Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Fabiny Miroslav, Mgr., čestný kanonik rožňavskej diecézy

* FÚ Málinec, 985 26 Málinec.

Dátum a miesto ordinácie: 13.06.1982

Pôsobiská:

  • 1982 – kaplán Jaklovce
  • 1983 – základná vojenská služba
  • 1985 – kaplán Krásnohorské Podhradie
  • 1987 – farár Dobšiná
  • 1990 – tajomník Biskupského úradu v Rožňave
  • 1994 – farár Pohorelá
  • 2011 – farár Málinec

Zoznam kňazov

Všetci A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z