Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Farský kostol v Cinobani vyhlásený za diecéznu svätyňu Božieho milosrdenstva

Diecézny otec biskup, Mons. Stanislav Stolárik, 16. apríla 2023 pri slávnostnej sv. omši, na druhú veľkonočnú nedeľu - Nedeľu Božieho milosrdenstva, vyhlásil zriadenie diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva, ktorou sa stáva farský kostol vo farnosti Cinobaňa - kostol Božieho milosrdenstva, ktorý bol konsekrovaný 6. novembra 2022.

Slávnostnej sv. omše sa zúčastnili tak domáci veriaci ako aj veriaci zo susedných farností a mnohí ďalší z okolitých farností. Prítomný bol generálny vikár Mons. Rastislav Polák ako aj dekan dekanátu Horný Novohrad vsdp. Jozef Haľko.

Za prvého rektora diecéznej svätyne bol menovaný súčasný farár farnosti Cinobaňa vdp. Miroslav Litviak.

Ďakujeme za poskytnuté fotografie zo slávnosti pánovi Ervínovi Jakubcovi z Lučenca.

Oznamy / Publikácie / Farský kostol v Cinobani vyhlásený za diecéznu svätyňu Božieho milosrdenstva - foto
Oznamy / Publikácie / Farský kostol v Cinobani vyhlásený za diecéznu svätyňu Božieho milosrdenstva - foto
Oznamy / Publikácie / Farský kostol v Cinobani vyhlásený za diecéznu svätyňu Božieho milosrdenstva - foto
Oznamy / Publikácie / Farský kostol v Cinobani vyhlásený za diecéznu svätyňu Božieho milosrdenstva - foto
Oznamy / Publikácie / Farský kostol v Cinobani vyhlásený za diecéznu svätyňu Božieho milosrdenstva - foto
Oznamy / Publikácie / Farský kostol v Cinobani vyhlásený za diecéznu svätyňu Božieho milosrdenstva - foto
Oznamy / Publikácie / Farský kostol v Cinobani vyhlásený za diecéznu svätyňu Božieho milosrdenstva - foto
Oznamy / Publikácie / Farský kostol v Cinobani vyhlásený za diecéznu svätyňu Božieho milosrdenstva - foto
Oznamy / Publikácie / Farský kostol v Cinobani vyhlásený za diecéznu svätyňu Božieho milosrdenstva - foto
Oznamy / Publikácie / Farský kostol v Cinobani vyhlásený za diecéznu svätyňu Božieho milosrdenstva - foto
Oznamy / Publikácie / Farský kostol v Cinobani vyhlásený za diecéznu svätyňu Božieho milosrdenstva - foto
Oznamy / Publikácie / Farský kostol v Cinobani vyhlásený za diecéznu svätyňu Božieho milosrdenstva - foto
Oznamy / Publikácie / Farský kostol v Cinobani vyhlásený za diecéznu svätyňu Božieho milosrdenstva - foto
Oznamy / Publikácie / Farský kostol v Cinobani vyhlásený za diecéznu svätyňu Božieho milosrdenstva - foto