Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Fričovský Jozef, Mgr., dekan

* FÚ Smolník, Smolník č. 209, 055 66 Smolník

Dátum a miesto ordinácie: 20.6.1996, Rožňava

Pôsobiská:

  • 1996 – kaplán Revúca
  • 1997 – administrátor Poltár
  • 2010 – farár Brezno - mesto, menovaný za dekana Breznianskeho dekanátu, zároveň
  • 2010 – excurrendo Mýto pod Ďumbierom a menovaný za biskupského vikára pre pustovníkov Božieho Milosr­denstva
  • 2016 – farár Lučenec-mesto
  • 2017 – farár Nálepkovo
  • 2019 – farár Revúca, menovaný za dekana Muranského dekanátu, zároveň
  • 2020 – poverený duchovným vedením Katolíckej materskej školy Sv. Rodiny v Revúcej
  • 2023 - farár Smolník, dekan dekanátu Spiš

Zoznam kňazov

Všetci A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z