Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Deň matiek v Katolíckej materskej škole v Revúcej

Pocta mamám v Katolíckej materskej škole.

Byť mamou je najvzácnejší dar od Pána Boha.

Byť mamou je životným poslaním.

Byť mamou znamená nechať svoj život obrátiť hore nohami a žiť ho pre druhých – pre naše deti.

Deň matiek je príležitosťou poďakovať za všetku tú vrelú lásku, za nehu a starostlivosť, ktorou každá matka zahrňuje svoje deti, za opateru a nekonečnú trpezlivosť a obetavosť. Tento výnimočný sviatok sme v našej Katolíckej materskej škole Svätej Rodiny v Revúcej oslávili 18.5.2023.Spevom, tancom krásnou básňou a vlastnoručne vyrobeným darčekom deti poďakovali svojim mamkám za ich starostlivosť a lásku. Veľké detské „Ďakujem“ sa ozývalo celou materskou školou. Mamičky, ste nenahraditeľné!