Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Krajč Peter, ICLic., Mgr.

* FÚ Jelšava, Nám. republiky 53, 049 16 Jelšava

Dátum a miesto ordinácie: 18.6.2005 Rožňava

Pôsobiská:

  • 2005 - kaplán Rimavská Sobota,
  • 2007 - administrátor Lom nad Rimavicou, zároveň
  • 2010 - 2011 excurrendo Dobroč - Čierny Balog,
  • 2013 – Postgraduálne štúdium kanonickéo práva Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pavla II,
  • 2014 – administrátor Jelšava, excurrendo Rákoš,
  • 2015 – excurrendo Licince, Šivetice.

Zoznam kňazov

Všetci A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z