Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Diecézne kolo Biblickej olympiády 2024

Dňa 16. 4. 2024, sa na biskupskom úrade v Rožňave uskutočnilo diecézne kolo XXII. ročníka Biblickej olympiády. V rekordnom počte 9 družstiev, keď každý dekanát reprezentovalo jedno víťazné družstvo v kategórii základných škôl a tri v kategórii stredných škôl súťažilo v šiestich kolách, z Kníh Genezis 12-36 kapitola, Daniel, Žalm 27 a z Jánovho evanjelia. Žiaci a študenti preukázali nielen svoje vedomosti, ale na základe biblických postáv a udalostí dokázali vyjadriť dôležité postoje a hodnoty v medziľudských vzťahoch v zaujímavo spracovaných scénkach. Na celoslovenskom kole budú Rožňavskú diecézu reprezentovať za prvú kategóriu žiaci Katolíckej základnej školy s materskou školou sv. Jána Nepomuckého z Rožňavy a za stredné školy študenti Gymnázia v Krompachoch.

Všetkým družstvám srdečne gratulujeme a ďakujeme za ich odvahu, spoluprácu a za nadšenie v čítaní Božieho slova! Srdečná vďaka tiež patrí pani katechétkam, katechétom a kňazom, ktorí pripravovali a sprevádzali jednotlivé skupiny.

Súťažiaci vyjadrili radosť zo stretnutia s otcom biskupom Stanislavom Stolárikom, ktorý privítal účastníkov a v závere odovzdal výhercom ceny a diplomy a všetkých pozval k spoločnému obedu.

Výsledky diecézneho kola

Základne školy

  1. KCŠ sv. Jána Nepomuckého Rožňava
  2. Základná škola. Školská 3, Poltár
  3. Základná škola s Materskou školou, Halič

Stredné školy

  1. Gymnázium, Lorencová 46, Krompachy
  2. Gymnázium Jána Chalupku Brezno
  3. Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy, Lučenec

Mgr. Jozef Bednárik, riaditeľ DKU

Oznamy / Publikácie / Diecézne kolo Biblickej olympiády 2024 - foto
Oznamy / Publikácie / Diecézne kolo Biblickej olympiády 2024 - foto
Oznamy / Publikácie / Diecézne kolo Biblickej olympiády 2024 - foto
Oznamy / Publikácie / Diecézne kolo Biblickej olympiády 2024 - foto
Oznamy / Publikácie / Diecézne kolo Biblickej olympiády 2024 - foto
Oznamy / Publikácie / Diecézne kolo Biblickej olympiády 2024 - foto
Oznamy / Publikácie / Diecézne kolo Biblickej olympiády 2024 - foto
Oznamy / Publikácie / Diecézne kolo Biblickej olympiády 2024 - foto
Oznamy / Publikácie / Diecézne kolo Biblickej olympiády 2024 - foto
Oznamy / Publikácie / Diecézne kolo Biblickej olympiády 2024 - foto
Oznamy / Publikácie / Diecézne kolo Biblickej olympiády 2024 - foto
Oznamy / Publikácie / Diecézne kolo Biblickej olympiády 2024 - foto
Oznamy / Publikácie / Diecézne kolo Biblickej olympiády 2024 - foto
Oznamy / Publikácie / Diecézne kolo Biblickej olympiády 2024 - foto
Oznamy / Publikácie / Diecézne kolo Biblickej olympiády 2024 - foto
Oznamy / Publikácie / Diecézne kolo Biblickej olympiády 2024 - foto
Oznamy / Publikácie / Diecézne kolo Biblickej olympiády 2024 - foto
Oznamy / Publikácie / Diecézne kolo Biblickej olympiády 2024 - foto
Oznamy / Publikácie / Diecézne kolo Biblickej olympiády 2024 - foto
Oznamy / Publikácie / Diecézne kolo Biblickej olympiády 2024 - foto