Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

15. máj 2021 – významný deň v Rožňavskej diecéze

15. mája 2021 Rožňavská diecéza slávila kňazský deň. Bol to zároveň Deň diecézy a jej patróna – sv. Jána Nepomuckého (sviatok 16. mája) a slávili sme tiež 6. výročie inaugurácie rožňavského biskupa Mons. Stanislava Stolárika, ktorý sa ujal úradu 16. mája 2015. Všetko bolo prežívané v kontexte Roka Eucharistie a kňazstva, ktorý slávime v diecéze a Roka sv. Jozefa a rodiny, ktorým žije celá Cirkev.

Po určitom uvoľnení opatrení sa po dlhom čase mohli kňazi diecézy stretnúť so svojim biskupom počas sv. omše 15. mája o 10,00, ktorá bola za účasti iba kňazov zo všetkých dekanátov, pri splnení určených opatrení v čase pandémie. Sv. omša bola slávená v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave v priamom prenose rádia Lumen ( archív https://www.lumen.sk/relacie/modlitba/emauzy-mimoriadny-prenos.htm) a so slávením bolo možné duchovne sa spojiť aj prostredníctvom internetu na známych webových stránkach. Počas sv. omše otec biskup Mons. Stanislav Stolárik udelil bohoslovcovi Rožňavskej diecézy Radovanovi Gajdošovi ministérium lektorátu. Prítomný bol aj vicerektor kňazského seminára sv. Karola Boromejského vsdp. JCLic. Andrej Kačmár.

Všetko to symbolicky, ale aj reálne zastrešoval Deň rodiny (15. máj). V príhovore kňazom otec biskup vyjadril radosť zo stretnutia po dlhom čase. Už druhý rok nebolo možné spoločné slávenie „Missa Chrismatis“ a veľmi už chýbalo stretnutie pastiera diecézy s kňazmi, pastiermi farností a všetkých navzájom. „Rodina“ kňazov sa stretla, aby sa posilnila v bratstve a službe Božiemu kráľovstvu. Otec biskup poďakoval kňazom za ich vynaliezavosť a obetavú službu počas pandémie, ktorá sa však ešte stále definitívne neskončila a bude si ešte žiadať svoje. Táto choroba si vyžiadala obetu aj viacerých kňazov, ktorí ju tiež prekonávali a stali sa aj takto solidárni so svojimi „ovečkami“. V homílii sa otec biskup zameral prednostne na osobu sv. Jozefa a list Svätého Otca Františka Patris corde. Sv. Jozef je príkladom a mocným pomocníkom pre každého človeka, pre každého muža – otca, aj pre každého kňaza, ktorý je povolaný prežívať duchovné otcovstvo. Myslel v tento deň osobitne tiež na rodiny, vyzdvihol ich hodnotu, dôstojnosť, potrebu zdravých rodín. Zvlášť spomenul a modlil sa za rodiny, z ktorých vzišli kňazi. Život a pôsobenie každého človeka vždy odzrkadľuje rodinu, z ktorej pochádza a tak je to aj u kňaza.

Deň diecézy môže byť aj dňom vďačnosti za všetky milosti a dary, ktoré sa nám dostávajú od Pána priamo, ale zvlášť cez nášho pastiera – otca biskupa, našich pastierov vo farnostiach – kňazov, ale aj od rodín, spoločenstiev, jednotlivcov. Tvoríme rodinu diecézy, kde by sa nikto nemal cítiť sám, bez podpory. Preto nielen každého 16.- teho v mesiaci, ale denne prosme za seba navzájom, pomáhajme si navzájom a tak priťahujme Božiu pomoc a požehnanie, v tomto roku zvlášť na príhovor Panny Márie a sv. Jozefa.