Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Katolícka základná škola s materskou školou v Rožňave ponúka individuálne vzdelávanie v domácom prostredí

Katolícka základná škola s materskou školou v Rožňave ponúka individuálne vzdelávanie v domácom prostredí.

Bližšie informácie:

Riaditeľka školy: PhDr. Erika Hančovská, PhD.

Kontakt: 0908 970 481

E-mail: riaditel@kzsms.sk