Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Dekanátne stretnutie mládeže Malohontského a Novohradského dekanátu

Katechézy a homílie z Roku krstu a birmovania 2023 je možné nájsť tu: Archív udalostí

Katechézy z Roku ovocia Ducha Svätého 2024 je možné nájsť dočasne v Aktualitách (radenie podľa dátumu) a homílie z tohto roku je možné nájsť v homíliách otca biskupa v na tejto stránke.

Aktuálne je v príprave stránka, kde budú katechézy aj homílie z aktuálneho roku na jednom mieste.

-XKV_1anpI55yqZ0ZqkKvIceOa9hKUOGxMHMg7okYVUPozývame ťa na Dekanátne stretnutie mládeže  Malohontského a Novohradského dekanátu  10.10 2015 do  Rimavskej Soboty.  Témou stretnutia je :  „MILOSRDNE“ 

09:45:  začiatok programu  - vo farskom kostole Mučeníckej smrti Sv. Jána Krstiteľa v Rimavskej Sobote, privítanie domácim farárom ThDr. Rastislavom Polákom, PhD.

10:00: krátke vysvetlenie putovného obrazu mládeže -  ikony Panny Márie Rožňavskej

Pozvánka a informácie  - SDM 2016 v Krakove   - prednáška  - príhovor k mladým :  Dp. Patrik Balázs, kaplán – koordinátor  mládeže pre Rožňavskú diecézu

11:15: Vyloženie Sviatosti Oltárnej na krátku poklonu, príprava na sv. omšu.

Prípravu na svätú omšu a Adoráciu vedie Vsdp. Adrián Olach, Opus J.S.S. , dekan

Slávenie svätej omše  - Hlavný celebrant Vsdp. Gabriel Rákai, dekan                                                                                 - homília Dp. Stanislav Andrek, kaplán 

12:15 obed  v priestoroch Základnej umeleckej školy

12:45 popoludňajší duchovno - kreatívny program v skupinách s rehoľnými sestrami zo Starej Haliče

15: 00  „Korunka“ – po „GRAND FINALE

                                      „PANNA MÁRIA ROŽŇAVSKÁ ORODUJ ZA NÁS“


1 2 3 4 5 6 7 8 >