Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Jenča Michal, ICLic., čestný kanonik

* Smolnícka Huta 259, 055 65 Smolnícka Huta

Dátum a miesto ordinácie: 13.06.1982, Banská Bystrica

Pôsobiská:

 • 1982 - kaplán Krásnohorské Podhradie,
 • 1985 - administrátor Kokava nad Rimavicou,
 • 1993 - administrátor Hnúšťa, prodekan Malohontského dekanátu, zároveň
 • 1999 - viceoficiál diecézneho tribunálu,
 • 2001 - notár diecézneho tribunálu,
 • 2007 - menovaný za čestného kanonika rožňavskej diecézy, zároveň
 • 2008 - sudca diecézneho tribunálu,
 • 2010 - farár Polomka, excurrendo Beňuš do 2010,
 • 2020 – poverený o všestrannú starostlivosť o komunitu pustovníkov v Dobroči – Čiernom Balogu.
 • 2021-2022 – generálny vikár Rožňavskej diecézy
 • 2022 - výpomocný duchovný pre Nemocnicu s poliklinikou sv. Barbory v Rožňave a pre farnosť Rožňava - mesto
 • 2022 - farár Smolnícka Huta

Zoznam kňazov

Všetci A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z