Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Láska nad zlato - ocenenia si odniesli aj naše deti z KMŠ v Revúcej

Dňa 23. 5. 2023 boli na slávnostnej vernisáži, ktorá sa konala pri príležitosti vyhodnotenia literárnej a výtvarnej súťaže s názvom LÁSKA NAD ZLATO pod záštitou Ing. Mgr. Janky Švecovej, zastrešujúcej Oddelenie podpory ochrany detí pred násilím, ocenené naše deti :

Diana Belicová, 6 r. s prácou „Ľúbim ich“ (rodinu)  - p.uč. Eva Nemcová

Stela Lichancová, 6 r. s prácou „My dve s mamou“ – p.uč. Eva Nemcová

Na slávnostnej vernisáži, ktorá bola pripravená v spoločenskej miestnosti Gymnázia Martina Kukučína v Revúcej, boli moderátormi citované pasáže z jednotlivých literárnych textov, pričom slávnostnú atmosféru podčiarkli žiaci Základnej umeleckej školy v Revúcej, ktorí pre hostí i návštevníkov vernisáže pripravili krásny koncert. Za príjemných tónov hudby a spevu sme sa mohli ocitnúť v jednotlivých príbehoch a pouvažovať nad samotnou láskou, ktorá by mohla a mala byť prítomná v našich životoch, pretože ak niečo tvoríme sa s láskou, to niečo sa nám zmení na Niečo, čo sa hlbšie zapisuje do našich životov a nášho vnútra. Posolstvom tohto čarovného popoludnia by mohlo byť jednoduché vyznanie: ,,Robme veci s láskou každý deň počas celého roka.“