Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Bednárik Jozef, Mgr., riaditeľ Diecézneho katechetického úradu

* FÚ Jaklovce 055 61, Jaklovce

Dátum a miesto ordinácie: 14.06.2003, Rožňava

Pôsobiská:

  • 2003 – kaplán Gelnica
  • 2005 – administrátor Kokava nad Rimavicou, záro­veň zástupca rožňavskej diecézy v Rade Katolíckeho biblického diela, zároveň
  • 2012 – excurrendo Šoltýska
  • 2017 – administrátor Jaklovce, zároveň
  • 2018 – riaditeľ Diecézneho katechetického úradu
  • 2023 - farár Jaklovce

Zoznam kňazov

Všetci A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z