Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Hostice

Farnosť sv. Ondreja

Adresa: Hostice, Hlavná 188, 980 04 Hostice

hostice@burv.sk

dekanát Malohont
farnosť je spravovaná excurrendo z farnosti Petrovce


Tituly kostolov (rok postavenia)
Hostice                               Kostol sv. Ondreja (1787)
Gemerské Dechtáre (fil.)  Kostol sv. Štefana Uhorského (1890)
Jestice (fil.)                        Kaplnka sv. Ondreja (1996)
Filiálky bez rímskokatolíc­kej sakrálnej stavby: Drna


obyvateľov: 1862
rím. kat.  1620
Celodenná adorácia: 3.2, 27.5, 17.9

Mapa

Všetky A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z