Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Diecézne centrum mládeže

Kontakt Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II

Námestie baníkov 27, 048 01 Rožňava
Zodpovedná osoba: Mgr. Ján Horvát
Koordinátor: Mgr. Alexandra Bundová
Link na FB: https://www.facebook.com/DCM-Sv-J%C3%A1na-Pavla-II-Ro%C5%BE%C5%88ava-114915368667326/

Aktivity

Galéria