Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Deň rodiny v Cirkevnej základnej škole sv. J. Bosca v Lučenci

Rodina je Boží dar na celý život, je miestom, kde začína život a láska nikdy nekončí. Aj naša Cirkevná základná škola sv. J.Bosca vytvorila jednu veľkú rodinu. Deň rodiny organizovaný pod hlavičkou p. riaditeľky Mgr. Mariany Vinarčíkovej.
Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca otvorila svoje brány tradične/netradične v sobotu pri príležitosti Dňa rodiny. Pre našich žiakov a rodičov bol pripravený pestrý, zaujímavý i dojemný program, ktorý ukázal našu zručnosť, vedomosť, zdatnosť, ale hlavne spoluprácu. Moderná škola ju má vytvárať s rodičmi a žiakmi, a tak tvoriť spoločenstvo. Dnes sme ukázali, že naša škola nie je iba inštitúciou, ale komunitou ľudí, ktorí sa vedia spoločne aj zabaviť a prehlbovať tak vzťahy, ktoré sú nevyhnutné pre spoluprácu v oblasti vzdelávania a duchovného rastu našich žiakov.
Nie sme rodinou v pravom slova zmysle, ale snažíme sa byť rodinnou školou a rodinné prostredie v duchu kresťanskej lásky vytvárať.