDELOK

18.00 (S)

 

07.00 (M)

 

UTOROK

18.00 (S)

 

07.00 (M)

 

STREDA

18.00 (S)

 

07.00 (M)

Nadabula                                                                      16.30

ŠTVRTOK

18.00 (S)

07.00 (S)

07.00 (M)

17.00 (M)

 

PIATOK

18.00 (S)

 

07.00 (M)

 

SOBOTA

10.00 (S)

18.00 (S)

 

07.00 (M)

Nadabula                                                                      16.30

NEDEĽA

10.00 (S)

15.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S)

11.00 (M)

Rakovnica                                                                    08.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FARÁR: 0907/858 997

 

kaplán: 0908/570 510

kancelária FÚ: 0948/ 338 204

email: roznava@burv.sk

web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA TURÍČNU NEDEĽU

(31. máj 2020)

 

 

– Minulú nedeľu bola zbierka na masmédia. V našej farnosti za vyzbieralo 468€. Za vaše milodary úprimné Pán, Boh, zaplať.

– V pondelok máme Turíčny pondelok. Sv. omše budú nasledovne: 7.00 vo františkánskom kostole v maďarskom jazyku, 7.00 v malom kostole v slovenskom jazyku, 17.00 vo františkánskom kostole v maďarskom jazyku a o 18.00 v katedrále v slovenskom jazyku.

– V utorok po večernej sv. omši bude na farskom úrade nácvik spevokolu.

– Vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

Piatok je prvý piatok v mesiaci. Spovedáme 30 minút pred svätými omšami. Po sv. omši bude prvopiatková pobožnosť. Na prvý piatok bude sv. omša aj v malom kostole ráno o 7.00

–  Sobota je prvá sobota v mesiaci,  vo františkánskom kostole bude pobožnosť fatimských sobôt o  6.15 (pred Svätou Omšou), a v Katedrále bude po rannej svätej omši.

– Srdečne pozývame všetky rodiny, ktoré majú deti v predškolskom veku na zápis do katolíckej materskej školy bl. Zdenky. Vaše deti môžete zapísať až do konca augusta.

– Taktiež počas pracovných dní môžete zapísať vaše deti do KZŠ sv. Jána Nepomuckého.

– Ing. Peter Manko, syn rodičov Eugena Manka a Agnesy rod. Lőrincovej narodený 11. 12. 1988 v Rožňave, bude dňa 13. Júna 2020 v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave vysvätený otcom biskupom Mons. Stanislavom Stolárikom za kňaza. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade.

– Stále zostáva v platnosti rozhodnutia KBS ohľadom podávania sv. prijímania do rúk. Sv. prijímanie sa podáva tak, že prijímajúci nastaví ľavú ruku, na ktorú dostane partikulu a v prítomnosti kňaza si ju pravou rukou sám podá do úst.

– Taktiež naďalej platí dišpenz od povinnej účasti na omšiach v nedeľu a sviatky. Predsa sme tieto dni povinní tieto dni zasvätiť Bohu ako Dni Pána.

– Žiadame vás, aby ste boli navzájom tolerantní a disciplinovaní a dodržiavali hygienické predpisy, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva na slávenie verejných bohoslužieb.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 

 

 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

PONDELOK

Turíčny pondelok

UTOROK

Sv. Marcelína a Petra, mučeníkov, ľubovoľná spomienka

STREDA

Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

ŠTVRTOK

Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sviatok

PIATOK

Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka

SOBOTA

féria

NEDEĽA

NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

 

 

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

 

katedrála

malý kostol

františkánsky

Filiálky

PONDELOK

18.00 (S)

07.00 (S)

07.00 (M)

17.00 (M)

 

UTOROK

18.00 (S)

 

07.00 (M)

18.00 (M)

 

STREDA

18.00 (S)

 

07.00 (M)

 

ŠTVRTOK

18.00 (S)

 

07.00 (M)

 

PIATOK

18.00 (S)

07.00 (S)

07.00 (M)

 

SOBOTA

08.15 (S)

18.00 (S)

 

07.00 (M)

 

NEDEĽA

07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S)

11.00 (M)

Rakovnica                                                                    08.30

Nadabula                                                                      08.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FARÁR: 0907/858 997

 

kaplán: 0908/570 510

kancelária FÚ: 0948/ 338 204

email: roznava@burv.sk

web: www.roznava.fara.sk

 

OZNAMY NA SIEDMU VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

(24. máj 2020)

 

 

– Dnes je zbierka na katolícke masmédia. U nás je to rádio Lumen a televízia Lux. Za vaše milodary vopred Pán, Boh, zaplať.

– Na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu sú letné kántrove dni. Záväzný je iba jeden deň. Ich obsah je: Prosba za jednotu kresťanov alebo Za duchovné povolania

– Vo štvrtok po rannej sv. omši bude v františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

– Počas nasledujúceho týždňa sa budeme pred sv. omšami modliť deviatnik k Duchu Svätému ako prípravu na Turíce.

– Májové pobožnosti bývajú každý deň o 19.30 hod. pri stĺpe Nepoškvrnenej Panny Márie. Môžete si zakúpiť brožúrky na modlitbu májových pobožnosti za 0,20€ za kus.

– Srdečne pozývame všetky rodiny, ktoré majú deti v predškolskom veku zápis do katolíckej materskej školy bl. Zdenky. Zápis prebieha celý mesiac máj. Viac informácii nájdete na plagáte na nástenke.

– Taktiež počas pracovných dní môžete zapísať vaše deti do KZŠ sv. Jána Nepomuckého.

– Ing. Peter Manko, syn rodičov Eugena Manka a Agnesy rod. Lőrincovej narodený 11. 12. 1988 v Rožňave, bude dňa 13. Júna 2020 v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave vysvätený otcom biskupom Mons. Stanislavom Stolárikom za kňaza. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade.

– Stále zostáva v platnosti rozhodnutia KBS ohľadom podávania sv. prijímania do rúk. Sv. prijímanie sa podáva tak, že prijímajúci nastaví ľavú ruku, na ktorú dostane partikulu a pravou rukou si ju sám podá do úst.

– Taktiež naďalej platí dišpenz od povinnej účasti na omšiach v nedeľu a sviatky. Predsa sme tieto dni povinní tieto dni zasvätiť Bohu ako Dni Pána.

– Žiadame vás, aby ste boli navzájom tolerantní a disciplinovaní a dodržiavali hygienické predpisy, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva na slávenie verejných bohoslužieb.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 

 

 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

PONDELOK

Bédu Ctihodného, kňaza a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná spomienka

UTOROK

Sv. Filipa Neriho, kňaza, spomienka

STREDA

féria

ŠTVRTOK

féria

PIATOK

Sv. Pavla VI., pápeža, ľubovoľná spomienka

SOBOTA

féria

NEDEĽA

NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO

 

 

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

 

katedrála

malý kostol

františkánsky

Filiálky

PONDELOK

17.00 (S)

 

07.00 (M)

 

UTOROK

18.00 (S)

 

07.00 (M)

 

STREDA

18.00 (S)

 

07.00 (M)

 

ŠTVRTOK

18.00 (S)

 

07.00 (M)

 

PIATOK

18.00 (S)

 

07.00 (M)

 

SOBOTA

08.15 (S)

18.00 (S)

 

07.00 (M)

 

NEDEĽA

07.00 (M)

08.30 (S)?

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S)

11.00 (M)?

11.00 (M)

Rakovnica                                                                    08.30

Nadabula                                                                      08.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FARÁR: 0907/858 997

 

kaplán: 0908/570 510

kancelária FÚ: 0948/ 338 204

email: roznava@burv.sk

web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA ŠIESTU VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

(17. máj 2020)

 

– Sv. omše, ktoré bývajú ráno o 7.00 v maďarskom jazyku, budú vo františkánskom kostole – tak ako sme mávali.

– Sv. omše v nedeľu budú nasledovne: o 8.30 v malom kostole (ak sa naplní kapacita tak bude sv. omša v tomto čase aj v katedrále), o 10.00 v katedrále a o 11.00 vo františkánskom kostole (ak sa naplní kapacita tak bude sv. omša v tomto čase aj v malom kostole).

– V pondelok si pripomíname narodenie sv. Jána Pavla II. Z tohto dôvodu bude večerná sv. omša o 17.00 pri pamätníku pod Rákošom. V prípade nepriaznivého počasia bude sv. omša o 17.00 v katedrále. Sv. omša o 18.00 nebude.

– V pondelok, utorok a stredu máme prosebné dni. Ich obsahom sú prosby za úrodu.

– Vo štvrtok máme slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Je to prikázaný sviatok. Sv. omše v našej farnosti budú nasledovne: 7.00 vo františkánskom kostole v maďarskom jazyku, 7.00 v malom kostole v slovenskom jazyku, 17.00 vo františkánskom kostole v maďarskom jazyku a o 18.00 v katedrále v slovenskom jazyku.

– Vo štvrtok po rannej sv. omši bude v františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

– Od piatku sa budeme pred sv. omšami modliť deviatnik k Duchu Svätému ako prípravu na Turíce.

– Májové pobožnosti bývajú každý deň o 19.30 hod. pri stĺpe Nepoškvrnenej Panny Márie.

– Srdečne pozývame všetky rodiny, ktoré majú deti v predškolskom veku zápis do katolíckej materskej školy bl. Zdenky. Zápis prebieha celý mesiac máj. Viac informácii nájdete na plagáte na nástenke. Zároveň pokračuje aj zápis do Katolíckej základnej školy sv. Jána Nepomuckého v Rožňave.

– Stále zostáva v platnosti rozhodnutia KBS ohľadom podávania sv. prijímania do rúk. Sv. prijímanie sa podáva tak, že prijímajúci nastaví ľavú ruku, na ktorú dostane partikulu a pravou rukou si ju sám podá do úst.

– Taktiež naďalej platí dišpenz od povinnej účasti na omšiach v nedeľu a sviatky. Predsa sme tieto dni povinní tieto dni zasvätiť Bohu ako Dni Pána.

– Žiadame vás, aby ste boli navzájom tolerantní a disciplinovaní a dodržiavali hygienické predpisy, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva na slávenie verejných bohoslužieb.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 

 

 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

PONDELOK

féria

UTOROK

féria

STREDA

Sv. Bernardína Sienského, kňaza, ľubovoľná spomienka

ŠTVRTOK

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, slávnosť

PIATOK

Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky, ľubovoľná spomienka

SOBOTA

féria

NEDEĽA

SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

 

 

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

 

katedrála

malý kostol

františkánsky

Filiálky

PONDELOK

17.00 (S)

 

07.00 (M)

 

UTOROK

18.00 (S)

 

07.00 (M)

 

STREDA

18.00 (S)

 

07.00 (M)

Nadabula                                                                      16.30

ŠTVRTOK

18.00 (S)

07.00 (S)

 

07.00 (M)

17.00 (M)

 

PIATOK

18.00 (S)

 

07.00 (M)

 

SOBOTA

08.15 (S)

18.00 (S)

 

07.00 (M)

 

NEDEĽA

07.00 (M)

08.30 (S)?

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S)

11.00 (M)?

11.00 (M)

Rakovnica                                                                    08.30

Nadabula                                                                      08.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FARÁR: 0907/858 997

 

kaplán: 0908/570 510

kancelária FÚ: 0948/ 338 204

email: roznava@burv.sk

web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA DRUHÚ PÔSTNU NEDEĽU

(8. marca 2020)

 

 

– Minulú nedeľu bola zbierka na charitu, ktorá činila 615€. Za vaše milodary vopred úprimné Pán, Boh, zaplať.

– od pondelka do piatka budú večerné sv. omše presunuté z katedrály do františkánskeho kostola. V stredu večer bude sv. omša v katedrále, nakoľko táto sv. omša bude vysielaná do rádia Lumen.

– vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

pobožnosti krížovej cesty budú v našej farnosti vždy v piatok vo františkánskom kostole po rannej sv. omši v maďarskom a pred večernou sv. omšou o 17.15 v slovenskom jazyku. Okrem toho, každú nedeľu na rožňavskej kalvárii o 15.00.

-V pôstnom období môžeme získať úplne odpustky keď konáme krížovú cestu. Taktiež úplné odpustky môžeme získať, keď sa v piatok pomodlíme po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu.

– Keďže sa blížia veľkonočné sviatky dávame veriacim do pozornosti možnosť prispieť na kvetinovú výzdobu do Božieho hrobu

– Pozývame vás na Deň otvorených dverí do KZŠ sv. Jána Nepmuckého, ktorý sa uskutoční dňa 17. 03. 2020 v čase od 14.30 do 17.00. Viac informácii nájdete na plagáte na nástenke.

– Laura združenie mladých vás prosí podporiť ich činnosť  2% z vašich daní, ktoré použijeme na prácu s deťmi a mladýmiTlačivo je na stolíku pri časopisoch.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 

 

 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

PONDELOK féria
UTOROK féria
STREDA féria
ŠTVRTOK féria
PIATOK féria
SOBOTA féria
NEDEĽA TRETIA PÔSTNA NEDEĽA

 

 

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK   07.00 (S) 07.00 (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

 
UTOROK   07.00 (S) 07.00 (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

 
STREDA 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Jasanima                                                                      15.30
ŠTVRTOK   07.00 (S) 07.00 (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

 
PIATOK   07.00 (S) 07.00 (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

 
SOBOTA 08.15 (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

  07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Rakovnica                                                                    08.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadabula                                                                      08:45

Kaplnka sv. Barbory                                                10.00

Subsídium                                                                    11.00

         

 

 

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0908/570 510
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@burv.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OZNAMY NA PRVÚ PÔSTNU NEDEĽU

(1. marca 2020)

 

 

– Dnes je jarná zbierka na charitu. Za vaše milodary vopred úprimné Pán, Boh, zaplať.

– Dnes máme prvú nedeľu v mesiaci. Pobožnosť k Najsv. Srdcu Ježišovmu a Eucharistické požehnanie bude vo františkánskom kostole o 16.00 hod. v maďarskom jazyku.

– Pozývame rodičov prvoprijímajúcich detí  na  stretnutie, ktoré sa uskutoční v nedeľu 1.3 2020  o 16:30 u saleziánov na Nám. baníkov 30.

– od pondelka do piatka budú večerné sv. omše presunuté z katedrály do františkánskeho kostola. V stredu večer bude sv. omša v katedrále, nakoľko táto sv. omša bude vysielaná do rádia Lumen.

– vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

pobožnosti krížovej cesty budú v našej farnosti vždy v piatok vo františkánskom kostole po rannej sv. omši v maďarskom a pred večernou sv. omšou o 17.15 v slovenskom jazyku. Okrem toho, každú nedeľu na rožňavskej kalvárii o 15.00.

Piatok je prvý piatok v mesiaci. Spovedáme 30 minút pred svätými omšami. Po sv. omši bude prvopiatková pobožnosť.

–  Sobota je prvá sobota v mesiaci,  vo františkánskom kostole bude pobožnosť fatimských sobôt o  6.15 (pred Svätou Omšou), a v Katedrále bude po rannej svätej omši.

– V tomto týždni v stredu, piatok, sobotu sú jarné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň, Ich obsah je: Príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

-V pôstnom období môžeme získať úplne odpustky keď konáme krížovú cestu. Taktiež úplné odpustky môžeme získať, keď sa v piatok pomodlíme po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu.

– Kto by mal záujem venovať 2% z dane nejakej katolíckej organizácii, môže tak urobiť prostredníctvom tlačiva, ktoré sa nachádza na stolíku pri novinách.

– Laura združenie mladých vás prosí podporiť ich činnosť  2% z vašich daní, ktoré použijeme na prácu s deťmi a mladýmiTlačivo je na stolíku pri časopisoch.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 

 

 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

PONDELOK féria
UTOROK féria
STREDA féria
ŠTVRTOK féria
PIATOK féria
SOBOTA féria
NEDEĽA DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

 

 

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK   07.00 (S) 07.00 (M) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

 
UTOROK   07.00 (S) 07.00 (M) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

Nemocnica
STREDA 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) DSS Čučma                                                                   15.00
ŠTVRTOK   07.00 (S) 07.00 (M) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

DSS Nadabula                                                             14.30
PIATOK   07.00 (S) 07.00 (M) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

Nadabula                                                                      16.30
SOBOTA 08.15 (S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

  07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Čučma                                                                            07.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakovnica                                                                    08.30

Nadabula                                                                      08:45

Kaplnka sv. Barbory                                                10.00

Subsídium                                                                    11.00

         

 

 

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0908/570 510
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@burv.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

 

 

OZNAMY NA SIEDMU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(23. február 2020)

 

 

– Minulú nedeľu bola zbierka pre potreby farnosti, ktorá činila sumu 688 EUR. Za Vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

– od pondelka do piatka budú večerné sv. omše presunuté z katedrály do františkánskeho kostola. V stredu večer bude sv. omša v katedrále.

– V stredu začína pôstne obdobie. Jedným zo spôsobov, ako dobre prežiť toto obdobie je už známa „pôstna krabička“. Kto chce, môže si ju vziať. Nachádza sa vzadu na stolíku.

– V stredu máme popolcovú stredu. V tento deň je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť, pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa.

– Na popolcovú stredu budeme počas sv. omší poznačení popolom na znak kajúcnosti. V tento deň bude sv. omša v maďarskom jazyku o 16.30 hod. vo františkánskom kostole. Sv. omša bude taktiež aj v školskej kaplnke o 9.00 hod.

– vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

pobožnosti krížovej cesty budú v našej farnosti vždy v piatok vo františkánskom kostole po rannej sv. omši v maďarskom a pred večernou sv. omšou o 17.15 v slovenskom jazyku. Okrem toho, každú nedeľu na rožňavskej kalvárii o 15.00.

– V sobotu  po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie. Počas adorácie sa modlíme za zvolenie takých kandidátov, ktorí budú chrániť katolícke a ľudské hodnoty.

– Na budúci nedeľu bude jarná zbierka na charitu. Za vaše milodary vopred úprimné Pán, Boh, zaplať.

– Kto by mal záujem venovať 2% z dane nejakej katolíckej organizácii, môže tak urobiť prostredníctvom tlačiva, ktoré sa nachádza na stolíku pri novinách.

Laura združenie mladých vás prosí podporiť ich činnosť  2% z vašich daní, ktoré použijeme na prácu s deťmi a mladými. Tlačivo je na stolíku pri časopisoch.

– Oratko Domka a Laura v dňoch 2.- 4. marca,  počas jarných prázdnin pripravuje Prímestský tábor s Patom a Matom pre deti 1. až 7. ročníka. Prihlášky a info je na stolíku pri časopisoch.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 

 

 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

PONDELOK féria
UTOROK féria
STREDA POPOLCOVÁ STREDA
ŠTVRTOK féria
PIATOK féria
SOBOTA féria
NEDEĽA PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA

 

 

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK   07.00 (S) 07.00 (M)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

 
UTOROK   07.00 (S) 07.00 (M)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

 
STREDA 18.00 (S) 07.00 (S) 16.30 (M) Jasanima                                                                       15.30
ŠTVRTOK   07.00 (S) 07.00 (M)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

 
PIATOK   07.00 (S) 07.00 (M)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

 
SOBOTA 08.15 (S)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

  07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Rakovnica                                                                    08.30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadabula                                                                      08:45

Rudná                                                                            09.30

Kaplnka sv. Barbory                                                10.00

Subsídium                                                                    11.00

         

 

 

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0908/570 510
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@burv.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

 

 

OZNAMY NA ŠIESTU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(17. február 2020)

 

 

– Dnes je zbierka pre potreby farnosti.

– od pondelka do piatka budú večerné sv. omše presunuté z katedrály do františkánskeho kostola.

– vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

– Od poludnia 21. Februára (piatok) do polnoci 22. Februára môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky veriaci, ktorý nábožne navštívi katedrálny chrám a tam sa pomodlí Otče náš a Verím v Boha.

– V sobotu bude sv. omša vo františkánskom kostole ráno o 9.00 hod.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

PONDELOK féria
UTOROK féria
STREDA féria
ŠTVRTOK féria
PIATOK féria
SOBOTA Katedra sv. Petra, apoštola, sviatok
NEDEĽA SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

 

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK   07.00 (S) 07.00 (M)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

 
UTOROK   07.00 (S) 07.00 (M)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

 
STREDA   07.00 (S) 07.00 (M)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

Čučma                                                                            15.00
ŠTVRTOK   07.00 (S) 07.00 (M)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

 
PIATOK   07.00 (S) 07.00 (M)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

 
SOBOTA 08.15 (S)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

  09.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Čučma                                                                            07.30   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakovnica                                                                    08.30

Nadabula                                                                      08:45

Kaplnka sv. Barbory                                                10.00

Subsídium                                                                    11.00

         

 

 

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0908/570 510
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@burv.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

 

OZNAMY NA PIATU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(10. február 2020)

 

 

– V pondelok, štvrtok a piatok budú večerné sv. omše presunuté z katedrály do františkánskeho kostola. V stredu večer bude sv. omša v katedrále, nakoľko táto sv. omša bude vysielaná do rádia Lumen.

– V utorok máme svetový deň chorých a ľubovoľnú spomienku na preblahoslavenú Pannu Máriu Lurdskú. Z tohto dôvodu budeme pri večernej sv. omši vysluhovať sviatosť pomazania chorých. Túto sviatosť môžu prijať tí, ktorí sa pre chorobu alebo starobu začínajú ocitať v nebezpečenstve. Večerná sv. omša bude v Kaplne sv. Barbory v nemocnici.

– vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

– Na budúcu nedeľu bude zbierka pre potreby farnosti.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

PONDELOK Sv. Školastiky, panny, spomienka
UTOROK Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, ľubovoľná spomienka
STREDA féria
ŠTVRTOK féria
PIATOK féria
SOBOTA féria
NEDEĽA ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK   07.00 (S) 16.30 (M)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

 
UTOROK   07.00 (S) 07.00 (M) Kaplnka sv. Barbory                                                18.00
STREDA 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Jasanima                                                                       15.30
ŠTVRTOK   07.00 (S) 07.00 (M)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

 
PIATOK   07.00 (S) 07.00 (M)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

 
SOBOTA 08.15 (S)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

  07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Rakovnica                                                                    08.30    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadabula                                                                      08:45

Kaplnka sv. Barbory                                                10.00

Subsídium                                                                    11.00

         

 

 

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0908/570 510
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@burv.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA ŠTVRTÚ NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(2. február 2020)

 

 

– od pondelka do piatka budú večerné sv. omše presunuté z katedrály do františkánskeho kostola. V stredu večer bude sv. omša v katedrále, nakoľko táto sv. omša bude vysielaná do rádia Lumen.

 

– V pondelok máme ľubovoľnú spomienku na sv. Blažeja, biskupa a mučeníka. V tento deň budeme pri sv. omšiach udeľovať požehnanie hrdla. Z tohto dôvodu bude sv. omša v maďarskom jazyku poobede o 16.30 hod.

 

– vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

 – Tento týždeň máme  prvý piatok v mesiaci. Spovedáme 30 minút pred svätými omšami.

 

– Dnes máme prvú nedeľu v mesiaci. Pobožnosť k Najsv. Srdcu Ježišovmu a Eucharistické požehnanie bude vo františkánskom kostole o 16.00 hod. v maďarskom jazyku.

 

– Saleziáni don Bosca Vás dnes, 2. februára o 16.00 pozývajú na Donboscovicu. Tohto roku predstavia performatívne divadlo s názvom Iba jeden…? V divadelnej komédii s hlbokou myšlienkou pre všetky vekové kategórie, hrá 55 hercov, preto bude predstavenie v OKC v divadle Actores. Nenechajte si ujsť performatívne divadlo, ktoré sa v Rožňave ešte nikdy nehralo… Lístok stojí 3 eura a dá sa zakúpiť v OKC pred predstavením.

 

– ORATKO DOMKA &LAURA pozýva všetkých členov Laury, Domky a ich rodičov  na  ORATKO – KORČUĽOVANIE počas polročných prázdnin v pondelok 3. 2. 2020 od 12:00 do:14:00 na zimný štadión v Rožňave..

 

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 

 

 

 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

PONDELOK Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, ľubovoľná spomienka
UTOROK féria
STREDA Sv. Agáty, panny a mučenice, spomienka
ŠTVRTOK Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
PIATOK féria
SOBOTA féria
NEDEĽA PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK   07.00 (S) 16.30 (M)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

 
UTOROK   07.00 (S) 07.00 (M)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

Kaplnka sv. Barbory                                                18.00
STREDA 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) DSS Čučma                                                                   15.00
ŠTVRTOK   07.00 (S) 07.00 (M)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

DSS Nadabula                                                             14.30
PIATOK   07.00 (S) 07.00 (M)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

Nadabula                                                                      16.30     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOBOTA 08.15 (S)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

  07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Čučma                                                                            07.30     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakovnica                                                                    08.30

Nadabula                                                                      08:45

Kaplnka sv. Barbory                                                10.00

Subsídium                                                                    11.00

         

 

 

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0908/570 510
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@burv.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA TRETIU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(26. Január 2020)

 

 

– od pondelka do piatka budú večerné sv. omše presunuté z katedrály do františkánskeho kostola.

– vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

– V piatok po rannej sv. omši, budeme upratovať františkánsky kostol. Preto prosíme všetkých, ktorí majú čas, aby nám podali pomocnú ruku.

–  Sobota je prvá sobota v mesiaci,  vo františkánskom kostole bude pobožnosť fatimských sobôt o  6.15 (pred Svätou Omšou), a v Katedrále bude po rannej svätej omši.

– Na budúcu nedeľu máme sviatok Obetovania Pána (Hromnice). Pri sv. omšiach budeme požehnávať hromničné sviečky.

– Saleziáni don Bosca Vás v nedeľu 2. februára o 16.00 pozývajú na Donboscovicu. Tohto roku predstavia performatívne divadlo s názvom Iba jeden…? V divadelnej komédii s hlbokou myšlienkou pre všetky vekové kategórie, hrá 55 hercov, preto bude predstavenie v OKC v divadle Actores. Nenechajte si ujsť performatívne divadlo, ktoré sa v Rožňave ešte nikdy nehralo…

Lístok stojí 3 eura a dá sa kúpiť v OKC v utorky a piatky, v predajni SSV u s. Beátky.

 

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 

 

 

 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

PONDELOK Sv. Angela Merici, panna, ľubovoľná spomienka
UTOROK Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
STREDA féria
ŠTVRTOK féria
PIATOK Sv.  Jna Bosca, kňaza, spomienka
SOBOTA férias
NEDEĽA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK   07.00 (S) 07.00 (M)      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

 
UTOROK   07.00 (S) 07.00 (M)      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

 
STREDA   07.00 (S) 07.00 (M)      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

Jasanima                                                                       15.30
ŠTVRTOK   07.00 (S) 07.00 (M)      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

 
PIATOK   07.00 (S) 07.00 (M)      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

 
SOBOTA 08.15 (S)      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

  07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Rakovnica                                                                    08.30      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadabula                                                                      08:45

Rudná                                                                            09.30

Kaplnka sv. Barbory                                                10.00

Subsídium                                                                    11.00

         

 

 

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0908/570 510
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@burv.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

 

 

OZNAMY NA DRUHÚ NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(19. Január 2020)

 

– vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

– Od 18. Do 25. januára máme Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. V rámci sv. omší sa budeme modliť za jednotu kresťanov.

– V rámci modlitieb za jednotu kresťanov budú ekumenické bohoslužby. V utorok o 17.00 v evanjelickom kostole, v stredu o 17.00 v malom kostole a vo štvrtok v kostole reformovanej cirkvi. Všetci ste srdečne pozvaní.

– Z tohto  dôvodu budú sv. omše v katedrále v utorok a štvrtok o 16.00 hod. V stredu o 12.00 bude v katedrále  zádušná sv. omša spojená s pohrebnými obradmi pani Júlii Maliničovej. Večer sv. omša nebude.

– Saleziáni don Bosca Vás v nedeľu 2. februára o 16.00 pozývajú na Donboscovicu. Tohto roku predstavia performatívne divadlo s názvom Iba jeden…? V divadelnej komédii s hlbokou myšlienkou pre všetky vekové kategórie. Hrá 55 hercov, preto bude predstavenie v OKC v divadle Actores. Nenechajte si ujsť vidieť performatívne divadlo, ktoré sa v Rožňave ešte nikdy nehralo…

Lístok stojí 3 eura a dá sa kúpiť v OKC v utorky a piatky, v predajni SSV u s. Beátky.

 

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „do

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

PONDELOK féria
UTOROK Sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka
STREDA Sv. Vincenta, diakona a mučeníka, ľubovoľná spomienka
ŠTVRTOK féria
PIATOK Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
SOBOTA Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok
NEDEĽA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 16.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 12.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) DSS Čučma                                                                   15.00
ŠTVRTOK 16.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S)       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

  07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Čučma                                                                            07.30       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakovnica                                                                    08.30

Nadabula                                                                      08:45

Kaplnka sv. Barbory                                                10.00

Subsídium                                                                    11.00

         

 

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0908/570 510
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@burv.sk web: www.roznava.fara.sk

 

OZNAMY NA TRETIU NEDEĽU PO NARODENÍ PÁNA

(12. Január 2020)

 

– vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

– Od 18. Do 25. Januára máme Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. V rámci sv. omší sa budeme modliť za jednotu kresťanov.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

PONDELOK Sv. Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná spomienka
UTOROK féria
STREDA féria
ŠTVRTOK féria
PIATOK Sv. Antona, opáta, spomienka
SOBOTA féria
NEDEĽA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S)        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

  07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Rakovnica                                                                    08.30        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadabula                                                                      08:45

Kaplnka sv. Barbory                                                10.00

Subsídium                                                                    11.00

         

 

 

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0908/570 510
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@burv.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA DRUHÚ NEDEĽU PO NARODENÍ PÁNA

(5. Január 2020)

 

– Dnes máme prvú nedeľu v mesiaci. Pobožnosť k Najsv. Srdcu Ježišovmu a Eucharistické požehnanie bude v katedrále o 16.00 hod. v maďarskom. V slovenskom jazyku pobožnosť nebude nakoľko sestry saleziánky ponúkajú možnosť a zároveň pozývajú na spoločné modlitby, ktoré bývajú každú nedeľu v čase 16,30 – 17,30 v kaplnke blahoslavenej Laury, u sestier.

– v pondelok máme slávnosť Zjavenia Pána. Pripomíname veriacim, že je to prikázaný sviatok, v ktorý sme povinní zúčastniť sa na sv. omši a tento deň náležite svätiť. Pri sv. omšiach budeme požehnávať vodu, ktorú si po skončení sv. omše môžete zobrať do vašich príbytkov.

– Srdečne vás pozývame na sv. omšu, ktorú budeme sláviť zajtra (v pondelok) v katedrále o 14.00. Po nej sa uskutoční vystúpenie poľských koledníkov.

– vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

Tí, ktorí majú záujem o požehnanie vášho príbytku, môžu sa prihlásiť u p. kaplána Ondreja

 

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 

 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

PONDELOK SLÁVNOSŤ ZJAVENIA PÁNA
UTOROK féria
STREDA féria
ŠTVRTOK féria
PIATOK féria
SOBOTA féria
NEDEĽA KRST KRISTA PÁNA

 

 

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 07.00 (M)         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Čučma                                                                            07.30         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakovnica                                                                    08.30

Nadabula                                                                      08:45

Rudná                                                                            09.30

Subsídium                                                                    11.00

UTOROK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Nemocnica                                                                   18.00
STREDA 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) DSS Čučma                                                                   15.00
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S)         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

  07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Rakovnica                                                                    08.30         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadabula                                                                      08:45

Kaplnka sv. Barbory                                                10.00

Subsídium                                                                    11.00

         

 

 

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0908/570 510
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@burv.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

 

OZNAMY NA NEDEĽU SVÄTEJ RODINY

(29. December 2019)

 

– V utorok ráno o 7.00 sv. omše vo františkánskom kostole a v malom kostole nebudú. V katedrále aj vo františkánskom kostole budeme sláviť sv. omše iba o 16.00. Po sv. omšiach bude nasledovať Ďakovná pobožnosť na konci roka. Kto sa zúčastní na speve hymnu Teba, Bože, chválime, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky.

– v stredu 1. 1. 2020 máme slávnosť Panny Márie Bohorodičky. Pripomíname veriacim, že je to prikázaný sviatok, v ktorý sme povinní zúčastniť sa na sv. omši a tento deň náležite svätiť. Sv. omše budú v našej farnosti tak ako v nedeľu.

– v stredu 1. 1. budeme mať vo farnosti deň celodennej eucharistickej poklony. Najsv. Sviatosť Oltárna bude vyložená vo františkánskom kostole po sv. omši o 11.00 až do 16.00. Všetci ste srdečne pozvaní. Z tohto dôvodu adorácia vo štvrtok nebude.

– Srdečne vás pozývame na vystúpenie poľských koledníkov, ktoré sa uskutoční v pondelok (6.1. – na slávnosť Zjavenia Pána) v katedrále o 15.00.

Piatok je prvý piatok v mesiaci. Po sv. omši bude prvopiatková pobožnosť.

–  Sobota je prvá sobota v mesiaci,  vo františkánskom kostole bude pobožnosť fatimských sobôt o  6.15 (pred Svätou Omšou), a v Katedrále bude po rannej svätej omši.

– Vyslovujeme úprimné Pán, Boh, zaplať všetkým, ktorí ste nám akýmkoľvek spôsobom pomohli pri príprave našich kostolov na Vianočné sviatky, či už pri ozdobovaní stromčekov, alebo pri upratovaní.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

PONDELOK Šiesty deň v oktáve narodenia Pána
UTOROK Siedmy deň v oktáve narodenia Pána
STREDA SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY
ŠTVRTOK Sv. Bazila veľkého a Gregora Nazianzského, biskupov a učiteľov Cirkvi, spomienka
PIATOK Najsvätejšieho mena Ježiš, ľubovoľná spomienka
SOBOTA féria
NEDEĽA DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA

 

 

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 16.00 (S)   16.00 (M)  
STREDA 07.00 (M)          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Rakovnica                                                                    08.30          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadabula                                                                      08:45

Rudná                                                                            09.30

Subsídium                                                                    11.00

Jasanima                                                                       15.00

ŠTVRTOK 10.00 (S) 08.30 (S) 11.00 (M) DSS Nadabula                                                             14.30
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Nadabula                                                                      16.30
SOBOTA 08.15 (S)          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

  07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Rakovnica                                                                    08.30          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadabula                                                                      08:45

Kaplnka sv. Barbory                                                10.00

Subsídium                                                                    11.00

         

 

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0908/570 510
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@burv.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OZNAMY NA ŠTVRTÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

(22. December 2019)

 

– Pozývame vás na duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční dnes o 16.00 v kaplnke na Juhu. Súčasťou obnovy je meditácia, príprava na sviatosť zmierenia, možnosť vyspovedať sa a zakončí sa večernou sv. omšou o 18.00 hod. Z tohto dôvodu večerná sv. omša v katedrále nebude.

– aj v tomto roku bude v našej farnosti prebiehať kolednícka akcia s názvom Dobrá novina. Prosíme všetkých, ktorí by mali záujem o návštevu koledníkov vo svojich domovoch, aby sa zapísali na papier, ktorý nájdete vzadu na stolíku. Koledovanie bude prebiehať dňa 26. 12. 2018.

– V utorok, na Štedrý deň, ranné sv. omše nebudú.

– v stredu 25. 12. máme slávnosť Narodenia Pána. Pripomíname veriacim, že je to prikázaný sviatok, v ktorý sme povinní zúčastniť sa na sv. omši a tento deň náležite svätiť. Sv. omše budú v našej farnosti tak ako v nedeľu. Povinnú účasť si veriaci môžu splniť aj v utorok večer, kedy budeme sláviť v katedrále aj vo františkánskom kostole sv. omšu na vigíliu o 16.00 alebo sv. omšu v noci o 24.00.

– Srdečne vás pozývame na sv. omše, ktorú bude celebrovať otec biskup, Mons. Stanislav Stolárik, a to na slávnosť Narodenia Pána v katedrále o 10.00 hod a na sviatok sv. Štefana (26. Decembra) o 11.00 hod. vo františkánskom kostole.

– Aj v tomto roku nám skauti priniesli Betlehemské svetlo. Betlehemské svetlo sa nachádza v každom kostole. Kto má záujem, môže si odpáli.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 

 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

PONDELOK féria
UTOROK féria
STREDA SLÁVNOSŤ NAROEDNIA PÁNA
ŠTVRTOK Sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok
PIATOK Sv. Jána apoštola a evanjelistu, sviatok
SOBOTA Sv. Neviniatok, mučeníkov, sviatok
NEDEĽA NEDEĽA SV. RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA

 

OMŠE VO FARNOSTI

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 16.00 (S)           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.00 (S)

  16.00 (M)           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.00 (M)

Čučma                                                                            22.00           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakovnica                                                                    22.00

Nadabula                                                                      22.00

Rudná                                                                            22.00

STREDA 07.00 (M)           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Rakovnica                                                                    08.30           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadabula                                                                      08:45

Subsídium                                                                    11.00

DSS Čučma                                                                   15.00

ŠTVRTOK 10.00 (S) 08.30 (S) 11.00 (M) Čučma                                                                            07:30           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadabula                                                                      08:45

Kaplnka sv. Barbory                                                10.00

Subsídium                                                                    11.00

PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S)           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

  07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Čučma                                                                            07:30           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakovnica                                                                    08.30

Nadabula                                                                      08:45

Rudná                                                                            09.30

Kaplnka sv. Barbory                                                10.00

Subsídium                                                                    11.00

 

         

 

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0908/570 510
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@burv.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA TRETIU ADVENTNÚ NEDEĽU

(15. December 2019)

 

– Počas adventného obdobia v utorok budú bývať v malom kostole sv. omše o 6.30 hod. Týchto sv. omší sa budú zúčastňovať aj deti z Katolíckej materskej školy. Všetci ste srdečne pozvaní.

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude pred nemocnicou modlitba za nenarodené deti a ich rodičov.

– vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 11.45 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie. Počas adorácie bude možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.

– Vo štvrtok večer o 18.00 bude v nemocnici sv. omša, ktorou ukončíme modlitbovú iniciatívu 9 mesiacov za život a poďakujeme sa Pánu Bohu za všetky všetkých, ktorí sa jej zúčastnili aj za všetky zachránené ľudské životy.

– počas budúceho týždňa budeme vysluhovať sviatosť zmierenia 30 min. pred sv. omšami. Povzbudzujeme vás, aby ste sa pripravili na vianočné sviatky dobre vykonanou sv. spoveďou.

– Pozývame vás na duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční v nedeľu (22. Decembra) o 16.00 v kaplnke na Juhu. Súčasťou obnovy je meditácia, príprava na sviatosť zmierenia, možnosť vyspovedať sa a zakončí sa večernou sv. omšou o 18.00 hod. Z tohto dôvodu večerná sv. omša v katedrále nebude.

– Prosíme, aby ste nám nahlásili chorých, ktorí by chceli pristúpiť pred Vianocami k svätej spovedi.

– Poprosíme vás, ktorí máte v sobotu do obedu čas, aby ste nám prišli pomôcť poupratovať katedrálu pred Vianočnými sviatkami.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 

 

 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

PONDELOK féria
UTOROK féria
STREDA féria
ŠTVRTOK féria
PIATOK féria
SOBOTA féria
NEDEĽA ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

 

 

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18.00 (S) 06.30 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Jasanima                                                                       15.30
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Kaplnka sv. Barbory                                                18.00
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S)            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

  07.00 (M) Subsídium                                                                    15.30
NEDEĽA 07.00 (M)            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Čučma                                                                            07:30            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakovnica                                                                    08.30

Nadabula                                                                      08:45

Kaplnka sv. Barbory                                                10.00

 

         

 

 

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0908/570 510
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@burv.sk web: www.roznava.fara.sk

 

OZNAMY NA DRUHÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

(8. December 2019)

 

– Počas adventného obdobia v utorok budú bývať v malom kostole sv. omše o 6.30 hod. Týchto sv. omší sa budú zúčastňovať aj deti z Katolíckej materskej školy. Všetci ste srdečne pozvaní.

V pondelok máme prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. V tento deň sú všetci veriaci povinní zúčastniť sa na sv. omši (tak, ako v nedeľu).

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude pred nemocnicou modlitba za nenarodené deti a ich rodičov.

– vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

– Na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu sú zimné kántrove dni. Záväzný je aspoň jeden deň. Ich obsah: Príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete.

– Minulý týždeň bola zbierka na charitu. V našej farnosti sa vyzbieralo 620 €. Za vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.

– Prosíme, aby ste nám nahlásili chorých, ktorí by chceli pristúpiť pred Vianocami k svätej spovedi.

– Poprosíme vás, ktorí máte v sobotu do obedu čas, aby ste nám prišli pomôcť poupratovať katedrálu pred Vianočnými sviatkami.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

PONDELOK NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE
UTOROK féria
STREDA Sv. Damaza I., pápeža, ľubovoľná spomienka
ŠTVRTOK Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej, ľubovoľná spomienka
PIATOK Sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka
SOBOTA Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
NEDEĽA TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA

 

 

 OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Nadabula                                                                      16.30
UTOROK 18.00 (S) 06.30 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Čučma                                                                            15.00
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S)             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

  07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Čučma                                                                            07:30             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakovnica                                                                    08.30

Nadabula                                                                      08:45

Kaplnka sv. Barbory                                                10.00

Subsídium                                                                    11.00

 

         

 

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0908/570 510
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@burv.sk web: www.roznava.fara.sk

 

OZNAMY NA TRIDSIATU TRETIU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(17. November 2019)

 

– V pondelok, utorok a stredu pokračujeme v modlitbe deviatnika k sv. Vincentovi.

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude pred nemocnicou modlitba za nenarodené deti a ich rodičov.

– V stredu máme celodiecézne rekolekcie. Zároveň to je aj celoslovenský liturgický deň. Sv. omša bude v katedrále o 9.30 hod. Všetci ste srdečne pozvaní. Z tohto dôvodu sv. omša v malom kostole nebude.

Vo štvrtok nebude adorácia vo františkánskom kostole.

Srdečne vás pozývame na privítanie relikvií sv. Vincenta, ktoré sa uskutoční o 11.00 hod pred katedrálou. Tiež vás pozývame na sv. omšu o 18.00 hod, ktorú bude celebrovať Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup. Po nej bude celonočná adorácia. Tí, ktorí majú záujem, môžu sa zapísať na konkrétnu hodinu. Vzadu na stolíku je papier. Celonočná adorácia vyvrcholí modlitbou sv. ruženca o 6.00 a o 7.00 hod. sv. omšou v maďarskom jazyku. Po sv. omši sa rozlúčime s relikviami sv. Vincenta. Z tohto dôvodu sv. omša vo františkánskom kostole nebude.

– Budúcu nedeľu pri sv. omšiach o 8.30 (v malom kostole), 10.00 (v katedrále) a 11.00 (vo františkánskom kostole) bude zasvätenie Kristovi Kráľovi.

– Budúcu nedeľu bude o 11.00 hod odpustová slávnosť Krista Kráľa v Čučme.

– Pozývame rodičov prvoprijímajúcich detí na 2. Stretnutie, ktoré sa uskutoční v nedeľu (24.11.) o 16:30 na Nám. baníkov 30.

-Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach Vás srdečne pozýva na Duchovnú obnovu pre rozvedených od 29.11.- 1.12.2019 v Bardejovských kúpeľoch. Viac informácií nájdete na stránke www.rodina.rimkat.sk

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 

 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

PONDELOK Výročie posviacky bazilík sv. Petra a Pavla, apoštolov, ľubovoľná spomienka
UTOROK féria
STREDA féria
ŠTVRTOK Obetovanie Panny Márie, spomienka
PIATOK Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka
SOBOTA Sv. Klementa I., pápeža a mučeníka, ľubovoľná spomienka
NEDEĽA KRISTA KRÁĽA

 

 

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 09.30 (S)              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

  07.00 (M) Jasanima                                                                      15.30
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
PIATOK 07.00 (M)              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

07.00 (S)    
SOBOTA 08.15 (S)              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

  07.00 (M) Subsídium                                                                    15:30              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEDEĽA 07.00 (M)              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Rakovnica                                                                    08.30              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadabula                                                                      08:45

Kaplnka sv. Barbory                                                10.00

Čučma                                                                            11.00

         

 

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0908/570 510
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@burv.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA TRIDSIATU DRUHÚ NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(10. november 2019)

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude pred nemocnicou modlitba za nenarodené deti a ich rodičov.

– vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

-Dňa 21. novembra (štvrtok) prídu do našej farnosti relikvie sv. Vincenta de Paul. Z tohto dôvodu sa od utorku, po sv. ruženci, budeme modliť deviatnik k tomuto svätcovi. V noci z 21. na 22. novembra bude celonočná adorácia. Začne večer o 20:00 a skončí o 6:00. Kto by mal záujem, môže sa zapísať na papier, ktorý je vzadu na stolíku. Celý program návštevy relikvií si môžete pozrieť na nástenke.

-Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach Vás srdečne pozýva na Duchovnú obnovu pre rozvedených od 29.11.- 1.12.2019 v Bardejovských kúpeľoch. Viac informácií nájdete na stránke www.rodina.rimkat.sk

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK Sv. Martina z Tours, biskupa, spomienka
UTOROK Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka
STREDA féria
ŠTVRTOK féria
PIATOK Sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná spomienka
SOBOTA féria
NEDEĽA TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 SV. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) DSS Čučma                                                                   15.00
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S)               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

  07.00 (M) Subsídium                                                                    15:30               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEDEĽA 07.00 (M)               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Rakovnica                                                                    08.30               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadabula                                                                      08:45

Rudná                                                                            09.30

Kaplnka sv. Barbory                                                10.00

 

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0908/570 510
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@burv.sk web: www.roznava.fara.sk

 

OZNAMY NA TRIDSIATU PRVÚ NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(3. november 2019)

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude pred nemocnicou modlitba za nenarodené deti a ich rodičov.

– vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

– Každý veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. Novembra do 8. Novembra. Okrem toho treba splniť tri podmienky: 1. Svätá spoveď (krátko pred tým alebo potom), sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca. A ďalej treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj všednému.

– Dnes máme prvú nedeľu v mesiaci. Pobožnosť k Najsv. Srdcu Ježišovmu a Eucharistické požehnanie bude v katedrále o 16.00 hod. v maďarskom. V slovenskom jazyku pobožnosť nebude nakoľko sestry saleziánky ponúkajú možnosť a zároveň pozývajú na spoločné modlitby, ktoré bývajú každú nedeľu v čase 16,30 – 17,30 v kaplnke blahoslavenej Laury, u sestier.

-Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach Vás srdečne pozýva na Duchovnú obnovu pre rozvedených od 29.11.- 1.12.2019 v Bardejovských kúpeľoch. Viac informácií nájdete na stránke www.rodina.rimkat.sk

V nedeľu (10. Novembra) bude o 8:30 v malom kostole sláviť sv. omšu otec biskup z príležitosti 50. Výročia novej liturgie po Druhom Vatikánskom koncile.

LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK Sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka
UTOROK Sv. Imricha, ľubovoľná spomienka
STREDA féria
ŠTVRTOK féria
PIATOK féria
SOBOTA Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok
NEDEĽA TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 SV. OMŠE VO FARNOSTI

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Nemocnica                                                                   18.00
STREDA 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Jasanima                                                                       15.30
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) DSS Nadabula                                                             14.30
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S)                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

  07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Rakovnica                                                                    08.30                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadabula                                                                      08:45

Rudná                                                                            09.30

Kaplnka sv. Barbory                                                10.00

Subsídium                                                                    11:00

 

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0908/570 510
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@burv.sk web: www.roznava.fara.sk

OZNAMY NA TRIDSIATU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ
(27. október 2019)

– Vo štvrtok končia októbrové pobožnosti. Sv. ruženec sa vo františkánskom kostole budeme modliť o 6.15, a v katedrále o 17.20 hod.
– V mesiaci október bude zmena sv. omše vo františkánskom kostole. Sv. omša bude v stredu o 17:00 hod. a o 16.15 hod. bude októbrová pobožnosť.
– Minulú nedeľu bola zbierka na misie, ktorá činila sumu 882 EUR. Za Vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
– v stredu ráno o 8.00 hod. bude pred nemocnicou modlitba za nenarodené deti a ich rodičov.
– vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.
– V piatok máme prikázaný sviatok Všetkých svätých. V tento deň sú všetci veriaci povinní zúčastniť sa na celej sv. omši (tak, ako v nedeľu). Kto sa nemôže zúčastniť sv. omši v piatok, tejto povinnosti môže zadosťučiniť vo štvrtok večer. V tento deň budú sv. omše ako v nedeľu s výnimkou, že večerná sv. omša v katedrále nebude. Ale v kaplnke na Juhu bude sv. omša o 17.30
– Veriaci, ktorí sa v deň spomienky na Všetkých verných zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a Vyznanie viery, môže získať úplné odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: 1. Svätá spoveď (krátko pred tým alebo potom), sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca. A ďalej treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj všednému. Taktiež každý veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. Novembra do 8. Novembra. Okrem toho treba splniť vyššie spomenuté podmienky
– Piatok je prvý piatok v mesiaci. Spovedáme 30 minút pred svätými omšami. Sv. spoveď je jednou z podmienok získania odpustkov pre duše v očistci.
– Sobota je prvá sobota v mesiaci, vo františkánskom kostole bude pobožnosť fatimských sobôt o 6.15 (pred Svätou Omšou). V Katedrále bude po rannej svätej omši s otcom biskupom a po nej pobožnosť v krypte katedrály za duše v očistci.
– V sobotu o 14.30 bude na cintoríne pri kríži pobožnosť za zosnulých.
– V nedeľu sv. o 10.00 hod bude vysielaná do RTVS. Z tohto dôvodu sv. omše v sobotu večer a v nedeľu ráno nebudú v katedrále ale vo františkánskom kostole. Všetci ste srdečná pozvaní na sv. omšu s otcom biskupom.
-Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach Vás srdečne pozýva na Duchovnú obnovu pre rozvedených od 29.11.- 1.12.2019 v Bardejovských kúpeľoch. Viac informácií nájdete na stránke www.rodina.rimkat.sk

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

PONDELOK Sv. Šimona a Júdu, apoštolov
UTOROK féria
STREDA féria
ŠTVRTOK féria
PIATOK SLÁVNOSŤ VŠETÝCH SVÄTÝCH
SOBOTA Spomienka  na všetkých verných zosnulých
NEDEĽA TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 SV. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18.00 (S) 07.00 (S) 17.00 (M) Čučma                                                                            14.00
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Nadabula                                                                      16.30
PIATOK 7.00 (M)                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Rakovnica                                                                    08.30
SOBOTA 08.15 (S)                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  07.00 (M)                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

Subsídium                                                                    15.30                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadabula                                                                      16.30

NEDEĽA 10.00 (S)                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

08.30 (S) 07.00 (M)                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.00 (M)

 

Čučma                                                                            07.30                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakovnica                                                                    08.30

Kaplnka sv. Barbory                                                10.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0908/570 510
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

OZNAMY NA DVADSIATU SIEDMU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(6. október 2019)

– Pokračujeme v októbrových pobožnostiach. Sv. ruženec sa vo františkánskom kostole budeme modliť o 6.15, a v katedrále o 17.20 hod.

– V mesiaci október bude zmena sv. omší vo františkánskom kostole. Sv. omše budú v stredu a piatok bývať o 17:00 hod. a o 16.15 hod. bude októbrová pobožnosť.

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude pred nemocnicou modlitba za nenarodené deti a ich rodičov.

– vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

– dnes máme prvú nedeľu v mesiaci. Pobožnosť k Najsv. Srdcu Ježišovmu a Eucharistické požehnanie bude v katedrále o 16.00 hod. v maďarskom. V slovenskom jazyku pobožnosť nebude nakoľko sestry saleziánky ponúkajú možnosť a zároveň pozývajú na spoločné modlitby, všetkých, ktorí sa chcú modliť za svoje osobné potreby, za potreby rodín, farnosti, diecézy, ale aj širšie potreby Cirkvi a sveta. Modlitby budú bývať každú nedeľu v čase 16,30 – 17,30 v kaplnke blahoslavenej Laury, u sestier na Nám. baníkov 29.

 

– 6.októbra v nedeľu, v rámci osláv patróna kaplnky farnosti na sídlisku Juh, sv. Jána Pavla II., sa koná Farský deň. Začína sa o 15.00 na ihrisku pri inkube. Budú súťaže pre dospelých i deti, súťaž o najlepší zákusok, súťaž vo varení guláša, prednáška a iné zaujímavosti. Všetci ste srdečne pozvaní.

-chceme vytvoriť skupinu prípravy mladých končiacich základnú školu, alebo stredoškolákov, ktorí nie sú pokrstení a majú záujem pripravovať sa na prijatie sviatosti krstu.. Prihlásiť sa môžu v sakristií do 10.októbra.

Autobus na púť do Szentkútu bude odchádzať spred Tesca 12. Októbra o 6:30 hod.

– 13. Októbra (t.j. nedeľa) sa v Krásnohorskej dlhej lúke pri kaplnke bude konať pobožnosť sv. ruženca o 15.00 hod.

– V tomto roku sa naša farnosť zapojí do celedennej adorácie rodín za rodiny. Celodenná adorácia sa bude konať 17. Oktróbra 2019 (t.j. štvrtok). Rodiny, ktoré majú záujem zapojiť sa do adorácie, sa v sakristii môžu zapísať na konkrétnu hodinu.

– pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi, na Slovensku mnohým známa pod názvom Kirche in Not, pozýva všetky deti a rodiny, farnosti aj školy, aby sa zúčastnili celosvetovej modlitbovej iniciatívy s názvom Milión detí sa modlí ruženec za jednotu a pokoj vo svet. Modlitbová kampaň vrcholí 18. Októbra, keď sa deti po celom svete budú modliť ruženec. Preto pozývame všetky deti a rodiny, aby sa zaregistrovali na webstránke www.miliondeti.sk a mohli sa stať aktívnymi účastníkmi.

-V čase 18.-20. septembra 2020, kedy vrcholí medzinárodný eucharistický kongres v Budapešti organizujeme autobusovú púť na toto významné podujatie. V programe sú konferencie (so simultánnym prekladom), svedectvá, program pre rodiny i mládež, v sobotu večer eucharistický sprievod a nedeľu záverečná sv. omša. Podrobnejšie informácie nájdete na 
www.iec2020.hu Kvôli zabezpečeniu ubytovania sa treba prihlásiť už teraz na farskom úrade, alebo v sakristií.

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

PONDELOK Ružencovej Panny Márie, spomienka
UTOROK féria                                                                                                                                                                                   
STREDA féria
ŠTVRTOK féria
PIATOK Sv. Jána XXIII, pápeža, ľubovoľná spomienka
SOBOTA féria
NEDEĽA DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

 

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18.00 (S) 07.00 (S) 17.00 (M) Jasanima                                                                      15.30
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 17.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S)                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

  07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Rakovnica                                                                    08.30                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadabula                                                                      08:45

Kaplnka sv. Barbory                                                10.00

Subsídium                                                                    11:00

 

         

 

 

 

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0908/570 510
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA DVADSIATU PIATU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(22. september 2019)

 

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude pred nemocnicou modlitba za nenarodené deti a ich rodičov.

 

– vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

V utorok sa o 18.00 hod. bude v katedrále konať organový koncert z príležitosti 49. Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola. Hudobné diela od rôznych skladateľov nám predstaví organový umelec Ján Penták. Z tohto dôvodu bude sv. omša o 17.00 hod.

 

Tí, ktorí ste si objednali podielové knihy zo Spolku sv. Vojtecha, môžu si ich vyzdvihnúť v predajni na námestí.

 

– V tomto roku sa naša farnosť zapojí do celedennej adorácie rodín za rodiny. Celodenná adorácia sa bude konať 17. Oktróbra 2019 (t.j. štvrtok). Rodiny, ktoré majú záujem zapojiť sa do adorácie, sa v sakristii môžu zapísať na konkrétnu hodinu.

 

– pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi, na Slovensku mnohým známa pod názvom Kirche in Not, pozýva všetky deti a rodiny, farnosti aj školy, aby sa zúčastnili celosvetovej modlitbovej iniciatívy s názvom Milión detí sa modlí ruženec za jednotu a pokoj vo svet. Na Slovensku prevzal záštitu nad touto iniciatívou Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup-metropolita, ktorý je predsedom rady KBS pre katechizáciu. Modlitbová kampaň vrcholí 18. Októbra, keď sa deti po celom svete budú modliť ruženec. Preto pozývame všetky deti a rodiny, aby sa zaregistrovali na webstránke www.miliondeti.sk a mohli sa stať aktívnymi účastníkmi. Každý, kto sa zaregistruje do 18. Septembra, dostane ako darček ruženec z olivového dreva vyrobený kresťanskými rodinami vo Svätej Zemi.

 

-V čase 18.-20. septembra 2020, kedy vrcholí medzinárodný eucharistický kongres v Budapešti organizujeme autobusovú púť na toto významné podujatie. V programe sú konferencie (so simultánnym prekladom), svedectvá, program pre rodiny i mládež, v sobotu večer eucharistický sprievod a nedeľu záverečná sv. omša. Podrobnejšie informácie nájdete na 
www.iec2020.hu Kvôli zabezpečeniu ubytovania sa treba prihlásiť už teraz na farskom úrade, alebo v sakristií.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, spomienka
UTOROK féria
STREDA féria
ŠTVRTOK Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov, ľubovoľná spomienka
PIATOK Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka
SOBOTA Sv. Václava, mučeníka, ľubovoľná spomienka
NEDEĽA DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 OMŠE VO FARNOSTI

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 17.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Jasanima                                                                       15.30
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S)                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

  07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Rakovnica                                                                    08.30                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadabula                                                                      08:45

Kaplnka sv. Barbory                                                10.00

Subsídium                                                                    11:00

 

         
FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0908/570 510
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

OZNAMY NA DVADSIATU TRETIU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(8. september 2019)

 

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude pred nemocnicou modlitba za nenarodené deti a ich rodičov.

 

– vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

-V čase 18.-20. septembra 2020, kedy vrcholí medzinárodný eucharistický 
kongres v Budapešti organizujeme autobusovú púť na toto významné 
podujatie. V programe sú konferencie (so simultánnym prekladom), 
svedectvá, program pre rodiny i mládež, v sobotu večer eucharistický 
sprievod a nedeľu záverečná sv. omša. Podrobnejšie informácie nájdete na 
www.iec2020.hu Kvôli zabezpečeniu ubytovania sa treba prihlásiť už teraz 
na farskom úrade, alebo v sakristií.

 

– Dôležité upozornenie pre divákov, ktorí Televíziu LUX sledujú cez anténu: V najbližších týždňoch bude potrebné, aby ste preladili svoje televízne programy. V prípade starších televíznych prijímačov bude okrem preladenia potrebné zakúpiť si nový set-top-box s podporou DVB-T2. Potrebné informácie nájdete na plagáte na výveske.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

PONDELOK féria
UTOROK féria
STREDA féria
ŠTVRTOK Najsvätejšieho mena Panny Márie, ľubovoľná spomienka
PIATOK Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi,spomienka
SOBOTA Povýšenie svätého kríža, sviatok
NEDEĽA Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Jasanima                                                                       15.30
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S)                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

  07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Rakovnica                                                                    08.30                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadabula                                                                      08:45

Rudná                                                                            09.30

Kaplnka sv. Barbory                                                10.00

Subsídium                                                                    11:00

 

         

 

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0908/570 510
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA DVADSIATU DRUHÚ NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(1. september 2019)

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude pred nemocnicou modlitba za nenarodené deti a ich rodičov.

– vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

– Minulú nedeľu bola zbierka pre potreby farnosti, ktorá činila sumu 595 EUR. Za Vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

Piatok je prvý piatok v mesiaci. Spovedáme 30 minút pred svätými omšami. Po sv. omši bude prvopiatková pobožnosť.

–  Sobota je prvá sobota v mesiaci,  vo františkánskom kostole bude pobožnosť fatimských sobôt o  6.15 (pred Svätou Omšou), a v Katedrále bude po rannej svätej omši.

– dnes máme prvú nedeľu v mesiaci. Pobožnosť k Najsv. Srdcu Ježišovmu a Eucharistické požehnanie bude v katedrále o 16.00 hod. v maďarskom a o 17.00 v slovenskom jazyku.

-V čase 18.-20. septembra 2020, kedy vrcholí medzinárodný eucharistický kongres v Budapešti organizujeme autobusovú púť na toto významné podujatie. V programe sú konferencie (so simultánnym prekladom), svedectvá, program pre rodiny i mládež, v sobotu večer eucharistický sprievod a nedeľu záverečná sv. omša. Podrobnejšie informácie nájdete na www.iec2020.hu Kvôli zabezpečeniu ubytovania sa treba prihlásiť už teraz na farskom úrade, alebo v sakristií.

V pondelok, 2. septembra, bude v katedrále sv. omša Veni Sancte pre KZŠ sv. Jána Nepomuckého a KMŠ bl Zdenky, ktorú bude celebrovať otec biskup, Mons. Stanislav Stolárik.

– Dôležité upozornenie pre divákov, ktorí Televíziu LUX sledujú cez anténu: V najbližších týždňoch bude potrebné, aby ste preladili svoje televízne programy. V prípade starších televíznych prijímačov bude okrem preladenia potrebné zakúpiť si nový set-top-box s podporou DVB-T2. Potrebné informácie nájdete na plagáte na výveske.

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK féria
UTOROK Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka
STREDA féria
ŠTVRTOK féria
PIATOK féria
SOBOTA Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov, spomienka
NEDEĽA DVADSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 SV. OMŠE VO FARNOSTI

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Nemocnica                                                                   18.00
STREDA 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) DSS Čučma                                                                   14.00
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) DSS  Nadabula                                                            14.30
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Nadabula                                                                      17.00
SOBOTA 08.15 (S)                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

  07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Čučma                                                                            07.30                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakovnica                                                                    08.30

Nadabula                                                                      08:45

Kaplnka sv. Barbory                                                10.00

Subsídium                                                                    11:00

 

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0908/570 510
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

OZNAMY NA DVADSIATU PRVÚ NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(25. augusta 2019)

 

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude pred nemocnicou modlitba za nenarodené deti a ich rodičov.

– vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

– Dnes je zbierka pre potreby farnosti. Za vaše milodary úprimné Pán, Boh, zaplať!

– Na budúci týždeň v nedeľu, budeme počas sv. omší vzývať Ducha Svätého pre našich študentov a učiteľov na začiatku školského roka.

-V čase 18.-20. septembra 2020, kedy vrcholí medzinárodný eucharistický kongres v Budapešti organizujeme autobusovú púť na toto významné podujatie. V programe sú konferencie (so simultánnym prekladom), svedectvá, program pre rodiny i mládež, v sobotu večer eucharistický sprievod a nedeľu záverečná sv. omša. Podrobnejšie informácie nájdete na www.iec2020.hu Kvôli zabezpečeniu ubytovania sa treba prihlásiť už teraz na farskom úrade, alebo v sakristií.

– Dôležité upozornenie pre divákov, ktorí Televíziu LUX sledujú cez anténu: V najbližších týždňoch bude potrebné, aby ste preladili svoje televízne programy. V prípade starších televíznych prijímačov bude okrem preladenia potrebné zakúpiť si nový ste-top-box s podporou DVB-T2. Potrebné informácie nájdete na plagáte na výveske.

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 

LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK féria
UTOROK Sv. Moniky, spomienka
STREDA Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
ŠTVRTOK Mučenícka smrť svätého Jána Krstiteľa, spomienka
PIATOK féria
SOBOTA féria
NEDEĽA DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 SV. OMŠE VO FARNOSTI

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Jasanima                                                                      15:30
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S)                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

  07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Rakovnica                                                                    08.30                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadabula                                                                      08:45

Rudná                                                                            09.30

Kaplnka sv. Barbory                                                10.00

Subsídium                                                                    11:00

 

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0908/570 510
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

OZNAMY NA DVADSIATU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(19. augusta 2019)

 

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude pred nemocnicou modlitba za nenarodené deti a ich rodičov.

– vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

– Na budúcu nedeľu bude zbierka pre potreby farnosti.

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK féria
UTOROK Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka
STREDA Sv. Pia X., pápeža, spomienka
ŠTVRTOK Panny Márie Kráľovnej, spomienka
PIATOK Sv. Ruženy Limskej, panny, ľubovoľná spomienka
SOBOTA Sv. Bartolomeja, apoštola
NEDEĽA DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

  SV. OMŠE VO FARNOSTI

  katedrála malý kostol františkánsky filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) DSS Čučma                                                                  14:30
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S)                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

  07.00 (M) Subsídium                                                                   15:30                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadabula                                                                     16:30

NEDEĽA 07.00 (M)                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Čučma                                                                            07:30                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakovnica                                                                    08.30

Kaplnka sv. Barbory                                                10.00

 

OZNAMY NA DEVÄTNÁSTU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(11. augusta 2019)

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude pred nemocnicou modlitba za nenarodené deti a ich rodičov.

– Vo štvrtok máme prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. V tento deň sú všetci veriaci povinní zúčastniť sa na celej sv. omši (tak, ako v nedeľu). Kto sa nemôže zúčastniť sv. omši vo štvrtok, tejto povinnosti môže zadosťučiniť v stredu večer.

– Zároveň v tento deň budeme sláviť titul nášho katedrálneho chrámu. Preto sv. omša v maďarskom jazyku nebude vo františkánskom kostole, ale bude v katedrále ráno o 7:00 a po nej sa vyloží sviatosť oltárna k celodennej poklone. Adorácia sa ukončí o 12.00 hod., kedy bude eucharistické požehnanie.

– V nedeľu sv. omša o 8.30 v malom kostole nebude, z dôvodu slávenia odpustovej sv. omše v katedrále o 10.00, na ktorú ste všetci srdečne pozvaní.

– Taktiež sv. omša v nedeľu v maďarskom jazyku o 11.00 nebude vo františkánskom kostole, ale bude o 11.15 v katedrálnom chráme. Sv. omša v maďarskom jazyku ráno o 7.00 zostáva bez zmeny.

– Rímskokatolícka cirkev biskupstvo Rožňava vypisuje výberové konanie na post riaditeľa základnej školy sv. Jána Nepomuckého v Rožňave. Viac informácií nájdete na plagáte na nástenke.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK féria
UTOROK féria
STREDA Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka, spomienka
ŠTVRTOK Nanebovzatie Panny Márie
PIATOK Sv. Štefana Uhorského, spomienka
SOBOTA féria
NEDEĽA DVADSIATA  NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

SV. OMŠE VO FARNOSTI

  katedrála malý kostol františkánsky filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Nadabula                                                                   17:00
ŠTVRTOK 07.00 (M)                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

07.00 (S)    
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S)                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

  07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 (S)

11.15 (M)

18.00 (S)

    Rakovnica                                                                    08.30                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadabula                                                                      08.45

Kaplnka sv. Barbory                                                10.00

Subsídium                                                                   11:00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0908/570 510
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@new.burv.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA OSEMNÁSTU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(4. augusta 2019)

 

 

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude pred nemocnicou modlitba za nenarodené deti a ich rodičov.

 

 

 vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

 

– Rímskokatolícka cirkev biskupstvo Rožňava vypisuje výberové konanie na post riaditeľa základnej školy sv. Jána Nepomuckého v Rožňave. Viac informácií nájdete na plagáte na nástenke.

 

 

– V pondelok je výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme, Santa Mária Maggiore. Naša katedrála má s touto bazilikou vytvorené duchovné puto. Preto v tento deň môžeme v katedrále za obvyklých podmienok získať úplne odpustky.

 

 

– Poprosíme vás, ktorí máte v sobotu do obedu čas, aby ste nám prišli pomôcť poupratovať katedrálu pred odpustovou slávnosťou Nanebovzatia Panny Márie.

 

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

PONDELOK Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme
UTOROK Premenenie Pána
STREDA féria
ŠTVRTOK Sv. Dominika, kňaza, spomienka
PIATOK Sv. Terézia Benedikta od Kríža, panna a mučenica, patrónka Európy
SOBOTA Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka
NEDEĽA DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SV. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) DSS Čučma 14:00
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S)                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

  07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S)                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.00 (M) Čučma 07:30                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakovnica 08.30

Nadabula 08.45

Rudná 09.30

Kaplnka sv. Barbory 10.00

Subsídium 11:00

         

 

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0908/570 510
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV

Farnosť Nanebovzatia Panny Márie, Rožňava – mesto

Betliarska 93/1 048 01 Rožňava

 

OZNAMY NA SEDEMNÁSTU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(28. júla 2019)

 

 

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude pred nemocnicou modlitba za nenarodené deti a ich rodičov.

 

 

– vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

– Minulú nedeľu bola zbierka pre potreby farnosti, ktorá činila sumu 486 EUR. Za Vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

 

 

– Počas celého týždňa pokračujeme v modlitbe deviatnik ako prípravu na odpustovú slávnosť Panny Márie Snežnej v Úhornej, ktorá sa uskutoční v dňoch 3. – 4. Augusta. Deviatnik sa budeme modliť 10min. pred večernou sv. omšou v katedrále.

 

 

Piatok je prvý piatok v  mesiaci, spovedáme 30 minút pred svätými omšami. Po sv. omši bude prvopiatková pobožnosť

 

 

– 2. Augusta, t.j. Piatok, možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor a v katedrálnych chrámoch úplne odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: svätú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca.

 

 

–  Sobota je prvá sobota v mesiaci,  vo františkánskom kostole bude pobožnosť fatimských sobôt o  6.15 (pred Svätou Omšou), a v Katedrále bude po rannej svätej omši.

 

 

– Rímskokatolícka cirkev biskupstvo Rožňava vypisuje výberové konanie na post riaditeľa základnej školy sv. Jána Nepomuckého v Rožňave. Viac informácií nájdete na plagáte na nástenke.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

PONDELOK Sv. Marty, spomienka
UTOROK Bl. Zdenky Cecílie Schelingovej, panny a mučenice
STREDA Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka
ŠTVRTOK Sv. Alfonza Márie de´ Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
PIATOK féria
SOBOTA féria
NEDEĽA OSEMNÁSTA  NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

 

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Jasamina                                                                       15.30
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Dom sociálnych služieb NADABULA                 14.30
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Nadabula                                                                      17.00
SOBOTA 08.15 (S)                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

  07.00 (M) Subsídium                                                                    15.30
NEDEĽA 07.00 (M)                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S)                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.00 (M) Rakovnica                                                                    08.30                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadabula                                                                      08.45

Kaplnka sv. Barbory                                                10.00

         

 

 

 

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0908/570 510
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk

web: www.roznava.fara.sk

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV

Farnosť Nanebovzatia Panny Márie, Rožňava – mesto

Betliarska 93/1   048 01 Rožňava

OZNAMY NA ŠTRNÁSTU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(7. júla 2019)

 

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude pred nemocnicou modlitba za nenarodené deti a ich rodičov.

 

– vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

– pozývame všetky manželské páry, ktoré si chcú posilniť a prehĺbiť svoje manželstvo na letný kurz Manželské stretnutia, ktorý sa uskutoční v Rožňave 13. – 21. 7. 2019. Viac informácií nájdete na nástenke.

 

– oratko Laura a Domka Rožňava pozývajú deti od 1. ročníka ZŠ na letný prímestský tábor „Tajomstvo šatníka“, ktorý bude druhý júlový týždeň, 8.-12.7.2019, v Rožňave a okolí, denne od 9.-16.hod. Tešia sa na vás sestry saleziánky, saleziáni a animátori.

 

– v sobotu do našej farnosti zavítajú cyklisti, ktorí putujú po Slovensku, aby pozvali čo najviac ľudí do Bratislavy na národný pochod za život, ktorý sa uskutoční 22. Septembra 2019. Zúčastnia sa rannej sv. omši a potom sa pôjdu modliť k nemocnici za obnovu kultúry života.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK féria
UTOROK féria
STREDA féria
ŠTVRTOK sv. Benedikta, opáta, patróna Európy
PIATOK féria                                          
SOBOTA féria
NEDEĽA PÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

 

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Čučma – domov dôchodcov                                14.00
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
PIATOK 10.00 (S) 08.30 (S) 07.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S)                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

  07.00 (M) Domov dôchodcov Subsidium                           15:30
NEDEĽA 07.00 (M)                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Čučma                                                                           07.30                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakovnica                                                                   08:30

Nadabula                                                                     08.45

Kaplnka sv. Barbory                                               10.00

         

 

 

 

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0908/570 510
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

OZNAMY NA DVANÁSTU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(23. júna 2019)

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude pred nemocnicou modlitba za nenarodené deti a ich rodičov.

– vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

– v piatok máme slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Po sv. omši bude nasledovať eucharistická poklona s odprosujúcou pobožnosťou, pri ktorej môžeme získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

– v piatok je svetový deň modlitieb za posväcovanie kňazov.

– v sobotu 29. júna máme slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov. Pripomíname veriacim, že je to prikázaný sviatok, v ktorý sme povinní zúčastniť sa na sv. omši a tento deň náležite svätiť.

Sv. omše budú v našej farnosti nasledovne: 07.00 vo františkánskom kostole, 08.15 a 18.00 v katedrále. Veriaci, ktorí dnes navštívia katedrálny chrám môžu za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

– dnes je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Ďakujeme za Vaše milodary.

 

– Saleziáni a Saleziánski spolupracovníci organizujú púť do Levoče v dňoch 6. – 7. 7. 2019. Kto by mal záujem, môže sa prihlásiť. Prihlášky sú na stolíku.

– pozývame všetky manželské páry, ktoré si chcú posilniť a prehĺbiť svoje manželstvo na letný kurz Manželské stretnutia, ktorý sa uskutoční v Rožňave 13. – 21. 7. 2019. Viac informácií nájdete na nástenke.

– oratko Laura a Domka Rožňava pozývajú deti od 1. ročníka ZŠ na letný prímestský tábor „Tajomstvo šatníka“, ktorý bude druhý júlový týždeň, 8.-12.7.2019, v Rožňave a okolí, denne od 9.-16.hod. Tešia sa na vás sestry saleziánky, saleziáni a animátori.

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA (slávnosť)
UTOROK féria
STREDA féria
ŠTVRTOK sv. Ladislava (ľubovoľná spomienka)
PIATOK NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO (slávnosť)                                         
SOBOTA SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV (prikázaný sviatok)                                                                                                                                                                                                                           
NEDEĽA TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Čučma – domov dôchodcov                                14.00
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Nadabula                                                                    17.00
SOBOTA 08.15 (S)                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

  07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S)                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.00 (M) Čučma                                                                          07.30                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakovnica                                                                  08.30

Nadabula                                                                    08.45

Kaplnka sv. Barbory                                              10.00

Domov dôchodcov Subsidium                           11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

OZNAMY NA NEDEĽU NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

(16. júna 2019)

 

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude pred nemocnicou modlitba za nenarodené deti a ich rodičov.

– vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

– vo štvrtok 20. júna máme slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Pripomíname veriacim, že je to prikázaný sviatok, v ktorý sme povinní zúčastniť sa na sv. omši a tento deň náležite svätiť.

Sv. omše budú v našej farnosti nasledovne: 07.00 vo františkánskom kostole, 07.00 v Malom kostole a 18.00 v katedrále.

Povinnú účasť si veriaci môžu splniť aj v stredu večer, kedy budeme sláviť vigíliu slávnosti v katedrále o 18.00 alebo na sídlisku Juh o 17.30.

– budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Ďakujeme za Vaše milodary.

– Saleziáni a Saleziánski spolupracovníci organizujú púť do Levoče v dňoch 6. – 7. 7. 2019. Kto by mal záujem, môže sa prihlásiť. Prihlášky sú na stolíku.

– pozývame všetky manželské páry, ktoré si chcú posilniť a prehĺbiť svoje manželstvo na letný kurz Manželské stretnutia, ktorý sa uskutoční v Rožňave 13. – 21. 7. 2019. Viac informácií nájdete na nástenke.

– oratko Laura a Domka Rožňava pozývajú deti od 1. ročníka ZŠ na letný prímestský tábor „Tajomstvo šatníka“, ktorý bude druhý júlový týždeň, 8.-12.7.2019, v Rožňave a okolí, denne od 9.-16.hod. Tešia sa na vás sestry saleziánky, saleziáni a animátori.

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK féria
UTOROK féria
STREDA sv. Romualda, opáta (ľubovoľná spomienka)
ŠTVRTOK NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI (prikázaný sviatok)
PIATOK sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka (spomienka)                                         
SOBOTA Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka)                                                                                                                                                                                                                          
NEDEĽA DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Jasanima                                                                     15.30
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S)                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

  07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S)                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.00 (M) Rakovnica                                                                  08.30                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadabula                                                                    08.45

Kaplnka sv. Barbory                                              10.00

Domov dôchodcov Subsidium                           11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

OZNAMY NA PIATU VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

(19. mája 2019)

 

– v roku 2019 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel:

„Za oslobodenie od každého druhu závislosti.“

 

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude pred nemocnicou modlitba za nenarodené deti a ich rodičov.

 

– vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

– vo štvrtok 23. mája vás saleziánska rodina pozýva osláviť sviatok Panny Márie Pomocnice       sv. omšou o 17.00 v katedrále. Po svätej omši všetkých pozývajú na agapé a príjemné posedenie v priestoroch domu sestier saleziánok.

 

– v piatok máme svetový deň modlitieb za Cirkev v Číne.

 

májovú pobožnosť sa modlíme vždy 15 min. pred sv. omšami.

 

– minulú nedeľu bola zbierka na kňazský seminár, ktorá činila sumu 505 EUR.  Za vaše dary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

 

Ing. Peter Manko syn rodičov Eugena Manka a Agnesy rod. Lőrincovej narodený 11. 12. 1988 v Rožňave, bude dňa 8. júna 2019 v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave vysvätený za diakona. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade.

 

Štefan Baláž syn rodičov + Zoltána Baláža a Dany rod. Horváthovej narodený 4. 10. 1985 v Rožňave, bude dňa 8. júna 2019 v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave vysvätený za kňaza. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade.

 

– v dňoch 31. 5. – 2. 6. 2019 budeme putovať na stretnutie so Sv. Otcom v Csíksomlyó. Prihlásiť sa môžete v sakristii.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK sv. Bernardína Sienského, kňaza (ľubovoľná spomienka)
UTOROK sv. Krištofa Magallanesa, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov (ľubovoľná spomienka)
STREDA sv. Rity z Cascie, rehoľníčky (ľubovoľná spomienka)
ŠTVRTOK Panna Mária, Pomocnica kresťanov
PIATOK féria                                         
SOBOTA sv. Bédu Ctihodného, kňaza a učiteľa Cirkvi (ľubovoľná spomienka)                                                                                                                                                                                                                              
NEDEĽA ŠIESTA  VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Jasanima                                                                     15.30
ŠTVRTOK 17.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S)                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

  07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S)                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.00(M) Rakovnica                                                                  08.30                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadabula                                                                    08.45

Kaplnka sv. Barbory                                              10.00

Domov dôchodcov Subsidium                           11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

OZNAMY NA TRETIU VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

(5. mája 2019)

 

– v roku 2019 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel:

„Za oslobodenie od každého druhu závislosti.“

 

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude pred nemocnicou modlitba za nenarodené deti a ich rodičov.

 

– v stredu večer o 18.00 bude sv. omša v katedrále vysielaná do rádia Lumen.

 

– vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

– dnes máme prvú nedeľu v mesiaci. Pobožnosť k Najsv. Srdcu Ježišovmu a eucharistické požehnanie bude v katedrále o 16.00 hod. v maďarskom a o 17.00 v slovenskom jazyku.

 

májovú pobožnosť sa modlíme vždy 15 min. pred sv. omšami.

 

– od pondelka začína Týždeň modlitieb za duchovné povolania, ktorý vyvrcholí Nedeľou Dobrého pastiera. V tento deň budeme mať zbierku na seminár. Zároveň vás pozývame na Deň otvorených dverí do Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach.

 

– Sestry saleziánky, saleziáni a animátori pozývajú všetky rodiny v nedeľu 12. mája 2019 o 15,00 hodine na oslavu Dňa rodiny, ktorá sa uskutoční v saleziánskom oratku na Námestí baníkov. Podrobnejšie informácie sú na plagáte.

 

– v dňoch 31. 5. – 2. 6. 2019 budeme putovať na stretnutie so Sv. Otcom v Csíksomlyó. Prihlásiť sa môžete v sakristii.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK féria
UTOROK féria
STREDA féria
ŠTVRTOK féria
PIATOK féria                                         
SOBOTA bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice (ľubovoľná spomienka)                                                                                                                                                                                                                                 
NEDEĽA ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Kaplnka sv. Barbory                                            18.00
STREDA 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Jasanima                                                                   15.30
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S)                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

  07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S)                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.00(M) Rakovnica                                                                08.30                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadabula                                                                  08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                        11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA  DRUHÚ VEĽKONOČNÚ NEDEĽU – NEDEĽU BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

(28. apríla 2019)

 

– v roku 2019 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel:

„Za oslobodenie od každého druhu závislosti.“

 

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude pred nemocnicou modlitba za nenarodené deti a ich rodičov.

 

– v stredu večer o 18.00 bude sv. omša v katedrále vysielaná do rádia Lumen.

 

– vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

– v piatok máme prvý piatok v mesiaci. Sviatosť zmierenia vysluhujeme cez týždeň ako obvykle pol hodinu pred sv. omšami.

 

– v sobotu máme prvú sobotu v mesiaci. Fatimskú pobožnosť sa budeme modliť vo františkánskom kostole pred sv. omšou o 6.15 a v katedrále po sv. omši.

 

– dnes máme nedeľu Božieho milosrdenstva. Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu s eucharistickým požehnaním budeme mať dvojjazyčne vo františkánskom kostole o 16.00.

 

májovú pobožnosť sa budeme modliť vždy 15 min. pred sv. omšami.

 

– zbierka na Boží hrob činila sumu 490 EUR. Za Vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

 

– v dňoch 31. 5. – 2. 6. 2019 budeme putovať na stretnutie so Sv. Otcom v Csíksomlyó. Prihlásiť sa môžete v sakristii.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy (sviatok)
UTOROK sv. Pia V., pápeža (ľubovoľná spomienka)
STREDA sv. Jozefa, robotníka (ľubovoľná spomienka)
ŠTVRTOK sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)
PIATOK sv. Filipa a Jakuba, apoštolov (sviatok)                                                   PRVÝ PIATOK
SOBOTA Votívna omša o Panne Márii                                                                                  PRVÁ SOBOTA                                                                                                                                                                    
NEDEĽA TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Čučma – domov dôchodcov                              14.00
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Nadabula – domov dôchodcov                        14.30
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Nadabula                                                                  17.00
SOBOTA 08.15 (S)                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

  07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S)                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00 (M)

11.00(M) Čučma                                                                        07.30                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                  08.45

Rudná                                                                        09.30

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                        11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA  VEĽKONOČNÚ NEDEĽU PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

(21. apríla 2019)

 

– v roku 2019 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel:

„Za oslobodenie od každého druhu závislosti.“

 

– počas celého týždňa slávime veľkonočnú oktávu, ktorú uzavrie druhá veľkonočná nedeľa – nedeľa Božieho milosrdenstva.

 

– na veľkonočný pondelok budú sv. omše nasledovne: 08.30 v malom kostole, 10.00 v katedrále a 11.00 vo františkánskom kostole. Sv. omšu vo františkánskom kostole bude sláviť Mons. Stanislav Stolárik. Večer sv. omša v katedrále nebude. V prípade záujmu odporúčame sv. omšu o 17.30 vo farnosti Rožňava – Juh.

 

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude pred nemocnicou modlitba za nenarodené deti a ich rodičov.

 

– vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

– ako každoročne, aj tento rok sa o. biskup Mons. Stanislav Stolárik stretne s mladými svojej diecézy. Diecézne stretnutie mládeže sa uskutoční v sobotu 27. 4. 2019 v Tornali. Bližšie informácie o programe stretnutia nájdete na nástenke. Ste srdečne pozvaní.

 

Domka, Laura, ako aj KZŠ sv. Jána Nepomuckého a Diecézna Charita Vás prosia o 2% z vašich daní.

 

– v dňoch 31. 5. – 2. 6. 2019 budeme putovať na stretnutie so Sv. Otcom v Csíksomlyó. Prihlásiť sa môžete v sakristii.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK Veľkonočný pondelok
UTOROK Veľkonočný utorok
STREDA Veľkonočná streda
ŠTVRTOK Veľkonočný štvrtok
PIATOK Veľkonočný piatok 
SOBOTA Veľkonočná sobota                                                                                                                                                                   
NEDEĽA DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 10.00 (S) 08.30 (S) 11.00 (M)  
UTOROK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Jasanima                                                                  15.30
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S)                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

  07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S)                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00 (M)

11.00(M) Rakovnica                                                                08.30                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadabula                                                                  08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                        11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

OZNAMY NA  KVETNÚ NEDEĽU

(14. apríla 2019)

 

– v roku 2019 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel:

„Za oslobodenie od každého druhu závislosti.“

 

dnes bude na kalvárii o 15.00 krížová cesta mladých za mladých. Pozývame všetkých mládežníkov, obzvlášť tých, ktorí sa pripravujú na birmovku. Po krížovej ceste bude nasledovať program v oratku s malým agapé.

 

– dnes o 17.00 bude v kaplnke sv. Jána Pavla II. na sídlisku Juh duchovná obnova s možnosťou veľkonočnej spovede.

 

Sviatosť zmierenia pred veľkonočnými sviatkami budeme vo farnosti Rožňava – mesto vysluhovať ešte do stredy veľkého týždňa pol hodinu pred sv. omšami. Zároveň vás prosíme, aby ste v prípade záujmu nahlásili chorých, ktorých by sme mohli pred sviatkami navštíviť a vyslúžiť im sviatosti.

 

– vo utorok a stredu po večernej sv. omši bude nácvik zboru.

 

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude pred nemocnicou modlitba za nenarodené deti a ich rodičov.

 

– na Zelený štvrtok ranné sv. omše nebudú. V katedrále o 10.00 bude omša svätenia olejov. Všetci ste srdečne pozvaní. Večerné sv. omše na pamiatku Pánovej večere budú o 18.00 v katedrále i vo františkánskom kostole.

 

– na Veľký piatok vás pozývame  o 8.00 do katedrály na modlitbu posvätného ofícia a o 10.00 na pobožnosť krížovej cesty na rožňavskej kalvárii. Obrady Veľkého piatku začnú v katedrále i vo františkánskom kostole o 15.00. Po skončení bude v katedrále vyložená Najsv. sviatosť oltárna k adorácii v Božom hrobe do 20.00. V dnešný deň máme prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, ktorý sa môže, ak je to možné, predĺžiť až do Veľkonočnej vigílie.

 

– na Bielu sobotu bude v katedrále o 8.00 modlitba posvätného ofícia. Po nej bude eucharistická adorácia v Božom hrobe  až do večernej sv. omše o 20.00. Pripomíname veriacim, aby si na Veľkonočnú vigíliu doniesli sviece. Celé veľkonočné trojdnie bude vysielané do rádia Lumen.

 

– keďže sa blížia veľkonočné sviatky dávame veriacim do pozornosti možnosť prispieť na kvetinovú výzdobu do Božieho hrobu.

 

Domka, Laura, ako aj KZŠ sv. Jána Nepomuckého a Diecézna Charita Vás prosia o 2% z vašich daní.

 

– v dňoch 31. 5. – 2. 6. 2019 budeme putovať na stretnutie so Sv. Otcom v Csíksomlyó. Prihlásiť sa môžete v sakristii.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK Pondelok veľkého týždňa
UTOROK Utorok veľkého týždňa
STREDA Streda veľkého týždňa
ŠTVRTOK ZELENÝ ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE
PIATOK VEĽKÝ PIATOK – SLÁVENIE UTRPENIA A SMRTI PÁNA
SOBOTA BIELA SOBOTA                                                                                                                                                                    
NEDEĽA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Čučma – domov dôchodcov                              14.00
ŠTVRTOK 10.00 (S)                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

  18.00 (M)  
PIATOK 15.00 (S)   15.00 (M)  
SOBOTA 20.00 (S)   19.45 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S)                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00 (M)

11.00(M) Čučma                                                                        07.30                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                  08.45

Rudná                                                                        09.30

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                        11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

OZNAMY NA  PIATU PÔSTNU NEDEĽU

(7. apríla 2019)

 

– v roku 2019 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel:

„Za oslobodenie od každého druhu závislosti.“

 

Sviatosť zmierenia pred veľkonočnými sviatkami budeme vysluhovať počas nasledujúceho týždňa pol hodinu pred sv. omšami. Zároveň vás prosíme, aby ste v prípade záujmu nahlásili chorých, ktorých by sme mohli pred sviatkami navštíviť a vyslúžiť im sviatosti.

 

– vo utorok po večernej sv. omši bude nácvik zboru.

 

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude pred nemocnicou modlitba za nenarodené deti a ich rodičov.

 

– v stredu večer o 18.00 bude sv. omša v katedrále vysielaná do rádia Lumen.

 

– vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

Počas adorácie budeme vysluhovať aj sviatosť zmierenia.

 

– v piatok budeme v našej farnosti už tradične sláviť Bolestný piatok. Z toho dôvodu sv. omša vo františkánskom kostole nebude o 7.00, ale o 10.30. Program nájdete na nástenke.

 

pobožnosti krížovej cesty budú v našej farnosti vždy v piatok vo františkánskom kostole po rannej sv. omši v maďarskom a pred večernou sv. omšou v katedrále o 17.15 v slovenskom jazyku. Okrem toho, každú nedeľu na rožňavskej kalvárii o 15.00.

Budúcu nedeľu bude na kalvárii o 15.00 krížová cesta mladých za mladých. Pozývame všetkých mládežníkov, obzvlášť tých, ktorí sa pripravujú na birmovku. Po krížovej ceste bude nasledovať program v oratku s malým agapé.

 

– na Kvetnú nedeľu sv. omša o 8.30 v Malom kostole nebude.

 

– požehnanie ratolestí na Kvetnú nedeľu začne o 10.00 v Malom kostole, následne sa v procesii presunieme do katedrály.

 

– dnes máme prvú nedeľu v mesiaci. Pobožnosť k Najsv. Srdcu Ježišovmu a Eucharistické požehnanie bude v katedrále o 16.00 hod. v maďarskom jazyku. Pobožnosť v slovenskom jazyku nebude.

 

– rodičov prvoprijímajúcich detí pozývame na rodičovské stretnutie, ktoré sa uskutoční dnes o 16.30 v dome saleziánov.

 

– keďže sa blížia veľkonočné sviatky dávame veriacim do pozornosti možnosť prispieť na kvetinovú výzdobu do Božieho hrobu.

 

– Katolícka základná škola sv. Jána Nepomuckého vám oznamuje, že zápis do 1. ročníka  sa uskutoční v dňoch 1. – 10. 4. 2019.

 

Domka, Laura, ako aj KZŠ sv. Jána Nepomuckého a Diecézna Charita Vás prosia o 2% z vašich daní.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK féria
UTOROK féria
STREDA féria
ŠTVRTOK féria
PIATOK féria
SOBOTA féria                                                                                                                                                                   
NEDEĽA KVETNÁ NEDEĽA (NEDEĽA UTRPENIA PÁNA)

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Jasanima                                                                   15.30
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 10.30 (M)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 (S)

18.00 (S)

15.00 (M) 11.00(M) Rakovnica                                                                08.30                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadabula                                                                  08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                        11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

OZNAMY NA  ŠTVRTÚ PÔSTNU NEDEĽU

(31. marca 2019)

 

– v roku 2019 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel:

„Za oslobodenie od každého druhu závislosti.“

 

– od 1. 4. budú večerné sv. omše o 18.00 opäť v katedrále.  

 

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude pred nemocnicou modlitba za nenarodené deti a ich rodičov.

 

– v stredu večer o 18.00 bude sv. omša v katedrále vysielaná do rádia Lumen.

 

– vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

– v piatok máme prvý piatok v mesiaci. Sviatosť zmierenia vysluhujeme cez týždeň ako obvykle pol hodinu pred sv. omšami.

 

– v sobotu máme prvú sobotu v mesiaci. Fatimskú pobožnosť sa budeme modliť vo františkánskom kostole pred sv. omšou o 6.15 a v katedrále po sv. omši.

 

pobožnosti krížovej cesty budú v našej farnosti vždy v piatok vo františkánskom kostole po rannej sv. omši v maďarskom a pred večernou sv. omšou v katedrále o 17.15 v slovenskom jazyku. Okrem toho, každú nedeľu na rožňavskej kalvárii o 15.00.

Dnes budeme mať na kalvárii o 15.00 krížovú cestu so zamysleniami pre deti. Pozývame preto všetky rodinky s deťmi, obzvlásť tie, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie.

 

– rodičov prvoprijímajúcich detí pozývame na rodičovské stretnutie, ktoré sa uskutoční na budúcu nedeľu 7. 4. o 16.30 v dome saleziánov.

 

– keďže sa blížia veľkonočné sviatky dávame veriacim do pozornosti možnosť prispieť na kvetinovú výzdobu do Božieho hrobu.

 

– Katolícka základná škola sv. Jána Nepomuckého vám oznamuje, že zápis do 1. ročníka  sa uskutoční v dňoch 1. – 10. 4. 2019.

 

– mládežnícke združenia Domka, Laura, ako aj KZŠ sv. Jána Nepomuckého a Diecézna Charita Vás prosia o podporu prostredníctvom darovania 2% z vašich daní.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK féria
UTOROK féria
STREDA féria
ŠTVRTOK féria
PIATOK féria
SOBOTA féria                                                                                                                                                                    
NEDEĽA PIATA PÔSTNA NEDEĽA

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Kaplnka sv. Barbory                                            18.00
STREDA 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Čučma – domov dôchodcov                              14.00
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Nadabula –  domov dôchodcov                       14.30
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Nadabula                                                                  17.00
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S)                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00 (M)

11.00(M) Čučma                                                                        07.30                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                  08.45

Rudná                                                                        09.30

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                        11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

 

OZNAMY NA  TRETIU PÔSTNU NEDEĽU

(24. marca 2019)

 

– v roku 2019 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel:

„Za oslobodenie od každého druhu závislosti.“

 

– od pondelka do piatka budú večerné sv. omše presunuté z katedrály do františkánskeho kostola.  

 

– v pondelok máme slávnosť Zvestovania Pána. 25. marec je dňom počatého dieťaťa, preto pozývame veriacich k modlitbe za úctu k ľudskému životu od počatia po prirodzenú smrť.

 

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude pred nemocnicou modlitba za nenarodené deti a ich rodičov.

 

– vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

pobožnosti krížovej cesty budú v našej farnosti vždy v piatok vo františkánskom kostole po rannej sv. omši v maďarskom a pred večernou sv. omšou o 17.15 v slovenskom jazyku.

Okrem toho, každú nedeľu na rožňavskej kalvárii o 15.00.

Budúcu nedeľu budeme mať na kalvárii o 15.00 krížovú cestu so zamysleniami pre deti. Pozývame preto všetky rodinky s deťmi, obzvlásť tie, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie.

 

– na budúci týždeň sa v noci z 30. na 31. marca mení čas.

 

– Katolícka základná škola sv. Jána Nepomuckého vám oznamuje, že zápis do 1. ročníka  sa uskutoční v dňoch 1. – 10. 4. 2019.

 

– mládežnícke združenia Domka, Laura, ako aj KZŠ sv. Jána Nepomuckého a Diecézna Charita Vás prosia o podporu prostredníctvom darovania 2% z vašich daní.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK ZVESTOVANIE PÁNA (slávnosť)
UTOROK féria
STREDA féria
ŠTVRTOK féria
PIATOK féria
SOBOTA féria                                                                                                                                                                   
NEDEĽA ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK   07.00 (S) 07.00 (M)                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

 
UTOROK   07.00 (S) 07.00 (M)                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

 
STREDA   07.00 (S) 07.00 (M)                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

Jasanima                                                                   15.30
ŠTVRTOK   07.00 (S) 07.00 (M)                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

 
PIATOK   07.00 (S) 07.00 (M)                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

 
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S)                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00 (M)

11.00(M) Rakovnica                                                                08.30                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadabula                                                                  08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                        11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA  DRUHÚ PÔSTNU NEDEĽU

(17. marca 2019)

 

– v roku 2019 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel:

„Za oslobodenie od každého druhu závislosti.“

 

– od pondelka do piatka budú večerné sv. omše presunuté z katedrály do františkánskeho kostola.  

 

– v stredu 20. 3. si pripomíname 15. výročie biskupskej vysviacky Mons. Stanislava Stolárika. V tento deň myslíme na neho v modlitbách.

 

– vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

pobožnosti krížovej cesty budú v našej farnosti vždy v piatok vo františkánskom kostole po rannej sv. omši v maďarskom a pred večernou sv. omšou o 17.15 v slovenskom jazyku.

Okrem toho, každú nedeľu na rožňavskej kalvárii o 15.00.

 

– na budúcu nedeľu bude sv. omša z katedrály o 10.00 vysielaná do TV LUX. Prosíme veriacich, aby podľa možností uprednostnili túto sv. omšu a prišli vo väčšom počte.

Z tohoto dôvodu bude sv. omša o 7.00 presunutá z katedrály do františkánskeho kostola.

 

– minulú nedeľu bola zbierka na charitu, ktorá činila sumu 680 EUR. Za Vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

 

– mládežnícke združenia Domka, Laura, ako aj KZŠ sv. Jána Nepomuckého a Diecézna Charita Vás prosia o podporu prostredníctvom darovania 2% z vašich daní.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK sv. Cyrila Jeruzalemského, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)
UTOROK SV. JOZEFA, ŽENÍCHA PANNY MÁRIE (slávnosť)
STREDA féria
ŠTVRTOK féria
PIATOK féria
SOBOTA sv. Turibia de Mongrovejo, biskupa (spomienka)                                                                                                                                                                       
NEDEĽA TRETIA PÔSTNA NEDEĽA

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK   07.00 (S) 07.00 (M)                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

 
UTOROK   07.00 (S) 07.00 (M)                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

 
STREDA   07.00 (S) 07.00 (M)                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

Čučma – domov dôchodcov                               14.00
ŠTVRTOK   07.00 (S) 07.00 (M)                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

 
PIATOK   07.00 (S) 07.00 (M)                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

 
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA  10.00 (S)                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

08.30 (S)                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00 (M)

07.00 (M)                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.00(M)

Čučma                                                                        07.30                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                  08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                        11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

OZNAMY NA  PRVÚ PÔSTNU NEDEĽU

(10. marca 2019)

 

– v roku 2019 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel:

„Za oslobodenie od každého druhu závislosti.“

 

– v pondelok, utorok, štvrtok a piatok budú večerné sv. omše presunuté z katedrály do františkánskeho kostola.  

– v stredu večer o 18.00 bude sv. omša v katedrále vysielaná do rádia Lumen.

 

– v stredu, piatok a sobotu máme jarné kántrové dni. Obsahom týchto dní je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia; činorodá láska k blížnemu.

 

– v stredu 13. 3. si pripomíname 6. výročie zvolenia Svätého Otca pápeža Františka. V tento deň myslíme na neho v modlitbách.

 

– vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

pobožnosti krížovej cesty budú v našej farnosti vždy v piatok vo františkánskom kostole po rannej sv. omši v maďarskom a pred večernou sv. omšou o 17.15 v slovenskom jazyku.

Okrem toho, každú nedeľu na rožňavskej kalvárii o 15.00.

 

– v sobotu máme šestnásty deň v mesiaci, v tento deň sa spájame v modlitbe za diecézu a otca biskupa.

 

– dnes je zbierka na charitu. Ďakujeme za Vaše milodary.

 

– mládežnícke združenia Domka, Laura, ako aj KZŠ sv. Jána Nepomuckého a Diecézna Charita Vás prosia o podporu prostredníctvom darovania 2% z vašich daní.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK féria
UTOROK féria
STREDA féria
ŠTVRTOK féria
PIATOK féria
SOBOTA féria                                                                                                                                                                        
NEDEĽA DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK   07.00 (S) 07.00 (M)                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

 
UTOROK   07.00 (S) 07.00 (M)                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

 
STREDA 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Jasanima                                                                   15.30
ŠTVRTOK   07.00 (S) 07.00 (M)                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

 
PIATOK   07.00 (S) 07.00 (M)                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

 
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M) 10.00 (S)                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

08.30 (S)                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00 (M)

11.00(M) Rakovnica                                                                08.30                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadabula                                                                  08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                        11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA  ŠTVRTÚ NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(3. februára 2019)

 

– v roku 2019 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel:

„Za oslobodenie od každého druhu závislosti.“

 

– v pondelok, utorok, štvrtok a piatok budú večerné sv. omše presunuté z katedrály do františkánskeho kostola.  

 

– v stredu večer o 18.00 bude sv. omša v katedrále vysielaná do rádia Lumen.

 

– vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

– dnes máme prvú nedeľu v mesiaci. Pobožnosť k Najsv. Srdcu Ježišovmu a Eucharistické požehnanie bude v katedrále o 16.00 hod. v maďarskom a o 17.00 hod. v slovenskom jazyku.

 

– minulú nedeľu bola zbierka pre potreby farnosti, ktorá činila sumu 620 EUR. Za Vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

 

– bratia saleziáni a sestry saleziánky organizujú Jarný prímestský tábor Malý princ v termíne

 1. – 20. 2. pre deti ZŠ 1. až 6. roč. Viac informácií nájdete na prihláške, ktorú si môžete zobrať zo stolíka s časopismi.

 

– v našej farnosti začne príprava ku sviatosti birmovania, do ktorej sa môžu prihlásiť žiaci

 1. roč. ZŠ a starší. Vyplnenú prihlášku odovzdajte na fare, v sakristii kostola alebo v škole do rúk kňaza alebo katechétu do 17. 02. 2019. Prihlášku nájdete v sakristii.

 

– mládežnícke združenia Domka, Laura, ako aj KZŠ sv. Jána Nepomuckého a Diecézna Charita Vás prosia o podporu prostredníctvom darovania 2% z vašich daní.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK féria
UTOROK sv. Agáty, panny a mučenice (spomienka)
STREDA sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov (spomienka)
ŠTVRTOK féria
PIATOK sv. Hieronyma Emilianiho (ľubovoľná spomienka)
SOBOTA Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka)                                                                                                                                                                                                                         
NEDEĽA PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK   07.00 (S) 07.00 (M)                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

 
UTOROK   07.00 (S) 07.00 (M)                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

Kaplnka sv. Barbory                                            18.00
STREDA 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Čučma – domov dôchodcov                              14.00
ŠTVRTOK   07.00 (S) 07.00 (M)                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

Nadabula – domov dôchodcov                        14.30
PIATOK   07.00 (S) 07.00 (M)                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

 
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M) 10.00 (S)                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

08.30 (S)                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00 (M)

11.00(M) Čučma                                                                        07.30                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                  08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                        11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

OZNAMY NA  TRETIU NEDEĽU PO NARODENÍ PÁNA – KRST KRISTA PÁNA

(13. januára 2019)

 

– v roku 2019 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel:

„Za oslobodenie od každého druhu závislosti.“

 

– od pondelka do piatka budú večerné sv. omše o 18.00 presunuté z katedrály do františkánskeho kostola.

 

– v stredu máme šestnásty deň v mesiaci, v tento deň sa spájame v modlitbe za diecézu a otca biskupa.

 

– vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

– v piatok bude po večernej sv. omši nasledovať adorácia pre mladých.

 

– v piatok 18. 1. začíname Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

 

– na Slovensku sa počas tohoto roka koná štafetová adorácia rodín za rodiny, do ktorej sa zapojila aj naša farnosť. Budúcu nedeľu 20. 1. v čase od 8.00 do 20.00 bude vystavená Sviatosť Oltárna k adorácii v kaplnke sestier saleziánok (Nám. Baníkov 29). Všetci veriaci sú pozvaní zapojiť sa do tejto modlitbovej reťaze.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK féria
UTOROK féria
STREDA féria
ŠTVRTOK sv. Antona, opáta (spomienka)
PIATOK féria                             
SOBOTA Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka)                                                                                                                                                     
NEDEĽA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK   07.00 (S) 07.00 (M)                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

 
UTOROK   07.00 (S) 07.00 (M)                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

 
STREDA   07.00 (S) 07.00 (M)                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

Jasanima                                                                  15.30
ŠTVRTOK   07.00 (S) 07.00 (M)                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

 
PIATOK   07.00 (S) 07.00 (M)                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

 
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M) 10.00 (S)                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

08.30 (S)                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.00(M) Rakovnica                                                                08.30                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadabula                                                                  08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                        11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA  DRUHÚ NEDEĽU PO NARODENÍ PÁNA – ZJAVENIE PÁNA

(6. januára 2019)

 

– v roku 2019 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel:

„Za oslobodenie od každého druhu závislosti.“

 

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude pred nemocnicou modlitba za nenarodené deti a ich rodičov.

 

– vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

– pozývame veriacich na trojkráľový koncert poľskej skupiny Obirki dnes v katedrále o 14.00.

 

– dnes máme prvú nedeľu v mesiaci. Pobožnosť k Najsv. Srdcu Ježišovmu a Eucharistické požehnanie bude v katedrále o 16.00 hod. v maďarskom a o 17.00 hod. v slovenskom jazyku.

 

– na stolíku nájdete vianočné pohľadnice Národného pochodu za život. Môžete si ich bezplatne

zobrať a poslať svojím známym.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK sv. Rajmunda z Peňafortu, kňaza (ľubovoľná spomienka)
UTOROK féria
STREDA féria
ŠTVRTOK féria
PIATOK féria                              
SOBOTA féria                                                                                                                                                    
NEDEĽA TRETIA NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA – KRST KRISTA PÁNA

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Kaplnka sv. Barbory                                           18.00
STREDA 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Čučma – domov dôchodcov                             14.00
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M) 10.00 (S)                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

08.30 (S)                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.00(M) Čučma                                                                        07.30                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                  08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                        11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

OZNAMY NA  PRVÚ NEDEĽU PO NARODENÍ PÁNA – SV. RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA

(30. decembra 2018)

 

– v čase od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za oslobodenie od každého druhu závislosti.“

 

– v pondelok ráno o 7.00 sv. omše vo františkánskom kostole a v malom kostole nebudú.

V katedrále aj vo františkánskom kostole budeme sláviť sv. omše o 16.00. Po sv. omšiach bude nasledovať Ďakovná pobožnosť na konci roka. Kto sa zúčastní na speve hymnu Teba, Bože, chválime, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky.

 

– v utorok 1. 1. 2019 máme slávnosť Panny Márie Bohorodičky. Pripomíname veriacim, že je to prikázaný sviatok, v ktorý sme povinní zúčastniť sa na sv. omši a tento deň náležite svätiť. Sv. omše budú v našej farnosti tak ako v nedeľu.

Povinnú účasť si veriaci môžu splniť aj v pondelok večer v katedrále a vo františkánskom kostole  o 16.00, kedy budeme sláviť vígiliu tejto slávnosti.

 

– v utorok 1. 1. budeme mať vo farnosti deň celodennej eucharistickej poklony. Najsv. Sviatosť Oltárna bude vyložená vo františkánskom kostole po sv. omši o 11.00 až do 16.00. Všetci ste srdečne pozvaní.

 

– vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

– v sobotu máme prvú sobotu v mesiaci. Fatimskú pobožnosť sa budeme modliť vo františkánskom kostole pred sv. omšou o 6.15 a v katedrále po sv. omši.

 

– v nedeľu máme slávnosť Zjavenia Pána (Traja králi). Pri tejto príležitosti budeme tak, ako je zvykom, požehnávať vodu, ktorú si potom môžu veriaci zobrať do svojich príbytkov.

 

– na stolíku nájdete vianočné pohľadnice Národného pochodu za život. Môžete si ich bezplatne

zobrať a poslať svojím známym.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK Siedmy deň oktávy Narodenia Pána  
UTOROK SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY (prikázaný sviatok)
STREDA sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, biskupov a učiteľov Cirkvi (spomienka)
ŠTVRTOK Najsvätejšieho mena Ježiš (ľubovoľná spomienka)
PIATOK Votívna omša O Najsvätejšom Srdci Ježišovom                                        PRVÝ PIATOK                             
SOBOTA féria                                                                                                                            PRVÁ SOBOTA                        
NEDEĽA DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA – ZJAVENIE PÁNA

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 16.00 (S)   16.00 (M)  
UTOROK 07.00 (M)                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 (S)

18. 00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Rakovnica                                                                08.30                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadabula                                                                  08.45

STREDA 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Jasanima                                                                  15.30
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Nadabula – domov dôchodcov                       14.30
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M) 10.00 (S)                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

08.30 (S)                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.00(M) Rakovnica                                                                08.30                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadabula                                                                  08.45

Rudná                                                                        09.30

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                        11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

OZNAMY NA  ŠTVRTÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

(23. decembra 2018)

 

– v čase od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za oslobodenie od každého druhu závislosti.“

 

– v pondelok ráno o 7.00 sv. omše vo františkánskom kostole a v malom kostole nebudú.

 

– v utorok 25. 12. máme slávnosť Narodenia Pána. Pripomíname veriacim, že je to prikázaný sviatok, v ktorý sme povinní zúčastniť sa na sv. omši a tento deň náležite svätiť. Sv. omše budú v našej farnosti tak ako v nedeľu.

Povinnú účasť si veriaci môžu splniť aj v pondelok večer, kedy budeme sláviť v katedrále aj vo františkánskom kostole sv. omšu na vigíliu o 16.00 alebo sv. omšu v noci o 24.00. 

 

– vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

– aj v tomto roku bude v našej farnosti prebiehať kolednícka akcia s názvom Dobrá novina. Prosíme všetkých, ktorí by mali záujem o návštevu koledníkov vo svojich domovoch, aby sa zapísali v sakristii. Koledovanie bude prebiehať dňa 26. 12. 2018.

 

– na stolíku nájdete vianočné pohľadnice Národného pochodu za život. Môžete si ich bezplatne

zobrať a poslať svojím známym.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK féria
UTOROK NARODENIE PÁNA (prikázaný sviatok)
STREDA sv. Štefana, prvého mučeníka (sviatok)
ŠTVRTOK sv. Jána, apoštola a evanjelistu (sviatok)
PIATOK sv. Neviniatok, mučeníkov (sviatok)                                
SOBOTA Piaty deň oktávy Narodenia Pána                            
NEDEĽA PRVÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA – SV. RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 16.00 (S)                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.00 (S)

  16.00 (M)                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.00 (M)

Čučma                                                                        22.00                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakovnica                                                                22.00

Nadabula                                                                  22.00

Rudná                                                                        22.00

UTOROK 07.00 (M)                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 (S)

18. 00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Rakovnica                                                                08.30                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadabula                                                                  08.45

STREDA 10.00 (S) 08.30 (S) 11.00 (M) Čučma                                                                        07.30                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadabula                                                                  08.45

Rudná                                                                        09.30

Čučma – domov dôchodcov                              14.00

ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M) 10.00 (S)                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

08.30 (S)                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.00(M) Čučma                                                                        07.30                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                  08.45

Rudná                                                                        09.30

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                        11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

OZNAMY NA  TRETIU ADVENTNÚ NEDEĽU

(16. decembra 2018)

 

– v čase od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za oslobodenie od každého druhu závislosti.“

 

– počas budúceho týždňa budeme vysluhovať sviatosť zmierenia v katedrále hodinu pred večernými sv. omšami, teda od 17.00. Povzbudzujeme veriacich, aby sa pripravili na vianočné sviatky dobre vykonanou sv. spoveďou.

 

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude pred nemocnicou modlitba za nenarodené deti a ich rodičov.

 

– vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie. Počas adorácie bude možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.

 

– v sobotu 22. decembra od 16.00 pozývame veriacich na duchovnú obnovu v kaplnke na Juhu.

Súčasťou obnovy je meditácia, príprava na sviatosť zmierenia, možnosť vyspovedať sa a sv. omša s nedeľnou platnosťou o 17.30 hod.

 

– dnes máme šestnásty deň v mesiaci, v tento deň sa spájame v modlitbe za diecézu a otca biskupa.

 

– aj v tomto roku bude v našej farnosti prebiehať kolednícka akcia s názvom Dobrá novina. Prosíme všetkých, ktorí by mali záujem o návštevu koledníkov vo svojich domovoch, aby sa zapísali v sakristii. Koledovanie bude prebiehať dňa 26. 12. 2018.

 

– na stolíku nájdete vianočné pohľadnice Národného pochodu za život. Môžete si ich bezplatne

zobrať a poslať svojím známym.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK féria
UTOROK féria
STREDA féria
ŠTVRTOK féria
PIATOK sv. Petra Kanízia, kňaza a učiteľa Cirkvi (spomienka)                                
SOBOTA féria                            
NEDEĽA ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Jasanima                                                                   15.30
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M) Nadabula                                                                  17.00
NEDEĽA 07.00 (M) 10.00 (S)                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

08.30 (S)                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00 (M)

11.00(M) Rakovnica                                                                08.30                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

OZNAMY NA  DRUHÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

(9. decembra 2018)

 

– v čase od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za oslobodenie od každého druhu závislosti.“

 

– v pondelok 10. 12. pozývame veriacich na slávnosť požehnania obnovenej kaplnky Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Katolíckej základnej škole sv. Jána Nepomuckého v Rožňave. Sv. omšu o 10.30 bude sláviť J. E. Mons. Stanislav Stolárik.

 

– v stredu, piatok a sobotu máme zimné kántrové dni. Obsahom týchto dní je: Príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete.

 

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude pred nemocnicou modlitba za nenarodené deti a ich rodičov.

 

– vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

– minulú nedeľu bola zbierka na charitu, ktorá činila sumu 560 EUR. Za Vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

 

– v predvianočnom období vám ponúkame duchovné obnovy ako vhodnú prípravu na

slávenie Vianoc: 14. decembra (v piatok) od 17.00 pre mužov v dome saleziánov, 16. decembra

(v sobotu) pre ženy v dome saleziánov od 17.00 a 22. decembra (v sobotu) spoločnú od 16.00

v kaplnke na Juhu. Súčasťou obnovy je meditácia, príprava na sviatosť zmierenia, možnosť

vyspovedať sa a sv. omša.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK féria
UTOROK sv. Damaza I., pápeža (ľubovoľná spomienka)        
STREDA Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej (ľubovoľná spomienka)
ŠTVRTOK sv. Lucie, panny a mučenice (spomienka)
PIATOK sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi (spomienka)                                
SOBOTA féria                            
NEDEĽA TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Čučma – domov dôchodcov                              14.00
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M) 10.00 (S)                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

08.30 (S)                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00 (M)

11.00(M) Čučma                                                                        07.30                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                  08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                        11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

 

OZNAMY NA  PRVÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

(2. decembra 2018)

 

– v čase od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za oslobodenie od každého druhu závislosti.“

 

– v pondelok máme spomienku na sv. Františka Xaverského, ktorému je zasvätený Malý kostol. Veriacich pozývame na odpustovú sv. omšu, ktorú budeme sláviť v deň spomienky o 7.00.

 

– v utorok, v deň spomienky na sv. Barboru, pozývame veriacich na odpustovú sv. omšu do Kaplnky sv. Barbory v nemocnici so začiatkom o 18.00.

 

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude pred nemocnicou modlitba za nenarodené deti a ich rodičov.

 

– v stredu 5. 12. bude v Rožňave kňazský deň. Pri sv. omši, ktorú bude v katedrále o … sláviť J. E. Mons. Stanislav Stolárik, obnovíme zasvätenie našej diecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Všetci ste srdečne pozvaní.

 

– v stredu bude sv. omša z katedrály večer o 18.00 vysielaná do rádia Lumen. Hlavným celebrantom bude otec biskup Stanislav Stolárik.

 

– vo štvrtok 6. 12. budeme mať vo farnosti deň celodennej eucharistickej poklony. Najsv. Sviatosť Oltárna bude vyložená vo františkánskom kostole po rannej sv. omši do 12.00, v katedrále od 16.00 do 18.00. Všetci ste srdečne pozvaní.

 

– v piatok máme prvý piatok v mesiaci. Sviatosť zmierenia vysluhujeme cez týždeň ako obvykle pol hodinu pred sv. omšami.

 

– v sobotu máme slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Pripomíname veriacim, že je to prikázaný sviatok, v ktorý sme povinní zúčastniť sa na sv. omši a tento deň náležite svätiť. Sv. omše budú v našej farnosti nasledovne: 07.00 vo františkánskom kostole, 8.15 a 18.00 v katedrále.

Povinnú účasť si veriaci môžu splniť aj v piatok večer, kedy budeme sláviť vigíliu slávnosti v katedrále o 18.00 alebo na sídlisku Juh o 17.30.

 

– dnes máme prvú nedeľu v mesiaci. Pobožnosť k Najsv. Srdcu Ježišovmu a Eucharistické požehnanie bude v katedrále o 16.00 hod. v maďarskom a o 17.00 hod. v slovenskom jazyku.

 

– dnes je zbierka na charitu. Ďakujeme za Vaše milodary.

– v predvianočnom období vám ponúkame duchovné obnovy ako vhodnú prípravu naslávenie Vianoc: 15. decembra od 17.00 pre mužov v dome saleziánov, 16. decembra pre ženy v dome saleziánov od 17.00 a 22. decembra spoločnú od 16.00 v kaplnke na Juhu. Súčasťou obnovy je meditácia, príprava na sviatosť zmierenia, možnosť vyspovedať sa a sv. omša.

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK sv. Františka Xaverského, kňaza (spomienka)
UTOROK sv. Barbory, panny a mučenice (ľubovoľná spomienka)        
STREDA féria
ŠTVRTOK sv. Mikuláša, biskupa (ľubovoľná spomienka)
PIATOK sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)                                 PRVÝ PIATOK
SOBOTA NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE (prikázaný sviatok)                                 
NEDEĽA DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Kaplnka sv. Barbory                                           18.00
STREDA 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Jasanima                                                                  15.30
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Nadabula – domov dôchodcov                       14.30
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Nadabula                                                                 16.30
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M) 10.00 (S)                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 (S)

08.30 (S)                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00 (M)

11.00(M) Rakovnica                                                                08.30                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadabula                                                                  08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                        11.00

         

 

FARÁR: 0907