Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Celodiecézna adorácia - 29. február 2024

Otec biskup nás povzbudzuje k adorácii

Milí bratia a sestry,

v pastierskom liste na Sviatok Svätej rodiny (29. 12. 2019) som napísal: „V našej diecéze nadviažeme na požehnanú iniciatívu v blahej pamäti rožňavského biskupa Mons. Eduarda Kojnoka, veľkého ctiteľa a šíriteľa úcty k Eucharistii. Jeho zámerom bolo, aby v celej diecéze bola každý deň postupne v každom kostole eucharistická poklona a na Osuší celodenná. Prial si, aby na Osušie smerovali aj eucharistické púte. Je to aj moje prianie, aby Osušie bolo aj naďalej miestom celodennej eucharistickej poklony a a by tam farnosti putovali a modlili sa. Niektorí kňazi spomínajú, že biskup Kojnok si prial, aby v diecéze bola každú hodinu v niektorom kostole poklona, teda aj v noci. Keďže rok 2020 je priestupný, ustanovujem na deň „navyše“ – na 29. februára 2020 celodiecéznu adoráciu.“

Platí to aj pre tento rok – 29. februára 2024 a kde to bude možné, nech trvá 24 hodín alebo podľa miestnych možností. Úmyslom adorácií nech je poďakovanie za obsiahnuté dary, odprosenia za previnenia proti Božej dobrote a prosba o hojné Božie požehnanie pre našu diecézu.“

                                                                              + Mons. Stanislav Stolárik

                                                                                     rožňavský biskup