Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

16. mája slávila Rožňavská diecéza sviatok svojho patróna sv. Jána Nepomuckého a ďakovala za osem rokov služby svojho diecézneho biskupa

16. mája slávila Rožňavská diecéza sviatok svojho hlavného patróna sv. Jána Nepomuckého. 16. máj je tiež dňom, kedy sme si v diecéze pripomenuli, tento rok ôsme výročie, ako náš otec biskup Mons. Stanislav Stolárik na sviatok patróna diecézy prevzal svoj úrad.  

Svätú omšu na sviatok sv. Jána Nepomuckého tento rok otec biskup slávil v biskupskej kaplnke. Ďakoval za doterajších osem rokov svojej služby pastiera Rožňavskej diecézy. Koncelebrantmi boli mladí kňazi, ktorí mali v tento deň na biskupskom úrade svoj formačný deň. V príhovore na sv. omši sa venoval evanjeliu zo sláveného sviatku. Prenasledovanie Cirkvi bolo Pánom Ježišom predpovedané a vždy v dejinách bolo prítomné. Spôsoby prenasledovania sa menia, ale mučeníctvo je tu stále, či je krvavým spôsobom alebo nekrvavým, často rafinovaným, a spôsobuje tiež intenzívne utrpenie, zvlášť, keď sa siaha na dobré meno Ježišových nasledovníkov napríklad osočovaním cez média, ale aj akýmkoľvek iným spôsobom. Sv. Ján Nepomucký, náš patrón dokázal, že vernosť Ježišovi Kristovi  je možná aj vo chvíľach prenasledovania či mučenia.

V Rožňavskej diecéze sa vždy 16.-teho v mesiaci modlíme za diecézu a nášho otca biskupa a na stanovený úmysel roka. Tento rok sa v diecéze slávi Rok krstu, birmovania a modlíme sa za tých, ktorí hľadajú Boha. Tiež sa vždy v tento deň zasväcujeme Rožňavskej Panne Márii.  

Nášmu otcovi biskupovi Stanislavovi ďakujeme za jeho obetavú službu pastiera Rožňavskej diecézy, za jeho pastoračnú lásku a starostlivosť, za projekty duchovnej cesty, ktorou v spolupráci s kňazmi, zasvätenými a angažovanými laikmi, vedie jemu zverený ľud, aby sme raz všetci dosiahli nebo. Ďakujeme za slávený Fatimský rok, ktorý vyvrcholil zasvätením diecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ktoré sa pravidelne obnovuje, za ostatné roky, keď sa diecéza v príprave na 250. výročie svojho založenia prehlbuje postupne v prežívaní sviatostí. Veľmi vzácnou je pre diecézu Rožňavská novéna, ktorú sme prvýkrát slávili v roku 2021 a stala sa pobožnosťou diecézy, ktorá sa slávi a bude sa aj v budúcnosti sláviť každý rok v stanovené dni od 16. do 24. októbra.

Nášmu otcovi biskupovi Stanislavovi prajeme, aby ho v jeho živote a službe pre Rožňavskú diecézu naďalej sprevádzal Pán, požehnával jeho pastoračné poslanie, dával mu svetlo Ducha Svätého, dobré zdravie, potrebné sily a milosti pre jeho úrad a službu a aby ho ochraňovali a podporovali Panna Mária so sv. Jozefom, sv. Jánom Nepomuckým a sv. Neitom.