Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Diecézne stretnutie mladých v Cinobani

Koniec cirkevného roka sa v mnohých diecézach niesol v znamení diecéznych stretnutí mládeže. Mladí rožňavskej diecézy sa stretli v sobotu, 25.11.2023, v diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva v Cinobani. Témou stretnutia bol úryvok z podobenstva o milosrdnom Samaritánovi: „...choď a rob aj ty podobne!“ (Lk 10, 37).

Stretnutie začalo modlitbou sv. ruženca, po ktorej nasledovala sv. omša, ktorú celebroval otec biskup Mons. Stanislav Stolárik. V homílii mladých povzbudil, aby sa zvlášť na tomto mieste, v diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva, nechali objať Božím milosrdenstvom, ktoré sa nám ukazuje. Mladí sa nemajú skrývať pred živým Bohom, ale naopak vytvárať s ním spoločenstvo a svetu ukazovať, že viera im dáva nádej. Mladých veľmi vyzýval, aby boli radostnými svedkami nádeje, aby niesli nádej kamkoľvek pôjdu, a to najmä v tomto svete, ktorý je plný zúfalstva, smútku a depresie. Odvolávajúc sa na slová Svätého Otca Františka, otec biskup mladým pripomínal, že práve oni sú už dnes nádejou Cirkvi. Nie zajtra, ale už dnes.

Po sv. omši nasledovala krátka katechéza o Božom milosrdenstve, ktorú si pripravili sestry z Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva. V rámci obednej prestávky prebiehali rôzne sprievodné aktivity. Mladí si mohli zmerať sily v kalčetovom turnaji, podporiť hladujúce deti cez charitatívnu knižnú burzu Mary´s meals alebo sa občerstviť a porozprávať s rehoľníkmi v rehoľnej kaviarni.

Poobedný program vypĺňal „gaučtalk“ – diskusia so vzácnymi hosťami: otcom biskupom Stanislavom Stolárikom a trojicou františkánov br. Filipom, br. Eliášom a br. Arnoldom. Celá diskusia bola popretkávaná kvízovými otázkami týkajúcimi sa témy milosrdenstva a roku, ktorý aktuálne v našej diecéze prežívame, t.j. Roku sviatostí krstu a birmovania. V rámci programu zazneli aj pútavé svedectvá mladých zo svetových dní mládeže v Lisabone. Celé stretnutie bolo ukončené modlitbou korunky Božieho milosrdenstva.

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na prípravách diecézneho stretnutia, špeciálne ďakujeme domácemu p. farárovi vdp. Mgr. Litviakovi, rektorovi diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva za prijatie, ako aj starostovi obce Cinobaňa, p. Melicherovi, za jeho ústretovosť.

Autorka článku: Alexandra Bundová

Autor fotografií: Martin Veselovský

Oznamy / Publikácie / Diecézne stretnutie mladých v Cinobani - foto
Oznamy / Publikácie / Diecézne stretnutie mladých v Cinobani - foto
Oznamy / Publikácie / Diecézne stretnutie mladých v Cinobani - foto
Oznamy / Publikácie / Diecézne stretnutie mladých v Cinobani - foto
Oznamy / Publikácie / Diecézne stretnutie mladých v Cinobani - foto
Oznamy / Publikácie / Diecézne stretnutie mladých v Cinobani - foto
Oznamy / Publikácie / Diecézne stretnutie mladých v Cinobani - foto
Oznamy / Publikácie / Diecézne stretnutie mladých v Cinobani - foto
Oznamy / Publikácie / Diecézne stretnutie mladých v Cinobani - foto
Oznamy / Publikácie / Diecézne stretnutie mladých v Cinobani - foto
Oznamy / Publikácie / Diecézne stretnutie mladých v Cinobani - foto
Oznamy / Publikácie / Diecézne stretnutie mladých v Cinobani - foto