Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Juhász Attila, ThDr., PhD.

* FÚ Petrovce 2, 98035 Gemersky Jablonec

Dátum a miesto ordinácie: 20.06.1998, Eger

Pôsobiská:

  • 1998 - kaplán Rimavská Sobota,
  • 1999 - postgraduálne štúdiá v Ríme,
  • 2005 - administrátor Rimavská Seč,
  • 2007 - administrátor Turňa nad Bodvou, zároveň
  • 2010 - zástupca rožňavskej diecézy pri KBS v Maďarskej katechetickej subkomisii,
  • 2018 – administrátor Petrovce, Hostice.

Zoznam kňazov

Všetci A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z