Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Ďakovná púť veriacich Rožňavskej diecézy do Ríma pod vedením diecézneho biskupa Mons. Stanislava Stolárika

http://new.burv.sk/wp-content/uploads/2022/02/%C4%8Eakovn%C3%A1-p%C3%BA%C5%A5-do-R%C3%ADma-28.4.-1.5.-Ko%C5%A1ice-BURV.pdf