Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Farské oznamy

Farnosť Nanebovzatia Panny Márie, Rožňava – mesto

Farské oznamy v prípade neaktuálnosti je možné nájsť aj na Facebookovej stránke Farnosti Rožňava - mesto FB Farnosť Rožňava-mesto

34. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK - NEDEĽA KRISTA KRÁĽA

26. november 2023

Liturgický kalendár

PONDELOK féria
UTOROK féria
STREDA féria
ŠTVRTOK Sviatok sv. Ondreja, apoštola
PIATOK Prvý piatok
SOBOTA Prvá sobota - fatimská
NEDEĽA 1. ADVENTNÁ NEDEĽA
 

Sv. omše vo farnosti

Katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK

18.00 (S)

07.00 (S) 07.00 (M)

UTOROK

18.00 (S)

07.00 (S)

07.00 (M)

STREDA

18.00 (S)

07.00 (S)

07.00 (M)

ŠTVRTOK

18.00 (S)

07.00 (S)

07.00 (M)

DSS Jasanima - 14.00

DSS Nadabula - 15.00

PIATOK

18.00 (S)

07.00 (S)

07.00 (M)

Nadabula - 16.30

SOBOTA

08.15 (S)

18.00 (S)

---

07.00 (M)

NEDEĽA

07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S)

11.00 (M)

Rakovnica -08.30

Nadabula - 08.45

Rudná - 09.30

Kaplnka sv. Barbory

          - nemocnica -  10.00

          - len pre pacientov a personál

(S) - sv. omša v slovenskom jazyku; (M) - sv. omša v maďarskom jazyku

Kontakty

farár: 0903 867 200 kaplán: 0950 266 077 email: roznava@burv.sk adresa: Betliarska 93/1, 048 01 Rožňava

Ďalšie oznamy

  • Dnes je posledná nedeľa Cirkevného roka, Nedeľa Krista Kráľa. Budúcou nedeľou začneme nový Cirkevný rok 1. adventnou  nedeľou. Môžete  si priniesť adventné vence, ktoré požehnáme pri sv. omšiach.

  • Po sv. omšiach na 1. adventnú nedeľu, budeme konať zbierku na potreby Slovenskej Katolíckej Charity. Za každý Váš milodar vopred vyslovujeme „Pán Boh Zaplať!“

  • Aj toto Adventné obdobie pozýva Komunita dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta v Rožňave všetkých dobrodincov, ktorí by chceli prispieť do „Tašky sv. Vincenta“ trvanlivými potravinami, alebo základnou drogériou. Dary budú rozdelené rodinám v núdzi na Vianoce.

  • Prázdne tašky budú k dispozícii v kostoloch. Naplnenú tašku môžete potom priniesť do sakristie. Vopred vyslovujeme všetkým dobrodincom „Pán Boh Zaplať!“

  • Vo štvrtok, 30. novembra, Vás sestry saleziánky pozývajú poobede od 14.30 do 18.00 do svojho centra na adrese Nám. baníkov 29, na zhotovenie vlastného adventného venca. Čečina a polystyrénové kruhy sú pripravene. Vy si môžete priniesť vlastné ozdoby a sviečky. Tešíme sa na spoločné stretnutie.

  • Vo štvrtok po rannej sv. omši vo františkánskom kostole bude poklona Sviatosti Oltárnej  do 11.00, kedy bude udelené sviatostné požehnanie.

  • Počas Adventného obdobia Vás pozývame na „Adventné Katechézy“, ktoré počas adventných nedieľ povedú bratia saleziáni. Katechéza bude v každú adventnú nedeľu poobede o 16.00 v Malom kostole, teda v Kostole sv. Františka Xaverského. Viac informácií nájdete na nástenkách.

  • V tomto týždni je 1. piatok v mesiaci. Spovedáme ½ hod. pred každou sv. omšou.  Je čas na vykonanie si vianočnej sv. spovede, veď v tomto roku je advent krátky- 4. nedeľa je zároveň už aj deň Štedrého večera. Nenechajte si sv. spoveď na poslednú chvíľu!

  • 1. sobota- Fatimská. Pobožnosť po maďarsky vo františkánskom kostole o 06.15, po slovensky v katedrále po sv. omši o 08.15.

  • Každý piatok o 14.00 sa môžeme stretnúť pred nemocnicou na spoločnej modlitbe za deti, ktorým nebolo dovolené narodiť sa.