Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Archív

Archív Biskupského úradu

Vznikol po zriadení Rožňavskej diecézy v roku 1776, avšak uchováva aj staršie písomnosti, ktoré boli vyčlenené z ostrihomského Prímaského archívu v roku 1777. Ide o listiny v rozsahu 52 exemplárov, z ktorých 26 je z obdobia stredoveku. Ku klenotom patrí listina s prvou písomnou zmienkou o Rožňave, vydanou Ondrejom III. v roku 1291. Zbierku listín tvoria aj pápežské buly, odpustkové listiny z obdobia rokov 1775 až 1949. Spisový materiál bol v období rokov 1776 – 1905 usporiadaný chronologicky-numerickým spôsobom, od roku 1906 prešla kancelária na systém usporiadania podľa vecných skupín. Súčasťou archívu je bohatý účtovný materiál Kúrie, Správy biskupských majetkov, škôl a opisy matrík z rokov 1821 až do súčasnosti.

Archív Rožňavskej kapituly bol umiestnený v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave a obsahuje archívny materiál od roku 1776, ako aj odpisy listín, týkajúcich sa donácií majetkov Kapituly z rokov 1258 až 1806. Veľmi cennou časťou archívu je zbierka hudobnín.

Pre bádateľov slúžia pomocné knihy ako repertóriá, diáriá, podacie protokoly, indexy a registre.

Archív je pre bádateľov sprístupnený po súhlase diecézneho biskupa, alebo riaditeľa úradu. Každá žiadosť sa posudzuje osobitne, so zreteľom na obsah a účel použitia požadovaných spisov.

Otváracie hodiny pre bádateľov:

Pondelok – štvrtok: 8:30 – 12:00 | 13:00 – 15:00
Prestávka na obed: 12:00 – 13:00
Piatok: spracovávanie a zakladanie archívnych dokumentov

Kontakt:

Mgr. Silvia Lörinčíková, PhD.
archiv@burv.sk
+421 (0) 58 78 77 243