Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Kolivoška Pavol, ThDr., PhD.

* FÚ Hrnčiarska Ves č. 10, 980 13 Hrnčiarska Ves

Dátum a miesto ordinácie: 17.6.1984, Banská Bystrica

Pôsobiská:

  • 1984 - kaplán Poproč, Rožňava, Divín,
  • 1989 - farár Pohorelá,
  • 1994 - špirituál kňazského seminára Jána Votašáka v Spišská Kapitula, zároveň prednášajúci na katedre Katechetiky a pedagogiky,
  • 1999 - 2010 sudca diecézneho tribunálu,
  • 2002 - prednášajúci na TI v Spišskej Kapitule,
  • 2007 - výpomoc­ný duchovný Polomka, zároveň riaditeľ Diecézneho školského úradu, zároveň poverený stálou formáciou kňazov a duchovných povolaní rožňavskej diecézy,
  • 2008 - výpomocný duchovný Polomka,
  • 2010 - administrátor Hrnčiarska Ves.

Zoznam kňazov

Všetci A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z