Farské oznamy

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV

Farnosť Nanebovzatia Panny Márie, Rožňava – mesto

Betliarska 93/1 048 01 Rožňava

OZNAMY NA DVADSIATU SIEDMU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(6. október 2019)

– Pokračujeme v októbrových pobožnostiach. Sv. ruženec sa vo františkánskom kostole budeme modliť o 6.15, a v katedrále o 17.20 hod.

– V mesiaci október bude zmena sv. omší vo františkánskom kostole. Sv. omše budú v stredu a piatok bývať o 17:00 hod. a o 16.15 hod. bude októbrová pobožnosť.

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude pred nemocnicou modlitba za nenarodené deti a ich rodičov.

– vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

– dnes máme prvú nedeľu v mesiaci. Pobožnosť k Najsv. Srdcu Ježišovmu a Eucharistické požehnanie bude v katedrále o 16.00 hod. v maďarskom. V slovenskom jazyku pobožnosť nebude nakoľko sestry saleziánky ponúkajú možnosť a zároveň pozývajú na spoločné modlitby, všetkých, ktorí sa chcú modliť za svoje osobné potreby, za potreby rodín, farnosti, diecézy, ale aj širšie potreby Cirkvi a sveta. Modlitby budú bývať každú nedeľu v čase 16,30 – 17,30 v kaplnke blahoslavenej Laury, u sestier na Nám. baníkov 29.

 

– 6.októbra v nedeľu, v rámci osláv patróna kaplnky farnosti na sídlisku Juh, sv. Jána Pavla II., sa koná Farský deň. Začína sa o 15.00 na ihrisku pri inkube. Budú súťaže pre dospelých i deti, súťaž o najlepší zákusok, súťaž vo varení guláša, prednáška a iné zaujímavosti. Všetci ste srdečne pozvaní.

-chceme vytvoriť skupinu prípravy mladých končiacich základnú školu, alebo stredoškolákov, ktorí nie sú pokrstení a majú záujem pripravovať sa na prijatie sviatosti krstu.. Prihlásiť sa môžu v sakristií do 10.októbra.

Autobus na púť do Szentkútu bude odchádzať spred Tesca 12. Októbra o 6:30 hod.

– 13. Októbra (t.j. nedeľa) sa v Krásnohorskej dlhej lúke pri kaplnke bude konať pobožnosť sv. ruženca o 15.00 hod.

– V tomto roku sa naša farnosť zapojí do celedennej adorácie rodín za rodiny. Celodenná adorácia sa bude konať 17. Oktróbra 2019 (t.j. štvrtok). Rodiny, ktoré majú záujem zapojiť sa do adorácie, sa v sakristii môžu zapísať na konkrétnu hodinu.

– pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi, na Slovensku mnohým známa pod názvom Kirche in Not, pozýva všetky deti a rodiny, farnosti aj školy, aby sa zúčastnili celosvetovej modlitbovej iniciatívy s názvom Milión detí sa modlí ruženec za jednotu a pokoj vo svet. Modlitbová kampaň vrcholí 18. Októbra, keď sa deti po celom svete budú modliť ruženec. Preto pozývame všetky deti a rodiny, aby sa zaregistrovali na webstránke www.miliondeti.sk a mohli sa stať aktívnymi účastníkmi.

-V čase 18.-20. septembra 2020, kedy vrcholí medzinárodný eucharistický kongres v Budapešti organizujeme autobusovú púť na toto významné podujatie. V programe sú konferencie (so simultánnym prekladom), svedectvá, program pre rodiny i mládež, v sobotu večer eucharistický sprievod a nedeľu záverečná sv. omša. Podrobnejšie informácie nájdete na 
www.iec2020.hu Kvôli zabezpečeniu ubytovania sa treba prihlásiť už teraz na farskom úrade, alebo v sakristií.

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

PONDELOK Ružencovej Panny Márie, spomienka
UTOROK féria                                                                                                                                                                                   
STREDA féria
ŠTVRTOK féria
PIATOK Sv. Jána XXIII, pápeža, ľubovoľná spomienka
SOBOTA féria
NEDEĽA DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

 

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18.00 (S) 07.00 (S) 17.00 (M) Jasanima                                                                      15.30
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 17.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S)

18.00 (S)

  07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Rakovnica                                                                    08.30

Nadabula                                                                      08:45

Kaplnka sv. Barbory                                                10.00

Subsídium                                                                    11:00

 

         

 

 

 

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0908/570 510
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA DVADSIATU PIATU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(22. september 2019)

 

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude pred nemocnicou modlitba za nenarodené deti a ich rodičov.

 

– vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

V utorok sa o 18.00 hod. bude v katedrále konať organový koncert z príležitosti 49. Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola. Hudobné diela od rôznych skladateľov nám predstaví organový umelec Ján Penták. Z tohto dôvodu bude sv. omša o 17.00 hod.

 

Tí, ktorí ste si objednali podielové knihy zo Spolku sv. Vojtecha, môžu si ich vyzdvihnúť v predajni na námestí.

 

– V tomto roku sa naša farnosť zapojí do celedennej adorácie rodín za rodiny. Celodenná adorácia sa bude konať 17. Oktróbra 2019 (t.j. štvrtok). Rodiny, ktoré majú záujem zapojiť sa do adorácie, sa v sakristii môžu zapísať na konkrétnu hodinu.

 

– pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi, na Slovensku mnohým známa pod názvom Kirche in Not, pozýva všetky deti a rodiny, farnosti aj školy, aby sa zúčastnili celosvetovej modlitbovej iniciatívy s názvom Milión detí sa modlí ruženec za jednotu a pokoj vo svet. Na Slovensku prevzal záštitu nad touto iniciatívou Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup-metropolita, ktorý je predsedom rady KBS pre katechizáciu. Modlitbová kampaň vrcholí 18. Októbra, keď sa deti po celom svete budú modliť ruženec. Preto pozývame všetky deti a rodiny, aby sa zaregistrovali na webstránke www.miliondeti.sk a mohli sa stať aktívnymi účastníkmi. Každý, kto sa zaregistruje do 18. Septembra, dostane ako darček ruženec z olivového dreva vyrobený kresťanskými rodinami vo Svätej Zemi.

 

-V čase 18.-20. septembra 2020, kedy vrcholí medzinárodný eucharistický kongres v Budapešti organizujeme autobusovú púť na toto významné podujatie. V programe sú konferencie (so simultánnym prekladom), svedectvá, program pre rodiny i mládež, v sobotu večer eucharistický sprievod a nedeľu záverečná sv. omša. Podrobnejšie informácie nájdete na 
www.iec2020.hu Kvôli zabezpečeniu ubytovania sa treba prihlásiť už teraz na farskom úrade, alebo v sakristií.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, spomienka
UTOROK féria
STREDA féria
ŠTVRTOK Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov, ľubovoľná spomienka
PIATOK Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka
SOBOTA Sv. Václava, mučeníka, ľubovoľná spomienka
NEDEĽA DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 OMŠE VO FARNOSTI

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 17.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Jasanima                                                                       15.30
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S) 

18.00 (S)

  07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M) 

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Rakovnica                                                                    08.30 

Nadabula                                                                      08:45

Kaplnka sv. Barbory                                                10.00

Subsídium                                                                    11:00

 

         
FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0908/570 510
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

OZNAMY NA DVADSIATU TRETIU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(8. september 2019)

 

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude pred nemocnicou modlitba za nenarodené deti a ich rodičov.

 

– vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

-V čase 18.-20. septembra 2020, kedy vrcholí medzinárodný eucharistický 
kongres v Budapešti organizujeme autobusovú púť na toto významné 
podujatie. V programe sú konferencie (so simultánnym prekladom), 
svedectvá, program pre rodiny i mládež, v sobotu večer eucharistický 
sprievod a nedeľu záverečná sv. omša. Podrobnejšie informácie nájdete na 
www.iec2020.hu Kvôli zabezpečeniu ubytovania sa treba prihlásiť už teraz 
na farskom úrade, alebo v sakristií.

 

– Dôležité upozornenie pre divákov, ktorí Televíziu LUX sledujú cez anténu: V najbližších týždňoch bude potrebné, aby ste preladili svoje televízne programy. V prípade starších televíznych prijímačov bude okrem preladenia potrebné zakúpiť si nový set-top-box s podporou DVB-T2. Potrebné informácie nájdete na plagáte na výveske.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

PONDELOK féria
UTOROK féria
STREDA féria
ŠTVRTOK Najsvätejšieho mena Panny Márie, ľubovoľná spomienka
PIATOK Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi,spomienka
SOBOTA Povýšenie svätého kríža, sviatok
NEDEĽA Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Jasanima                                                                       15.30
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S)  

18.00 (S)

  07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)  

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Rakovnica                                                                    08.30  

Nadabula                                                                      08:45

Rudná                                                                            09.30

Kaplnka sv. Barbory                                                10.00

Subsídium                                                                    11:00

 

         

 

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0908/570 510
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA DVADSIATU DRUHÚ NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(1. september 2019)

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude pred nemocnicou modlitba za nenarodené deti a ich rodičov.

– vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

– Minulú nedeľu bola zbierka pre potreby farnosti, ktorá činila sumu 595 EUR. Za Vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

Piatok je prvý piatok v mesiaci. Spovedáme 30 minút pred svätými omšami. Po sv. omši bude prvopiatková pobožnosť.

–  Sobota je prvá sobota v mesiaci,  vo františkánskom kostole bude pobožnosť fatimských sobôt o  6.15 (pred Svätou Omšou), a v Katedrále bude po rannej svätej omši.

– dnes máme prvú nedeľu v mesiaci. Pobožnosť k Najsv. Srdcu Ježišovmu a Eucharistické požehnanie bude v katedrále o 16.00 hod. v maďarskom a o 17.00 v slovenskom jazyku.

-V čase 18.-20. septembra 2020, kedy vrcholí medzinárodný eucharistický kongres v Budapešti organizujeme autobusovú púť na toto významné podujatie. V programe sú konferencie (so simultánnym prekladom), svedectvá, program pre rodiny i mládež, v sobotu večer eucharistický sprievod a nedeľu záverečná sv. omša. Podrobnejšie informácie nájdete na www.iec2020.hu Kvôli zabezpečeniu ubytovania sa treba prihlásiť už teraz na farskom úrade, alebo v sakristií.

V pondelok, 2. septembra, bude v katedrále sv. omša Veni Sancte pre KZŠ sv. Jána Nepomuckého a KMŠ bl Zdenky, ktorú bude celebrovať otec biskup, Mons. Stanislav Stolárik.

– Dôležité upozornenie pre divákov, ktorí Televíziu LUX sledujú cez anténu: V najbližších týždňoch bude potrebné, aby ste preladili svoje televízne programy. V prípade starších televíznych prijímačov bude okrem preladenia potrebné zakúpiť si nový set-top-box s podporou DVB-T2. Potrebné informácie nájdete na plagáte na výveske.

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK féria
UTOROK Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka
STREDA féria
ŠTVRTOK féria
PIATOK féria
SOBOTA Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov, spomienka
NEDEĽA DVADSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 SV. OMŠE VO FARNOSTI

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Nemocnica                                                                   18.00
STREDA 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) DSS Čučma                                                                   14.00
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) DSS  Nadabula                                                            14.30
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Nadabula                                                                      17.00
SOBOTA 08.15 (S)   

18.00 (S)

  07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)   

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Čučma                                                                            07.30   

Rakovnica                                                                    08.30

Nadabula                                                                      08:45

Kaplnka sv. Barbory                                                10.00

Subsídium                                                                    11:00

 

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0908/570 510
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

OZNAMY NA DVADSIATU PRVÚ NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(25. augusta 2019)

 

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude pred nemocnicou modlitba za nenarodené deti a ich rodičov.

– vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

– Dnes je zbierka pre potreby farnosti. Za vaše milodary úprimné Pán, Boh, zaplať!

– Na budúci týždeň v nedeľu, budeme počas sv. omší vzývať Ducha Svätého pre našich študentov a učiteľov na začiatku školského roka.

-V čase 18.-20. septembra 2020, kedy vrcholí medzinárodný eucharistický kongres v Budapešti organizujeme autobusovú púť na toto významné podujatie. V programe sú konferencie (so simultánnym prekladom), svedectvá, program pre rodiny i mládež, v sobotu večer eucharistický sprievod a nedeľu záverečná sv. omša. Podrobnejšie informácie nájdete na www.iec2020.hu Kvôli zabezpečeniu ubytovania sa treba prihlásiť už teraz na farskom úrade, alebo v sakristií.

– Dôležité upozornenie pre divákov, ktorí Televíziu LUX sledujú cez anténu: V najbližších týždňoch bude potrebné, aby ste preladili svoje televízne programy. V prípade starších televíznych prijímačov bude okrem preladenia potrebné zakúpiť si nový ste-top-box s podporou DVB-T2. Potrebné informácie nájdete na plagáte na výveske.

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 

LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK féria
UTOROK Sv. Moniky, spomienka
STREDA Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
ŠTVRTOK Mučenícka smrť svätého Jána Krstiteľa, spomienka
PIATOK féria
SOBOTA féria
NEDEĽA DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 SV. OMŠE VO FARNOSTI

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Jasanima                                                                      15:30
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S)    

18.00 (S)

  07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)    

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Rakovnica                                                                    08.30    

Nadabula                                                                      08:45

Rudná                                                                            09.30

Kaplnka sv. Barbory                                                10.00

Subsídium                                                                    11:00

 

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0908/570 510
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

OZNAMY NA DVADSIATU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(19. augusta 2019)

 

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude pred nemocnicou modlitba za nenarodené deti a ich rodičov.

– vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

– Na budúcu nedeľu bude zbierka pre potreby farnosti.

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK féria
UTOROK Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka
STREDA Sv. Pia X., pápeža, spomienka
ŠTVRTOK Panny Márie Kráľovnej, spomienka
PIATOK Sv. Ruženy Limskej, panny, ľubovoľná spomienka
SOBOTA Sv. Bartolomeja, apoštola
NEDEĽA DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

  SV. OMŠE VO FARNOSTI

  katedrála malý kostol františkánsky filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) DSS Čučma                                                                  14:30
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S)     

18.00 (S)

  07.00 (M) Subsídium                                                                   15:30     

Nadabula                                                                     16:30

NEDEĽA 07.00 (M)     

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Čučma                                                                            07:30     

Rakovnica                                                                    08.30

Kaplnka sv. Barbory                                                10.00

 

OZNAMY NA DEVÄTNÁSTU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(11. augusta 2019)

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude pred nemocnicou modlitba za nenarodené deti a ich rodičov.

– Vo štvrtok máme prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. V tento deň sú všetci veriaci povinní zúčastniť sa na celej sv. omši (tak, ako v nedeľu). Kto sa nemôže zúčastniť sv. omši vo štvrtok, tejto povinnosti môže zadosťučiniť v stredu večer.

– Zároveň v tento deň budeme sláviť titul nášho katedrálneho chrámu. Preto sv. omša v maďarskom jazyku nebude vo františkánskom kostole, ale bude v katedrále ráno o 7:00 a po nej sa vyloží sviatosť oltárna k celodennej poklone. Adorácia sa ukončí o 12.00 hod., kedy bude eucharistické požehnanie.

– V nedeľu sv. omša o 8.30 v malom kostole nebude, z dôvodu slávenia odpustovej sv. omše v katedrále o 10.00, na ktorú ste všetci srdečne pozvaní.

– Taktiež sv. omša v nedeľu v maďarskom jazyku o 11.00 nebude vo františkánskom kostole, ale bude o 11.15 v katedrálnom chráme. Sv. omša v maďarskom jazyku ráno o 7.00 zostáva bez zmeny.

– Rímskokatolícka cirkev biskupstvo Rožňava vypisuje výberové konanie na post riaditeľa základnej školy sv. Jána Nepomuckého v Rožňave. Viac informácií nájdete na plagáte na nástenke.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK féria
UTOROK féria
STREDA Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka, spomienka
ŠTVRTOK Nanebovzatie Panny Márie
PIATOK Sv. Štefana Uhorského, spomienka
SOBOTA féria
NEDEĽA DVADSIATA  NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

SV. OMŠE VO FARNOSTI

  katedrála malý kostol františkánsky filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Nadabula                                                                   17:00
ŠTVRTOK 07.00 (M)      

18.00 (S)

07.00 (S)    
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S)      

18.00 (S)

  07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)      

10.00 (S)

11.15 (M)

18.00 (S)

    Rakovnica                                                                    08.30      

Nadabula                                                                      08.45

Kaplnka sv. Barbory                                                10.00

Subsídium                                                                   11:00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0908/570 510
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@new.burv.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA OSEMNÁSTU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(4. augusta 2019)

 

 

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude pred nemocnicou modlitba za nenarodené deti a ich rodičov.

 

 

 vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

 

– Rímskokatolícka cirkev biskupstvo Rožňava vypisuje výberové konanie na post riaditeľa základnej školy sv. Jána Nepomuckého v Rožňave. Viac informácií nájdete na plagáte na nástenke.

 

 

– V pondelok je výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme, Santa Mária Maggiore. Naša katedrála má s touto bazilikou vytvorené duchovné puto. Preto v tento deň môžeme v katedrále za obvyklých podmienok získať úplne odpustky.

 

 

– Poprosíme vás, ktorí máte v sobotu do obedu čas, aby ste nám prišli pomôcť poupratovať katedrálu pred odpustovou slávnosťou Nanebovzatia Panny Márie.

 

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

PONDELOK Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme
UTOROK Premenenie Pána
STREDA féria
ŠTVRTOK Sv. Dominika, kňaza, spomienka
PIATOK Sv. Terézia Benedikta od Kríža, panna a mučenica, patrónka Európy
SOBOTA Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka
NEDEĽA DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ       

 

 

 

 

 

SV. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) DSS Čučma 14:00
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S)       

18.00 (S)

  07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)       

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S)       

 

11.00 (M) Čučma 07:30       

Rakovnica 08.30

Nadabula 08.45

Rudná 09.30

Kaplnka sv. Barbory 10.00

Subsídium 11:00

         

 

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0908/570 510
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk       

 

 

 

 

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV

Farnosť Nanebovzatia Panny Márie, Rožňava – mesto

Betliarska 93/1 048 01 Rožňava

 

OZNAMY NA SEDEMNÁSTU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(28. júla 2019)

 

 

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude pred nemocnicou modlitba za nenarodené deti a ich rodičov.

 

 

– vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

– Minulú nedeľu bola zbierka pre potreby farnosti, ktorá činila sumu 486 EUR. Za Vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

 

 

– Počas celého týždňa pokračujeme v modlitbe deviatnik ako prípravu na odpustovú slávnosť Panny Márie Snežnej v Úhornej, ktorá sa uskutoční v dňoch 3. – 4. Augusta. Deviatnik sa budeme modliť 10min. pred večernou sv. omšou v katedrále.

 

 

Piatok je prvý piatok v  mesiaci, spovedáme 30 minút pred svätými omšami. Po sv. omši bude prvopiatková pobožnosť

 

 

– 2. Augusta, t.j. Piatok, možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor a v katedrálnych chrámoch úplne odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: svätú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca.

 

 

–  Sobota je prvá sobota v mesiaci,  vo františkánskom kostole bude pobožnosť fatimských sobôt o  6.15 (pred Svätou Omšou), a v Katedrále bude po rannej svätej omši.

 

 

– Rímskokatolícka cirkev biskupstvo Rožňava vypisuje výberové konanie na post riaditeľa základnej školy sv. Jána Nepomuckého v Rožňave. Viac informácií nájdete na plagáte na nástenke.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

PONDELOK Sv. Marty, spomienka
UTOROK Bl. Zdenky Cecílie Schelingovej, panny a mučenice
STREDA Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka
ŠTVRTOK Sv. Alfonza Márie de´ Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
PIATOK féria
SOBOTA féria
NEDEĽA OSEMNÁSTA  NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

 

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Jasamina                                                                       15.30
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Dom sociálnych služieb NADABULA                 14.30
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Nadabula                                                                      17.00
SOBOTA 08.15 (S)        

18.00 (S)

  07.00 (M) Subsídium                                                                    15.30
NEDEĽA 07.00 (M)        

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S)        

 

11.00 (M) Rakovnica                                                                    08.30        

Nadabula                                                                      08.45

Kaplnka sv. Barbory                                                10.00

         

 

 

 

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0908/570 510
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk

web: www.roznava.fara.sk

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV

Farnosť Nanebovzatia Panny Márie, Rožňava – mesto

Betliarska 93/1   048 01 Rožňava

OZNAMY NA ŠTRNÁSTU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(7. júla 2019)

 

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude pred nemocnicou modlitba za nenarodené deti a ich rodičov.

 

– vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

– pozývame všetky manželské páry, ktoré si chcú posilniť a prehĺbiť svoje manželstvo na letný kurz Manželské stretnutia, ktorý sa uskutoční v Rožňave 13. – 21. 7. 2019. Viac informácií nájdete na nástenke.

 

– oratko Laura a Domka Rožňava pozývajú deti od 1. ročníka ZŠ na letný prímestský tábor „Tajomstvo šatníka“, ktorý bude druhý júlový týždeň, 8.-12.7.2019, v Rožňave a okolí, denne od 9.-16.hod. Tešia sa na vás sestry saleziánky, saleziáni a animátori.

 

– v sobotu do našej farnosti zavítajú cyklisti, ktorí putujú po Slovensku, aby pozvali čo najviac ľudí do Bratislavy na národný pochod za život, ktorý sa uskutoční 22. Septembra 2019. Zúčastnia sa rannej sv. omši a potom sa pôjdu modliť k nemocnici za obnovu kultúry života.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK féria
UTOROK féria
STREDA féria
ŠTVRTOK sv. Benedikta, opáta, patróna Európy
PIATOK féria                                          
SOBOTA féria
NEDEĽA PÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

 

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Čučma – domov dôchodcov                                14.00
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
PIATOK 10.00 (S) 08.30 (S) 07.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S)         

18.00 (S)

  07.00 (M) Domov dôchodcov Subsidium                           15:30
NEDEĽA 07.00 (M)         

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Čučma                                                                           07.30         

Rakovnica                                                                   08:30

Nadabula                                                                     08.45

Kaplnka sv. Barbory                                               10.00

         

 

 

 

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0908/570 510
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

OZNAMY NA DVANÁSTU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(23. júna 2019)

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude pred nemocnicou modlitba za nenarodené deti a ich rodičov.

– vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

– v piatok máme slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Po sv. omši bude nasledovať eucharistická poklona s odprosujúcou pobožnosťou, pri ktorej môžeme získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

– v piatok je svetový deň modlitieb za posväcovanie kňazov.

– v sobotu 29. júna máme slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov. Pripomíname veriacim, že je to prikázaný sviatok, v ktorý sme povinní zúčastniť sa na sv. omši a tento deň náležite svätiť.

Sv. omše budú v našej farnosti nasledovne: 07.00 vo františkánskom kostole, 08.15 a 18.00 v katedrále. Veriaci, ktorí dnes navštívia katedrálny chrám môžu za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

– dnes je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Ďakujeme za Vaše milodary.

 

– Saleziáni a Saleziánski spolupracovníci organizujú púť do Levoče v dňoch 6. – 7. 7. 2019. Kto by mal záujem, môže sa prihlásiť. Prihlášky sú na stolíku.

– pozývame všetky manželské páry, ktoré si chcú posilniť a prehĺbiť svoje manželstvo na letný kurz Manželské stretnutia, ktorý sa uskutoční v Rožňave 13. – 21. 7. 2019. Viac informácií nájdete na nástenke.

– oratko Laura a Domka Rožňava pozývajú deti od 1. ročníka ZŠ na letný prímestský tábor „Tajomstvo šatníka“, ktorý bude druhý júlový týždeň, 8.-12.7.2019, v Rožňave a okolí, denne od 9.-16.hod. Tešia sa na vás sestry saleziánky, saleziáni a animátori.

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA (slávnosť)
UTOROK féria
STREDA féria
ŠTVRTOK sv. Ladislava (ľubovoľná spomienka)
PIATOK NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO (slávnosť)                                         
SOBOTA SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV (prikázaný sviatok)                                                                                                                                                                                                                           
NEDEĽA TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Čučma – domov dôchodcov                                14.00
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Nadabula                                                                    17.00
SOBOTA 08.15 (S)          

18.00 (S)

  07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)           

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S)          

 

11.00 (M) Čučma                                                                          07.30          

Rakovnica                                                                  08.30

Nadabula                                                                    08.45

Kaplnka sv. Barbory                                              10.00

Domov dôchodcov Subsidium                           11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

OZNAMY NA NEDEĽU NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

(16. júna 2019)

 

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude pred nemocnicou modlitba za nenarodené deti a ich rodičov.

– vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

– vo štvrtok 20. júna máme slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Pripomíname veriacim, že je to prikázaný sviatok, v ktorý sme povinní zúčastniť sa na sv. omši a tento deň náležite svätiť.

Sv. omše budú v našej farnosti nasledovne: 07.00 vo františkánskom kostole, 07.00 v Malom kostole a 18.00 v katedrále.

Povinnú účasť si veriaci môžu splniť aj v stredu večer, kedy budeme sláviť vigíliu slávnosti v katedrále o 18.00 alebo na sídlisku Juh o 17.30.

– budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Ďakujeme za Vaše milodary.

– Saleziáni a Saleziánski spolupracovníci organizujú púť do Levoče v dňoch 6. – 7. 7. 2019. Kto by mal záujem, môže sa prihlásiť. Prihlášky sú na stolíku.

– pozývame všetky manželské páry, ktoré si chcú posilniť a prehĺbiť svoje manželstvo na letný kurz Manželské stretnutia, ktorý sa uskutoční v Rožňave 13. – 21. 7. 2019. Viac informácií nájdete na nástenke.

– oratko Laura a Domka Rožňava pozývajú deti od 1. ročníka ZŠ na letný prímestský tábor „Tajomstvo šatníka“, ktorý bude druhý júlový týždeň, 8.-12.7.2019, v Rožňave a okolí, denne od 9.-16.hod. Tešia sa na vás sestry saleziánky, saleziáni a animátori.

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK féria
UTOROK féria
STREDA sv. Romualda, opáta (ľubovoľná spomienka)
ŠTVRTOK NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI (prikázaný sviatok)
PIATOK sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka (spomienka)                                         
SOBOTA Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka)                                                                                                                                                                                                                          
NEDEĽA DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Jasanima                                                                     15.30
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S)           

18.00 (S)

  07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)            

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S)           

 

11.00 (M) Rakovnica                                                                  08.30           

Nadabula                                                                    08.45

Kaplnka sv. Barbory                                              10.00

Domov dôchodcov Subsidium                           11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

OZNAMY NA PIATU VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

(19. mája 2019)

 

– v roku 2019 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel:

„Za oslobodenie od každého druhu závislosti.“

 

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude pred nemocnicou modlitba za nenarodené deti a ich rodičov.

 

– vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

– vo štvrtok 23. mája vás saleziánska rodina pozýva osláviť sviatok Panny Márie Pomocnice       sv. omšou o 17.00 v katedrále. Po svätej omši všetkých pozývajú na agapé a príjemné posedenie v priestoroch domu sestier saleziánok.

 

– v piatok máme svetový deň modlitieb za Cirkev v Číne.

 

májovú pobožnosť sa modlíme vždy 15 min. pred sv. omšami.

 

– minulú nedeľu bola zbierka na kňazský seminár, ktorá činila sumu 505 EUR.  Za vaše dary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

 

Ing. Peter Manko syn rodičov Eugena Manka a Agnesy rod. Lőrincovej narodený 11. 12. 1988 v Rožňave, bude dňa 8. júna 2019 v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave vysvätený za diakona. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade.

 

Štefan Baláž syn rodičov + Zoltána Baláža a Dany rod. Horváthovej narodený 4. 10. 1985 v Rožňave, bude dňa 8. júna 2019 v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave vysvätený za kňaza. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade.

 

– v dňoch 31. 5. – 2. 6. 2019 budeme putovať na stretnutie so Sv. Otcom v Csíksomlyó. Prihlásiť sa môžete v sakristii.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK sv. Bernardína Sienského, kňaza (ľubovoľná spomienka)
UTOROK sv. Krištofa Magallanesa, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov (ľubovoľná spomienka)
STREDA sv. Rity z Cascie, rehoľníčky (ľubovoľná spomienka)
ŠTVRTOK Panna Mária, Pomocnica kresťanov
PIATOK féria                                         
SOBOTA sv. Bédu Ctihodného, kňaza a učiteľa Cirkvi (ľubovoľná spomienka)                                                                                                                                                                                                                              
NEDEĽA ŠIESTA  VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Jasanima                                                                     15.30
ŠTVRTOK 17.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S)            

18.00 (S)

  07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)             

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S)            

 

11.00(M) Rakovnica                                                                  08.30            

Nadabula                                                                    08.45

Kaplnka sv. Barbory                                              10.00

Domov dôchodcov Subsidium                           11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

OZNAMY NA TRETIU VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

(5. mája 2019)

 

– v roku 2019 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel:

„Za oslobodenie od každého druhu závislosti.“

 

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude pred nemocnicou modlitba za nenarodené deti a ich rodičov.

 

– v stredu večer o 18.00 bude sv. omša v katedrále vysielaná do rádia Lumen.

 

– vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

– dnes máme prvú nedeľu v mesiaci. Pobožnosť k Najsv. Srdcu Ježišovmu a eucharistické požehnanie bude v katedrále o 16.00 hod. v maďarskom a o 17.00 v slovenskom jazyku.

 

májovú pobožnosť sa modlíme vždy 15 min. pred sv. omšami.

 

– od pondelka začína Týždeň modlitieb za duchovné povolania, ktorý vyvrcholí Nedeľou Dobrého pastiera. V tento deň budeme mať zbierku na seminár. Zároveň vás pozývame na Deň otvorených dverí do Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach.

 

– Sestry saleziánky, saleziáni a animátori pozývajú všetky rodiny v nedeľu 12. mája 2019 o 15,00 hodine na oslavu Dňa rodiny, ktorá sa uskutoční v saleziánskom oratku na Námestí baníkov. Podrobnejšie informácie sú na plagáte.

 

– v dňoch 31. 5. – 2. 6. 2019 budeme putovať na stretnutie so Sv. Otcom v Csíksomlyó. Prihlásiť sa môžete v sakristii.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK féria
UTOROK féria
STREDA féria
ŠTVRTOK féria
PIATOK féria                                         
SOBOTA bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice (ľubovoľná spomienka)                                                                                                                                                                                                                                 
NEDEĽA ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Kaplnka sv. Barbory                                            18.00
STREDA 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Jasanima                                                                   15.30
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S)             

18.00 (S)

  07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)              

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S)             

 

11.00(M) Rakovnica                                                                08.30             

Nadabula                                                                  08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                        11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA  DRUHÚ VEĽKONOČNÚ NEDEĽU – NEDEĽU BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

(28. apríla 2019)

 

– v roku 2019 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel:

„Za oslobodenie od každého druhu závislosti.“

 

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude pred nemocnicou modlitba za nenarodené deti a ich rodičov.

 

– v stredu večer o 18.00 bude sv. omša v katedrále vysielaná do rádia Lumen.

 

– vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

– v piatok máme prvý piatok v mesiaci. Sviatosť zmierenia vysluhujeme cez týždeň ako obvykle pol hodinu pred sv. omšami.

 

– v sobotu máme prvú sobotu v mesiaci. Fatimskú pobožnosť sa budeme modliť vo františkánskom kostole pred sv. omšou o 6.15 a v katedrále po sv. omši.

 

– dnes máme nedeľu Božieho milosrdenstva. Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu s eucharistickým požehnaním budeme mať dvojjazyčne vo františkánskom kostole o 16.00.

 

májovú pobožnosť sa budeme modliť vždy 15 min. pred sv. omšami.

 

– zbierka na Boží hrob činila sumu 490 EUR. Za Vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

 

– v dňoch 31. 5. – 2. 6. 2019 budeme putovať na stretnutie so Sv. Otcom v Csíksomlyó. Prihlásiť sa môžete v sakristii.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy (sviatok)
UTOROK sv. Pia V., pápeža (ľubovoľná spomienka)
STREDA sv. Jozefa, robotníka (ľubovoľná spomienka)
ŠTVRTOK sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)
PIATOK sv. Filipa a Jakuba, apoštolov (sviatok)                                                   PRVÝ PIATOK
SOBOTA Votívna omša o Panne Márii                                                                                  PRVÁ SOBOTA                                                                                                                                                                    
NEDEĽA TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Čučma – domov dôchodcov                              14.00
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Nadabula – domov dôchodcov                        14.30
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Nadabula                                                                  17.00
SOBOTA 08.15 (S)              

18.00 (S)

  07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)               

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S)              

15.00 (M)

11.00(M) Čučma                                                                        07.30              

Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                  08.45

Rudná                                                                        09.30

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                        11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA  VEĽKONOČNÚ NEDEĽU PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

(21. apríla 2019)

 

– v roku 2019 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel:

„Za oslobodenie od každého druhu závislosti.“

 

– počas celého týždňa slávime veľkonočnú oktávu, ktorú uzavrie druhá veľkonočná nedeľa – nedeľa Božieho milosrdenstva.

 

– na veľkonočný pondelok budú sv. omše nasledovne: 08.30 v malom kostole, 10.00 v katedrále a 11.00 vo františkánskom kostole. Sv. omšu vo františkánskom kostole bude sláviť Mons. Stanislav Stolárik. Večer sv. omša v katedrále nebude. V prípade záujmu odporúčame sv. omšu o 17.30 vo farnosti Rožňava – Juh.

 

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude pred nemocnicou modlitba za nenarodené deti a ich rodičov.

 

– vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

– ako každoročne, aj tento rok sa o. biskup Mons. Stanislav Stolárik stretne s mladými svojej diecézy. Diecézne stretnutie mládeže sa uskutoční v sobotu 27. 4. 2019 v Tornali. Bližšie informácie o programe stretnutia nájdete na nástenke. Ste srdečne pozvaní.

 

Domka, Laura, ako aj KZŠ sv. Jána Nepomuckého a Diecézna Charita Vás prosia o 2% z vašich daní.

 

– v dňoch 31. 5. – 2. 6. 2019 budeme putovať na stretnutie so Sv. Otcom v Csíksomlyó. Prihlásiť sa môžete v sakristii.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK Veľkonočný pondelok
UTOROK Veľkonočný utorok
STREDA Veľkonočná streda
ŠTVRTOK Veľkonočný štvrtok
PIATOK Veľkonočný piatok 
SOBOTA Veľkonočná sobota                                                                                                                                                                   
NEDEĽA DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 10.00 (S) 08.30 (S) 11.00 (M)  
UTOROK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Jasanima                                                                  15.30
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S)               

18.00 (S)

  07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)                

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S)               

15.00 (M)

11.00(M) Rakovnica                                                                08.30               

Nadabula                                                                  08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                        11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

OZNAMY NA  KVETNÚ NEDEĽU

(14. apríla 2019)

 

– v roku 2019 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel:

„Za oslobodenie od každého druhu závislosti.“

 

dnes bude na kalvárii o 15.00 krížová cesta mladých za mladých. Pozývame všetkých mládežníkov, obzvlášť tých, ktorí sa pripravujú na birmovku. Po krížovej ceste bude nasledovať program v oratku s malým agapé.

 

– dnes o 17.00 bude v kaplnke sv. Jána Pavla II. na sídlisku Juh duchovná obnova s možnosťou veľkonočnej spovede.

 

Sviatosť zmierenia pred veľkonočnými sviatkami budeme vo farnosti Rožňava – mesto vysluhovať ešte do stredy veľkého týždňa pol hodinu pred sv. omšami. Zároveň vás prosíme, aby ste v prípade záujmu nahlásili chorých, ktorých by sme mohli pred sviatkami navštíviť a vyslúžiť im sviatosti.

 

– vo utorok a stredu po večernej sv. omši bude nácvik zboru.

 

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude pred nemocnicou modlitba za nenarodené deti a ich rodičov.

 

– na Zelený štvrtok ranné sv. omše nebudú. V katedrále o 10.00 bude omša svätenia olejov. Všetci ste srdečne pozvaní. Večerné sv. omše na pamiatku Pánovej večere budú o 18.00 v katedrále i vo františkánskom kostole.

 

– na Veľký piatok vás pozývame  o 8.00 do katedrály na modlitbu posvätného ofícia a o 10.00 na pobožnosť krížovej cesty na rožňavskej kalvárii. Obrady Veľkého piatku začnú v katedrále i vo františkánskom kostole o 15.00. Po skončení bude v katedrále vyložená Najsv. sviatosť oltárna k adorácii v Božom hrobe do 20.00. V dnešný deň máme prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, ktorý sa môže, ak je to možné, predĺžiť až do Veľkonočnej vigílie.

 

– na Bielu sobotu bude v katedrále o 8.00 modlitba posvätného ofícia. Po nej bude eucharistická adorácia v Božom hrobe  až do večernej sv. omše o 20.00. Pripomíname veriacim, aby si na Veľkonočnú vigíliu doniesli sviece. Celé veľkonočné trojdnie bude vysielané do rádia Lumen.

 

– keďže sa blížia veľkonočné sviatky dávame veriacim do pozornosti možnosť prispieť na kvetinovú výzdobu do Božieho hrobu.

 

Domka, Laura, ako aj KZŠ sv. Jána Nepomuckého a Diecézna Charita Vás prosia o 2% z vašich daní.

 

– v dňoch 31. 5. – 2. 6. 2019 budeme putovať na stretnutie so Sv. Otcom v Csíksomlyó. Prihlásiť sa môžete v sakristii.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK Pondelok veľkého týždňa
UTOROK Utorok veľkého týždňa
STREDA Streda veľkého týždňa
ŠTVRTOK ZELENÝ ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE
PIATOK VEĽKÝ PIATOK – SLÁVENIE UTRPENIA A SMRTI PÁNA
SOBOTA BIELA SOBOTA                                                                                                                                                                    
NEDEĽA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Čučma – domov dôchodcov                              14.00
ŠTVRTOK 10.00 (S)                

18.00 (S)

  18.00 (M)  
PIATOK 15.00 (S)   15.00 (M)  
SOBOTA 20.00 (S)   19.45 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)                 

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S)                

15.00 (M)

11.00(M) Čučma                                                                        07.30                

Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                  08.45

Rudná                                                                        09.30

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                        11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

OZNAMY NA  PIATU PÔSTNU NEDEĽU

(7. apríla 2019)

 

– v roku 2019 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel:

„Za oslobodenie od každého druhu závislosti.“

 

Sviatosť zmierenia pred veľkonočnými sviatkami budeme vysluhovať počas nasledujúceho týždňa pol hodinu pred sv. omšami. Zároveň vás prosíme, aby ste v prípade záujmu nahlásili chorých, ktorých by sme mohli pred sviatkami navštíviť a vyslúžiť im sviatosti.

 

– vo utorok po večernej sv. omši bude nácvik zboru.

 

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude pred nemocnicou modlitba za nenarodené deti a ich rodičov.

 

– v stredu večer o 18.00 bude sv. omša v katedrále vysielaná do rádia Lumen.

 

– vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

Počas adorácie budeme vysluhovať aj sviatosť zmierenia.

 

– v piatok budeme v našej farnosti už tradične sláviť Bolestný piatok. Z toho dôvodu sv. omša vo františkánskom kostole nebude o 7.00, ale o 10.30. Program nájdete na nástenke.

 

pobožnosti krížovej cesty budú v našej farnosti vždy v piatok vo františkánskom kostole po rannej sv. omši v maďarskom a pred večernou sv. omšou v katedrále o 17.15 v slovenskom jazyku. Okrem toho, každú nedeľu na rožňavskej kalvárii o 15.00.

Budúcu nedeľu bude na kalvárii o 15.00 krížová cesta mladých za mladých. Pozývame všetkých mládežníkov, obzvlášť tých, ktorí sa pripravujú na birmovku. Po krížovej ceste bude nasledovať program v oratku s malým agapé.

 

– na Kvetnú nedeľu sv. omša o 8.30 v Malom kostole nebude.

 

– požehnanie ratolestí na Kvetnú nedeľu začne o 10.00 v Malom kostole, následne sa v procesii presunieme do katedrály.

 

– dnes máme prvú nedeľu v mesiaci. Pobožnosť k Najsv. Srdcu Ježišovmu a Eucharistické požehnanie bude v katedrále o 16.00 hod. v maďarskom jazyku. Pobožnosť v slovenskom jazyku nebude.

 

– rodičov prvoprijímajúcich detí pozývame na rodičovské stretnutie, ktoré sa uskutoční dnes o 16.30 v dome saleziánov.

 

– keďže sa blížia veľkonočné sviatky dávame veriacim do pozornosti možnosť prispieť na kvetinovú výzdobu do Božieho hrobu.

 

– Katolícka základná škola sv. Jána Nepomuckého vám oznamuje, že zápis do 1. ročníka  sa uskutoční v dňoch 1. – 10. 4. 2019.

 

Domka, Laura, ako aj KZŠ sv. Jána Nepomuckého a Diecézna Charita Vás prosia o 2% z vašich daní.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK féria
UTOROK féria
STREDA féria
ŠTVRTOK féria
PIATOK féria
SOBOTA féria                                                                                                                                                                   
NEDEĽA KVETNÁ NEDEĽA (NEDEĽA UTRPENIA PÁNA)

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Jasanima                                                                   15.30
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 10.30 (M)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)                  

10.00 (S)

18.00 (S)

15.00 (M) 11.00(M) Rakovnica                                                                08.30                 

Nadabula                                                                  08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                        11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

OZNAMY NA  ŠTVRTÚ PÔSTNU NEDEĽU

(31. marca 2019)

 

– v roku 2019 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel:

„Za oslobodenie od každého druhu závislosti.“

 

– od 1. 4. budú večerné sv. omše o 18.00 opäť v katedrále.  

 

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude pred nemocnicou modlitba za nenarodené deti a ich rodičov.

 

– v stredu večer o 18.00 bude sv. omša v katedrále vysielaná do rádia Lumen.

 

– vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

– v piatok máme prvý piatok v mesiaci. Sviatosť zmierenia vysluhujeme cez týždeň ako obvykle pol hodinu pred sv. omšami.

 

– v sobotu máme prvú sobotu v mesiaci. Fatimskú pobožnosť sa budeme modliť vo františkánskom kostole pred sv. omšou o 6.15 a v katedrále po sv. omši.

 

pobožnosti krížovej cesty budú v našej farnosti vždy v piatok vo františkánskom kostole po rannej sv. omši v maďarskom a pred večernou sv. omšou v katedrále o 17.15 v slovenskom jazyku. Okrem toho, každú nedeľu na rožňavskej kalvárii o 15.00.

Dnes budeme mať na kalvárii o 15.00 krížovú cestu so zamysleniami pre deti. Pozývame preto všetky rodinky s deťmi, obzvlásť tie, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie.

 

– rodičov prvoprijímajúcich detí pozývame na rodičovské stretnutie, ktoré sa uskutoční na budúcu nedeľu 7. 4. o 16.30 v dome saleziánov.

 

– keďže sa blížia veľkonočné sviatky dávame veriacim do pozornosti možnosť prispieť na kvetinovú výzdobu do Božieho hrobu.

 

– Katolícka základná škola sv. Jána Nepomuckého vám oznamuje, že zápis do 1. ročníka  sa uskutoční v dňoch 1. – 10. 4. 2019.

 

– mládežnícke združenia Domka, Laura, ako aj KZŠ sv. Jána Nepomuckého a Diecézna Charita Vás prosia o podporu prostredníctvom darovania 2% z vašich daní.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK féria
UTOROK féria
STREDA féria
ŠTVRTOK féria
PIATOK féria
SOBOTA féria                                                                                                                                                                    
NEDEĽA PIATA PÔSTNA NEDEĽA

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Kaplnka sv. Barbory                                            18.00
STREDA 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Čučma – domov dôchodcov                              14.00
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Nadabula –  domov dôchodcov                       14.30
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Nadabula                                                                  17.00
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)                   

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S)                  

15.00 (M)

11.00(M) Čučma                                                                        07.30                  

Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                  08.45

Rudná                                                                        09.30

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                        11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

 

OZNAMY NA  TRETIU PÔSTNU NEDEĽU

(24. marca 2019)

 

– v roku 2019 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel:

„Za oslobodenie od každého druhu závislosti.“

 

– od pondelka do piatka budú večerné sv. omše presunuté z katedrály do františkánskeho kostola.  

 

– v pondelok máme slávnosť Zvestovania Pána. 25. marec je dňom počatého dieťaťa, preto pozývame veriacich k modlitbe za úctu k ľudskému životu od počatia po prirodzenú smrť.

 

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude pred nemocnicou modlitba za nenarodené deti a ich rodičov.

 

– vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

pobožnosti krížovej cesty budú v našej farnosti vždy v piatok vo františkánskom kostole po rannej sv. omši v maďarskom a pred večernou sv. omšou o 17.15 v slovenskom jazyku.

Okrem toho, každú nedeľu na rožňavskej kalvárii o 15.00.

Budúcu nedeľu budeme mať na kalvárii o 15.00 krížovú cestu so zamysleniami pre deti. Pozývame preto všetky rodinky s deťmi, obzvlásť tie, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie.

 

– na budúci týždeň sa v noci z 30. na 31. marca mení čas.

 

– Katolícka základná škola sv. Jána Nepomuckého vám oznamuje, že zápis do 1. ročníka  sa uskutoční v dňoch 1. – 10. 4. 2019.

 

– mládežnícke združenia Domka, Laura, ako aj KZŠ sv. Jána Nepomuckého a Diecézna Charita Vás prosia o podporu prostredníctvom darovania 2% z vašich daní.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK ZVESTOVANIE PÁNA (slávnosť)
UTOROK féria
STREDA féria
ŠTVRTOK féria
PIATOK féria
SOBOTA féria                                                                                                                                                                   
NEDEĽA ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK   07.00 (S) 07.00 (M)                   

18.00 (S)

 
UTOROK   07.00 (S) 07.00 (M)                   

18.00 (S)

 
STREDA   07.00 (S) 07.00 (M)                   

18.00 (S)

Jasanima                                                                   15.30
ŠTVRTOK   07.00 (S) 07.00 (M)                   

18.00 (S)

 
PIATOK   07.00 (S) 07.00 (M)                    

18.00 (S)

 
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)                    

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S)                   

15.00 (M)

11.00(M) Rakovnica                                                                08.30                   

Nadabula                                                                  08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                        11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA  DRUHÚ PÔSTNU NEDEĽU

(17. marca 2019)

 

– v roku 2019 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel:

„Za oslobodenie od každého druhu závislosti.“

 

– od pondelka do piatka budú večerné sv. omše presunuté z katedrály do františkánskeho kostola.  

 

– v stredu 20. 3. si pripomíname 15. výročie biskupskej vysviacky Mons. Stanislava Stolárika. V tento deň myslíme na neho v modlitbách.

 

– vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

pobožnosti krížovej cesty budú v našej farnosti vždy v piatok vo františkánskom kostole po rannej sv. omši v maďarskom a pred večernou sv. omšou o 17.15 v slovenskom jazyku.

Okrem toho, každú nedeľu na rožňavskej kalvárii o 15.00.

 

– na budúcu nedeľu bude sv. omša z katedrály o 10.00 vysielaná do TV LUX. Prosíme veriacich, aby podľa možností uprednostnili túto sv. omšu a prišli vo väčšom počte.

Z tohoto dôvodu bude sv. omša o 7.00 presunutá z katedrály do františkánskeho kostola.

 

– minulú nedeľu bola zbierka na charitu, ktorá činila sumu 680 EUR. Za Vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

 

– mládežnícke združenia Domka, Laura, ako aj KZŠ sv. Jána Nepomuckého a Diecézna Charita Vás prosia o podporu prostredníctvom darovania 2% z vašich daní.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK sv. Cyrila Jeruzalemského, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)
UTOROK SV. JOZEFA, ŽENÍCHA PANNY MÁRIE (slávnosť)
STREDA féria
ŠTVRTOK féria
PIATOK féria
SOBOTA sv. Turibia de Mongrovejo, biskupa (spomienka)                                                                                                                                                                       
NEDEĽA TRETIA PÔSTNA NEDEĽA

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK   07.00 (S) 07.00 (M)                    

18.00 (S)

 
UTOROK   07.00 (S) 07.00 (M)                    

18.00 (S)

 
STREDA   07.00 (S) 07.00 (M)                    

18.00 (S)

Čučma – domov dôchodcov                               14.00
ŠTVRTOK   07.00 (S) 07.00 (M)                    

18.00 (S)

 
PIATOK   07.00 (S) 07.00 (M)                     

18.00 (S)

 
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA  10.00 (S)                    

18.00 (S)

08.30 (S)                    

15.00 (M)

07.00 (M)                    

11.00(M)

Čučma                                                                        07.30                    

Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                  08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                        11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

OZNAMY NA  PRVÚ PÔSTNU NEDEĽU

(10. marca 2019)

 

– v roku 2019 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel:

„Za oslobodenie od každého druhu závislosti.“

 

– v pondelok, utorok, štvrtok a piatok budú večerné sv. omše presunuté z katedrály do františkánskeho kostola.  

– v stredu večer o 18.00 bude sv. omša v katedrále vysielaná do rádia Lumen.

 

– v stredu, piatok a sobotu máme jarné kántrové dni. Obsahom týchto dní je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia; činorodá láska k blížnemu.

 

– v stredu 13. 3. si pripomíname 6. výročie zvolenia Svätého Otca pápeža Františka. V tento deň myslíme na neho v modlitbách.

 

– vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

pobožnosti krížovej cesty budú v našej farnosti vždy v piatok vo františkánskom kostole po rannej sv. omši v maďarskom a pred večernou sv. omšou o 17.15 v slovenskom jazyku.

Okrem toho, každú nedeľu na rožňavskej kalvárii o 15.00.

 

– v sobotu máme šestnásty deň v mesiaci, v tento deň sa spájame v modlitbe za diecézu a otca biskupa.

 

– dnes je zbierka na charitu. Ďakujeme za Vaše milodary.

 

– mládežnícke združenia Domka, Laura, ako aj KZŠ sv. Jána Nepomuckého a Diecézna Charita Vás prosia o podporu prostredníctvom darovania 2% z vašich daní.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK féria
UTOROK féria
STREDA féria
ŠTVRTOK féria
PIATOK féria
SOBOTA féria                                                                                                                                                                        
NEDEĽA DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK   07.00 (S) 07.00 (M)                     

18.00 (S)

 
UTOROK   07.00 (S) 07.00 (M)                     

18.00 (S)

 
STREDA 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Jasanima                                                                   15.30
ŠTVRTOK   07.00 (S) 07.00 (M)                     

18.00 (S)

 
PIATOK   07.00 (S) 07.00 (M)                      

18.00 (S)

 
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M) 10.00 (S)                     

18.00 (S)

08.30 (S)                     

15.00 (M)

11.00(M) Rakovnica                                                                08.30                     

Nadabula                                                                  08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                        11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA  ŠTVRTÚ NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(3. februára 2019)

 

– v roku 2019 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel:

„Za oslobodenie od každého druhu závislosti.“

 

– v pondelok, utorok, štvrtok a piatok budú večerné sv. omše presunuté z katedrály do františkánskeho kostola.  

 

– v stredu večer o 18.00 bude sv. omša v katedrále vysielaná do rádia Lumen.

 

– vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

– dnes máme prvú nedeľu v mesiaci. Pobožnosť k Najsv. Srdcu Ježišovmu a Eucharistické požehnanie bude v katedrále o 16.00 hod. v maďarskom a o 17.00 hod. v slovenskom jazyku.

 

– minulú nedeľu bola zbierka pre potreby farnosti, ktorá činila sumu 620 EUR. Za Vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

 

– bratia saleziáni a sestry saleziánky organizujú Jarný prímestský tábor Malý princ v termíne

 1. – 20. 2. pre deti ZŠ 1. až 6. roč. Viac informácií nájdete na prihláške, ktorú si môžete zobrať zo stolíka s časopismi.

 

– v našej farnosti začne príprava ku sviatosti birmovania, do ktorej sa môžu prihlásiť žiaci

 1. roč. ZŠ a starší. Vyplnenú prihlášku odovzdajte na fare, v sakristii kostola alebo v škole do rúk kňaza alebo katechétu do 17. 02. 2019. Prihlášku nájdete v sakristii.

 

– mládežnícke združenia Domka, Laura, ako aj KZŠ sv. Jána Nepomuckého a Diecézna Charita Vás prosia o podporu prostredníctvom darovania 2% z vašich daní.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK féria
UTOROK sv. Agáty, panny a mučenice (spomienka)
STREDA sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov (spomienka)
ŠTVRTOK féria
PIATOK sv. Hieronyma Emilianiho (ľubovoľná spomienka)
SOBOTA Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka)                                                                                                                                                                                                                         
NEDEĽA PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK   07.00 (S) 07.00 (M)                      

18.00 (S)

 
UTOROK   07.00 (S) 07.00 (M)                      

18.00 (S)

Kaplnka sv. Barbory                                            18.00
STREDA 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Čučma – domov dôchodcov                              14.00
ŠTVRTOK   07.00 (S) 07.00 (M)                      

18.00 (S)

Nadabula – domov dôchodcov                        14.30
PIATOK   07.00 (S) 07.00 (M)                       

18.00 (S)

 
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M) 10.00 (S)                      

18.00 (S)

08.30 (S)                      

15.00 (M)

11.00(M) Čučma                                                                        07.30                      

Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                  08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                        11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

OZNAMY NA  TRETIU NEDEĽU PO NARODENÍ PÁNA – KRST KRISTA PÁNA

(13. januára 2019)

 

– v roku 2019 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel:

„Za oslobodenie od každého druhu závislosti.“

 

– od pondelka do piatka budú večerné sv. omše o 18.00 presunuté z katedrály do františkánskeho kostola.

 

– v stredu máme šestnásty deň v mesiaci, v tento deň sa spájame v modlitbe za diecézu a otca biskupa.

 

– vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

– v piatok bude po večernej sv. omši nasledovať adorácia pre mladých.

 

– v piatok 18. 1. začíname Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

 

– na Slovensku sa počas tohoto roka koná štafetová adorácia rodín za rodiny, do ktorej sa zapojila aj naša farnosť. Budúcu nedeľu 20. 1. v čase od 8.00 do 20.00 bude vystavená Sviatosť Oltárna k adorácii v kaplnke sestier saleziánok (Nám. Baníkov 29). Všetci veriaci sú pozvaní zapojiť sa do tejto modlitbovej reťaze.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK féria
UTOROK féria
STREDA féria
ŠTVRTOK sv. Antona, opáta (spomienka)
PIATOK féria                             
SOBOTA Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka)                                                                                                                                                     
NEDEĽA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK   07.00 (S) 07.00 (M)                       

18.00 (S)

 
UTOROK   07.00 (S) 07.00 (M)                       

18.00 (S)

 
STREDA   07.00 (S) 07.00 (M)                       

18.00 (S)

Jasanima                                                                  15.30
ŠTVRTOK   07.00 (S) 07.00 (M)                       

18.00 (S)

 
PIATOK   07.00 (S) 07.00 (M)                        

18.00 (S)

 
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M) 10.00 (S)                       

18.00 (S)

08.30 (S)                       

 

11.00(M) Rakovnica                                                                08.30                       

Nadabula                                                                  08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                        11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA  DRUHÚ NEDEĽU PO NARODENÍ PÁNA – ZJAVENIE PÁNA

(6. januára 2019)

 

– v roku 2019 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel:

„Za oslobodenie od každého druhu závislosti.“

 

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude pred nemocnicou modlitba za nenarodené deti a ich rodičov.

 

– vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

– pozývame veriacich na trojkráľový koncert poľskej skupiny Obirki dnes v katedrále o 14.00.

 

– dnes máme prvú nedeľu v mesiaci. Pobožnosť k Najsv. Srdcu Ježišovmu a Eucharistické požehnanie bude v katedrále o 16.00 hod. v maďarskom a o 17.00 hod. v slovenskom jazyku.

 

– na stolíku nájdete vianočné pohľadnice Národného pochodu za život. Môžete si ich bezplatne

zobrať a poslať svojím známym.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK sv. Rajmunda z Peňafortu, kňaza (ľubovoľná spomienka)
UTOROK féria
STREDA féria
ŠTVRTOK féria
PIATOK féria                              
SOBOTA féria                                                                                                                                                    
NEDEĽA TRETIA NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA – KRST KRISTA PÁNA

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Kaplnka sv. Barbory                                           18.00
STREDA 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Čučma – domov dôchodcov                             14.00
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M) 10.00 (S)                        

18.00 (S)

08.30 (S)                        

 

11.00(M) Čučma                                                                        07.30                        

Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                  08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                        11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

OZNAMY NA  PRVÚ NEDEĽU PO NARODENÍ PÁNA – SV. RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA

(30. decembra 2018)

 

– v čase od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za oslobodenie od každého druhu závislosti.“

 

– v pondelok ráno o 7.00 sv. omše vo františkánskom kostole a v malom kostole nebudú.

V katedrále aj vo františkánskom kostole budeme sláviť sv. omše o 16.00. Po sv. omšiach bude nasledovať Ďakovná pobožnosť na konci roka. Kto sa zúčastní na speve hymnu Teba, Bože, chválime, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky.

 

– v utorok 1. 1. 2019 máme slávnosť Panny Márie Bohorodičky. Pripomíname veriacim, že je to prikázaný sviatok, v ktorý sme povinní zúčastniť sa na sv. omši a tento deň náležite svätiť. Sv. omše budú v našej farnosti tak ako v nedeľu.

Povinnú účasť si veriaci môžu splniť aj v pondelok večer v katedrále a vo františkánskom kostole  o 16.00, kedy budeme sláviť vígiliu tejto slávnosti.

 

– v utorok 1. 1. budeme mať vo farnosti deň celodennej eucharistickej poklony. Najsv. Sviatosť Oltárna bude vyložená vo františkánskom kostole po sv. omši o 11.00 až do 16.00. Všetci ste srdečne pozvaní.

 

– vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

– v sobotu máme prvú sobotu v mesiaci. Fatimskú pobožnosť sa budeme modliť vo františkánskom kostole pred sv. omšou o 6.15 a v katedrále po sv. omši.

 

– v nedeľu máme slávnosť Zjavenia Pána (Traja králi). Pri tejto príležitosti budeme tak, ako je zvykom, požehnávať vodu, ktorú si potom môžu veriaci zobrať do svojich príbytkov.

 

– na stolíku nájdete vianočné pohľadnice Národného pochodu za život. Môžete si ich bezplatne

zobrať a poslať svojím známym.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK Siedmy deň oktávy Narodenia Pána  
UTOROK SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY (prikázaný sviatok)
STREDA sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, biskupov a učiteľov Cirkvi (spomienka)
ŠTVRTOK Najsvätejšieho mena Ježiš (ľubovoľná spomienka)
PIATOK Votívna omša O Najsvätejšom Srdci Ježišovom                                        PRVÝ PIATOK                             
SOBOTA féria                                                                                                                            PRVÁ SOBOTA                        
NEDEĽA DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA – ZJAVENIE PÁNA

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 16.00 (S)   16.00 (M)  
UTOROK 07.00 (M)                         

10.00 (S)

18. 00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Rakovnica                                                                08.30                         

Nadabula                                                                  08.45

STREDA 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Jasanima                                                                  15.30
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Nadabula – domov dôchodcov                       14.30
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M) 10.00 (S)                         

18.00 (S)

08.30 (S)                         

 

11.00(M) Rakovnica                                                                08.30                         

Nadabula                                                                  08.45

Rudná                                                                        09.30

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                        11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

OZNAMY NA  ŠTVRTÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

(23. decembra 2018)

 

– v čase od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za oslobodenie od každého druhu závislosti.“

 

– v pondelok ráno o 7.00 sv. omše vo františkánskom kostole a v malom kostole nebudú.

 

– v utorok 25. 12. máme slávnosť Narodenia Pána. Pripomíname veriacim, že je to prikázaný sviatok, v ktorý sme povinní zúčastniť sa na sv. omši a tento deň náležite svätiť. Sv. omše budú v našej farnosti tak ako v nedeľu.

Povinnú účasť si veriaci môžu splniť aj v pondelok večer, kedy budeme sláviť v katedrále aj vo františkánskom kostole sv. omšu na vigíliu o 16.00 alebo sv. omšu v noci o 24.00. 

 

– vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

– aj v tomto roku bude v našej farnosti prebiehať kolednícka akcia s názvom Dobrá novina. Prosíme všetkých, ktorí by mali záujem o návštevu koledníkov vo svojich domovoch, aby sa zapísali v sakristii. Koledovanie bude prebiehať dňa 26. 12. 2018.

 

– na stolíku nájdete vianočné pohľadnice Národného pochodu za život. Môžete si ich bezplatne

zobrať a poslať svojím známym.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK féria
UTOROK NARODENIE PÁNA (prikázaný sviatok)
STREDA sv. Štefana, prvého mučeníka (sviatok)
ŠTVRTOK sv. Jána, apoštola a evanjelistu (sviatok)
PIATOK sv. Neviniatok, mučeníkov (sviatok)                                
SOBOTA Piaty deň oktávy Narodenia Pána                            
NEDEĽA PRVÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA – SV. RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 16.00 (S)                          

24.00 (S)

  16.00 (M)                          

24.00 (M)

Čučma                                                                        22.00                          

Rakovnica                                                                22.00

Nadabula                                                                  22.00

Rudná                                                                        22.00

UTOROK 07.00 (M)                          

10.00 (S)

18. 00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Rakovnica                                                                08.30                          

Nadabula                                                                  08.45

STREDA 10.00 (S) 08.30 (S) 11.00 (M) Čučma                                                                        07.30                          

Nadabula                                                                  08.45

Rudná                                                                        09.30

Čučma – domov dôchodcov                              14.00

ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M) 10.00 (S)                          

18.00 (S)

08.30 (S)                          

 

11.00(M) Čučma                                                                        07.30                          

Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                  08.45

Rudná                                                                        09.30

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                        11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

OZNAMY NA  TRETIU ADVENTNÚ NEDEĽU

(16. decembra 2018)

 

– v čase od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za oslobodenie od každého druhu závislosti.“

 

– počas budúceho týždňa budeme vysluhovať sviatosť zmierenia v katedrále hodinu pred večernými sv. omšami, teda od 17.00. Povzbudzujeme veriacich, aby sa pripravili na vianočné sviatky dobre vykonanou sv. spoveďou.

 

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude pred nemocnicou modlitba za nenarodené deti a ich rodičov.

 

– vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie. Počas adorácie bude možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.

 

– v sobotu 22. decembra od 16.00 pozývame veriacich na duchovnú obnovu v kaplnke na Juhu.

Súčasťou obnovy je meditácia, príprava na sviatosť zmierenia, možnosť vyspovedať sa a sv. omša s nedeľnou platnosťou o 17.30 hod.

 

– dnes máme šestnásty deň v mesiaci, v tento deň sa spájame v modlitbe za diecézu a otca biskupa.

 

– aj v tomto roku bude v našej farnosti prebiehať kolednícka akcia s názvom Dobrá novina. Prosíme všetkých, ktorí by mali záujem o návštevu koledníkov vo svojich domovoch, aby sa zapísali v sakristii. Koledovanie bude prebiehať dňa 26. 12. 2018.

 

– na stolíku nájdete vianočné pohľadnice Národného pochodu za život. Môžete si ich bezplatne

zobrať a poslať svojím známym.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK féria
UTOROK féria
STREDA féria
ŠTVRTOK féria
PIATOK sv. Petra Kanízia, kňaza a učiteľa Cirkvi (spomienka)                                
SOBOTA féria                            
NEDEĽA ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Jasanima                                                                   15.30
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M) Nadabula                                                                  17.00
NEDEĽA 07.00 (M) 10.00 (S)                           

18.00 (S)

08.30 (S)                           

15.00 (M)

11.00(M) Rakovnica                                                                08.30                           

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

OZNAMY NA  DRUHÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

(9. decembra 2018)

 

– v čase od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za oslobodenie od každého druhu závislosti.“

 

– v pondelok 10. 12. pozývame veriacich na slávnosť požehnania obnovenej kaplnky Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Katolíckej základnej škole sv. Jána Nepomuckého v Rožňave. Sv. omšu o 10.30 bude sláviť J. E. Mons. Stanislav Stolárik.

 

– v stredu, piatok a sobotu máme zimné kántrové dni. Obsahom týchto dní je: Príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete.

 

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude pred nemocnicou modlitba za nenarodené deti a ich rodičov.

 

– vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

– minulú nedeľu bola zbierka na charitu, ktorá činila sumu 560 EUR. Za Vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

 

– v predvianočnom období vám ponúkame duchovné obnovy ako vhodnú prípravu na

slávenie Vianoc: 14. decembra (v piatok) od 17.00 pre mužov v dome saleziánov, 16. decembra

(v sobotu) pre ženy v dome saleziánov od 17.00 a 22. decembra (v sobotu) spoločnú od 16.00

v kaplnke na Juhu. Súčasťou obnovy je meditácia, príprava na sviatosť zmierenia, možnosť

vyspovedať sa a sv. omša.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK féria
UTOROK sv. Damaza I., pápeža (ľubovoľná spomienka)        
STREDA Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej (ľubovoľná spomienka)
ŠTVRTOK sv. Lucie, panny a mučenice (spomienka)
PIATOK sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi (spomienka)                                
SOBOTA féria                            
NEDEĽA TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Čučma – domov dôchodcov                              14.00
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M) 10.00 (S)                            

18.00 (S)

08.30 (S)                            

15.00 (M)

11.00(M) Čučma                                                                        07.30                            

Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                  08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                        11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

 

OZNAMY NA  PRVÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

(2. decembra 2018)

 

– v čase od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za oslobodenie od každého druhu závislosti.“

 

– v pondelok máme spomienku na sv. Františka Xaverského, ktorému je zasvätený Malý kostol. Veriacich pozývame na odpustovú sv. omšu, ktorú budeme sláviť v deň spomienky o 7.00.

 

– v utorok, v deň spomienky na sv. Barboru, pozývame veriacich na odpustovú sv. omšu do Kaplnky sv. Barbory v nemocnici so začiatkom o 18.00.

 

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude pred nemocnicou modlitba za nenarodené deti a ich rodičov.

 

– v stredu 5. 12. bude v Rožňave kňazský deň. Pri sv. omši, ktorú bude v katedrále o … sláviť J. E. Mons. Stanislav Stolárik, obnovíme zasvätenie našej diecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Všetci ste srdečne pozvaní.

 

– v stredu bude sv. omša z katedrály večer o 18.00 vysielaná do rádia Lumen. Hlavným celebrantom bude otec biskup Stanislav Stolárik.

 

– vo štvrtok 6. 12. budeme mať vo farnosti deň celodennej eucharistickej poklony. Najsv. Sviatosť Oltárna bude vyložená vo františkánskom kostole po rannej sv. omši do 12.00, v katedrále od 16.00 do 18.00. Všetci ste srdečne pozvaní.

 

– v piatok máme prvý piatok v mesiaci. Sviatosť zmierenia vysluhujeme cez týždeň ako obvykle pol hodinu pred sv. omšami.

 

– v sobotu máme slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Pripomíname veriacim, že je to prikázaný sviatok, v ktorý sme povinní zúčastniť sa na sv. omši a tento deň náležite svätiť. Sv. omše budú v našej farnosti nasledovne: 07.00 vo františkánskom kostole, 8.15 a 18.00 v katedrále.

Povinnú účasť si veriaci môžu splniť aj v piatok večer, kedy budeme sláviť vigíliu slávnosti v katedrále o 18.00 alebo na sídlisku Juh o 17.30.

 

– dnes máme prvú nedeľu v mesiaci. Pobožnosť k Najsv. Srdcu Ježišovmu a Eucharistické požehnanie bude v katedrále o 16.00 hod. v maďarskom a o 17.00 hod. v slovenskom jazyku.

 

– dnes je zbierka na charitu. Ďakujeme za Vaše milodary.

– v predvianočnom období vám ponúkame duchovné obnovy ako vhodnú prípravu naslávenie Vianoc: 15. decembra od 17.00 pre mužov v dome saleziánov, 16. decembra pre ženy v dome saleziánov od 17.00 a 22. decembra spoločnú od 16.00 v kaplnke na Juhu. Súčasťou obnovy je meditácia, príprava na sviatosť zmierenia, možnosť vyspovedať sa a sv. omša.

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK sv. Františka Xaverského, kňaza (spomienka)
UTOROK sv. Barbory, panny a mučenice (ľubovoľná spomienka)        
STREDA féria
ŠTVRTOK sv. Mikuláša, biskupa (ľubovoľná spomienka)
PIATOK sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)                                 PRVÝ PIATOK
SOBOTA NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE (prikázaný sviatok)                                 
NEDEĽA DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Kaplnka sv. Barbory                                           18.00
STREDA 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Jasanima                                                                  15.30
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Nadabula – domov dôchodcov                       14.30
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Nadabula                                                                 16.30
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M) 10.00 (S)                            

18.00 (S)

08.30 (S)                            

15.00 (M)

11.00(M) Rakovnica                                                                08.30                            

Nadabula                                                                  08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                        11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA TRIDSIATU ŠTVRTÚ NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ – KRISTA KRÁĽA

(25. novembra 2018)

 

– v čase od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za oslobodenie od každého druhu závislosti.“

 

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude pred nemocnicou modlitba za nenarodené deti a ich rodičov.

 

vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

– v sobotu máme prvú sobotu v mesiaci. Fatimskú pobožnosť sa budeme modliť vo františkánskom kostole pred sv. omšou o 6.15 a v katedrále po sv. omši.

 

– v sobotu 1. 12. sa uskutoční upratovanie v kostole u františkánov. Prosíme veriacich, aby sa vo väčšom počte zúčastnili na upratovaní. Ďakujeme.

 

– budúca nedeľa je prvá adventná nedeľa. Na sv. omšiach budeme požehnávať adventné vence.

 

– na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. Ďakujeme za Vaše milodary.

 

– Spolok sv. Vojtecha oznamuje svojim členom, že si v predajni môžu vyzdvihnúť podielové knihy.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK féria
UTOROK féria        
STREDA féria
ŠTVRTOK féria
PIATOK sv. Ondreja, apoštola (sviatok)
SOBOTA Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka)                                    FATIMSKÁ SOBOTA
NEDEĽA PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Čučma – domov dôchodcov                              14.00
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M) 10.00 (S)                            

18.00 (S)

08.30 (S)                            

15.00 (M)

11.00(M) Čučma                                                                        07.30                            

Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                  08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                        11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA TRIDSIATU TRETIU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(18. novembra 2018)

 

– v čase od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za oslobodenie od každého druhu závislosti.“

 

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude pred nemocnicou modlitba za nenarodené deti a ich rodičov.

vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

– budúca nedeľa je nedeľou Krista Kráľa. Pobožnosť so zasvätením sa Kristovi Kráľovi sa budeme modliť v závere sv. omší o 8.30 v Malom kostole, 10.00 v katedrále a o 11.00 vo Františkánskom kostole.

 

– v nedeľu Krista Kráľa bude v kostole v Čučme o 9.30 odpustová slávnosť. Pri tejto príležitosti bude pred kostolom posvätený nový kríž. Všetci ste srdečne pozvaní.

 

– Spolok sv. Vojtecha oznamuje svojim členom, že si v predajni môžu vyzdvihnúť podielové knihy.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK féria
UTOROK féria        
STREDA Obetovanie Panny Márie (spomienka)
ŠTVRTOK sv. Cecílie, panny a mučenice (spomienka)
PIATOK sv. Klimenta I., pápeža a mučeníka (ľubovoľná spomienka)
SOBOTA sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov (spomienka)
NEDEĽA TRIDSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – KRISTA KRÁĽA

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Jasanima                                                                   15.30
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M) 10.00 (S)                            

18.00 (S)

08.30 (S)                            

15.00 (M)

11.00(M) Rakovnica                                                                08.30                            

Nadabula                                                                  08.45

Čučma                                                                        09.30

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA TRIDSIATU DRUHÚ NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(11. novembra 2018)

 

– v čase od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za oslobodenie od každého druhu závislosti.“

 

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude pred nemocnicou modlitba za nenarodené deti a ich rodičov.

vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

– v piatok bude v katedrále po večernej sv. omši nasledovať moderovaná eucharistická adorácia pre mladých. Všetci ste srdečne pozvaní.

 

– Spolok sv. Vojtecha oznamuje svojim členom, že si v predajni môžu vyzdvihnúť podielové knihy.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka (spomienka)
UTOROK féria        
STREDA féria
ŠTVRTOK sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi (ľubovoľná spomienka)
PIATOK sv. Margity Škótskej, (ľubovoľná spomienka)
SOBOTA sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky (spomienka)
NEDEĽA TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Čučma – domov dôchodcov                              14.00
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M) 10.00 (S)                            

18.00 (S)

08.30 (S)                            

15.00 (M)

11.00(M) Čučma                                                                       07.30                            

Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                  08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

OZNAMY NA TRIDSIATU PRVÚ NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(4. novembra 2018)

 

– v čase od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za oslobodenie od každého druhu závislosti.“

 

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude pred nemocnicou modlitba za nenarodené deti a ich rodičov.

vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

– pozývame veriacich na koncert Jesenná poézia sláčikového kvarteta MAJI, ktorý sa uskutoční  vo štvrtok 8. 11. v katedrále o 18.00. Z dôvodu koncertu bude večerná sv. omša v katedrále presunutá na 17.00. 

 

– dnes máme prvú nedeľu v mesiaci. Pobožnosť k Najsv. Srdcu Ježišovmu a Eucharistické požehnanie bude v katedrále o 16.00 hod. v maďarskom a o 17.00 hod. v slovenskom jazyku.

 

– od 11. novembra bude detská sv. omša v maďarskom jazyku v malom kostole o 15.00.

 

– Spolok sv. Vojtecha oznamuje svojim členom, že si v predajni môžu vyzdvihnúť podielové knihy.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK féria
UTOROK féria        
STREDA féria
ŠTVRTOK féria
PIATOK Výročie posviacky Lateránskej baziliky (sviatok)
SOBOTA sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi (spomienka)
NEDEĽA TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Jasanima                                                                  15.30
ŠTVRTOK 17.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M) 10.00 (S)                            

18.00 (S)

08.30 (S)                            

15.00 (M)

11.00(M) Rakovnica                                                                08.30                            

Nadabula                                                                  08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA TRIDSIATU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(28. októbra 2018)

 

– v čase od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za oslobodenie od každého druhu závislosti.“

 

– modlitbu posvätného ruženca sa budeme v katedrále a vo františkánskom kostole modliť v pondelok, utorokstredu ako to bolo zvykom počas mesiaca október.

 

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude pred nemocnicou modlitba za nenarodené deti a ich rodičov.

– vo štvrtok máme slávnosť Všetkých svätých. Pripomíname veriacim, že je to prikázaný sviatok, v ktorý sme povinní zúčastniť sa na sv. omši a tento deň náležite svätiť. Sv. omše budú v našej farnosti nasledovne: 8.30 v malom kostole, 10.00 vo františkánskom kostole a takisto o 10.00 v katedrále s o. biskupom. Večerná sv. omša v katedrále o 18.00 nebude. Na sídlisku Juh bude sv. omša o 17.30.

Povinnú účasť si veriaci môžu splniť aj v stredu večer, kedy budeme sláviť vigíliu slávnosti vo františkánskom kostole o 17.00 a v katedrále o 18.00.

Eucharistická adorácia vo štvrtok vo františkánskom kostole nebude.

 

– vo štvrtok od poludnia až do 8. 11. máme dušičkovú oktávu. Kto v tomto čase nábožne navštívi cintorín a pomodlí sa za zosnulých, môže každý deň získať odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci. K získaniu odpustkov je potrebné splniť obvyklé podmienky.

 

– v piatok máme spomienku na všetkých verných zosnulých. Sv. omše budú nasledovne:

7.00 v malom kostole, 17.00 vo františkánskom kostole za duše v očistci, 18.00 v katedrále s o. biskupom za zosnulých biskupov a kňazov, po sv. omši pobožnosť v krypte pod katedrálou.

 

– v piatok máme prvý piatok v mesiaci. Sviatosť zmierenia vysluhujeme cez týždeň ako obvykle pol hodinu pred sv. omšami.

– v sobotu máme prvú sobotu v mesiaci. Fatimskú pobožnosť sa budeme modliť vo františkánskom kostole pred sv. omšou o 6.15 a v katedrále po sv. omši.

 

– dnes bude vo františkánskom kostole o 16.00 októbrová pobožnosť v maďarskom jazyku.

 

– minulú nedeľu bola zbierka na misie, ktorá činila sumu 803 EUR . Za Vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

 

– Spolok sv. Vojtecha oznamuje svojim členom, že si v predajni môžu vyzdvihnúť podielové knihy.

 

-od 11. novembra bude detská sv. omša v maďarskom jazyku v malom kostole o 15.00.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK féria
UTOROK féria                    
STREDA féria
ŠTVRTOK VŠETKÝCH SVÄTÝCH (prikázaný sviatok)
PIATOK Spomienka na všetkých verných zosnulých                                        PRVÝ PIATOK
SOBOTA Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka)                                        PRVÁ SOBOTA                                    
NEDEĽA TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 17.00 (M)  
UTOROK 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18. 00 (S) 07.00 (S) 17.00 (M) Čučma – domov dôchodcov                              14.00                            

Nadabula                                                                  17.00

ŠTVRTOK 10.00 (S) 08.30 (S) 10.00 (M) Rakovnica                                                                 8.30
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 17.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M) 10.00 (S)                            

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00(M) Čučma                                                                        07.30                            

Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                  08.45

Rudná                                                                         09.30

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

OZNAMY NA DVADSIATU ÔSMU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(14. októbra 2018)

 

– v čase od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za oslobodenie od každého druhu závislosti.“

 

– počas mesiaca október budú sv. omše vo františkánskom kostole nasledovne:

pondelok, stredupiatok17.00, sv. ruženec o 16.15.

utorok, štvrtoksobotu7.00, sv. ruženec o 6.15.

nedeľu11.00.

 

– modlitbu posvätného ruženca sa budeme v katedrále modliť pred večernými sv. omšami o 17.25.

 

– v utorok máme šestnásty deň v mesiaci, v tento deň sa spájame v modlitbe za diecézu a otca biskupa.

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude pred nemocnicou modlitba za nenarodené deti a ich rodičov.

vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

– budúcu nedeľu máme misijnú nedeľu. Pri tejto príležitosti bude sv. omšu v katedrále o 10.00 sláviť Mons. Miloš Gazdík, generálny vikár rožňavskej diecézy, ktorý odovzdá misijné kríže trom mladým laickým misionárom zo združenia MiSeVi (Vincentskí laickí misionári), ktorí v Rožňave zakladajú misijnú komunitu. Hosťom bude aj P. Pavol Noga, CM, koordinátor MiSeVi na Slovensku. Po sv. omši bude nasledovať krátka prezentácia, v ktorej mladí misionári predstavia seba i svoju činnosť. Všetci ste srdečne pozvaní.

 – budúcu nedeľu budeme mať aj zbierku na misie. Ďakujeme za Vaše milodary.

 

– Prvoprijímajúce deti a ich rodiny pozývame na Šarkaniádu! Stretneme sa dnes, v nedeľu 14.10.2018 o 15.00h na lúke pod Rákošom pri pomníku svätého Jána Pavla II. Tešíme sa na vás aj na šarkany.

 

– Spolok sv. Vojtecha oznamuje svojim členom, že si v predajni môžu vyzdvihnúť podielové knihy.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi (spomienka)
UTOROK sv. Margity Márie Alacoque, panny (ľubovoľná spomienka)                    
STREDA sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka (spomienka)
ŠTVRTOK sv. Lukáša, evanjelistu (sviatok)
PIATOK sv. Pavla z Kríža, kňaza (ľubovoľná spomienka)
SOBOTA Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka)                                        
NEDEĽA DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 17.00 (M)  
UTOROK 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18. 00 (S) 07.00 (S) 17.00 (M) Čučma – domov dôchodcov                              14.00
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 17.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M) 10.00 (S)                            

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00(M) Čučma                                                                       07.30                            

Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                  08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA DVADSIATU SIEDMU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(7. októbra 2018)

 

– v čase od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za oslobodenie od každého druhu závislosti.“

– počas mesiaca október budú sv. omše vo františkánskom kostole nasledovne:

pondelok, stredupiatok17.00, sv. ruženec o 16.15.

utorok, štvrtoksobotu7.00, sv. ruženec o 6.15.

nedeľu11.00.

 

– modlitbu posvätného ruženeca sa budeme v katedrále modliť pred večernými sv. omšami o 17.25.

 

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude modlitba pred nemocnicou za nenarodené deti a ich rodičov.

vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

– dnes máme prvú nedeľu v mesiaci. Pobožnosť k Najsv. Srdcu Ježišovmu a Eucharistické požehnanie bude v katedrále o 16.00 hod. v maďarskom a o 17.00 hod. v slovenskom jazyku.

 

– Prvoprijímajúce deti a ich rodiny pozývame na Šarkaniádu! Stretneme sa v nedeľu 14.10.2018 o 15.00h na lúke pod Rákošom pri pomníku svätého Jána Pavla II. Tešíme sa na vás aj na šarkany.

 

– Spolok sv. Vojtecha oznamuje svojim členom, že si v predajni môžu vyzdvihnúť podielové knihy.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK féria
UTOROK sv. Dionýza, biskupa, a spoločníkov, mučeníkov (ľubovoľná spomienka)                    
STREDA féria
ŠTVRTOK sv. Jána XXIII., pápeža (ľubovoľná spomienka)
PIATOK féria
SOBOTA Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka)                                        
NEDEĽA DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 17.00 (M)  
UTOROK 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18. 00 (S) 07.00 (S) 17.00 (M) Jasanima                                                                  15.30
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 17.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M) 10.00 (S)                            

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00(M) Rakovnica                                                                08.30                            

Nadabula                                                                  08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA DVADSIATU PIATU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(23. septembra 2018)

 

– v čase od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za oslobodenie od každého druhu závislosti.“

 

– v utorok 25. 9. o 18.00 pozývame veriacich do katedrály na organový koncert vrámci 48. Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola. Na organe bude hrať András Gábor Virágh, hosť z Maďarska.

Z dôvodu koncertu sa večerná sv. omša v katedrále presúva na 17.00.

 

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude modlitba pred nemocnicou za nenarodené deti a ich rodičov.

vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

– dnes máme zbierku pre potreby farnosti. Ďakujeme za Vaše milodary.

 

– od septembra začneme skupinovú prípravu dospelých na prijatie sviatosti krstu, prvého

 1. prijímania a birmovania. Kto má záujem prihlásiť sa do skupiny, nech sa zapíše v sakristii.

 

– 13. októbra 2018 pozývame na púť rožňavskej diecézy do Szentkútu v Maďarsku pod

vedením Vsdp. Gabriela Rákaia, biskupského vikára pre maďarských veriacich. Program púte

bude v maďarskom jazyku.

 

– aj tento rok ponúkame bohatú a pestrú činnosť pre Vaše deti v našom oratku. Môžete si vybrať z rôznych stretiek, krúžkov, cudzích jazykov, doučovania a aj mesačných aktivít. Buletín s ponukou nájdete na stolíku pri východe z kostola. Už sa na Vás tešíme.

 

– v nedeľu 30. septembra od 15:00 do 17:00 hod. bude opäť k dispozícii lezecká stena v telocvični na Strednej zdravotníckej škole v RV. Možno si zaliezť na umelej stene alebo zahrať si aj iné športy. Stačí si priniesť prezúvky do telocvične. Všetci ste srdečne pozvaní.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK féria
UTOROK féria                    
STREDA sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov (ľubovoľná spomienka)
ŠTVRTOK sv. Vincenta de Paul, kňaza (spomienka)
PIATOK sv. Václava, mučeníka (ľubovoľná spomienka)                                                                                
SOBOTA sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov (sviatok)                                        
NEDEĽA DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 17. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Jasanima                                                                  15.30
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M) 10.00 (S)                            

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00(M) Rakovnica                                                                08.30                            

Nadabula                                                                  08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

OZNAMY NA DVADSIATU TRETIU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(9. septembra 2018)

 

– V roku 2018 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za našu mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze.“

 

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude modlitba pred nemocnicou za nenarodené deti a ich rodičov.

 

– pri príležitosti 15. výročia pastoračnej návštevy sv. Jána Pavla II. v Rožňave pozývame veriacich sláviť sv. omšu počas Kňazského dňa v stredu 12. 9. v rožňavskej katedrále o 10.00.

Sv. omšu bude celebrovať J. E. Mons. Stanislav Stolárik, diecézny biskup.

Z toho dôvodu v stredu sv. omša v Malom kostole o 7.00 nebude.

 

– vo štvrtok 13. 9. o 17.00 budeme sláviť Ďakovnú sv. omšu pri pamätníku sv. otca Jána Pavla II. pod Rákošom. Program začne modlitbou sv. ruženca o 16.15. Sv. omšu bude celebrovať J. E. Mons. Stanislav Stolárik, diecézny biskup. V prípade zlého počasia, budeme sv. omšu sláviť v katedrále.

Sv. omša vo štvrtok v katedrále o 18.00 nebude.

 

vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

– budúcu nedeľu máme 16. deň v mesiaci, v tento deň sa spájame v modlitbe za diecézu, otca biskupa a jeho úmysly.

 

– od septembra začneme skupinovú prípravu dospelých na prijatie sviatosti krstu, prvého

 1. prijímania a birmovania. Kto má záujem prihlásiť sa do skupiny, nech sa zapíše v sakristii.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK féria
UTOROK féria                    
STREDA Najsvätejšieho mena Panny Márie (ľubovoľná spomienka)
ŠTVRTOK sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)
PIATOK Povýšenie Svätého kríža (sviatok)                                                                                
SOBOTA SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA (slávnosť)                                        
NEDEĽA DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 10.00 (S)                            

18. 00 (S)

  07.00 (M) Jasanima                                                                  15.30
ŠTVRTOK   07.00 (S) 07.00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M) 10.00 (S)                            

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00(M) Rakovnica                                                                08.30                            

Nadabula                                                                  08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA DVADSIATU DRUHÚ NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(2. septembra 2018)

 

– V roku 2018 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za našu mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze.“

 

– v pondelok 3. 9. pozývame veriacich, obzvlášť učiteľov, žiakov, študentov a ich rodičov,  začať nový školský rok sv. omšou s Veni Sancte v katedrále o 8.15.

 

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude modlitba pred nemocnicou za nenarodené deti a ich rodičov.

vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

– v piatok máme prvý piatok v mesiaci. Sviatosť zmierenia vysluhujeme cez týždeň ako obvykle pol hodinu pred sv. omšami.

 

– dnes máme prvú nedeľu v mesiaci. Pobožnosť k Najsv. Srdcu Ježišovmu a Eucharistické požehnanie bude v katedrále o 16.00 hod. v maďarskom a o 17.00 hod. v slovenskom jazyku.

 

– pri príležitosti 15. výročia pastoračnej návštevy sv. Jána Pavla II. v Rožňave pozývame veriacich sláviť sv. omšu počas Kňazského dňa 12. 9. v rožňavskej katedrále o 10.00. Ďakovnú sv. omšu budeme sláviť pri pamätníku sv. otca Jána Pavla II. pod Rákošom dňa 13. 9. o 17.00. Program začne modlitbou sv. ruženca o 16.15. Obidve sv. omše bude celebrovať J. E. Mons. Stanislav Stolárik, diecézny biskup.

  

– od septembra začneme skupinovú prípravu dospelých na prijatie sviatosti krstu, prvého

 1. prijímania a birmovania. Kto má záujem prihlásiť sa do skupiny, nech sa zapíše v sakristii.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi (spomienka)
UTOROK féria                    
STREDA féria
ŠTVRTOK féria
PIATOK sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov (spomienka)                                                                                 PRVÝ PIATOK
SOBOTA Narodenie Panny Márie (sviatok)                                        
NEDEĽA DVADSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 08.15 (S)                            

18.00 (S)

07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Čučma – domov dôchodcov                              14.00
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Nadabula – domov dôchodcov                         14.30
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Nadabula                                                                  17.00
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M) 10.00 (S)                            

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00(M) Čučma                                                                        07.30                            

Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                  08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA DVADSIATU PRVÚ NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(26. augusta 2018)

 

– V roku 2018 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za našu mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze.“

 

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude modlitba pred nemocnicou za nenarodené deti a ich rodičov.

vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

– v sobotu máme prvú sobotu v mesiaci. Fatimskú pobožnosť sa budeme modliť vo františkánskom kostole pred sv. omšou o 6.15 a v katedrále po sv. omši.

 

– v sobotu 1. 9. bude v Košiciach slávnosť blahorečenia Anky Kolesárovej. Všetci veriaci sú srdečne pozvaní.

 

– od septembra začneme skupinovú prípravu dospelých na prijatie sviatosti krstu, prvého

 1. prijímania a birmovania. Kto má záujem prihlásiť sa do skupiny, nech sa zapíše v sakristii.

 

– minulú nedeľu sme mali zbierku pre potreby farnosti, ktorá činila sumu 527 EUR. Za Vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK sv. Moniky (spomienka)
UTOROK sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)                    
STREDA Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa (spomienka)
ŠTVRTOK féria
PIATOK féria          
SOBOTA Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka)                                        PRVÁ SOBOTA                  
NEDEĽA DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Jasanima                                                                  15.30
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M) 10.00 (S)                            

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00(M) Rakovnica                                                                08.30                            

Nadabula                                                                  08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA DVADSIATU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(19. augusta 2018)

 

– V roku 2018 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za našu mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze.“

 

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude modlitba pred nemocnicou za nenarodené deti a ich rodičov.

vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

– od septembra začneme skupinovú prípravu dospelých na prijatie sviatosti krstu, prvého

 1. prijímania a birmovania. Kto má záujem prihlásiť sa do skupiny, nech sa zapíše v sakristii.

 

– dnes máme zbierku pre potreby farnosti. Ďakujeme za Vaše milodary.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi (spomienka)
UTOROK sv. Pia X., pápeža (spomienka)                    
STREDA Panny Márie Kráľovnej (spomienka)
ŠTVRTOK sv. Ruženy Limskej, panny (ľubovoľná spomienka)
PIATOK sv. Bartolomeja, apoštola (sviatok)          
SOBOTA Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka)                                            
NEDEĽA DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Čučma – domov dôchodcov                               14.00
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M) 10.00 (S)                            

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00(M) Čučma                                                                       07.30                             

Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                  08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA SEDEMNÁSTU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(29. júla 2018)

 

– V roku 2018 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za našu mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze.“

 

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude modlitba pred nemocnicou za nenarodené deti a ich rodičov.

vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

– vo štvrtok 2. 8. máme možnosť vo všetkých farských, katedrálnych a františkánskych chrámoch, ako aj v bazilikách minor, získať za obvyklých podmienok úplné odpustky „Porciunkuly“.

 

– v piatok máme prvý piatok v mesiaci. Sviatosť zmierenia vysluhujeme cez týždeň ako obvykle pol hodinu pred sv. omšami.

 

– v sobotu máme prvú sobotu v mesiaci. Fatimskú pobožnosť sa budeme modliť vo františkánskom kostole pred sv. omšou o 6.15 a v katedrále po sv. omši.

 

– budúci víkend pozývame veriacich na diecéznu púť k Panne Márii Snežnej do Úhornej. Viac informácií nájdete na nástenke.

 

– počas celého týždňa budeme pokračovať v modlitbe deviatnika k Panne Márii ako duchovnej príprave pred odpustovou slávnosťou Panny Márie Snežnej v Úhornej. 

 

– z príležitosti 160. výročia zjavení v Lurdoch je v ponuke letecký pútnický zájazd do Lúrd

v termíne od 17. – 21. 9. 2018 pod duchovným vedením Mons. Stanislava Stolárika. Viac informácií na nástenke.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK bl. Zdenky Schelingovej, panny a mučenice (ľubovoľná spomienka)
UTOROK sv. Ignáca z Loyoly, kňaza (spomienka)                    
STREDA sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)
ŠTVRTOK sv. Euzébia Vercellského, biskupa (ľubovoľná spomienka)
PIATOK Votívna omša o Najsv. Srdci Ježišovom                                                        PRVÝ PIATOK          
SOBOTA sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza (spomienka)                                            PRVÁ SOBOTA
NEDEĽA OSEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Jasanima                                                                  15.30
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Nadabula – domov dôchodcov                          14.30
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M) 10.00 (S)                            

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Rakovnica                                                                08.30                            

Nadabula                                                                  08.45

Rudná                                                                        09.30

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA PÄTNÁSTU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(15. júla 2018)

 

– V roku 2018 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za našu mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze.“

 

– v pondelok máme šestnásty deň v mesiaci, ktorý je dňom modliteb za biskupa a diecézu.

 

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude modlitba pred nemocnicou za nenarodené deti a ich rodičov.

vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

– budúci víkend 21. – 22. 7. pozývame veriacich na tradičnú púť k Panne Márii Škapuliarskej do Bôrky. Program nájdete na nástenke.

 

– z príležitosti 160. výročia zjavení v Lurdoch je v ponuke letecký pútnický zájazd do Lúrd

v termíne od 17. – 21. 9. 2018 pod duchovným vedením Mons. Stanislava Stolárika. Viac informácií na nástenke.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej (ľubovoľná spomienka)
UTOROK sv. Andreja – Svorada a Benedikta, pustovníkov (spomienka)                    
STREDA féria
ŠTVRTOK féria
PIATOK sv. Apolinára, biskupa a mučeníka (ľubovoľná spomienka)                                                      
SOBOTA Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka)                                     
NEDEĽA ŠESTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Jasanima                                                                  15.30
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07. 00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)                            

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Rakovnica                                                                08.30                            

Nadabula                                                                  08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

 

OZNAMY NA ŠTRNÁSTU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(8. júla 2018)

 

– V roku 2018 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za našu mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze.“

 

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude modlitba pred nemocnicou za nenarodené deti a ich rodičov.

vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

– v sobotu 14. 7. o 14.30 sa v Bratislave na Hodžovom námestí pred prezidentským palácom smerom na námestie Slobody začne pochod Hrdí na rodinu. Pochodu sa môžu zúčastniť tí, ktorí sa neboja ukázať, že otec a mama sú pre deti to najlepšie. Program pre deti je pripravený. Na výveske je plagát a bližšie informácie sú na stránke hrdinarodinu.sk.

 

– z príležitosti 160. výročia zjavení v Lurdoch je v ponuke letecký pútnický zájazd do Lúrd

v termíne od 17. – 21. 9. 2018 pod duchovným vedením Mons. Stanislava Stolárika. Viac informácií na nástenke.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK sv. Augustína Zhaoa Ronga, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov (ľubovoľná spomienka)
UTOROK féria                    
STREDA sv. Benedikta, opáta, patróna Európy (sviatok)
ŠTVRTOK féria
PIATOK sv. Henricha (ľubovoľná spomienka)                                                      
SOBOTA Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka)                                     
NEDEĽA PÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Čučma DSS                                                              14.00
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07. 00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)                            

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Čučma                                                                       07.30                            

Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                  08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA TRINÁSTU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(1. júla 2018)

 

– V roku 2018 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za našu mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze.“

 

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude modlitba pred nemocnicou za nenarodené deti a ich rodičov.

– vo štvrtok máme slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov. Keďže je to aj štátny sviatok a deň pracovného pokoja, sv. omše budú nasledovne: 7.00 vo fratiškánskom kostole, 8.30 v malom kostole, 10.00 v katedrále. Večer sv. omša v katedrále nebude, v prípade záujmu dávame veriacim do pozornosti sv. omšu v Kaplnke sv. Jána Pavla II. na sídlisku Juh o 17.30.

– z dôvodu konania bohoslužieb adorácia vo štvrtok po rannej sv. omši vo františkánskom kostole nebude. 

 

– v piatok máme prvý piatok v mesiaci. Sviatosť zmierenia vysluhujeme cez týždeň ako obvykle pol hodinu pred sv. omšami.

 

– v sobotu máme prvú sobotu v mesiaci. Fatimskú pobožnosť sa budeme modliť vo františkánskom kostole pred sv. omšou o 6.15 a v katedrále po sv. omši.

 

– dnes máme prvú nedeľu v mesiaci. Pobožnosť k Najsv. Srdcu Ježišovmu a Eucharistické požehnanie bude v katedrále o 16.00 hod v maďarskom a o 17.00 hod. v slovenskom jazyku.

 

– minulú nedeľu bola  zbierka na dobročinné diela Svätého Otca, ktorá činila sumu 355 EUR. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

 

– v sobotu 14. 7. o 14.30 sa v Bratislave na Hodžovom námestí pred prezidentským palácom smerom na námestie Slobody začne pochod Hrdí na rodinu. Pochodu sa môžu zúčastniť tí, ktorí sa neboja ukázať, že otec a mama sú pre deti to najlepšie. Program pre deti je pripravený. Na výveske je plagát a bližšie informácie sú na stránke hrdinarodinu.sk.

 

– z príležitosti 160. výročia zjavení v Lurdoch je v ponuke letecký pútnický zájazd do Lúrd

v termíne od 17. – 21. 9. 2018 pod duchovným vedením Mons. Stanislava Stolárika. Viac informácií na nástenke.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK Návšteva Panny Márie (sviatok)
UTOROK sv. Tomáša, apoštola (sviatok)                    
STREDA sv. Alžbety Portugalskej (ľubovoľná spomienka)
ŠTVRTOK SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV (slávnosť)
PIATOK Votívna omša o Najsv. Srdci Ježišovom                                                      PRVÝ PIATOK                                    
SOBOTA Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka)                                      PRVÁ SOBOTA 
NEDEĽA ŠTRNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Kaplnka sv. Barbory                                           18.00
STREDA 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Nadabula DSS                                                         14.30                            

Jasanima                                                                  15.30

ŠTVRTOK 10.00 (S) 08.30 (S) 07. 00 (M) Nadabula                                                                  08.45
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)                            

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Rakovnica                                                                08.30                            

Nadabula                                                                  08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA SLÁVNOSŤ NARODENIA SV. JÁNA KRSTITEĽA

(24. júna 2018)

 

– V roku 2018 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za našu mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze.“

 

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude modlitba pred nemocnicou za nenarodené deti a ich rodičov.

vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

– v piatok máme slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov. Pripomíname veriacim, že je to prikázaný sviatok, v ktorý sme povinní zúčastniť sa na sv. omši a tento deň náležite svätiť. Povinnú účasť si veriaci môžu splniť aj vo štvrtok večer, kedy budeme sláviť vigíliu slávnosti.

 

– v piatok bude v katedrále o 9.00 sv. omša s poďakovaním za školský rok (Te Deum). Hlavným celebrantom bude J. E. Mons. Stanislav Stolárik, diecézny biskup.

 

– dnes je  zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Ďakujeme za vaše milodary.

 

– z príležitosti 160. výročia zjavení v Lurdoch je v ponuke letecký pútnický zájazd do Lúrd

v termíne od 17. – 21. 9. 2018 pod duchovným vedením Mons. Stanislava Stolárika. Viac informácií na nástenke.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK féria
UTOROK féria                    
STREDA sv. Ladislava (ľubovoľná spomienka)
ŠTVRTOK sv. Ireneja, biskupa a mučeníka (spomienka)
PIATOK SV. PETRA A PAVLA, apoštolov (prikázaný sviatok)                                       
SOBOTA Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka)                                        
NEDEĽA TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Čučma DSS                                                               14.00
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07. 00 (M)  
PIATOK 09.00 (S)                            

18.00 (S)

07.00 (S) 07.00 (M) Nadabula                                                                   17.00
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)                            

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Čučma                                                                        07.30                            

Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                  08.45

Rudná                                                                         09.30

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA DESIATU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(10. júna 2018)

 

– V roku 2018 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za našu mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze.“

 

– v pondelok 11. 6. budeme mať v Rožňave deň Katolíckej charity. Súčasťou programu bude slávenie sv. omše v Malom kostole o 08.30. Na námestí budú postavené stánky, v ktorých si veriaci budú môcť zakúpiť rôzne výrobky, a tak podporiť Katolícku charitu.

 

– pozývame veriacich na modlitbové stretnutie s Myrnou Nazzour, stigmatizovanou mystičkou zo Sýrie. Stretnutie sa začne v pondelok 11. 6. 2018 slávením sv. omše v katedrále o 17.00, po sv. omši bude nasledovať svedectvo. Viac informácií na nástenke.

 

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude modlitba pred nemocnicou za nenarodené deti a ich rodičov.

– v stredu bude sv. omša z katedrály o 18.00 hod. vysielaná do rádia Lumen.

 

vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

– v sobotu 16. 6. budeme v katedrále pri rannej sv. omši o 8.15 sláviť spomienku na sv. Neita. Tento deň je zároveň dňom modliteb za diecézu a biskupa.

 

– budúcu nedeľu bude zbierka pre potreby farnosti. Ďakujeme za vaše milodary.

 

– Sestry saleziánky a bratia saleziáni pripravujú s animátormi letný prímestský tábor s témou Spoločenstvo prsteňa. Tábor bude v dňoch 9.-13. júla 2018 pre deti, ktoré ukončili 1. ročník ZŠ a starších. Prihlášky nájdete v kostole na stolíku alebo si ich môžete vyzdvihnúť v oratku na Námestí baníkov 29 a 30.

 

– oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať:

 • Gabriel Compel náboženstva rímskokatolíckeho, narodený dňa 14. 10. 1992 v Rožňave, bývajúci v Rožňave, syn rodičov Gabriela a Evy rod. Pálbalážovej, a

Simona Urbančíková, náboženstva rímskokatolíckeho, narodená dňa 21. 1. 1995 v Košiciach, bývajúca v Košiciach, dcéra rodičov Ivana a Klaudie rod. Hozzovej. Ohlasujú sa druhýkrát. Tieto ohlášky treba ohlásiť v dňoch 3. 6., 10. 6. a 17. 6. 2018.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK sv. Barnabáša, apoštola (spomienka)
UTOROK féria                    
STREDA sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi (spomienka)
ŠTVRTOK féria
PIATOK féria                                       
SOBOTA sv. Neita, mučeníka (spomienka)                                       
NEDEĽA JEDENÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 17.00 (S) 07.00 (S)                            

08.30 (S)

07.00 (M)  
UTOROK 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Čučma DSS                                                               14.00
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07. 00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)                            

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Čučma                                                                       07.30                            

Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                  08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA DEVIATU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(3. júna 2018)

 

– V roku 2018 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za našu mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze.“

 

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude modlitba pred nemocnicou za nenarodené deti a ich rodičov.

– v stredu bude sv. omša z katedrály o 18.00 hod. vysielaná do rádia Lumen. Hlavným

celebrantom bude J. E. Mons. Stanislav Stolárik, diecézny biskup.

 

vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

– v piatok máme slávnosť Najsvätejšieho  Srdca Ježišovho, pri splnení obvyklých podmienok možno získať úplné odpustky.

 

– v sobotu 9. 6. 2018 o 10.00 bude v katedrále sv. omša spojená s kňazskou a diakonskou vysviackou.  Z tohoto dôvodu ranná sv. omša v katedrále o 8.15 nebude.

 

– dnes máme prvú nedeľu v mesiaci. Pobožnosť k Najsv. Srdcu Ježišovmu a Eucharistické požehnanie bude v katedrále o 16.00 hod v maďarskom a o 17.00 hod. v slovenskom jazyku.

 

– pozývame veriacich, obzvlášť tých, ktorí pracujú v oblasti zdravotníctva, na 3. Celoslovenskú púť zdravotníckych pracovníkov do Šaštína v dňoch 9. – 10. 6. 2018. Viac informácií na nástenke.

 

– pozývame tiež na modlitbové stretnutie s Myrnou Nazzour, stigmatizovanou mystičkou zo Sýrie. Stretnutie sa začne dňa 11. 6. 2018 slávením sv. omše v katedrále o 17.00, po sv. omši bude následovat svedectvo. Viac informácií na nástenke.

 

– Sestry saleziánky a bratia saleziáni pripravujú s animátormi letný prímestský tábor s témou Spoločenstvo prsteňa. Tábor bude v dňoch 9.-13. júla 2018 pre deti, ktoré ukončili 1. ročník ZŠ a starších. Prihlášky nájdete v kostole na stolíku alebo si ich môžete vyzdvihnúť v oratku na Námestí baníkov 29 a 30.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 

– oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať:

 • Radovan Grego, náboženstva rímskokatolíckeho, narodený 13. 2. 1984 v Rožňave, bývajúci v Krásnohorskom Podhradí, syn rodičov Tibora a Kvetoslavy rod. Zagibovej, a

Gabriela Tóthová, náboženstva rímskokatolíckeho, narodená dňa 12. 5. 1982 v Rožňave, bývajúca v Rožňave, dcéra rodičov Štefana a Petronely rod. Schullerovej. Ohlasujú sa tretíkrát. Tieto ohlášky treba ohlásiť v dňoch 20. 5., 27. 5. a 3. 6. 2018.

 • Gabriel Compel náboženstva rímskokatolíckeho, narodený dňa 14. 10. 1992 v Rožňave, bývajúci v Rožňave, syn rodičov Gabriela a Evy rod. Pálbalážovej, a

Simona Urbančíková, náboženstva rímskokatolíckeho, narodená dňa 21. 1. 1995 v Košiciach, bývajúca v Košiciach, dcéra rodičov Ivana a Klaudie rod. Hozzovej. Ohlasujú sa prvýkrát. Tieto ohlášky treba ohlásiť v dňoch 3. 6., 10. 6. a 17. 6. 2018.

 

Štefan Baláž syn rodičov + Zoltána Baláža a Dany rod. Horváthovej narodený 04. 10. 1985 v Rožňave, bude dňa 09. Júna 2018 v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave vysvätený za diakona. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade. Tieto ohlášky treba ohlásiť pri všetkých sv. omšiach počas nasledujúcich nedieľ 20. 5., 27. 5. a 3. 6. 2018.

 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK féria
UTOROK sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka (spomienka)                    
STREDA sv. Norberta, biskupa (ľubovoľná spomienka)
ŠTVRTOK féria
PIATOK NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO (slávnosť)                                       
SOBOTA Nepoškvrneného Srdca Panny Márie (spomienka)                                       
NEDEĽA DESIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Kaplnka sv. Barbory                                            18.00
STREDA 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Jasanima                                                                  15.30
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07. 00 (M) Nadabula DSS                                                          14.30
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Nadabula                                                                   17.00
SOBOTA 10.00 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)                            

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Rakovnica                                                                08.30                            

Nadabula                                                                  08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

OZNAMY NA NEDEĽU NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

(27. mája 2018)

 

– V roku 2018 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za našu mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze.“

 

– v pondelok, stredu a piatok budú sv. omše vo františkánskom kostole o 17.00. Modlitbu posvätného ruženca s májovou pobožnosťou začneme o 16.15.

 

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude modlitba pred nemocnicou za nenarodené deti a ich rodičov.

 

vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

– vo štvrtok máme slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Pripomíname veriacim, že je to prikázaný sviatok, v ktorý sme povinní zúčastniť sa na sv. omši a tento deň náležite svätiť. Povinnú účasť si veriaci môžu splniť v stredu večer, kedy budeme sláviť vigíliu slávnosti.

 

– v piatok máme prvý piatok v mesiaci. Sviatosť zmierenia vysluhujeme ako obvykle pol hodinu pred sv. omšami.

 

– v sobotu máme prvú sobotu v mesiaci. Fatimskú pobožnosť sa budeme modliť ako zvyčajne po ranných sv. omšiach.

 

– budúcu nedeľu budeme mať v katedrále o 10.00 slávnosť Prvého svätého prijímania. Prosíme veriacich, aby uvoľnili miesto pre prvoprijímajúce deti a ich príbuzných, teda aby si podľa možnosti zvolili bohoslužbu v inom čase.

 

májovú pobožnosť sa modlíme vždy 15 min. pred sv. omšami.

 

– pozývame veriacich, obzvlášť tých, ktorí pracujú v oblasti zdravotníctva, na 3. Celoslovenskú púť zdravotníckych pracovníkov do Šaštína v dňoch 9. – 10. 6. 2018. Viac informácií na nástenke.

 

– pozývame tiež na modlitbové stretnutie s Myrnou Nazzour, stigmatizovanou mystičkou zo Sýrie. Stretnutie sa začne dňa 11. 6. 2018 v katedrále svedectvom o 17.00 a pokračovať bude sv. omšou o 18.00. Viac informácií na nástenke.

 

„SILA DALITSKÝCH ŽIEN“ je iniciatíva pápežskej nadácie ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi, ktorá upozorňuje na diskrimináciu indických kresťanov, inšpiruje Slovákov k prehĺbeniu vlastnej viery a k pomoci. Informácie na www.pomoctrpiacim.sk a v bezplatnom časopise ACN, ktorý  je vzadu na stolíku.

 

– Sestry saleziánky a bratia saleziáni pripravujú s animátormi letný prímestský tábor s témou Spoločenstvo prsteňa. Tábor bude v dňoch 9.-13. júla 2018 pre deti, ktoré ukončili 1. ročník ZŠ a starších. Prihlášky nájdete v kostole na stolíku alebo si ich môžete vyzdvihnúť v oratku na Námestí baníkov 29 a 30.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 

– oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať:

 • Radovan Grego, náboženstva rímskokatolíckeho, narodený 13. 2. 1984 v Rožňave, bývajúci v Krásnohorskom Podhradí, syn rodičov Tibora a Kvetoslavy rod. Zagibovej, a

Gabriela Tóthová, náboženstva rímskokatolíckeho, narodená dňa 12. 5. 1982 v Rožňave, bývajúca v Rožňave, dcéra rodičov Štefana a Petronely rod. Schullerovej. Ohlasujú sa prvýkrát. Tieto ohlášky treba ohlásiť v dňoch 20. 5., 27. 5. a 3. 6. 2018.

 • Dušan Karnek, náboženstva gréckokatolíckeho, narodený dňa 5. 1. 1989 vo Svidníku, bývajúci v Hrabovčíku, syn rodičov Dušana a Márie rod. Kolesárovej, a

Monica Oravcová, náboženstva rímskokatolíckeho, narodená dňa 4. 6. 1989 v Rožňave, bývajúca v Rožňave, dcéra rodičov Gabriela a Márie rod. Balogovej. Ohlasujú sa druhýkrát. Tieto ohlášky treba ohlásiť v dňoch 13. 5., 20. 5. a 27. 5. 2018.

 

Štefan Baláž syn rodičov + Zoltána Baláža a Dany rod. Horváthovej narodený 04. 10. 1985 v Rožňave, bude dňa 09. Júna 2018 v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave vysvätený za diakona. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade. Tieto ohlášky treba ohlásiť pri všetkých sv. omšiach počas nasledujúcich nedieľ 20. 5., 27. 5. a 3. 6. 2018.

 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK féria
UTOROK féria                    
STREDA féria
ŠTVRTOK NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI (prikázaný sviatok)
PIATOK Votívna omša o Najsvätejšom Srdci Ježišovom                                         PRVÝ PIATOK
SOBOTA Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka)                                        PRVÁ SOBOTA
NEDEĽA DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 17.00 (M)  
UTOROK 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18. 00 (S) 07.00 (S) 17.00 (M) Čučma DSS                                                              14.00                            

Nadabula                                                                  17.00

ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07. 00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 17.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S)                            

18.00 (S)

  07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)                            

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Čučma                                                                       07.30                            

Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                  08.45

Rudná                                                                        09.30

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

OZNAMY NA SLÁVNOSŤ ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO

(20. mája 2018)

 

– V roku 2018 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za našu mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze.“

– v pondelok a piatok budú sv. omše vo františkánskom kostole o 17.00. Modlitbu posvätného ruženca s májovou pobožnosťou začneme o 16.15.

– v stredu bude sv. omša vo františkánskom kostole o 7.00. V katedrále bude sv. omša presunutá na 17.00 a bude ju sláviť Mons. Stanislav Stolárik pri príležitosti slávnosti Panny Márie Pomocnice kresťanov. Po sv. omši pozývajú sestry saleziánky na menšie pohostenie.

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude modlitba pred nemocnicou za nenarodené deti a ich rodičov.

vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

– minulú nedeľu sme mali zbierku na katolícke masmédiá 335 EUR. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

májovú pobožnosť sa modlíme vždy 15 min. pred sv. omšami.

– veriacim ponúkame možnosť zúčastniť sa na Diecéznej púti pri príležitosti 40. výročia kňazstva Mons. Stanislava Stolárika. Putovať budeme do Čenstochovej, Lagiewnik a ďalších miest spojených so životom sv. Jána Pavla II. a sv. Stanislava v dňoch 18. – 22. 6. alebo 21. – 22. 6. Prihlásiť sa môžete do 21. 5. telefonicky na sekretariáte BÚ alebo mailom na roznava@kbs.sk, po prihlásení  je potrebné zaplatiť zálohu vo výške 50% ceny zájazdu. Viac informácií nájdete na nástenke.

– pozývame veriacich, obzvlášť tých, ktorí pracujú v oblasti zdravotníctva, na 3. Celoslovenskú púť zdravotníckych pracovníkov do Šaštína v dňoch 9. – 10. 6. 2018. Viac informácií na nástenke.

– pozývame tiež na modlitbové stretnutie s Myrnou Nazzour, stigmatizovanou mystičkou zo Sýrie. Stretnutie sa začne dňa 11. 6. 2018 v katedrále svedectvom o 17.00 a pokračovať bude sv. omšou o 18.00. Viac informácií na nástenke.

– oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať:

Mgr. Radovan Grego, náboženstva rímskokatolíckeho, narodený dňa 13. 2. 1984 v Rožňave, bývajúci v Krásnohorskom Podhradí, syn rodičov Tibora a Kvetoslavy rod. Zagibovej, a

Gabriela Tóthová, náboženstva rímskokatolíckeho, narodená dňa 12. 5. 1982 v Rožňave, bývajúca v Rožňave, dcéra rodičov Štefana a Petronely rod. Schullerovej. Ohlasujú sa prvýkrát. Tieto ohlášky treba ohlásiť v dňoch 20. 5., 27. 5. a 3. 6. 2018.

– sviatosť manželstva chcú tiež prijať:

Dušan Karnek, náboženstva gréckokatolíckeho, narodený dňa 5. 1. 1989 vo Svidníku, bývajúci v Hrabovčíku, syn rodičov Dušana a Márie rod. Kolesárovej, a

Monica Oravcová, náboženstva rímskokatolíckeho, narodená dňa 4. 6. 1989 v Rožňave, bývajúca v Rožňave, dcéra rodičov Gabriela a Márie rod. Balogovej. Ohlasujú sa druhýkrát. Tieto ohlášky treba ohlásiť v dňoch 13. 5., 20. 5. a 27. 5. 2018.

 

Štefan Baláž syn rodičov + Zoltána Baláža a Dany rod. Horváthovej narodený 04. 10. 1985 v Rožňave, bude dňa 09. Júna 2018 v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave vysvätený za diakona. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade. Tieto ohlášky treba ohlásiť pri všetkých sv. omšiach počas nasledujúcich nedieľ 20. 5., 27. 5. a 3. 6. 2018.

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK Svätodušný pondelok (votívna omša) alebo Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi (spomienka)
UTOROK sv. Rity z Cascie, rehoľníčky (ľubovoľná spomienka)                    
STREDA féria
ŠTVRTOK Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza (sviatok)
PIATOK sv. Bédu Ctihodného, kňaza a učiteľa Cirkvi (ľubovoľná spomienka)                                               
SOBOTA sv. Filipa Nériho, kňaza (spomienka)
NEDEĽA NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 17.00 (M)  
UTOROK 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 17. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Jasanima                                                                 15.30
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07. 00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 17.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S)                            

18.00 (S)

  07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)                            

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Rakovnica                                                                08.30                            

Nadabula                                                                  08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA SIEDMU VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

(13. mája 2018)

 

– V roku 2018 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za našu mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze.“

– v stredu, piatok a sobotu máme letné kántrové dni, obsahom ktorých sú prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania. Záväzný je jeden deň.

– v pondelok, stredu a piatok budú sv. omše vo františkánskom kostole o 17.00. Modlitbu posvätného ruženca s májovou pobožnosťou začneme o 16.15.

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude modlitba pred nemocnicou za nenarodené deti a ich rodičov.

– v stredu 16. 5. máme sviatok hlavného patróna diecézy sv. Jána Nepomuckého. V tento deň sa modlíme za diecézu a jej biskupa.

vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

– budúcu nedeľu budeme mať v katedrále o 10.00 birmovku. Prosíme veriacich, aby uvoľnili miesto pre birmovancov a ich príbuzných, teda aby si podľa možnosti zvolili bohoslužbu v inom čase.

– dnes je zbierka na katolícke masmédiá. Ďakujeme za vaše milodary.

májovú pobožnosť a novénu k Duchu Svätému sa modlíme vždy 15 min. pred sv. omšami. Novénu k sv. Jánovi Nepomuckému po sv. omšiach.

– Saleziánska rodina pozýva celé rodiny, mladých aj starších na oslavu Dňa rodiny a májových svätcov Dominika Savia a Márie Mazzarellovej dnes o 15.30 do Oratka na Námestí baníkov. Čakajú vás hry, opekačka z vlastných zásob 🙂 a príjemné posedenie. Tešíme sa, že si takto celé rodiny môžeme spoločne spríjemniť nedeľné popoludnie.

– veriacim ponúkame možnosť zúčastniť sa na Diecéznej púti pri príležitosti 40. výročia kňazstva Mons. Stanislava Stolárika. Putovať budeme do Čenstochovej, Lagiewnik a ďalších miest spojených so životom sv. Jána Pavla II. a sv. Stanislava v dňoch 18. – 22. 6. alebo 21. – 22. 6. Prihlásiť sa môžete do 21. 5. telefonicky na sekretariáte BÚ alebo mailom na roznava@kbs.sk, po prihlásení  je potrebné zaplatiť zálohu vo výške 50% ceny zájazdu. Viac informácií nájdete na nástenke.

– Rímskokatolícka cirkev biskupstvo Rožňava vyhlasuje výberové konanie  na obsadenie funkcie riaditeľa Diecéznej charity Rožňava. Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania je  potrebné zaslať poštou alebo doručiť osobne najneskôr do 17.05.2018 vrátane na adresu biskupstva.

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK sv. Mateja, apoštola (sviatok)
UTOROK féria                     
STREDA sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, hlavného patróna diecézy (sviatok)
ŠTVRTOK féria
PIATOK sv. Jána I., pápeža a mučeníka (ľubovoľná spomienka)                                                
SOBOTA féria
NEDEĽA ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 17.00 (M)  
UTOROK 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18. 00 (S) 07.00 (S) 17.00 (M) Čučma DSS                                                              14.00
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07. 00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 17.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S)                            

18.00 (S)

  07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)                            

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Čučma                                                                        07.30                            

Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                  08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA ŠIESTU VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

(6. mája 2018)

– V roku 2018 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za našu
mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze.“

– v pondelok, utorok a stredu máme prosebné dni, obsahom ktorých sú prosby za úrodu. Záväzný je
jeden deň.

– v pondelok, stredu a piatok budú sv. omše vo františkánskom kostole o 17.00. Modlitbu posvätného
ruženca s májovou pobožnosťou začneme o 16.15.

– v pondelok po večernej sv. omši bude nácvik zboru.

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude modlitba pred nemocnicou za nenarodené deti a ich rodičov.

– v stredu bude sv. omša z katedrály o 18.00 hod. vysielaná do rádia Lumen.

– vo štvrtok máme slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Pripomíname veriacim, že je to prikázaný sviatok,
v ktorý sme povinní zúčastniť sa na sv. omši a tento deň náležite svätiť.

– vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna
k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

– dnes máme prvú nedeľu v mesiaci. Pobožnosť k Najsv. Srdcu Ježišovmu a Eucharistické požehnanie
bude v katedrále o 16.00 hod v maďarskom a o 17.00 hod. v slovenskom jazyku.

– na budúcu nedeľu bude sv. omša z katedrály o 10.00 vysielaná do RTVS. Hlavným celebrantom bude J.
E. Mons. Stanislav Stolárik, diecézny biskup. Z toho dôvodu budú sv. omše z katedrály v sobotu o 18.00 a
v nedeľu o 7.00 presunuté do františkánského kostola. Sv. omša v malom kostole o 8.30 nebude.

– na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá. Ďakujeme za vaše milodary.

– májovú pobožnosť sa modlíme vždy 15 min. pred sv. omšami.

– v pondelok nám začne novéna k sv. Jánovi Nepomuckému a v piatok novéna k Duchu Svätému.

– Saleziánska rodina pozýva celé rodiny, mladých aj starších na oslavu Dňa rodiny a májových svätcov
Dominika Savia a Márie Mazzarellovej v nedeľu 13.5. o 15.30 do Oratka na Námestí baníkov. Čakajú
vás hry, opekačka z vlastných zásob 🙂 a príjemné posedenie. Tešíme sa, že si takto celé rodiny môžeme
spoločne spríjemniť nedeľné popoludnie.

– veriacim ponúkame možnosť zúčastniť sa na Diecéznej púti pri príležitosti 40. výročia kňazstva
Mons. Stanislava Stolárika. Putovať budeme do Čenstochovej, Lagiewnik a ďalších miest spojených so
životom sv. Jána Pavla II. a sv. Stanislava v dňoch 18. – 22. 6. alebo 21. – 22. 6. Prihlásiť sa môžete do 21.
5. telefonicky na sekretariáte BÚ alebo mailom na roznava@kbs.sk, po prihlásení je potrebné zaplatiť
zálohu vo výške 50% ceny zájazdu. Viac informácií nájdete na nástenke.

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK féria
UTOROK féria
STREDA féria
ŠTVRTOK NANEBOVSTÚPENIE PÁNA (prikázaný sviatok)
PIATOK bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice (ľubovoľná spomienka)
SOBOTA sv. Nerea a Achila, mučeníkov (ľubovoľná spomienka)
NEDEĽA SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

SV. OMŠE VO FARNOSTI
                             katedrála          malý          kostol františkánsky                    Filiálky
PONDELOK    18.00 (S)             07.00 (S)           17.00 (M)
UTOROK         18. 00 (S)            07.00 (S)           07.00 (M)
STREDA           18. 00 (S)            07.00 (S)          17.00 (M)                                      Jasanima 15.30
ŠTVRTOK       18.00 (S)              07.00 (S)          07. 00 (M)                                    Nadabula 17.00
PIATOK           18.00 (S)             07.00 (S)           17.00 (M)
SOBOTA          08.15 (S)
                           18.00 (S)

                          07.00 (M)                                                                                               Nadabula 17.00

NEDEĽA        07.00 (M)
                         10.00 (S)
                         18.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Rakovnica 08.30
Kaplnka sv. Barbory 10.00
Domov dôchodcov Subsidium 11.00

FARÁR: 0907/858 997 kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

OZNAMY NA PIATU VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

(29. apríla 2018)

 

– V roku 2018 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za našu mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze.“

 – v stredu bude sv. omša z katedrály o 18.00 hod. vysielaná do rádia Lumen. Hlavným celebrantom bude J. E. Mons. Stanislav Stolárik, diecézny biskup.

  vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 – v piatok máme prvý piatok v mesiaci. Sviatosť zmierenia vysluhujeme ako obvykle pol hodinu pred sv. omšami.

– v sobotu máme prvú sobotu v mesiaci. Fatimskú pobožnosť sa budeme modliť ako zvyčajne po ranných sv. omšiach.

 – minulú nedeľu bola zbierka na seminár, ktorá činila sumu 570 EUR. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

rodičov birmovancov pozývame na stretnutie dnes o 17.00 v dome Saleziánov.

rodičov prvoprijímajúcich detí pozývame na organizačné stretnutie, ktoré sa uskutoční v stredu 2. 5. po večernej sv. omši v podnikateľskom inkubátore vo farnosti Rožňava – Juh.

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK sv. Pia V., pápeža (ľubovoľná spomienka)
UTOROK sv. Jozefa, robotníka (ľubovoľná spomienka)                     
STREDA sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)
ŠTVRTOK sv. Filipa a Jakuba, apoštolov (sviatok)
PIATOK Votívna omša O Najsv. Srdci Ježišovom                                                        PRVÝ PIATOK
SOBOTA féria                                                                                                                        PRVÁ SOBOTA
NEDEĽA ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Kaplnka sv. Barbory                                            18.00
UTOROK 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Čučma DSS                                                               14.00
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07. 00 (M) Nadabula DSS                                                          14.30
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Nadabula                                                                   17.00
SOBOTA 08.15 (S)                            

18.00 (S)

  07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)                            

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Čučma                                                                        07.30                            

Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                   08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA ŠTVRTÚ VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

(22. apríla 2018)

 

– V roku 2018 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za našu mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze.“

  vo utorok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie. Upozorňujeme veriacich, že vo štvrok adorácia nebude.

 – dnes je zbierka na seminár. Ďakujeme za vaše milodary.

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka (spomienka)
UTOROK sv. Juraja, mučeníka (ľubovoľná spomienka)                    
STREDA sv. Marka, evanjelistu (sviatok)
ŠTVRTOK féria
PIATOK féria
SOBOTA sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka (ľubovoľná spomienka)
NEDEĽA PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Jasanima                                                                   15.30
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07. 00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S)                            

18.00 (S)

  07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)                            

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Rakovnica                                                                08.30                            

Nadabula                                                                   08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

 

OZNAMY NA DRUHÚ VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

(8. apríla 2018)

 

– V roku 2018 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za našu mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze.“

 – v pondelok máme slávnosť Zvestovania Pána, sv. omše budú ako vo všedný deň.

– v stredu bude sv. omša z katedrály o 18.00 hod. vysielaná do rádia Lumen.

vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

– vrámci nedele Božieho milosrdenstva bude dnes o 15.00 vo františkánskom kostole pobožnosť s eucharistickým požehnaním.

– ďakujeme všetkým veriacim, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do príprav veľkonočných sviatkov a prispeli tak k ich dôstojnému sláveniu.

– ďakujeme tiež za vaše milodary pre zbierku na Boží hrob, ktorá činila sumu 466 EUR. Pán Boh zaplať.

– Nadačný fond CREDO Vás pozýva na duchovnú obnovu s indickým misionárom, katolíckym kňazom otcom Jamesom Manjackalom (Manjakalom), ktorá sa uskutoční 20. – 22. apríla v Aréne Brezno. Informácie a registrácia (aj pre dobrovoľníkov) www.otecjames.cz.

– Katolícka základná škola sv. Jána Nepomuckého vám oznamuje, že zápis do 1. ročníka  sa uskutoční v dňoch 9. – 13. 4. 2018 v čase od 8.00 do 15.30.

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK ZVESTOVANIE PÁNA (slávnosť)
UTOROK féria                    
STREDA sv. Stanislava, biskupa a mučeníka (spomienka)
ŠTVRTOK féria
PIATOK sv. Martina I., pápeža a mučeníka (ľubovoľná spomienka)
SOBOTA féria
NEDEĽA TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Nadabula                                                                  17.00
UTOROK 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Jasanima                                                                  15.30
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07. 00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S)                            

18.00 (S)

  07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)                            

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Rakovnica                                                                08.30                            

Nadabula                                                                   08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA KVETNÚ NEDEĽU

(25. marca 2018)

 

– V roku 2018 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za našu mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze.“

– dnes sa budeme modliť pobožnosť krížovej cesty o 15.00 na rožňavskej kalvárii.

– dnes o 16.30 začína vo farnosti Rožňava – Juh duchovná obnova spojená s vysluhovaním sviatosti zmierenia pred veľkonočnými sviatkami.

– vo farnosti Rožňava – mesto budeme vysluhovať sviatosť zmierenia pred veľkonočnými sviatkami v pondelok, utorok a v stredu v katedrále od 17.00 do skončenia sv. omší.  

– zároveň vás prosíme, aby ste v prípade záujmu nahlásili chorých, ktorých by sme mohli pred sviatkami navštíviť a vyslúžiť im sviatosti.

– od pondelka budeme večerné sv. omše sláviť opäť v katedrále.

 – na Zelený štvrtok ranné sv. omše nebudú. V katedrále o 10.00 bude omša svätenia olejov. Všetci ste srdečne pozvaní. Večerné sv. omše na pamiatku Pánovej večere budú o 18.00 v katedrále i vo františkánskom kostole.

– na Veľký piatok vás pozývame  o 8.00 do katedrály na modlitbu posvätného ofícia a o 10.00 na pobožnosť krížovej cesty na rožňavskej kalvárii. Obrady Veľkého piatku začnú v katedrále i vo františkánskom kostole o 15.00. Po skončení bude vyložená Najsv. sviatosť oltárna k adorácii v Božom hrobe do 20.00. V dnešný deň máme prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, ktorý sa môže, ak je to možné, predĺžiť až do Veľkonočnej vigílie.

– na Bielu sobotu bude v katedrále o 8.00 modlitba posvätného ofícia. Po nej bude eucharistická adorácia v Božom hrobe  až do večernej sv. omše o 19.30. Vo františkánskom kostole bude adorácia od 14.00 do večernej sv. omše o 19.30. Pripomíname veriacim, aby si na Veľkonočnú vigíliu doniesli sviece.

– minulú nedeľu bola zbierka pre prenasledovaných kresťanov a utečencov, ktorá činila sumu 555 EUR. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

– veriacim dávame tiež do pozornosti možnosť prispieť na kvetinovú výzdobu do Božieho hrobu.

– Nadačný fond CREDO Vás pozýva na duchovnú obnovu s indickým misionárom, katolíckym kňazom otcom Jamesom Manjackalom (Manjakalom), ktorá sa uskutoční 20. – 22. apríla v Aréne Brezno. Informácie a registrácia (aj pre dobrovoľníkov) www.otecjames.cz.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK Pondelok veľkého týždňa
UTOROK Utorok veľkého týždňa                    
STREDA Streda veľkého týždňa
ŠTVRTOK ZELENÝ ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE
PIATOK VEĽKÝ PIATOK – SLÁVENIE UTRPENIA A SMRTI PÁNA
SOBOTA BIELA SOBOTA
NEDEĽA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Jasanima                                                                   15.30
ŠTVRTOK 10.00 (S)                            

18.00 (S)

  18. 00 (M)  
PIATOK 15.00 (S)   15.00 (M)  
SOBOTA 19.30 (S)   19.30 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)                            

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Rakovnica                                                                08.30                            

Nadabula                                                                   08.45

Rudná                                                                         09.30

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA PIATU PÔSTNU NEDEĽU

(18. marca 2018)

 

– V roku 2018 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za našu mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze.“

– od pondelka do piatka nastávajúceho týždňa budú večerné sv. omše z katedrály presunuté do františkánskeho kostola.

– vo utorok po večernej sv. omši bude nácvik zboru.

vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 – v piatok budeme v našej farnosti už tradične sláviť Bolestný piatok. Z toho dôvodu sv. omša vo františkánskom kostole nebude o 7.00, ale o 10.30. Program nájdete na nástenke.

– v piatok o 17.20 bude krížová cesta vo františkánskom kostole v slovenskom jazyku.

– v sobotu po rannej sv. omši bude upratovanie katedrály pred sviatkami.

– v nedeľu sa budeme modliť pobožnosť krížovej cesty o 15.00 na rožňavskej kalvárii.

– na Kvetnú nedeľu sv. omša ráno o 7.00 v katedrále a 8.30 v Malom kostole nebude.

 – požehnanie ratolestí na Kvetnú nedeľu začne o 9.45 v Malom kostole, následne sa v procesii presunieme do katedrály.

 – pripomíname veriacim, že v noci z 24. na 25. 3., tj. zo soboty na nedeľu, bude zmena času.

sviatosť zmierenia pred veľkonočnými sviatkami budeme vysluhovať v tomto týždni vždy hodinu pred sv. omšami. K sv. spovedi môžete pristúpiť aj vo štvrtok počas eucharistickej poklony.

– zároveň vás prosíme, aby ste v prípade záujmu nahlásili chorých, ktorých by sme mohli pred sviatkami navštíviť a vyslúžiť im sviatosti.

– dnes je zbierka pre prenasledovaných kresťanov a utečencov. Ďakujeme za vaše milodary.

– keďže sa nám blížia veľkonočné sviatky dávame tiež veriacim do pozornosti možnosť prispieť na kvetinovú výzdobu do Božieho hrobu.

– chudobným a trpiacim v Keni môžete pomôcť prostredníctvom zbierky Tehlička

– O 2% z daní sa uchádzajú KZŠ sv. Jána Nepomuckého, Diecézna charita, združenie DOMKA i LAURA.

– dnes od 15:00 do 17:00 hod., bude k dispozícii lezecká stena v telocvični na Zdravotníckej škole v Rožňave. Stačí si doniesť prezúvky do telocvične. Všetci ste srdečne pozvaní, malí i veľkí. 

– O.z. Fórum života organizuje 18. ročník kampane „25. marec – Deň počatého dieťaťa“, tento rok s mottom „Ďakujem, že som.“ Vďaku za život môžeme vyjadriť aj verejne nosením bielej stužky na svojom odeve. Viac informácií nájdete na stránke www.25marec.sk.

– Nadačný fond CREDO Vás pozýva na duchovnú obnovu s indickým misionárom, katolíckym kňazom otcom Jamesom Manjackalom (Manjakalom), ktorá sa uskutoční 20. – 22. apríla v Aréne Brezno. Informácie a registrácia (aj pre dobrovoľníkov) www.otecjames.cz.

– keďže sa na našu plánovanú púť do Svätej zeme prihlásilo len 8 ľudí, bohužiaľ ju nemôžeme uskutočniť. Tým, ktorí sa prihlásili odporúčame vziať späť zálohu, ktorú dali a prihlásiť sa v košickej cestovnej kancelárii Trinity na termín od 5. do 12. mája t.r., tam sú ešte miesta.

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK SV. JOZEFA, ŽENÍCHA PANNY MÁRIE (slávnosť)
UTOROK féria                    
STREDA féria
ŠTVRTOK féria
PIATOK sv. Turibia de Mongrovejo, biskupa (ľubovoľná spomienka)
SOBOTA féria
NEDEĽA KVETNÁ NEDEĽA – NEDEĽA UTRPENIA PÁNA

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK   07.00 (S) 07.00 (M)                            

18. 00 (S)

 
UTOROK   07.00 (S) 07.00 (M) 18. 00 (S)  
STREDA   07.00 (S) 07.00 (M)                            

18.00 (S)

Čučma DSS                                                               13.30
ŠTVRTOK   07.00 (S) 07.00 (M) 18. 00 (S)  
PIATOK   07.00 (S) 10.30 (M) 18. 00 (S)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 10.00 (S)                            

18.00 (S)

  11.00 (M) Čučma                                                                        07.30                            

Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                   08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA ŠTVRTÚ PÔSTNU NEDEĽU

(11. marca 2018)

 

– V roku 2018 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za našu mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze.“

– od pondelka do piatka nastávajúceho týždňa budú večerné sv. omše z katedrály presunuté do františkánskeho kostola.

– v stredu bude sv. omša z katedrály o 18.00 hod. vysielaná do rádia Lumen. Hlavným celebrantom bude vsdp. Pavel Bodnár, dekan muránskeho dekanátu a farár v Revúcej.

vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

– vo štvrtok po večernej sv. omši bude nácvik zboru.

– v piatok po rannej sv. omši vo františkánskom kostole bude krížová cesta v maďarskom jazyku.

– v piatok o 17.20 bude krížová cesta vo františkánskom kostole v slovenskom jazyku.

– v nedeľu sa budeme modliť pobožnosť krížovej cesty o 15.00 na rožňavskej kalvárii.

– v nedeľu 18. 3. od 15:00 do 17:00 hod., bude k dispozícii lezecká stena v telocvični na Zdravotníckej škole v Rožňave. Stačí si doniesť prezúvky do telocvične. Všetci ste srdečne pozvaní, malí i veľkí. 

– na budúcu nedeľu vyhlásila KBS zbierku pre prenasledovaných kresťanov a utečencov. Ďakujeme za vaše milodary.

– keďže sa nám blížia veľkonočné sviatky dávame tiež veriacim do pozornosti možnosť prispieť na kvetinovú výzdobu do Božieho hrobu.

– všetkých mladých pozývame na pôstnu duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční v dňoch od 17. – 18. 3. v Diecéznom centre mládeže sv. Jána Pavla II.

– Mládežnícke združenie Domka Vás pozýva prežiť pôst v štedrosti a solidarite s chudobnými a trpiacimi v meste Korr v kraji Marsabit v Keni prostredníctvom zbierky Tehlička. Za vyzbierané finančné prostriedky pomôžeme miestnym získať lepší prístup k pitnej vode a energiám, zvýšiť povedomie o dôležitosti vzdelania pre všetkých, ako aj konkrétne prispejeme k neformálnemu i formálnemu vzdelávaniu detí a mládeže. Pokladničky nájdete v kostole sv. Františka Xaverského (v malom kostole). Pri pokladničke nájdete aj obálky s podrobnejšími informáciami o tejto krajine a aktivitami pre rodinu, ktoré si môžte zobrať domov. Za príspevok vopred ďakujeme.

– Mládežnícke združenie Domka Vás prosí o podporu prostredníctvom darovania 2% z vašich daní. Získané finančné prostriedky plánujú využiť na opravu ihrísk a na rôzne akcie pre mladých ako sú jarné a letné tábory, stretká, krúžky, výlety a iné aktivity. Tlačivá a údaje nájdete na stolíku vzadu, prípadne na webovej stránke roznava.domka.sk

– O 2% z daní sa uchádza aj KZŠ sv. Jána Nepomuckého, Diecézna charita, združenie LAURA.

– keďže sa na našu plánovanú púť do Svätej zeme prihlásilo len 8 ľudí, bohužiaľ ju nemôžeme uskutočniť. Tým, ktorí sa prihlásili odporúčame vziať späť zálohu, ktorú dali a prihlásiť sa v košickej cestovnej kancelárii Trinity na termín od 5. do 12. mája t.r., tam sú ešte miesta.

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK féria
UTOROK féria                    
STREDA féria
ŠTVRTOK féria
PIATOK féria
SOBOTA sv. Patrika, biskupa (ľubovoľná spomienka)
NEDEĽA Piata pôstna nedeľa

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK   07.00 (S) 07.00 (M)                            

18. 00 (S)

 
UTOROK   07.00 (S) 07.00 (M) 18. 00 (S)  
STREDA 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Jasanima                                                                  15.30
ŠTVRTOK   07.00 (S) 07.00 (M) 18. 00 (S)  
PIATOK   07.00 (S) 07.00 (M) 18. 00 (S)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)                            

10.00 (S)

18.00 (S)

 08.30  (S) 11.00 (M) Rakovnica                                                                08.30                            

Nadabula                                                                   08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA PRVÚ PÔSTNU NEDEĽU

(18. februára 2018)

 

– V roku 2018 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za našu mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze.“

– od pondelka do piatka nastávajúceho týždňa budú večerné sv. omše z katedrály presunuté do františkánskeho kostola.

 – v tomto týždni máme v stredu, piatok a sobotu jarné kántrové dni. Záväzný je jeden z nich. Obsahom je príprava na pokánie a na sv. zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 – piatok 23. 2. 2018 vyhlásil pápež František za Deň modlitby a pôstu za pokoj v Demokratickej republike Kongo, v Južnom Sudáne a na celom svete. Je túžbou Svätého Otca, aby sa celá Cirkev zapojila do tohto Dňa modlitby.

 – v piatok po rannej sv. omši vo františkánskom kostole bude krížová cesta v maďarskom jazyku.

– v piatok o 17.20 bude krížová cesta vo františkánskom kostole v slovenskom jazyku.

– v nedeľu sa budeme modliť pobožnosť krížovej cesty o 15.00 na rožňavskej kalvárii.

– dnes je zbierka na charitu. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

– nedeľné sv. omše v Kaplnke sv. Barbory v nemocnici sa budú sláviť až po ukončení karantény.

– budúcu nedeľu, 25.2. od 15:00 do 17:00 hod., bude k dispozícii lezecká stena v telocvični na Zdravotníckej škole v Rožňave. Stačí si doniesť prezúvky do telocvične. Všetci ste srdečne pozvaní, malí i veľkí. 

– Sestry saleziánky a saleziáni počas jarných prázdnin v dňoch 26. -28. februára pripravujú pre deti od 1. ročníka po 6. ročník ZŠ jarný prímestský tábor „ ODVÁŽNE DETI “. Bližšie info nájdete na prihláške, ktorá je na stolíku pri časopisoch.

– V saleziánskom oratóriu (alebo u sestier saleziánok) na Námestí baníkov 29 sa v sobotu 24. februára uskutoční ART deň. Začneme ráno o 10.00 hod., budeme sa fotografovaním a kreslením venovať téme Život. Akcia je určená pre vekovú kategóriu 13 rokov a viac. Priniesť si treba fotoaparát (stačí aj mobil), prípadne farby/pastel. Poplatok je 3,- €. 

– O 2% z daní sa uchádza KZŠ sv. Jána Nepomuckého, Diecézna charita, združenia LAURA, DOMKA.

– veriacim dávame do pozornosti ponuky pútnických zájazdov, ktoré môžete nájsť na nástenke.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK féria
UTOROK féria                    
STREDA sv. Petra Damianiho, biskupa a učiteľa Cirkvi (ľubovoľná spomienka)
ŠTVRTOK Katedra sv. Petra, apoštola (sviatok)
PIATOK sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka (ľubovoľná spomienka)
SOBOTA féria
NEDEĽA Druhá pôstna nedeľa

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK   07.00 (S) 07.00 (M)                            

18. 00 (S)

 
UTOROK   07.00 (S) 07.00 (M) 18. 00 (S)  
STREDA   07.00 (S) 07.00 (M)                            

18.00 (S)

Čučma                                                                       13.30
ŠTVRTOK   07.00 (S) 07.00 (M) 18. 00 (S)  
PIATOK   07.00 (S) 07.00 (M) 18. 00 (S)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)                            

10.00 (S)

18.00 (S)

 08.30  (S) 11.00 (M) Čučma                                                                        07.30                                                                                               

Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                   08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA TRETIU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(21. januára 2018)

 

– V novom roku 2018 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za našu mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze.“

– od pondelka do piatka nastávajúceho týždňa budú večerné sv. omše z katedrály presunuté do františkánskeho kostola.

v utorok, stredu a štvrtok budú večerné sv. omše vo františkánskom kostole v zmenenom čase o 16.00. Dôvodom je konanie ekumenických bohoslužeb, ktoré začínajú o 17.00 v utorok v kostole Reformovanej cirkvi, v stredu v kostole Evanjelickej cirkvi a. v. a vo štvrtok v kostole sv. Františka Xaverského (Malý kostol). Všetci ste srdečne pozvaní. Bližšie informácie nájdete na plagáte.

– prosíme zároveň veriacich o pomoc v pečení a v príprave menšieho občerstvenia pre účastníkov ekumenických dní, keďže vo štvrtok 25. 1. 2018 sme hostiteľmi my. Za vašu pomoc vám vopred ďakujeme.

vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 – v piatok pozývame všetkých mladých na mládežnícku sv. omšu s moderovanou adoráciou.

 -srdečne Vás pozývame na zábavné predstavenie ku cti svätca mladých dona Bosca, ktoré vytvorili mladí, rodiny a saleziánska rodina a ktoré sa uskutoční dňa 28. 1. 2018 (nedeľa) o 16:00 hod. v priestoroch radnice mesta. Vstupné je dobrovoľné. Všetci ste srdečne vítaní.

– dnes, v nedeľu 21. 1. 2018, pozývame všetkých veriacich na divadelné predstavenie Fatima, ktoré začne o 15.00 v kasárňach v Rožňave. Viac informácií nájdete na plagáte.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK sv. Vincenta, diakona a mučeníka (ľubovoľná spomienka)
UTOROK féria                     
STREDA sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)
ŠTVRTOK Obrátenie sv. Pavla, apoštola (sviatok)
PIATOK sv. Timoteja a Títa, biskupov (spomienka)
SOBOTA Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka)
NEDEĽA Štvrtá nedeľa v Cezročnom období

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK   07.00 (S) 07.00 (M)                            

18. 00 (S)

 
UTOROK   07.00 (S) 07.00 (M) 16. 00 (S)  
STREDA   07.00 (S) 07.00 (M) 16. 00 (S) Čučma DSS                                                              13.30
ŠTVRTOK   07.00 (S) 07.00 (M) 16. 00 (S)  
PIATOK   07.00 (S) 07.00 (M) 18. 00 (S)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)                            

10.00 (S)

18.00 (S)

 08.30  (S) 11.00 (M) Čučma                                                                       07.30                            

Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                   08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         11.00

         

 

FARÁR: 0948 461 946 kaplán Jozef: 0905 819 861 kaplán Martin: 0907 834 101
kancelária FÚ: 0948 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA DRUHÚ NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(14. januára 2018)

 

– V novom roku 2018 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za našu mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze.“

– od pondelka do piatka nastávajúceho týždňa budú večerné sv. omše v katedrále o 18.00 presunuté do františkánského kostola.

– dňa 12. 1. 2018 náhle zomrel v 73. roku života a v 51. roku kňazstva vdp. Gabriel Majoroš, kňaz rožňavskej diecézy a rodák z Rožňavy. Sv. omša s pohrebnými obradmi bude v utorok 16. 1. 2018 o 10.00 v katedrále. Nech odpočíva v pokoji!

vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

– vo štvrtok začíname Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. V Rožňave budú ekumenické dni 23., 24. a 25. 1. 2018.

– v sobotu 20. 1. 2018 pozývame veriacich, obzvlášť mladých, na stretnutie mládeže Rožňavského dekanátu, ktoré sa uskutoční vo farnosti Rožňava – Juh.

– v nedeľu 21. 1. 2018 pozývame všetkých veriacich na divadelné predstavenie Fatima, ktoré začne o 15.00 v kasárňach v Rožňave. Viac informácií nájdete na plagáte.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK féria
UTOROK féria                     
STREDA sv. Antona, opáta (spomienka)
ŠTVRTOK féria
PIATOK féria
SOBOTA Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka)
NEDEĽA Tretia nedeľa v Cezročnom období

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK   07.00 (S) 07.00 (M)                            

18. 00 (S)

 
UTOROK 10.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) 18. 00 (S)  
STREDA   07.00 (S) 07.00 (M) 18. 00 (S) Jasanima                                                                  15.30
ŠTVRTOK   07.00 (S) 07.00 (M) 18. 00 (S)  
PIATOK   07.00 (S) 07.00 (M) 18. 00 (S)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)                            

10.00 (S)

18.00 (S)

 08.30  (S) 11.00 (M) Rakovnica                                                                08.30                            

Nadabula                                                                   08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         11.00

         

 

FARÁR: 0948 461 946 kaplán Jozef: 0905 819 861 kaplán Martin: 0907 834 101
kancelária FÚ: 0948 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

OZNAMY NA DRUHÚ NEDEĽU PO NARODENÍ PÁNA – KRST KRISTA PÁNA

(7. januára 2018)

 

– V novom roku 2018 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za našu mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze.“

– KZŠ sv. Jána Nepomuckého vám oznamuje, že z dôvodu dlhodobej rekonštrukcie kaplnky tu sv. omše do konca školského roku nebudú.

– v stredu večer o 18.00 bude sv. omša v katedrále vysielaná do rádia Lumen. Hlavným celebrantom bude don Ján Čapla, SDB, direktor Saleziánov don Bosca v Rožňave a dekan Rožňavského dekanátu.

vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

– dnes je prvá nedeľa mesiaca. Pobožnosť k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Eucharistické

požehnanie bude v katedrále o 16.00 hod v maďarskom a o 17.00 hod. v slovenskom jazyku.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK féria
UTOROK féria                     
STREDA féria
ŠTVRTOK féria
PIATOK féria
SOBOTA sv. Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi (ľubovoľná spomienka)
NEDEĽA Druhá nedeľa v Cezročnom období

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Čučma                                                                       13.30
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)                            

10.00 (S)

18.00 (S)

 08.30  (S) 11.00 (M) Čučma                                                                        07:30                            

Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                   08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         10.45

         

 

FARÁR: 0948 461 946 kaplán Jozef: 0905 819 861 kaplán Martin: 0907 834 101
kancelária FÚ: 0948 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

 

OZNAMY NA 1. NEDEĽU PO NARODENÍ PÁNA – SV. RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA

(31. decembra 2017)

 

– V novom roku 2018 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za našu mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze.“

– pripomíname veriacim, že dnes, v nedeľu 31. 12., bude sv. omša večer v katedrále presunutá na 16.00.  Táto sv. omša bude vysielaná do rádia Lumen a jej hlavným celebrantom bude J. E. Mons. Stanislav Stolárik. Na záver sv. omše budeme mať Ďakovnú pobožnosť na konci roka, kedy pri speve hymnu Teba, Bože, chválime môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

– pripomíname tiež, že v pondelok 1. 1. na slávnosť Panny Márie Bohorodičky a v sobotu 6. 1. na slávnosť Zjavenia Pána máme prikázané sviatky. Ako veriaci sme povinní zúčastniť sa na sv. omšiach a tieto dni náležite svätiť.

– v pondelok 1. 1. bude podľa nového rozpisu celodenných eucharistických poklôn v diecéze v našej farnosti vystavená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k verejnej úcte vo františkánskom kostole po sv. omši o 11.00. Ukončená bude pobožnosťou s eucharistickým požehnaním o 16.00.

– v stredu bude sv. omša z katedrály o 18.00 hod. vysielaná do rádia Lumen. Hlavným

celebrantom na tejto sv. omši bude J. E. Mons. Stanislav Stolárik. 

– v piatok máme prvý piatok v mesiaci. Sviatosť zmierenia vysluhujeme ako obvykle pol hodinu pred večernými sv. omšami.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY (prikázaný sviatok)
UTOROK sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, biskupov a učiteľov Cirkvi (spomienka)                     
STREDA Najsvätejšieho mena Ježiš (ľubovoľná spomienka)
ŠTVRTOK féria
PIATOK Votívna omša o Najsvätejšom Srdci Ježišovom                                                  PRVÝ PIATOK
SOBOTA ZJAVENIE PÁNA (prikázaný sviatok)
NEDEĽA 2. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA – KRST KRISTA PÁNA

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 07.00 (M)                            

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Rakovnica                                                                08.30                            

Nadabula                                                                  08.45

Kaplnka sv. Barbory                                           10.00

UTOROK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Kaplnka sv. Barbory                                            18.00
STREDA 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Jasanima                                                                  15.30
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Nadabula DSS                                                         14.30
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Nadabula                                                                  17.00
SOBOTA 07.00 (M)                            

10.00 (S) 18.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Čučma                                                                        07.30                            

Rakovnica                                                                08.30

Rudná                                                                         09.30

NEDEĽA 07.00 (M)                            

10.00 (S)

18.00 (S)

 

 08.30  (S) 11.00 (M)                            

 

Rakovnica                                                                08.30                            

Nadabula                                                                   08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         10.45

 

FARÁR: 0948 461 946 kaplán Jozef: 0905 819 861 kaplán Martin: 0907 834 101
kancelária FÚ: 0948 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA ŠTVRTÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

(24. decembra 2017)

 

Úmysel modlitieb za diecézu a biskupa na tento mesiac je:Aby fatimské posolstvo bolo viditeľné v našej modlitbe a pokání za seba a za obrátenie hriešnikov i v prehĺbení mariánskej úcty.“

– pripomíname veriacim, že vigílne sv. omše zo zajtrajšej slávnosti Národenia Pána budú dnes v katedrále i vo františkánskom kostole o 16.00. Zároveň pozývame veriacich aj na polnočné sv. omše. V katedrále bude sv. omšu v slovenskom jazyku celebrovať J. E. Mons. Stanislav Stolárik, diecézny biskup, vo františkánskom kostole v maďarskom jazyku Mons. Ján Čapla, SDB, direktor Saleziánov don Bosca v Rožňave a dekan Rožňavského dekanátu.

– na sviatok sv. Štefana v utorok 26. 12. budú sv. omše nasledovne: v malom kostole o 08.30, v katedrále o 10.00 a vo františkánskom kostole o 11.00. Večer v katedrále sv. omša nebude, v prípade záujmu Vám dávame do pozornosti sv. omšu o 16.30 vo farnosti Rožňava – Juh.

vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie. 

v nedeľu 31. 12. bude sv. omša večer v katedrále presunutá na 16.00.  Táto sv. omša bude vysielaná do rádia Lumen a jej hlavným celebrantom bude J. E. Mons. Stanislav Stolárik. Na záver sv. omše budeme mať Ďakovnú pobožnosť na konci roka, kedy pri speve hymnu Teba, Bože, chválime môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Ďakovnú pobožnosť sa budeme modliť aj v závere sv. omší v malom kostole o 8.30 i vo františkánskom kostole o 11.00.

– aj v tomto roku bude v našej farnosti prebiehať kolednícka akcia s názvom Dobrá novina. Prosíme všetkých, ktorí by mali záujem o návštevu koledníkov vo svojich domovoch, aby sa zapísali v sakristii. Koledovanie bude prebiehať dňa 26. 12. 2017.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK NARODENIE PÁNA (slávnosť s oktávou)
UTOROK sv. Štefana, prvého mučeníka (sviatok)                     
STREDA sv. Jána, apoštola a evanjelistu (sviatok)
ŠTVRTOK sv. Neviniatok, mučeníkov (sviatok)
PIATOK Piaty deň v oktáve Narodenia Pána
SOBOTA Šiesty deň v oktáve Narodenia Pána
NEDEĽA 1. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA – SV. RODINY JEŽIŠA, MÁRIE a JOZEFA

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 07.00 (M)                            

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Rakovnica                                                                08.30                            

Nadabula                                                                  08.45

Kaplnka sv. Barbory                                           10.00

UTOROK 10.00 (S) 08.30 (S) 11.00 (M) Čučma                                                                       07.30                            

Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                  08.45

Rudná                                                                        09.30

STREDA 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Čučma DSS                                                              13.30
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 17.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)                            

10.00 (S)

16.00 (S)

 

 08.30  (S) 11.00 (M)                            

 

Čučma                                                                        07.30                            

Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                   08.45

Rudná                                                                         09.30

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         10.45

 

FARÁR: 0948 461 946 kaplán Jozef: 0905 819 861 kaplán Martin: 0907 834 101
kancelária FÚ: 0948 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

 

 

OZNAMY NA TRETIU ADVENTNÚ NEDEĽU

(17. decembra 2017)

 

Úmysel modlitieb za diecézu a biskupa na tento mesiac je:Aby fatimské posolstvo bolo viditeľné v našej modlitbe a pokání za seba a za obrátenie hriešnikov i v prehĺbení mariánskej úcty.“

– v pondelok 18. 12. 2017 o 16.30 bude v Kaplnke sv. Barbory v nemocnici slávená sv. omša s úmyslom poďakovania za život. Ste srdečne pozvaní.

– KZŠ sv. Jána Nepomuckého vám oznamuje, že tento týždeň budú sv. omše v Kaplnke Božského

Srdca v utorok a vo štvrtok o 9.00 hod.

– v stredu po sv. omši u františkánov bude príprava kostola na vianočné sviatky.

vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 – v nedeľu 24. 12. bude sv. omša z katedrály o 10.00 vysielaná do rádia Lumen. Hlavným celebrantom bude J. E. Mons. Stanislav Stolárik.

sviatosť zmierenia pred vianočnými sviatkami budeme vysluhovať:

katedrále v dňoch od 18. 12. – 23. 12. 2017 v čase od 17.00 – 18.30. 

 vo františkánskom kostole vo štvrtok 21. 12. 2017 v čase od 7.45 – 12.00.

– veriacim dávame do pozornosti poriadok bohoslužieb rožňavských farností vo vianočnom období, ktorý nájdete vzadu na stolíkoch s novinami.

– aj v tomto roku bude v našej farnosti prebiehať kolednícka akcia s názvom Dobrá novina. Prosíme všetkých, ktorí by mali záujem o návštevu koledníkov vo svojich domovoch, aby sa zapísali v sakristii. Koledovanie bude prebiehať dňa 26. 12. 2017.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK féria
UTOROK féria                     
STREDA féria
ŠTVRTOK sv. Petra Kanízia, kňaza a učiteľa Cirkvi (ľubovoľná spomienka)
PIATOK féria
SOBOTA sv. Jána Kentského, kňaza (ľubovoľná spomienka)
NEDEĽA ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Kaplnka sv. Barbory                                           16.30
UTOROK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Jasanima                                                                  15.30
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 17.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M) Nadabula                                                                  17.00
NEDEĽA 07.00 (M)                            

10.00 (S)

16.00 (S)

24.00 (S)

 08.30  (S) 16.00 (M)                            

24.00 (M)

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00                            

Domov dôchodcov Subsidium                         10.45

Rakovnica                                                                21.30

Rudná                                                                         21.30

Nadabula                                                                   22.30

Čučma                                                                        22.30

 

FARÁR: 0948 461 946 kaplán Jozef: 0905 819 861 kaplán Martin: 0907 834 101
kancelária FÚ: 0948 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

 

 

OZNAMY NA DRUHÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

(10. decembra 2017)

 

Úmysel modlitieb za diecézu a biskupa na tento mesiac je:Aby fatimské posolstvo bolo viditeľné v našej modlitbe a pokání za seba a za obrátenie hriešnikov i v prehĺbení mariánskej úcty.“

 

– KZŠ sv. Jána Nepomuckého vám oznamuje, že tento týždeň budú sv. omše v Kaplnke Božského

Srdca v utorok o 9.00 hod. a vo štvrtok o 9.00 hod.

 

– v stredu, piatok a sobotu máme zimné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom je príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete.

 

– v stredu budeme mať v Rožňave kňazský deň. Pozývame všetkých veriacich na sv. omšu o 10.00 v katedrále, ktorej bude predsedať J. E. Mons. Stanislav Stolárik, diecézny biskup.

 

– v stredu večer o 18.00 bude sv. omša v katedrále vysielaná do rádia Lumen. Hlavným celebrantom bude náš diecézny biskup J. E. Mons. Stanislav Stolárik.

 

vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

– vo štvrtok 14. 12. 2017 pozývame veriacich na sv. omšu slávenú pri príležitosti stretnutia vedúcich, lídrov  laických hnutí a spoločenstiev. Sv. omšu o 15.30 v Malom kostole bude sláviť J. E. Mons. Peter Rusnák, bratislavský eparcha a predseda Rady pre laické a apoštolské hnutia pri KBS, spolu s naším diecéznym biskupom J. E. Mons. Stanislavom Stolárikom.

 

– v sobotu 16. 12. 2017 máme deň modliteb za diecézu a biskupa.

 

– minulú nedeľu sa konala v našej farnosti zbierka na charitu, ktorá činila sumu vo výške 500 EUR. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

 

– aj v tomto roku bude v našej farnosti prebiehať kolednícka akcia s názvom Dobrá novina. Prosíme všetkých, ktorí by mali záujem o návštevu koledníkov vo svojich domovoch, aby sa zapísali v sakristii. Koledovanie bude prebiehať dňa 26. 12. 2017.

– prosíme, aby ste do 15. 12. 2017 nahlásili chorých, ktorých by sme mohli pred sviatkami navštíviť a vyslúžiť im sviatosti.

 

– rodičov detí pripravujúcich sa na prvé sv. prijímanie a birmovku pozývame na druhé spoločné stretnutie, ktoré sa uskutoční dnes o 17.00 u Saleziánov na Námestí baníkov 30.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK sv. Damaza I., pápeža (ľubovoľná spomienka)
UTOROK Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej (ľubovoľná spomienka)                     
STREDA sv. Lucie, panny a mučenice (spomienka)
ŠTVRTOK sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi (spomienka)
PIATOK féria
SOBOTA féria
NEDEĽA 3. ADVENTNÁ NEDEĽA

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 10.00 (S)                            

18. 00 (S)

07.00 (S) 07.00 (M) Čučma                                                                       13.30
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S)                            

15.30 (S)

07.00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 17.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)                            

10.00 (S)

18.00 (S)

 08.30  (S) 11.00 (M) Čučma                                                                        07:30                            

Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                   08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         10.45

         

 

FARÁR: 0948 461 946 kaplán Jozef: 0905 819 861 kaplán Martin: 0907 834 101
kancelária FÚ: 0948 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA PRVÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

(3. decembra 2017)

 

Úmysel modlitieb za diecézu a biskupa na tento mesiac je:Aby fatimské posolstvo bolo viditeľné v našej modlitbe a pokání za seba a za obrátenie hriešnikov i v prehĺbení mariánskej úcty.“

 

– KZŠ sv. Jána Nepomuckého vám oznamuje, že tento týždeň bude sv. omša v Kaplnke Božského

Srdca v piatok o 9.00 hod.

 

v stredu ráno o 8.00 hod. bude modlitba pred nemocnicou za nenarodené deti a ich rodičov.

 

vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

– v piatok máme prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Pripomíname veriacim, že v tento deň sú povinní zúčastniť sa na sv. omši. Sv. omšu v katedrále o 18.00 bude celebrovať diecézny biskup J. E. Mons. Stanislav Stolárik. Následne po sv. omši bude mať pán biskup katechézu, na ktorú ste všetci srdečne pozvaní.

 

– dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Pobožnosť k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a eucharistické

požehnanie bude v katedrále o 16.00 hod v maď. a o 17.00 hod. v slov. jazyku.

 

– dnes máme zbierku na charitu. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

 

– pozývame na svätú omšu spojenú s vyslaním koledníkov, ktorá bude slávená v sobotu 9. 12. 2017 o 10.00 vo farskom kostole Premenenia Pána v Čiernom Balogu – Dobroči.

 

– rodičov detí pripravujúcich sa na prvé sv. prijímanie a birmovku pozývame na druhé spoločné stretnutie, ktoré sa uskutoční v nedeľu 10. 12 2017 o 17.00 u Saleziánov na Námestí baníkov 30.

 

– prosíme, aby ste do 15. 12. 2017 nahlásili chorých, ktorých by sme mohli pred sviatkami navštíviť a vyslúžiť im sviatosti.

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK sv. Jána Damascénskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi (ľubovoľná spomienka)
UTOROK féria                     
STREDA sv. Mikuláša, biskupa (ľubovoľná spomienka)
ŠTVRTOK sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)
PIATOK NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE (prikázaný sviatok)
SOBOTA sv. Jána Didaka Cuauhtlatoazina (ľubovoľná spomienka)
NEDEĽA Druhá adventná nedeľa

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Kaplnka sv. Barbory                                            18.00
STREDA 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Jasanima                                                                  15.30
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Nadabula DSS                                                          14.30                            

Nadabula                                                                   17.00

PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 17.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)                            

10.00 (S)

18.00 (S)

 08.30  (S) 11.00 (M) Rakovnica                                                                08.30                            

Nadabula                                                                   08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         10.45

 

FARÁR: 0948 461 946 kaplán Jozef: 0905 819 861 kaplán Martin: 0907 834 101
kancelária FÚ: 0948 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk