Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Do Budapešti putovali aj pútnici z Rožňavskej diecézy

Na stretnutie so Svätým Otcom putovali spoločne aj pútnici z niekoľkých farností Rožňavskej diecézy – z Lučenca, Fiľakova, Rimavskej Soboty, Biskupíc, Petroviec. Boli to veriaci maďarskej i slovenskej národnosti. Všetci sa chceli stretnúť so Svätým Otcom Františkom, námestníkom Ježiša Krista a súčasným „Petrom“, ktorý má od Pána poverenie zjednocovať Katolícku cirkev a viesť ju ako pastier podľa vzoru Dobrého pastiera. Toto bolo zjavné a veľmi symbolické, nakoľko sa spoločné slávenie sv. omše na Námestí Kossutha Lajosa konalo práve v nedeľu Dobrého pastiera.

Kňazi, ktorí komunikovali atmosféru a zážitky spoločne prežité s pútnikmi, svedčili, že veľmi zjavné bolo nadšenie ľudí z tohto stretnutia so vzácnym pútnikom, Svätým Otcom Františkom.

P. Efrém Tomáš Zemjánek, OFM, administrátor farnosti Fiľakovo rozprával o atmosfére, ktorú prežíval spoločne s pútnikmi, o nadšení, prejavoch spontánnej veľkej radosti z prítomnosti Svätého Otca Františka a zo spoločenstva tisícov ľudí, ktorí sa stretli v Budapešti na slávení. Niektorí naši pútnici sa nedostali až na námestie. Hoci mohli sledovať svätú omšu len prostredníctvom veľkoplošných obrazoviek, bolo to celkom iné, ako sledovanie priameho prenosu doma, cez televíziu či internet, čo nenahradí krásnu atmosféru prežívanú priamo na mieste diania. Táto cesta do Maďarska stála pútnikov aj námahu, ale neľutovali, že sa na to dali.

Modlitbová atmosféra sprevádzaná spevom zostane v srdciach nielen ako spomienka.

Stretnutie Svätého Otca s mladými sa vyznačovalo tiež úprimnou radosťou. Mladí cítili bezprostrednosť pápeža a jeho veľkú blízkosť s mladou generáciou, budúcnosťou sveta a Cirkvi.

Foto: Efrém Tomáš Zemjánek, OFM