Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Diecézny školsky úrad

Kontakt

Adresa:
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Rožňava

Diecézny školský úrad
Námestie baníkov 20, 048 01 Rožňava

Email: skolstvo@burv.sk
Telefón: +421 (0) 58 78 77 244

Riaditeľ diecézneho školského úradu: Mgr. Jozafát Jozef Brigan, Opus, J.S.S.

Oznamy

1 2 3 >

Školy

KATOLÍCKA MATERSKÁ ŠKOLA SV. RODINY V REVÚCEJ

Riaditeľ: Erika Václaviková
Adresa: Ul. Ormisova 585/15, 050 01 Revúca

+421 (0) 58 442 10 18, +421 915 829 655
kmsra@rcc.sk, erika.vaclavikova@gmail.com

https://kmsra.edupage.org/

CIRKEVNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA SV. JÁNA BOSCA V LUČENCI

Riaditeľ: Mgr. Mariana Vinarčíková
Adresa: T. G. Masaryka 9, 984 01 Lučenec

+421 (0) 47 433 37 87, +421 915 804 553
skola@czslc.sk

https://czslc.edupage.org/

KATOLÍCKA ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. JÁNA NEPOMUCKÉHO V ROŽŇAVE

Riaditeľ: Mgr. Jana Očkaíková
Adresa: ul. Kósu Schoppera 22, 048 01 Rožňava

+421 (0) 908 970 481
kzs.roznava@gmail.com

https://kzs-roznava.edupage.org/

CIRKEVNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA SV. ŠTEFANA - SZENT ISTVÁN EGYHÁZI ALAPISKOLA

Riaditeľ: Mgr. Anikó Köteles
Adresa: Časť Dvorníky 88, 044 02 Dvorníky - Včeláre

+421 (0) 911 738 124
kot.ani@hotmail.com

https://sziea.edupage.org/

CIRKEVNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

Riaditeľ: Bc. Eva Ticháková, DiS. art.
Adresa: T.G. Masaryka 9, 984 01 Lučenec

+421 (0) 917 527 468
cirkevnaumelecka@gmail.com

http://nova.cirkevnaumelecka.sk