Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Katedrálna kapitula

História:

Rožňavská Kapitula

Deň pred inaugurovaním druhého rožňavského biskupa na biskupský stolec bola dňa 20.11.1776 zorganizovaná Sídelná kapitula v Rožňave. Zo zakladajúcej listiny Márie Terézie z 15.1.1776 vyplýva, že so súhlasom Svätej Stolice pre zabezpečenie, ochranu a riadenie cirkvi ustanovuje Kapitulu, pozostávajúcu z veľprepošta, lektora, kantora, kustosa a ďalších dvoch. Podľa úmyslu pápeža Pia VI. bola kapitula zabezpe­čená dôchodkami, hoci skromnými. Dostala majetky v Šahách a Dolných Plachtinciach. O rok neskôr, na žiadosť Kapituly, Mária Terézia poskytla značnú sumu na zakúpenie bohoslužobných rúch a na opravu katedrály. Boli zakúpené štyri domy pre kanonikov, z ktorých jeden dom bol v Brzotíne. Bývali tam dvaja kanonici. Postupne, buď darovaním alebo kúpou, boli zabezpečené byty pre kanonikov v Rožňave. Kultúrnej pomoci sa dostalo Kapitule od známeho historika Štefana Katonu, rodom z Boľkoviec, ktorý ako člen Spoločnosti Ježišovej a kanonik Metropoly odkázal svoju knižnicu v roku 1795 Kapitule. V ďalších rokoch knižnica podstatne nevzrástla, pretože nemala viac tak šted­rého darcu ani dotácií, ktoré by jej umožnili ďalší rozvoj.

Veľprepošti Rožňavskej kapituly

Počas jestvovania kapituly bolo 19 veľprepoštov. Z nich viacerí vynikali svo¬jou učenosťou a postúpili v hierarchii. Vynikali v histórii, prírodných vedách a sociálnej oblasti.

 • Ján Fandli Anton (1776)
 • Andrássy Christofor (1777-1784)
 • Radits Juraj (1780-1784) 
 • Karaba Adam (1784-1814)
 • Bárdy Ján (1815-1821)
 • Daniš Andrej (1823-1829)
 • Vitéz Pavol (1830-1840)
 • Hegyessy Jozef (1841-1848) 
 • Markovits (1850-1859)
 • Imrich Hollók (1860-1871)
 • Alexius Gromer (1872-1884)
 • Ján Szekeres (1884-1900)
 • Štefan Podraczky (1900-1926)
 • Jozef Horváth (1927-1935)
 • Štefan Dittel (1935-1946)
 • Július Privitzky (1946-1967)
 • Koloman Štefko (1968-1979)
 • Rastislav Suchý (2014-2015)
 • Jozef Markotán (2015- )
Katedrálna kapitula:
Veľprepošt: Mgr. Jozef Markotán

Kontakt:
Rímskokatolícka cirkev
Rožňavská katedrálna kapitula
Námestie baníkov 27, 048 01 Rožňava