Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Bize Norbert, Mgr., čestný dekan

* FÚ  Abovce, 980 44 Lenártovce

Dátum a miesto ordinácie: 19.06.2004, Eger (Maďarsko)

Pôsobiská:

  • 2004 – kaplán Rožňava
  • 2006 – administrátor Jablonov nad Turňou, excurrendo Silická Jablonica
  • 2008 – menovaný za čestného dekana, zároveň
  • 2009 – koordi­nátor pre pastoráciu miništrantov s materinským jazykom maďarským
  • 2012 – administrátor Hrhov excurrendo
  • 2013 – farár Jablonov nad Turňou
  • 2013 - 2019 – riaditeľ diecézneho školského úradu
  • 2014 -2019 – menovaný do subkomisie pre katolícke školy pri KBS
  • 2020 – farár Abovce a excurrendo Vlkyňa

Zoznam kňazov

Všetci A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z