Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Celodiecézne mariánske večeradlo v Jaklovciach 11. mája 2024

V nádhernom historickom gotickom kostole sv. Antona pustovníka, pri Madone Jaklovskej sa v sobotu 11. mája 2024 konalo celodiecézne mariánske večeradlo. Program začal o 9:00. Všetkých prítomných privítal miestny pán farár, Jozef Bednárik. Nasledovala  modlitba radostného ruženca, ktorý viedol a pred každým desiatkom myšlienkami rozjímania obohatil pán profesor Amantius Akimjak, farár v Klčove, v Spišskej diecéze. Spev Ave Mária a ďalšie piesne zboru z Jakloviec naladili na mariánsku modlitbovú atmosféru. V prednáške na tému: „Kde sú dvaja zhromaždení v mojom mene...“ profesor Akimjak povzbudil k modlitbe posvätného ruženca: „Márii môžeš všetko povedať ‒ čo ťa teší, čo bolí, Matka Mária Ti rozumie a pomôže.“ Ďalej program pokračoval májovou pobožnosťou Loretánskych  litánií.

Vo vyzdobenom presbytériu, pripravenom na slávnosť, o 10:30 začala sv. omša, ktorú s hlavným celebrantom, rožňavským otcom biskupom Mons. Stanislavom Stolárikom koncelebrovalo mnoho kňazov, ktorí prišli z blízkeho okolia, ale aj zo vzdialenejších kútov diecézy. Otec biskup v príhovore tiež povzbudzoval k modlitbe, ale veľmi oslovujúci bol aj príbeh bl. Sáry Salkaháziovej, ktorej spomienka sa slávila práve v sobotu.

Po sv. omši nasledovala eucharistická procesia so Sviatosťou Oltárnou ulicami obce. Bola to dôstojná oslava a prejav úcty a lásky k Ježišovi prítomnému v Eucharistii. S organizáciou pomohli zvlášť hasiči, ktorí niesli baldachýn, ale aj dbali o bezpečnosť cestnej premávky počas procesie. Otec biskup, ktorý niesol Eucharistiu v monštrancii, na štyroch miestach požehnal obec. V kostole, kam sa sprievod vrátil, zaznel ešte spev Te Deum na oslavu Boha a dopoludňajšia časť slávnosti vyvrcholila požehnaním.

Nasledovala obedňajšia prestávka a po občerstvení pri krásne prestretom stole pokračovalo večeradlo v kostole modlitbou slávnostného ruženca. Viedol ju duchovný otec Václav Galo, farár v Žakarovciach. Po ňom o 15:00 domáci pán farár Jozef Bednárik vyložil Sviatosť Oltárnu a nasledovala adorácia s modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva a krásnym spevom detského spevokolu. Celá atmosféra pobádala s úprimným srdcom odovzdávať milosrdnému Pánovi všetko, čo si modliaci sa so sebou vo svojom vnútri a úmysloch priniesli a odkryť boľavé miesta svojich sŕdc, ktoré môže vyliečiť len On.

Modlitbový deň zakončili požehnaním a vďakou za vydarené modlitbové stretnutie, za ktoré nech je oslávený Trojjediný Boh.

Pri východe z kostola jedna pútnička hovorila druhej: „Pozri, padajú na nás Božie milosti“, keď začal kropiť dážď.

Počas slávnosti bolo cítiť dobrú spoluprácu aj so starostom obce. Pán Boh zaplať za pozvanie, no nebola som sama čo som putovala, veď došli aj pútnici z Lučenca, Kalinova, Poltára, Fiľakova, Gelnice, Margecian... a všetci odchádzali potešení a nadšení. Ďakujem veľmi pekne.

Sr. M. Školastika Balogová, sestra Sv. Kríža

Oznamy / Publikácie / Celodiecézne mariánske večeradlo v Jaklovciach 11. mája 2024 - foto
Oznamy / Publikácie / Celodiecézne mariánske večeradlo v Jaklovciach 11. mája 2024 - foto
Oznamy / Publikácie / Celodiecézne mariánske večeradlo v Jaklovciach 11. mája 2024 - foto
Oznamy / Publikácie / Celodiecézne mariánske večeradlo v Jaklovciach 11. mája 2024 - foto
Oznamy / Publikácie / Celodiecézne mariánske večeradlo v Jaklovciach 11. mája 2024 - foto
Oznamy / Publikácie / Celodiecézne mariánske večeradlo v Jaklovciach 11. mája 2024 - foto
Oznamy / Publikácie / Celodiecézne mariánske večeradlo v Jaklovciach 11. mája 2024 - foto
Oznamy / Publikácie / Celodiecézne mariánske večeradlo v Jaklovciach 11. mája 2024 - foto
Oznamy / Publikácie / Celodiecézne mariánske večeradlo v Jaklovciach 11. mája 2024 - foto
Oznamy / Publikácie / Celodiecézne mariánske večeradlo v Jaklovciach 11. mája 2024 - foto
Oznamy / Publikácie / Celodiecézne mariánske večeradlo v Jaklovciach 11. mája 2024 - foto
Oznamy / Publikácie / Celodiecézne mariánske večeradlo v Jaklovciach 11. mája 2024 - foto
Oznamy / Publikácie / Celodiecézne mariánske večeradlo v Jaklovciach 11. mája 2024 - foto
Oznamy / Publikácie / Celodiecézne mariánske večeradlo v Jaklovciach 11. mája 2024 - foto
Oznamy / Publikácie / Celodiecézne mariánske večeradlo v Jaklovciach 11. mája 2024 - foto
Oznamy / Publikácie / Celodiecézne mariánske večeradlo v Jaklovciach 11. mája 2024 - foto
Oznamy / Publikácie / Celodiecézne mariánske večeradlo v Jaklovciach 11. mája 2024 - foto