Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Lučenec – mesto

Farnosť Navštívenia Panny Márie

Adresa: FU Kubínyiho nám. 2, 984 01 Lučenec 

lucenec@burv.sk
www.lucenec.fara.sk

+421 (0) 948 228 102

dekanát Dolný Novohrad
farár: Mgr. Slavomír Marko
farský vikár: Mgr. Ján Zsóka


Tituly kostolov (rok postavenia)
Lučenec  Kostol Navštívenia Panny Márie (1783)
                Kaplnka Povýšenia sv. Kríža - domov dôchodcov (1989)
                Kaplnka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho - sestry CJ (1997)
                Kaplnka na cintoríne (oltárny obraz Zmŕtvychvstalého)
                Kaplnka bl. Zdenky Schellingovej (CZŠ, 2016)
Vidiná (fil.) Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (1925)
Mikušovce (fil.) Kostol Mena Preblahoslavenej Panny Márie (1896)


obyvateľov: 26 047
rím. kat.  14 932
Celodenná adorácia: 22. 02., 15. 06., 06. 10., 19. 12.

Mapa

Všetky A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z