Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Barca

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Adresa: Barca 28, 982 51 pošta Figa

reinhard.brecher@burv.sk

dekanát Malohont
farnosť je spravovaná excurrendo z farnosti Uzovská Panica


Tituly kostolov (rok postavenia)
Barca        Kostol Najsvätejšej Trojice (1787)
Figa (fil.)   Kostol Nepoškvrneného Počatia Panny Márie (1937)
Filiálky bez rímskokatolíc­kej sakrálnej stavby: Dulovo, Kaloša, Rumince, Žíp


obyvateľov: 2477
rím. kat. 1373
Celodenná adorácia: 4. 1. , 27. 4., 18. 8.

Mapa

Všetky A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z