Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Deviatnik pred celodiecéznou púťou v Úhornej

V dňoch 5. – 6. augusta 2023 sa opäť uskutoční diecézna mariánska púť v Úhornej.

Tento rok je významný pre našu diecézu aj tým, že slávime 20. výročie návštevy sv. Jána Pavla II. v Rožňave (13. septembra 2003) a na tohtoročnú púť do Úhornej prijal pozvanie nášho otca biskupa Mons. Stanislava Stolárika Apoštolský nuncius Mons. Nicola Girasoli, ktorý je pre nás predstaviteľom Svätého Otca Františka.

Ako každý rok, aj tento, nás náš otec biskup povzbudzuje k duchovnej príprave na diecéznu púť v Úhornej modlitbou deviatnika k Rožňavskej Panne Márii. Cez zjednotenie aj v tejto modlitbe posilnime naše diecézne puto prostredníctvom našej spoločnej Mamy – Panny Márie. Okrem svojich osobných úmyslov, predkladajme Panne Márii náš spoločný, v diecéze stanovený úmysel na tento rok: „Za všetkých pokrstených, pobirmovaných a tých, ktorí hľadajú Boha“.

Deviatnik sa začneme modliť 28. júla a skončíme ho 5. augusta 2023 – v predvečer slávenia sv. omše ku cti Preblahoslavenej Panny Márie Snežnej – (výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme).

Viac informácií o púti a jej programe na plagáte.

Text Deviatnika k Rožňavskej Panne Márii v prílohe pod článkom.