Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Začíname pôstne obdobie - príhovor nášho otca biskupa Stanislava Stolárika

Katechézy a homílie z Roku krstu a birmovania 2023 je možné nájsť tu: Archív udalostí

Katechézy z Roku ovocia Ducha Svätého 2024 je možné nájsť dočasne v Aktualitách (radenie podľa dátumu) a homílie z tohto roku je možné nájsť v homíliách otca biskupa v na tejto stránke.

Aktuálne je v príprave stránka, kde budú katechézy aj homílie z aktuálneho roku na jednom mieste.

Na Popolcovú stredu náš otec biskup Stanislav pri sv. omši, počas ktorej udelil popolec, pozval nás všetkých vykročiť na cestu pôstu počúvajúc Boží hlas, sýtiac sa Chlebom života, byť v dialógu s Bohom.

„Začíname pôstne obdobie a znova počúvame, ako vždy na Popolcovú stredu, výzvu proroka Joela: „Srdcia si roztrhnite, nie šaty, a obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu.“ (Joel 2, 13). Je to výzva opakovaná, ale veľmi aktuálna a znova zdôrazňujúca podstatu nášho obrátenia sa, alebo ochoty obracať sa vždy smerom k Pánovi, lebo ten kto sa odvracia od hriechu, obracia sa k Bohu. Svätý Otec František dal celej Cirkvi na tohtoročný pôst nádherné posolstvo, v ktorom nás všetkých vyzýva, aby sme boli putujúcimi do nebeskej vlasti podľa vzoru Izraela. Keď Izraelský národ utekal z Egypta po púšti, všetci boli odkázaní na to, aby počúvali Boží hlas a nechali sa ním viesť. Je rok Božieho slova. Aj my putujeme týmto životom a máme pre tento pôstny čas odporúčanie Sv. Otca, aby sme boli ako Izrael, ktorý putuje a počúva Boží hlas, jeho slovo. Zároveň my, v našej diecéze, môžeme doplniť, že putujúci Izrael dostával aj pokrm, mannu, dostával chlieb z neba. Tak isto, aj my máme na našej púti Chlieb života, ktorý predobrazovala manna, aby sme pri počúvaní Božieho slova zachytávali výzvy Božie, teda čo Pán Boh od nás očakáva, a aby sme sa aj posilňovali prijímaním Chleba života. Sv. Otec zdôrazňuje, aby modlitba mala dôležité miesto v našom živote. Povedal veľmi pekne, zrozumiteľne, že „dialóg, ktorý chce Boh nadviazať s každým človekom prostredníctvom veľkonočného tajomstva svojho Syna, nie je dialógom, aký sa pripisuje obyvateľom Atén, ktorí vraj „nemali na nič toľko času ako rozprávať alebo počúvať niečo nové“ (Sk 17, 21).“ Sv. Otec hovorí, že toto je „druh klebetenia, diktovaný prázdnou a povrchnou zvedavosťou...“ Toto nemá nič spoločné s dialógom s Bohom. Je potrebné, aby sme sa rozprávali s Bohom. Cez modlitbu sa upriamujeme na Boha a sme pozvaní, vyzvaní znova upriamiť pozornosť na otvorenú náruč Ježiša Krista, ktorá je plná milosrdenstva, pretože Ježiš nás chce všetkých znova objať. Odporúčam vám v pokoji si prečítať,   premeditovať toto posolstvo Sv. Otca, lebo je veľmi nádherné, veľmi hlboké, jednoduché na pochopenie, premeditovanie. Možno náročnejšie uviesť do života, lebo ako poznáme zo skúseností, že aj tá najkrajšia myšlienka niekedy ťažko nachádza priestor vstupu do samotného, konkrétneho života. Ale my jej môžeme pripraviť cestu, aby vstúpila a splnila svoju úlohu.  Pre tohoročný pôst si môžeme zobrať ako základné body nášho smerovania: modlitba, dôvera v Božie milosrdenstvo a byť putujúcim ľudom, ktorý počúva Božie slovo, ktorý sa modlí a sýti sa Chlebom života. To prajem a vyprosujem nám všetkým, všetkým našim farnostiam, celej našej diecéze.“

Link na Pôstne posolstvo Sv. Otca Františka:

https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/posolstvo-na-postne-obdobie-2020

Úmysel modlitby na tento rok v našej diecéze, stanovený otcom biskupom Stanislavom:

 „Aby sme sa všetci: kňazi, zasvätení i veriaci, pričinili o prehĺbenie a šírenie úcty k Ježišovi Kristovi v Oltárnej Sviatosti.“


1 2 3 4 5 6 7 8 9 >