Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

16. máj 2024 – sviatok patróna diecézy sv. Jána Nepomuckého

16. mája slávila Rožňavská diecéza sviatok svojho hlavného patróna sv. Jána Nepomuckého. Svätú omšu slávil rožňavský biskup Stanislav Stolárik  v biskupskej kaplnke za účasti zamestnancov biskupského úradu. 16. mája si tiež v diecéze každoročne pripomíname deň, kedy otec biskup prevzal úrad rožňavského diecézneho biskupa (16. 5. 2015).

V príhovore na začiatku sv. omše otec biskup Stanislav hneď v úvode pripomenul hroznú udalosť atentátu na premiéra našej krajiny (15. 5. 2024) a odsúdil takéto násilie, s ktorým sa nesmieme v žiadnom prípade zmieriť. Nie vždy vidíme jasne do situácií a okolností života, nakoľko skutočnosť a pravda sú prekryté spôsobmi, ktoré navádzajú človeka narýchlo urobiť záver. Treba správne rozlišovať a hodnotiť, avšak zjavné násilie je vždy neprijateľné. Za pána premiéra sa v deň atentátu modlil ruženec a vyjadril svoju ľútosť aj nad človekom, ktorý toto násilie spáchal. Situáciu atentátu, ktorá sa udiala, spomenul aj v súvislosti s násilím, ktoré sa vykonalo na sv. Jánovi Nepomuckom. Šlo tu nie len o spovedné tajomstvo, ktoré bolo u kráľa Václava IV. zámienkou, ale išlo o majetky Cirkvi a o nezlomný charakter kňaza Jána Nepomuckého. Svedectvo o vtedajšej situácii vydal arcibiskup Ján z Jenštejna. Bolo to v minulosti, ale je to aj v súčasnosti a bude aj v budúcnosti. Nepriatelia Cirkvi podobným spôsobom ako Václav IV. v každom čase postupujú podobne. Ján Nepomucký nebol tým, ktorý podľahol lákadlám a tlaku. On zachoval jednotu s biskupom a chránil duchovné aj hmotné hodnoty Cirkvi; a tak zaplatil za to svojím životom. Ján dokázal podstúpiť pre vernosť Bohu a Cirkvi aj mučenícku smrť. Lebo lásku k Bohu a vernosť mal v sebe, vo svojom srdci. Ak si aj nevieme priznať, že v našom vnútri nie je niečo v poriadku, pred Pánom Bohom sa ukáže vždy holá pravda.

Ďakujeme za svedectvo sv. Jána Nepomuckého, ktorý je otcovi biskupovi blízky, zvlášť ako patrón diecézy, v ktorej prevzal službu jej pastiera pred 9 rokmi. Hoci sv. Ján bol umučený veľmi dávno, v roku 1393, presný dátum jeho smrti je 20. marec. 20. marca 2004 bol otec biskup Stanislav vysvätený za biskupa. Tento svätec mu účinne pomáha v jeho službe v Rožňavskej diecéze. Poďakoval za spoluprácu zamestnancom biskupského úradu. S vďakou spomenul mnohých nepoznaných ľudí, ktorí sú veľkou oporou, podporou v diecéze cez svoje skryté modlitby, obety, službu; ktorí za pekný, uhladený zovňajšok neskrývajú postranné úmysly, lebo ich nemajú, ale sú sami sebou a vychádza z nich dobro, ktoré majú vo vnútri.  

Sv. omša bola vzdávaním vďaky za patróna diecézy, za otca biskupa a jeho službu diecéze a za všetkých obetavých spolupracovníkov na úrade i v celej diecéze. Prosili sme za neho, aby ho naďalej Pán viedol svojím Duchom Svätým a dával mu potrebné sily a zdravie pre ďalšiu službu.