Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Mariánske duchovné cvičenia za Rožňavskú diecézu v Lučenci.

Katechézy a homílie z Roku krstu a birmovania 2023 je možné nájsť tu: Archív udalostí

Katechézy z Roku ovocia Ducha Svätého 2024 je možné nájsť dočasne v Aktualitách (radenie podľa dátumu) a homílie z tohto roku je možné nájsť v homíliách otca biskupa v na tejto stránke.

Aktuálne je v príprave stránka, kde budú katechézy aj homílie z aktuálneho roku na jednom mieste.

V našej farnosti Lučenec-Mesto sa každoročne konajú duchovné cvičenia. Vo VEČERADLE modlitby s Pannou Máriou sme sa aj v dňoch 29.-31. marca 2017 zišli na duchovných cvičeniach. Uskutočnili sa v hoteli PELIKÁN. Zo strany veriacich bol veľký záujem. Z 20 farností Rožňavskej diecézy sa zúčastnilo 70 veriacich - ctiteľov Panny Márie, ktorí prijali JEJ pozvanie. Tu nás zhromaždila, aby sme spoločne zotrvali na modlitbách posv. ruženca a rozjímali o jednotlivých tajomstvách. Sv.omše celebrované duchovným otcom Vdp. Dušanom Harvilikom boli každý deň. V homíliách nám prednášal hlboké myšlienky a poukázal na silu modlitby posv. ruženca.

Hodnotné prednášky zamerané na 100.výročie fatimských zjavení zaujali všetkých veriacich. Krásne chvíle pri Sviatosti Oltárnej sme mohli prežívať celé dni, ale aj nočné adorácie mali svoju moc a silu a boli požehnaním pre adorujúcich. Za tieto požehnané dni ďakujeme Pánu Bohu aj Panne Márií, ktorej sme otvárali svoje srdcia, aby mohla vstúpiť a vykonať svoje materské poslanie a viesť nás k svojmu Synovi. Denne sme sa zasväcovali JEJ Nepoškvrnenému srdcu. Večeradlá modlitby prinášajú veľa milostí nielen tým ktorí sa modlia, ale aj tým, za ktorých sa modlia. A takto sme mysleli a modlili sa spoločne na úmysly, za našich duchovných otcov a za veriacich vo svojich farnostiach.

Za tohoročné uskutočnenie duchovných cvičení ďakujeme Vdp.Dušanovi Havrilikovi a pani Marte Uchalovej z Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, ktorá hudbou a svojim spevom spolu s Diankou Ulíkovou ozdobila duchovné cvičenia. Pani Uchalová je svetielkom, ktorá nám sprostredkúva duchovné cvičenia a tým zapaľuje naše srdcia k rozjímavej modlitbe posv. ruženca.

Duchovne naplnení a povzbudení sme sa rozchádzali do svojich domovov s nádejou, že sa opäť stretneme na ďalších duchovných cvičeniach v roku 2018.

Elena Gubániová, Lučenec


1 2 3 4 5 6 7 8 >