Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Diecézne kolo Biblickej olympiády 2023

Dňa 25. 4. 2023, na sviatok sv. Marka evanjelistu, sa na biskupskom úrade v Rožňave uskutočnilo diecézne kolo XXI. ročníka Biblickej olympiády. Šesť družstiev v kategórii základných škôl a tri zo stredných škôl súťažilo v šiestich kolách z Knihy Nehemiáš, Judit a Ester a Prvého Petrovho listu. Žiaci a študenti preukázali nielen svoje vedomosti, ale na základe biblických postáv a udalostí dokázali vyjadriť dôležité postoje a hodnoty v medziľudských vzťahoch v zaujímavo spracovaných scénkach. Na celoslovenskom kole budú Rožňavskú diecézu reprezentovať za prvú kategóriu žiačky osemročného Gymnázia Boženy Slančíkovej Timravy v Lučenci a za stredné školy študenti Gymnázia v Krompachoch.

Všetkým družstvám srdečne gratulujeme a ďakujeme za ich odvahu, spoluprácu a za nadšenie v čítaní Božieho slova! Srdečná vďaka tiež patrí pani katechétkam, katechétom a kňazom, ktorí pripravovali a sprevádzali jednotlivé skupiny.

Súťažiaci vyjadrili radosť zo stretnutia s otcom biskupom Stanislavom Stolárikom, ktorý privítal účastníkov a v závere odovzdal výhercom ceny a diplomy a všetkých pozval k spoločnému obedu.

Výsledky diecézneho kola

Základne školy

  1. 8-ročné gymnázium BST, Haličská cesta 9, Lučenec
  2. 8-ročné gymnázium, Lorencová 46, Krompachy
  3. Základná škola s Materskou školou, Pionierska 2, Brezno

Stredné školy

  1. Gymnázium, Lorencová 46, Krompachy
  2. Gymnázium BST, Haličská cesta 9, Lučenec
  3. Gymnázium Jána Chalupku Brezno

Oznamy / Publikácie / Diecézne kolo Biblickej olympiády 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Diecézne kolo Biblickej olympiády 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Diecézne kolo Biblickej olympiády 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Diecézne kolo Biblickej olympiády 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Diecézne kolo Biblickej olympiády 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Diecézne kolo Biblickej olympiády 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Diecézne kolo Biblickej olympiády 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Diecézne kolo Biblickej olympiády 2023 - foto