Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Hajnáčka

Farnosť Narodenia Panny Márie

Adresa: Hlavné námestie 500, 980 33 Hajnáčka

www.hajnacka.fara.sk
hajnacka@burv.sk

+421 (0) 948 298 043

dekanát Malohont
farský administrátor: Mgr. Pavol Pribula

Tituly kostolov (rok postavenia)
Hajnáčka                         Kostol Narodenia Panny Márie (1996)
Gemerský Jablonec (fil.)  Kostol sv. Abdona a Senena (13. stor.)

obyvateľov: 1570
rím. kat.  1430
Celodenná adorácia: 29.01, 22.05, 12.09

Mapa

Všetky A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z