Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

10. výročie smrti kňaza Rožňavskej diecézy Valentína Smudu

Kňazi Malohontského dekanátu Rožňavskej diecézy si počas rekolekcií v dekanáte dňa 8. Februára 2023 pripomenuli 10. výročie smrti spolubrata vsdp. Valentína Smudu. Rekolekcie sa konali vo farnosti Dubovec, ktorá je v súčasnosti spravovaná excurrendo z farnosti Jesenské. Táto obec je rodnou obcou tohto kňaza a v miestnom kostole sv. Ladislava slúžil svoju prvú - primičnú a aj poslednú svätú omšu v nedeľu dňa 10. februára 2013, kedy si ho Pán v hodine milosrdenstva povolal k sebe. Pochovaný bol na miestnom cintoríne. Vo farskom kostole sv. Ladislava zídení kňazi spoločne slávili sv. omšu, po ktorej nasledovala krátka spoločná modlitba pri hrobe zosnulého kňaza.