Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Mihok Ján, ThDr., PhD.

* FÚ Nálepkovo, Hlavná 385, 053 33 Nálepkovo

Dátum a miesto ordinácie: 18.6.1994 Rožňava

Pôsobiská:

  • 1994 - kaplán Divín,
  • 1995 - farár Muráň,
  • 1996 - špirituál Kňazský seminár Spišská Kapitula,
  • 1999 - administrátor Dobšiná,
  • 2002 - špirituál Kňazský seminár Ko­šice,
  • 2009 - administrátor Divín,
  • 2015 – generálny vikár Biskupský úrad Rožňava,
  • 2016 – farár, dekan Brazno,
  • 2019 – farár Nálepkovo.

Zoznam kňazov

Všetci A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z