Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Dobrá novina - vysielacie sv. omše v Rožňavskej diecéze

V rámci Rožňavskej diecézy sa budú sláviť sväté omše spojené s požehnaním a vyslaním koledníkov Dobrej noviny takto:

  • 10. december 2022 - farnosť Jaklovce - farský kostol sv. Antona opáta - 10:00 hod. - celebruje Mons. Rastislav Polák, generálny vikár
  • 11. december 2022 - farnosť Poltár - farský kostol sv. Cyrila a Metoda - 10:00 hod. - celebruje Mons. Stanislav Stolárik, diecézny biskup (sv. omša bude vysielaná televíziou Lux)