Dňa 20. marca 2022 slávi náš otec biskup Mons. Stanislav Stolárik 18. výročie svojej biskupskej vysviacky. 26. februára 2004 bol pápežom sv. Jánom Pavlom II. menovaný za titulárneho biskupa barikského a pomocného biskupa Košickej arcidiecézy. Biskupskú vysviacku prijal 20. marca 2004. Jeho biskupské heslo je: „In virtute Spiritus Sancti cum Maria“. „Mocou Ducha Svätého a s Máriou. Spolu s ním si pripomíname toto výročie a tiež jeho menovanie za rožňavského, biskupa, ktoré bolo 21. marca 2015, kedy bol súčasným pápežom Františkom vymenovaný za diecézneho biskupa Rožňavskej diecézy. Do úradu  rožňavského diecézneho biskupa bol uvedený na sviatok sv. Jána Nepomuckého, patróna diecézy dňa 16. mája 2015 v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave.

Nášmu otcovi biskupovi k výročiu jeho biskupskej vysviacky zo srdca blahoželáme. Pánu Bohu ďakujeme, že v ňom máme dobrého, horlivého pastiera, ktorý nám ukazuje Božie cesty a vedie nás k večnému cieľu. Ďakujeme mu za jeho obetavú službu Kristovej Cirkvi a zvlášť za jeho horlivú službu našej diecéze, ktorú koná už takmer sedem rokov cez ohlasovanie Božieho slova, vysluhovanie sviatostí, cez starostlivosť o farnosti, kňazov, veriacich, za jeho modlitby, obety. Ďakujeme mu za mnohé duchovné iniciatívy, ktoré zjednocujú diecézu, za prehlbovanie prežívania sviatostí cez slávené roky zamerané na sviatosti, na úctu k Panne Márii a k sv. Jozefovi. Ďakujeme mu, že zjednocuje diecézu a v ostatnom čase nás zvlášť povzbudzuje stále viac sa otvárať pre synodálnu cestu, na ktorú pozval celú Cirkev Svätý Otec František.  

Nášmu otcovi biskupovi Stanislavovi vyprosujeme, aby ho sprevádzalo stále  Božie požehnanie, aby ho Pán naďalej obdarúval všetkými potrebnými darmi, ktoré potrebuje pre svoj život, povolanie a poslanie v službe našej diecéze, ale aj v službe všeobecnej Cirkvi. Nech ho sprevádza Mama Mária, sv. Jozef, patróni Rožňavskej diecézy, jeho osobní patróni a vyprosia mu svetlo Ducha Svätého, zdravie a potrebné sily.