Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Lúčime sa s veľkým človekom, kardinálom Jozefom Tomkom

V dňoch, keď žije všeobecná Cirkev, ale zvlášť Slovensko, udalosťou odchodu kardinála Jozefa Tomka do večnosti, chcem v mene svojom, ale aj v mene Rožňavskej diecézy vyjadriť hlbokú spoluúčasť v prežívaní tajomstva konania Pána nad životom a smrťou.

Chcem vyjadriť predovšetkým vďaku nášmu Bohu za dar života, povolania a poslania otca kardinála Jozefa. Ďakujem za jeho dlhý, plodný život, za jeho vernú odpoveď svojmu, nášmu Pánovi, keď sa rozhodol zanechať všetko a ísť za ním ako kňaz. Zanechal skutočne všetko, aj istotu domoviny, aby takmer celý život prežil v obetavej a vernej službe univerzálnej Cirkvi v mnohých zodpovedných úlohách, zvlášť ako prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov. Naplno využil a zúročoval dary, ktorými ho Pán vystrojil pre jeho poslanie, napĺňanie plánov, ktoré s ním mal.

Hoci bol ďaleko od domoviny  a často na veľmi vzdialených misijných cestách, nikdy neprestal byť Slovákom. Svojou identitou syna slovenského národa obohacoval tých, ktorých mu Pán posielal do cesty a hodnoty, ktoré prežíval, „vteľoval“ do svojho konania a poslania. Bol nám, Slovákom, zvlášť Cirkvi, veľmi blízky.

Osobne som vďačný, že pri mojej biskupskej vysviacke v roku 2004, bol jedným zo spolusvätiteľov.

Otec kardinál Jozef Tomko pre nás ostáva ako vzor kňaza, biskupa, kardinála, Božieho služobníka, ktorý vo vinici svojho Pána pracoval vytrvalo, verne, príkladne až do konca. Tajomstvo jeho dlhého, požehnaného života tkvie určite aj v jeho modlitbe a hlbokom duchovnom živote.

Ostáva v mojich spomienkach z mnohých osobných stretnutí, zanecháva nám odkaz aj v knihách, ktoré napísal. Je pre mňa vzácne, že som sa s ním mohol stretnúť ešte ostatný krát na ďakovnej púti Slovákov v Ríme uskutočnenej 30. apríla a 1. mája tohto roku.

Strácame v ňom osobnosť, ale získavame nášho veľkého brata, ktorý nás predišiel  do večnosti, ktorého si povolal sám Pán, aby prijal svojho verného služobníka a odmenil ho za jeho vernú lásku a službu. Titul jeho knihy „Na misijných cestách“ si možno vziať ako jeden z odkazov jeho života. Je povzbudením prežívať svoj život ako na misijných cestách. Nezakoreniť sa na tejto zemi, ale žiť naplno Boží plán a napĺňať krásne poslanie každého pokrsteného, pobirmovaného a kňazi aj vysväteného človeka, každý vo svojom prostredí - konať misijné dielo šírenia evanjelia.

Nech Pán odmení kardinála Jozefa Tomka za jeho život a službu večnou slávou, príbytkom v nebi a odmenou, ktorú pripravil svojim verným.

Mons. Stanislav Stolárik

rožňavský diecézny biskup

Fotografia z biskupskej vysviacky Mons. Stanislava Stolárika (vpravo s mitrou je J. E. kardinál Jozef Tomko)
Fotografia z biskupskej vysviacky Mons. Stanislava Stolárika (na obrázku úplne vpravo s mitrou je J. E. kardinál Jozef Tomko)